Latest News

Friday, June 15, 2018

ဆည္ေရေတြ ေဖာက္ခ်တာေၾကာင့္ ေရႀကီးတယ္ဆိုတာ လုံးဝမွန္ကန္မႈမရွိဘဲ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္

ဆည္ေရေတြ   ေဖာက္ခ်တာေၾကာင့္ ေရႀကီးတယ္ဆိုတာ
လုံးဝမွန္ကန္မႈမရွိဘဲ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္ေမး။ ။ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနက တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ဆည္ အေရ အတြက္နဲ႔ လက္ရွိေရပိုလႊဲမွ ေရေက်ာ္စီးထြက္ေနတဲ့ ဆည္ အေရအတြက္ကို သိပါရေစ။

ေျဖ။ ။ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန က ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွာ  တည္ေဆာက္ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ေရေလွာင္တမံေပါင္းက ၂၃၅ ခုရွိပါတယ္။ ဒီေရေလွာင္ တမံေတြထဲကမွ  ဇြန္ ၁၄ ရက္မွာ ေရေလွာင္တမံ ၃၂ ခုက  ကန္ေရျပည့္မွတ္ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ေရပိုလႊဲကေန ေရေက်ာ္စီးထြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒီေရေလွာင္တမံေတြ ကေတာ့  ခ်င္းျပည္နယ္မွာ တစ္ခု၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မွာ ေျခာက္ခု၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ေလးခု၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးမွာ ရွစ္ခု၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ေျခာက္ခု၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ သံုးခုနဲ႔ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ  ေလး ခု တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္တခ်ဳိ႕မွာစိုးရိမ္ေရမွတ္ေရာက္ ရွိေနတယ္လို႔ သတင္းထြက္ေပၚေနတဲ့ ဆည္ေတြကို ဆည္ ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ဘယ္လိုစီမံေဆာင္ရြက္ထားတယ္ဆိုတာ သိပါရေစ။

ေျဖ။  ။ ေရေလွာင္တမံေတြမွာ စိုးရိမ္ေရမွတ္ဆိုၿပီး သတ္ မွတ္ထားျခင္းမရွိပါဘူး။ ေရေဘး ကာကြယ္ေရးတာမ်ားမွာ သာ စိုးရိမ္ေရမွတ္ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားတာရွိတာပါ။ ေရ ေလွာင္တမံေတြမွာ ဒီဇိုင္းျပဳသတ္မွတ္ထားတဲ့ ကန္ေရျပည့္ အမွတ္(Full Tank Level)နဲ႔      အျမင့္ဆုံးတက္ႏိုင္တဲ့ ေရႀကီးမႈေရမွတ္ (Maximum High Flood Level)ဆိုၿပီးရွိပါတယ္။

ယခုမိုးဦးကာလမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ မုန္တိုင္းေတြရဲ႕ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းတဲ့အတြက္ ခုနကေျပာတဲ့ ေရေလွာင္တမံ ၃၂ ခုမွာ ပဲ  မူလဒီဇိုင္းျပဳသတ္မွတ္ထားတဲ့ ကန္ေရျပည့္မွတ္ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့ ေရပိုလႊဲကေန ေရေက်ာ္ စီးထြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒီလို ေရပိုလႊဲကေန ေက်ာ္ၿပီးစီးထြက္သြားတဲ့ ေရေတြဟာလည္း မူလေခ်ာင္း႐ိုးထဲကိုပဲ စီးဝင္သြားတာပါ။ေရပိုလႊဲကေန ေရေက်ာ္စီးထြက္ေနတဲ့ ေရေလွာင္တမံေတြ အျပင္ လက္ရွိမိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနအရ တမံအတြင္း ကို စီးဝင္ေရ အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္ႏိုင္ၿပီးေတာ့အခ်ိန္တို အတြင္း ကန္ေရမွတ္ျမင့္တက္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ ေရေလွာင္ တမံေတြမွာ အနိမ့္ဆုံးဦးစီးအရာရွိနဲ႔အထက္  တာဝန္ခံ အင္ဂ်င္နီယာေတြကိုယ္တိုင္    အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ၿပီး လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္တဲ့  အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့ အင္ဂ်င္နီယာ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔  စုဖြဲ႕ၿပီး ၂၄ နာရီ ေစာင့္ၾကည့္စီမံေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါတယ္။

ဒီလိုေစာင့္ၾကည့္ စီမံရာမွာ ေရေလွာင္တမံနဲ႔ ဆက္စပ္ ေရအား အေဆာက္အအုံေတြရဲ႕ ႀကံ့ခိုင္မႈကိုပါ စဥ္ဆက္ မျပတ္   လွည့္လည္စစ္ေဆးတယ္။  လိုအပ္တဲ့  ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေရးေပၚကာကြယ္ေရး ပစၥည္းေတြ ႀကိဳတင္စုေဆာင္းထားတယ္။   စက္ယႏၲရား၊  ယာဥ္နဲ႔ လုပ္သားအင္အားေတြကို အရန္သင့္ဖြဲ႕ထားတယ္ စသျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။

ေမး။ ။ဆည္ေတြမွာ ကန္ေရျပည့္မွတ္ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ေရပိုလႊဲကေန ေရေက်ာ္ စီးထြက္ေနၿပီဆိုရင္ ျပည္သူေတြသိ ေအာင္ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးတာမ်ဳိးေရာ ရွိပါသလား။

ေျဖ။ ။ကန္ေရျပည့္မွတ္ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ေရပိုလႊဲကေန ေရေက်ာ္စီးထြက္လ်က္ရွိတဲ့ ေရေလွာင္တမံေတြရဲ႕ အမည္၊ တည္ေနရာနဲ႔ ေရေက်ာ္စီးထြက္မႈအေျခအေနကို အမ်ား ျပည္သူ အလြယ္တကူသိရွိႏိုင္ေအာင္ ဌာနရဲ႕လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ(Facebook) မွာလည္း ေန႔စဥ္ ေဖာ္ျပလ်က္ရွိပါ တယ္။ ဒါ့အျပင္ သတင္း၊ ဂ်ာနယ္ေတြမွာလည္း အခါအား ေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

ေမး။ ။လက္ရွိမွာ ေရပိုလႊဲကေန ေရေက်ာ္စီးထြက္ေနတဲ့ ဆည္ေတြရဲ႕ ႀကံ့ခိုင္မႈအေျခအေနကို သိပါရေစ။

 ေျဖ။ ။ ဌာနအေနနဲ႔ ေရေလွာင္တမံေတြကို တည္ေဆာက္ ရာမွာ ေနာင္ေရရွည္ႀကံ့ခိုင္စိတ္ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ တိက် ေသခ်ာစြာ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္တြက္ခ်က္ၿပီး သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္း မ်ားနဲ႔အညီ အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ အျပင္ ပုံမွန္လည္း စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းစီမံလ်က္ရွိတာ ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဌာနက ထိန္းသိမ္းစီမံ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိတဲ့ ေရေလွာင္တမံအားလုံးရဲ႕ ႀကံ့ခိုင္မႈအတြက္ တစ္စုံ တစ္ရာ စိုးရိမ္စရာမရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ေမး။ ။ဆည္ေတြကို တည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဒဏ္ခံႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ခဲ့ တယ္ဆိုတာ သိပါရေစ။

ေျဖ။ ။ ေရေလွာင္တမံတစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္တဲ့အခါမွာ   လိုအပ္တဲ့   အဓိကစူးစမ္းေလ့လာမႈ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့     ေျမျပင္အေသးစိတ္တိုင္းတာျခင္း၊ ဘူမိေဗဒနဲ႔ ဇလေဗဒဆိုင္ရာ စူးစမ္းေလ့လာျခင္းလုပ္ငန္း ေတြကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားအရ စီမံကိန္း ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္းရွိရင္ အသုံးျပဳမယ့္ရည္ရြယ္ခ်က္ နဲ႔ အက်ဳိးရလဒ္၊ တည္ေဆာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္တို႔အျပင္ တမံေရသိုေလွာင္ႏိုင္မႈနဲ႔ တမံေအာက္ဘက္မွာရွိတဲ့ ေဒသ ေတြ ေဘးကင္းမႈ အေျခအေနေပၚမွာ မူတည္ စဥ္းစားၿပီးမွ ေရေလွာင္တမံနဲ႔ ေရပိုလႊဲအရြယ္အစားကို သတ္မွတ္ၿပီး ဒီဇိုင္းျပဳတည္ေဆာက္ရတာ    ျဖစ္ပါတယ္။    စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေနစဥ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာလည္း ဌာန က ကြၽမ္းက်င္ၿပီး အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့ အင္ဂ်င္နီယာေတြက စနစ္တက်    ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္     ရွိတဲ့အျပင္  သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ျပည့္မီေရးအတြက္ အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ေတြနဲ႔    အနီးကပ္ၾကပ္မတ္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဌာနက တည္ေဆာက္ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ေရေလွာင္တမံေတြက ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ သဘာဝေဘးဒဏ္ကို လုံၿခံဳစိတ္ခ်စြာနဲ႔ ႀကံ့ႀကံ့ခံ ကာကြယ္ လ်က္ရွိပါတယ္။

ေမး။ ။ႏွစ္စဥ္ မိုးမ်ားၿပီဆိုတာနဲ႔ ေဒသခံေတြစိုးရိမ္ပူပန္ေနက်ျဖစ္တဲ့  ရာဇၿဂိဳဟ္ဆည္နဲ႔ ႀကီးအုံႀကီးဝဆည္ေတြရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာျပေပးပါဦး။

ေျဖ။ ။ရာဇၿဂိဳဟ္နဲ႔ ႀကီးအုံႀကီးဝ ေရေလွာင္တမံေတြမွာ လက္ရွိအေျခအေနအရ ကန္ေရျပည့္မွတ္ထက္ ေက်ာ္လြန္ ၿပီး ေရပိုလႊဲကေန ေရေက်ာ္စီးထြက္ေနေပမယ့္ တမံေတြရဲ႕ ႀကံ့ခိုင္မႈအေနနဲ႔က တစ္စုံတစ္ရာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ မရွိပါဘူးလို႔ ေျပာလိုပါတယ္။

ေမး။  ။လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ဆည္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေကာလာဟလ သတင္းတခ်ိဳ႕ ထြက္ေပၚေန တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပည္သူကို ဘာမ်ားအသိေပးေျပာၾကား လိုပါသလဲ၊ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားလိုတာ ရွိရင္လည္း ေျပာၾကားေပးပါ။

ေျဖ။ ။ ျပည္သူေတြကို အထူးအသိေပးေျပာၾကားလိုတာက ဆည္ေရေတြမ်ားလာလို႔ ေရပိုလႊဲကေန ေရေဖာက္ခ်တာ ေၾကာင့္ ေရႀကီးတယ္ဆိုတာနဲ႔ ဆည္ေတြက်ဳိးေပါက္ေတာ့ မယ္ဆိုတဲ့ ေကာလာဟလေတြကို လုံးဝမယုံၾကည္ၾကဖို႔နဲ႔ ဌာနအေနနဲ႔လည္း အခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ၾကည့္စီမံလ်က္ရွိတဲ့ အျပင္ လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို ျပည္သူေတြကို အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ အသိေပးသြားမွာပါ။ ဆည္ေရေတြမ်ားလာလို႔ ေဖာက္ခ်တာေၾကာင့္ ေရႀကီးတယ္ဆိုတာ လုံးဝမွန္ကန္မႈ မရွိဘဲ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ရွင္းျပခ်င္တာက ေရပိုလႊဲဆိုတာ  ေရေဖာက္ခ်လို႔ရတဲ့အရာ မဟုတ္ဘဲ ကန္ေရျပည့္ သိုေလွာင္ပမာဏထက္ ေက်ာ္ လြန္ၿပီး   စီးဝင္လာတဲ့ေရေတြကို မူလျမစ္ေခ်ာင္းထဲကို စီးထြက္သြားေစဖို႔   စနစ္တက်  ဒီဇိုင္းျပဳၿပီးထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေရအား  အေဆာက္အအုံတစ္ခု သာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာက တမံအတြင္း  သိုေလွာင္ ႏိုင္တဲ့ ေရပမာဏျပည့္လာလို႔ရွိရင္ေနာက္ထပ္စီးဝင္လာ မယ့္ ေရေတြကို ေရပိုလႊဲကတစ္ဆင့္ ျဖတ္ေက်ာ္စီးဆင္းေစ  ၿပီး မူလေခ်ာင္းထဲကို ျပန္စီးဝင္သြားႏိုင္ေအာင္ တည္ ေဆာက္ထားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရပိုလႊဲဆိုတာ ေရေက်ာ္ ေစခ်င္တိုင္းေက်ာ္ခိုင္းလို႔မရသလို မေက်ာ္ပါနဲ႔လို႔လည္း တားဆီးလို႔  မရပါဘူး။ မိုးတြင္းကာလမွာ ေရစီးဆင္းမႈ ပမာဏမ်ားတဲ့    ျမစ္၊ ေခ်ာင္းေတြေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေတြ ျဖစ္ေပၚတဲ့အခါမွာ အဲဒီ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း ေတြရဲ႕ စီးဝင္ေရ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ေရေလွာင္တမံေတြ အတြင္းမွာ ထိန္းသိမ္းသိုေလွာင္ေပးလိုက္တာနဲ႔ ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈက အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေလ်ာ့ပါးသက္သာ ႏိုင္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး၊ တစ္ ကမၻာလုံးမွာပါ ေရေဘးကာကြယ္ေရး ေရေလွာင္တမံေတြ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္  ဇလေဗဒ ဆိုင္ရာ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားအရ ေရဆင္းဧရိယာအတြင္း မွာ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းလို႔ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ ေရႀကီးခ်ိန္ ေရစီးႏႈန္းေတြကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ၿပီးေတာ့မွ ေရေလွာင္တမံရဲ႕ အျမင့္နဲ႔ ေရပိုလႊဲရဲ႕ အက်ယ္တို႔ကို လုံၿခံဳ စိတ္ခ်ႏိုင္တဲ့အေျခအေနအထိ ေမွ်ာ္မွန္းတည္ေဆာက္ထား တာျဖစ္ပါတယ္။

ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္လ်က္ရွိတဲ့ ရာသီဥတုအေျခ အေနနဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို  ျပည္သူေတြ ႀကိဳတင္ သိရွိႏိုင္ေရးအတြက္   ေဒသဆိုင္ရာ   အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို ထပ္ဆင့္ ျဖန္႔ေဝအသိေပး  ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။     မိုးရာသီ ကာလမွာ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီး ဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာ ဝန္ထမ္းေတြကလည္း တမံႀကံ့ခိုင္မႈနဲ႔ လုံၿခံဳေရးအတြက္ ၂၄ နာရီ ေရကင္းဂ်ဴတီခ်ၿပီး အၿမဲမပ်က္ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ေတြရွိခဲ့ရင္လည္း ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာ၊ ပုဂၢလိက ဂ်ာနယ္နဲ႔ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြကေနၿပီး ျပည္သူေတြ အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ အေျခအေနမွန္ကို သိရွိႏိုင္ေအာင္ အသိေပးတင္ျပေပး သြားမွာပါ။ ေနာက္တစ္ခုက အခုႏွစ္ ေမလ ေနာက္ဆုံးပတ္က ေန ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား မိုးသည္း ထန္စြာ ရြာသြန္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရ အသုံးခ်မႈ   စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနက  တည္ေဆာက္ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ေရေလွာင္တမံေတြ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းလည္းမရွိပါဘူး။ ေဒသအစီ အစဥ္နဲ႔ ထိန္းသိမ္းစီမံေဆာင္ရြက္တဲ့   ဆည္၊    ကန္ အခ်ဳိ႕သာ က်ဳိးေပါက္မႈေတြျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့အတြက္ ဌာန အေနနဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး လူအား၊ စက္ယႏၲရားအင္အားေတြနဲ႔ ပံ့ပိုး ကူညီ     ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့ အခုလိုေျဖၾကားေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း - သီသီမင္း၊  ဓာတ္ပုံ  - ေကာင္းျမတ္သိန္း

No comments:

Post a Comment