Latest News

Saturday, June 30, 2018

(၇၁)ႏွစ္ေျမာက္အာဇာနည္ေန႔ အႀကိဳေဆာင္းပါး

(၇၁)ႏွစ္ေျမာက္အာဇာနည္ေန႔ အႀကိဳေဆာင္းပါး

ေလးစားအားက်အတုယူဖြယ္ရာသူလိုအာဇာနည္သူလိုေခါင္းေဆာင္

ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အေနာ္ရထာ၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ အေလာင္းဘုရား၊ က်န္စစ္သားတို႔ ေနာက္ပိုင္း ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားအားလုံး စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကို စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့သူ၊ ျပည္မႏွင့္ေတာင္တန္း တညီတၫြတ္တည္း လြတ္လပ္ေရးကို အာမခံခ်က္ေပးမည့္ သမိုင္းဝင္ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ဦးေဆာင္ခ်ဳပ္ဆိုေပးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္၊ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ၿပီး လြတ္လပ္ေရး တစ္ခုတည္းကိုသာ အာ႐ုံစိုက္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း . . . . . ။

လြတ္လပ္ေရးပန္းတိုင္ဝင္ခါနီး ယခုကဲ့သို႔ မသမာသူလူတစ္စု၏ လုပ္ႀကံမႈကိုသာ မခံခဲ့ရလွ်င္ (၇၁)ႏွစ္ၾကာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ၊ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနႏိုင္မည္ဟု အျပဳသေဘာ အေတြးနယ္ခ်ဲ႕မိပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာႏွင့္ ႐ုန္းကန္ေနရၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအရွိန္အဟုန္ေကာင္း ရယူႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ ေနရေသာ မတူကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ႏိုင္ငံအတြက္လည္း ႏိုင္ငံ့အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထံမွ ေလးစားအားက် အတုယူဖြယ္မ်ားကို အၿမဲေလ့လာထုတ္ႏုတ္၊ သုံးသပ္ အသုံးခ်ေနရမည္သာျဖစ္သည္ဟု ဆင္ျခင္မိ ပါသည္။

▲▲စာေပျမတ္ႏိုးသူ▲▲

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာတစ္ဦးအျဖစ္ တင္စားခံရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ဘဝကတည္းက လြတ္လပ္ေရးတစ္ခုတည္း ကိုသာ ျပင္းျပင္းျပျပ အာ႐ုံစိုက္သူျဖစ္သည္။ စာေရးၿပီး စာဖတ္ ဝါသနာပါသူျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ ကြၽန္ျဖစ္ေနစဥ္ဘဝ တိုင္းျပည္အက်ဳိးရွိ မည့္ စာေပမ်ားေရးသားရန္ အာ႐ုံစိုက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ စာေပႏွင့္ မကင္းကြာမႈကို ေတြ႕ရသည္။ စာဖတ္ရာတြင္လည္း စနစ္က်သည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ စကား ဖြဲ႕မႈ ရံဖန္ရံခါသာရွိတတ္ၿပီး စာကိုသာ ႀကိဳးစားသျဖင့္ စာေမးပြဲတိုင္း ေအာင္ျမင္ သည္။ အဂၤလိပ္လိုေရာ ဗမာလိုပါ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ေရးတတ္၊ ေျပာတတ္သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

▲▲အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္▲▲

၁၉၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အသက္ ၂ဝ အရြယ္ခန္႔တြင္ပင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၊ အသက္ ၂၄ ႏွစ္ အရြယ္ခန္႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္လာေပသည္။ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ခန္႔တြင္ ဘီဒီေအ စစ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာထူးျဖင့္ ဆိုလွ်င္ ဤမွ်ငယ္ရြယ္ေသာ အသက္ႏွင့္ ႀကီးက်ယ္ ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ထူးျခားခ်က္မ်ားရွိေန မည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ လြတ္လပ္ေရး တည္းဟူေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ အေပၚတြင္ ဆႏၵျပင္းျပမႈဟူေသာ မယိမ္းမယိုင္ထားရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈစိတ္ဓာတ္ကို ေတြ႕ရေပမည္။

▲▲ခိုင္မာေသာ ယုံၾကည္ခ်က္ရွိမႈ▲▲

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တြင္ ယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈ၊ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားမႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရေပသည္။ ဒုတိယကၻာစစ္ မီးေတာက္ေလာင္စဥ္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔အခက္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ဗမာအခ်က္အျဖစ္ အခြင့္အေရးကို မိမိရရ ဆုပ္ကိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမရွိ၊ ဘယ္သူမွ မလုပ္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားလက္နက္ အကူအညီရယူရန္ ဂ်ပန္သို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြန္႔စား သြားေရာက္၍ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး စစ္ပညာသင္ယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္ ''အခ်ိန္အခါလိုက္ၿပီး လုပ္သင့္သည္ကို လုပ္ရမည္၊ အသက္စြန္႔သင့္သည့္ ေနရာတြင္ စြန္႔ရဲရမည္''ဟူေသာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ယုံၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ ခိုင္မာမႈမ်ဳိးကို ေတြ႕ရွိရေပသည္။ ဂ်ပန္ေခတ္ လြတ္လပ္ေရးသည္ အစစ္အမွန္ မဟုတ္ေသး၊ ဆက္လက္တိုက္ယူရမည္ဆိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေၿမာ္ အျမင္ႀကီးမႈကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေပသည္။

▲▲႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ▲▲

လူသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ငယ္စဥ္ဘဝ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈကို လည္း မွတ္သားမိပါသည္။ ဝယ္ေစ်းထက္ မ႐ိုးမေျဖာင့္ ေစ်းတင္ေျပာမိေသာ မိခင္ေဒၚစုအား ေစ်းဝယ္သူမ်ားေရွ႕တြင္ပင္ သေဘာမက်ေျပာဆိုတတ္မႈ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က မိမိကေလးမ်ားအား ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းေစရန္၊ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္ရန္၊ အေရးႀကီးပုံကို သူႏွင့္ႏႈိင္းလ်က္ ဇနီး ေဒၚခင္ၾကည္ အား သင္ေပးရန္ ေျပာဆိုမႈ၊ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ကို ေပးမည္အထင္ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို အထင္ႀကီးေလးစား၍ ပူးေပါင္းမိခဲ့ျခင္းကို မိမိကိုယ္မိမိ ျပန္လည္ေဝဖန္ဆန္းစစ္၍ မွားယြင္းမႈ၊ ခြၽတ္ယြင္းမႈမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာ စြာ ျပန္လည္ဝန္ခံတတ္၍ ႐ိုးသားတည္ၾကည္မႈကို ျပသခဲ့မႈမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္၏ အရည္အခ်င္းမ်ားပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ လူထု ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသည့္ အခါတြင္လည္း လူထုကို မည္သည့္ အခါမွ မလွည့္စား တတ္ေသာ၊ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္မႈ၊ ႐ိုး႐ိုးက်င့္ျမင့္ျမင့္ႀကံ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားသည္ လူထုႏွင့္ ခြဲမရေအာင္ မၾကည္ညိဳဘဲ မေနႏိုင္ေသာ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

▲▲ႀကီးၾကပ္လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္မႈ▲▲

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈ၊ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းမႈ သေဘာတရားမ်ား သည္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထံတြင္ ျပည့္စုံလွေပသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဆိုရန္တိုဗီလာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးညီလာခံအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ကာလ၊ ထိုအခ်ိန္ ကာလက တိုင္းျပည္တြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားႀကီးျမင့္ေနၿပီး ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ က်ဆင္းေန သည့္အခ်ိန္ကာလလည္းျဖစ္ပါသည္။ လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ားအား အေရးႀကီး တာဝန္ေပးဆက္ဆံရာတြင္ ေျပျပစ္ေခ်ာေမြ႕ေသာနည္းျဖင့္ တာဝန္ေပးသည့္ နည္းပရိယာယ္၊ ကိုယ္ႏွင့္သေဘာထားခ်င္း မတိုက္ဆိုင္လွ်င္ အတိုက္အခံျဖစ္လွ်င္ေတာင္မွ ေနရာေပးဖိတ္ေခၚ ပါဝင္ေစၿပီး သေဘာထားႀကီးမႈ၊ အျမင္က်ယ္မႈ၊ မွ်တမႈမ်ားကို ျပသႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

အလြန္အေရးႀကီးေသာ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ သေဘာထားကြာဟခ်က္မ်ား မႀကီးမား ေစရန္ လိုက္ေလ်ာညိႇႏႈိင္းေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပႆနာကို ရွင္းျပတတ္ၿပီး သူ႕အျမင္ထက္ အမ်ားအျမင္ကို ေဆြးေႏြးေစသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ အေတြ႕အႀကံဳ ရွိသူမ်ား၏ အႀကံဉာဏ္ကို ရယူေလ့ရွိသည္။ လက္႐ုံးရည္တိုက္ပြဲႏွင့္ ႏွလုံးရည္တိုက္ပြဲ ကို ေနရာမွန္ကန္စြာ အသုံးခ်တတ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႕အႀကံဳ အားနည္းေသာ္လည္း စိတ္သေဘာထားမွန္မႈ၊ ေစတနာရွိမႈ၊ ႐ိုးသားမႈ၊ တာဝန္ယူတာဝန္ခံတတ္မႈတို႔က ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရသည္။ ႐ႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ားကို စိတ္ရွည္စြာနားေထာင္ေပးသည့္ အူမေတာင့္မွ သီလေစာင့္ႏိုင္မည္ဟူေသာ သေဘာတရားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္က အကိုးအကားအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုေထာက္ျပၿပီး အစည္းအေဝးေနာက္ဆုံးတြင္ အားလုံးသေဘာတူညီမႈျဖင့္ ခိုင္မာေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

▲▲ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မႈႏွင့္ ၾသဇာမသုံးမႈ▲▲

ဂ်ပန္ေခတ္ ဗိုလ္ေတဇအမည္ခံ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္၍ ျမန္မာျပည္ထဲျပန္ဝင္ လာၿပီး အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ တစ္တိုင္းျပည္လုံးက ၾကည္ညိဳသည္မွာ လည္း အစိုးရထက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ စကားတစ္ခြန္းသည္ အရွိန္အဝါႀကီး လြန္းသည္။ မိမိၾသဇာသုံး၍ ကိုယ္က်ဳိးသာရွာမည္ဆိုလွ်င္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမည္မွာ အမွန္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိစိတ္ကိုမိမိ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ထိန္းခ်ဳပ္သြားႏိုင္သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ တန္ခိုးၾသဇာႀကီးမားေသာ္လည္း အာဏာကို အလြဲသုံးစားမလုပ္ဘဲ တိုင္းျပည္ကို သစၥာမေဖာက္ခဲ့ပါ။

▲▲သူရဲေကာင္းစိတ္ဓာတ္▲▲

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဆစ္ကိုေတာ္လွန္ရန္ ''ေသလွ်င္လည္းေသ၊ မေသလွ်င္လည္း ျမန္မာျပည္ႀကီးလြတ္လပ္ေရး ေသခ်ာေအာင္လုပ္ရ မည္''ဆိုသည့္ ယုံၾကည္ခ်က္၊ အင္အားႀကီးမားေသာ ရန္သူကို မေလွ်ာ႔ေသာ ဇြဲလုံ႔လ၊ မေၾကာက္ရြံ႕ေသာ စိတ္ဓာတ္ ျဖင့္ စစ္ထြက္ခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္တြင္ပင္ က်ည္ဆန္မ်ားၾကားမွ လက္နက္ကိုင္ မိမိစစ္သည္ အနားသြား၍ ကြပ္ကဲစီမံခန္႔ခြဲျခင္းျဖင့္ ရဲဝံ့စြန္႔စားမႈကို ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။

▲▲စည္း႐ုံးေရးေခါင္းေဆာင္ေကာင္း▲▲

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတာေရာၿမိဳ႕ပါမက်န္ ကေလးလူႀကီးမက်န္၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအားလုံး၏ အသည္းႏွလုံးကိုပါ သိမ္းက်ဳံးစည္း႐ုံးႏိုင္စြမ္းေသာ၊ ရွားပါးေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏ ေစတနာ၊ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာကိုရရွိခဲ့ၿပီး ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား အားလုံး၏ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈကို ရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဘဝ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိၾကသူ ေက်ာင္းသားခ်င္းအတူတူ ျပင္းျပေသာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ သာမန္မဟုတ္ေသာ ခံယူခ်က္၊ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားက က်န္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စည္း႐ုံးမႈကိုရယူကာ တစ္ျပည္လုံး၏ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။

ၿဗိတိသွ်ဘုရင္၊ ဘုရင္မက ခန္႔ထားေသာ၊ ဘုရင္ ဘုရင္မကိုသာ တာဝန္ခံရေသာ လူေတာ္ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင္ သစၥာရွိရွိ တစ္တပ္တစ္အားပါဝင္ ထမ္းေဆာင္ရန္ စည္း႐ုံးႏိုင္ ေသာ သာဓကမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးအေျခခံေသာ တပ္မေတာ္ကိုလည္း ႏိုင္ငံ၏တစ္ခုတည္း ရွိရမည့္ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုအျဖစ္ ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးကို အျပည့္အဝတာဝန္ ယူေသာ ေခတ္မီ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တည္ေထာင္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲဝင္ လက္ဝဲလက္ယာဝါဒီ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို တန္ဖိုးထား၍ ဂိုဏ္းဂဏစြဲစိတ္မ်ား ကင္းေဝးေစ၍ အယူအဆ ကို ပဓာနမထားဘဲ စည္း႐ုံးေရးကိုေရွး႐ႈ၍ ေနရာေပးစည္း႐ုံးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

▲▲အာဇာနည္စိတ္ဓာတ္▲▲

အနစ္နာခံက်ဆုံးသြားတိုင္းလည္း အာဇာနည္ဟု မသတ္မွတ္ႏိုင္ပါ။ တကယ္ စစ္မွန္သည့္ အာဇာနည္ဟူသည္ မွန္ကန္ျမင့္ျမတ္ၿပီး ဆင္ျခင္တုံတရားရွိေသာ သူရဲေကာင္း စိတ္ဓာတ္ရွိသူဟု နားလည္ထားပါသည္။ ကိုယ့္အတြက္ထက္ အမ်ား အက်ဳိးအတြက္ ေရွး႐ႈသူ၊ တန္ဖိုးရွိသူ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အၿမဲႏွိမ့္ခ်ၿပီး ေဝဖန္ျပဳျပင္ ေနသူ၊ ကိုယ္ရဲ႕အားနည္းခ်က္ကိုသိၿပီး မာန္မတက္ဘဲ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္ ရွိသူကို အာဇာနည္ဟု သတ္မွတ္ထိုက္ပါသည္။

▲▲အာဇာနည္မ်ားစြာ လိုအပ္▲▲

အသက္ ၃၂ ႏွစ္အရြယ္ႏွင့္က်ဆုံးခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အေတြးအျမင္၊ အယူအဆ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူ အတြက္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈမ်ားမွာ ထူးျခားလွေပသည္။ တစ္မ်ဳိးသားလုံး၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို ရေအာင္တည္ေဆာက္၍ ျဖစ္ေပၚလာ ေသာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ လြတ္လပ္ေရးႀကီးကို ရေအာင္ယူႏိုင္ခဲ့ေပရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ခ်စ္လွပါသည္ဆိုေသာ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူအေပါင္း လူငယ္လူလတ္လူႀကီးမက်န္ အားလုံးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ သာလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ အရည္အေသြးႏွင့္ လမ္းစဥ္ကို လိုက္နာ၍ ႏိုင္ငံ၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ပိုမိုခိုင္ၿမဲရန္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲရန္အတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ အာဇာနည္မ်ားစြာ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပလိုက္ရ ပါသည္။ ။

ေဒါက္တာျမတ္မိုး

No comments:

Post a Comment