Latest News

Saturday, June 2, 2018

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ေအာင္ခ်က္ ၃၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာင္ျမင္

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ေအာင္ခ်က္ ၃၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာင္ျမင္

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေအာင္ စာရင္းမ်ားကို ယေန႔နံနက္ ၆ နာရီတြင္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ သက္ဆုိင္ရာ စာစစ္ဌာန ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ ေအာင္ခ်က္ ၃၂ ဒသမ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ဝန္းရွိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ စာစစ္ဌာနေပါင္း ၁၇၂၇ ခုတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေပါင္း ၇၈၉၈၄၅ ဦး ဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး ၂၅၉၁၉၁ ဦး ေအာင္ျမင္သျဖင့္ ေအာင္ခ်က္ရာႏႈန္းမွာ ၃၂ ဒသမ ၈၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ သိပၸံဘာသာတြဲတြင္ ပထမ ရခဲ့သူမွာ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူ မသင္းျမေႏြးျဖစ္ၿပီး ရရွိခဲ့ေသာ အမွတ္မွာ အမွတ္ေပါင္း ၅၅၃ မွတ္ျဖစ္သည္။

ဝိပၸံဘာသာတြဲတြင္ အမွတ္အမ်ားဆံုးျဖင့္ ပထမ ရခဲ့သူမွာ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေမာင္ေက်ာ္လင္းပိုင္ ျဖစ္ၿပီး အမွတ္ေပါင္း ၅၁၄ မွတ္ျဖင့္ ဝိပၸံဘာသာတြဲတြင္ အမွတ္အမ်ားဆံုး ရရွိခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ ဝိဇၨာဘာသာတြဲတြင္ ပထမရခဲ့သူမွာ ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီး ေရၾကည္အ-ထ-က(ငပိဆိပ္) ေက်ာင္းမွ ေမာင္စိုးသက္က အမွတ္ေပါင္း ၄၉၂ မွတ္ျဖင့္ ဝိဇၨာဘာသာတြဲတြင္ အမွတ္အမ်ားဆံုး ပထမ ရရွိခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အမွတ္အမ်ားဆံုး ရရွိသူ သံုးဦးစလံုးမွာ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး မသင္းျမေႏြးက ၅၅၃ မွတ္၊ မစုရည္ဝင္းက ၅၅၂ မွတ္၊ မစုေနျခည္မိုးက ၅၅၁ မွတ္တို႔ျဖင့္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ရရွိခဲ့ၾကသည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲတြင္ ဂုဏ္ထူးရေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေပါင္း ၇၅၇၅၆ ဦးအထိရွိၿပီး ၆ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရရွိသူ ၇၁၆ ဦး၊ ၅ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရရွိသူ ၁၉၈၃ ဦး၊ ၄ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရရွိသူ ၃၈၉ဝ ဦး၊ ၃ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရရွိသူ ၆၇၉၅ ဦး၊ ၂ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရရွိသူ ၁၂ဝ၅၄ ဦးႏွင့္ ၁ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရရွိသူ ၅ဝ၃၁၈ ဦးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္အလိုက္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားမွာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၃၄ ဒသမ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၃၄ ဒသမ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၃၁ ဒသမ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၃၇ ဒသမ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၂၉ ဒသမ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၃၃ ဒသမ ၈၉ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ယခု ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၃၂ ဒသမ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

MWD

No comments:

Post a Comment