Latest News

Sunday, May 27, 2018

ျမန္မာျပည္သိန္းတန္ရဲ့ ေခသူမဟုတ္လို့ မွတ္ခ်က္ျပဳျခငး္ခံရသူ Myanmar Idol သားငယ္ သီခ်င္းသစ္ထြက္မယ္

ျမန္မာျပည္သိန္းတန္ရဲ့ ေခသူမဟုတ္လို့ မွတ္ခ်က္ျပဳျခငး္ခံရသူ 
Myanmar Idol သားငယ္ သီခ်င္းသစ္ထြက္မယ္

No comments:

Post a Comment