Latest News

Monday, May 14, 2018

ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္ခန္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီး ပစ္ေတာ့မည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား

ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္ခန္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီး ပစ္ေတာ့မည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား

ကိုရီးယား ကြၽန္းဆြယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေကၤတမ်ား ပ်ံ႕လႊင့္လာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားသံမ်ား ပိုမိုက်ယ္ ေလာင္စြာထြက္ေပၚလာသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေနာက္ထပ္ သတင္းေကာင္းတစ္ခု ေျမာက္ကိုရီးယား ဘက္မွ ထပ္မံထြက္ေပၚလာခဲ့ျပန္သည္။ ႏုိင္ငံ၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ ရွိေနသည့္ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္ စခန္းမ်ားကို ေမ၂၃ ရက္ႏွင့္ ၂၅ ရက္တို႔တြင္ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးမည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယား သမၼတ ကင္ဂ်ဳံအြန္က ေၾကညာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ၿဗိတိန္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔မွ သတင္းေထာက္ အသီးသီးကိုလည္း ဖိတ္ၾကား ၿပီး ဖ်က္ဆီးသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို သတင္းရယူေစမည္ဟုလည္း ဆိုထားကာ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ ထရမ့္ႏွင့္ မေတြ႕မီ ေနာက္ထပ္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ စင္ကာ ပူ၌ ထရမ့္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားသမၼတ ကင္ဂ်ဳံအြန္တို႔ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေတြ႕ဆံု မႈမွာ ကမၻာ့သမုိင္းဝင္ ေတြ႕ဆံုမႈတစ္ခုအျဖစ္လည္း မွတ္တမ္း ဝင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၂၁ ရာစုတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ထရမ့္ေတြ႕ဆံုျဖစ္လွ်င္ ႏ်ဴကလီးယားအေရး အေျဖရွာခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္က ေခါင္းစဥ္ႏွစ္ခု တပ္ရေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ထရမ့္ကိုလည္း ပိုမို လူႀကိဳက္ မ်ားလာေစႏုိင္သည္။ ယခုထရမ့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူတိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည့္ အရာက ေျမာက္ကိုရီးယား အေရးသာ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ ကိုရီးယားတို႔က ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္စခန္းမ်ား သာမက ေစာင့္ၾကည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ သုေတသနအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ေျမျပင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု ဆိုထားေ သာေၾကာင့္ ေတာင္၊ ေျမာက္နယ္စပ္တင္းမာမႈက အနိမ့္ဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ကင္ဂ်ဳံအြန္ အၿမဲတမ္းေျပာ ေနက်စကားတစ္ခြန္းက ၎၏ျပည္သူမ်ား အတြက္ ဆိုသည့္စကားပင္ ျဖစ္သည္။ ကင္ဂ်ဳံအြန္ပါးစပ္မွ ထိုစကားလံုး ထြက္လာသည္မွာ ေလးလေက်ာ္ လာေနၿပီျဖစ္ၿပီး ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ အမွန္တကယ္ေျပာေနသည့္ ပံုစံျဖစ္ေနသည္သာမက လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ဖမ္းဆီးထားသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား သံုးဦးကိုလည္း လႊတ္ေပးၿပီးျဖစ္ကာ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အဆင္ေျပ ဆံုးက ကင္ဂ်ဳံ အြန္၏ ညီမျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ဇန္နဝါရီလမွစ၍ ျပည္တြင္း၌ အၿမဲတမ္း ပုန္းေနတတ္သည့္ ကင္ဂ်ဳံအြန္၏ ညီမျဖစ္သူမွာ ႏုိင္ငံတကာ စင္ျမင့္ေပၚသို႔ ေရာက္ လာခဲ့ၿပီး သြက္သြက္ လက္ လက္ႏွင့္ ၿပံဳးခ်ဳိေသာ မ်က္ႏွာထားေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ျပည္သူတို႔၏ ႏွစ္သက္မႈကိုလည္း ရရွိထားသူ ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္က ၎၏ညီမကို အေလးထားဟန္လည္း ေတြ႕ရွိထားေသာေၾကာင့္ ၎ ၏ညီမႏွင့္အဆင္ေျပျခင္းက ကင္ဂ်ဳံအြန္ႏွင့္ အဆင္ေျပျခင္းဟု ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ယခင္က ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ သတ္မွတ္ထားခ်က္မွာ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔သည္ မ်က္ႏွာထား တည္တည္ႏွင့္ မေဖာ္ေရြတတ္သူတို႔ဟု ေတြးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ အေတြးကို ကင္ဂ်ဳံအြန္၏ညီမက ေျပာင္းလဲ ပစ္ခဲ့သည္။ ယခု ေတာင္ကိုရီးယား ျပည္သူတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လက္ကမ္းႀကိဳဆို ေနၾကၿပီျဖစ္ သည္။

ထိုအ ရာက ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်းအင္၏ စြမ္းေဆာင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္လည္း မွားမည္မ ဟုတ္ေပ။ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွ မြန္ေဂ်းအင္က ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္သို႔ ေပ်ာ့ေပ်ာင္း သည့္သံတမန္ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ကာ ထရမ့္မသိလုိက္ သည့္ အခ်ိန္တြင္ ၎၏ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ကို ၿပံဳယမ္း၌ ကင္ဂ်ဳံအြန္ႏွင့္ သြားေတြ႕ေစခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မြန္ေဂ်းအင္ႏွင့္ ကင္ဂ်ဳံအြန္တို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ ကာထိုမွတစ္ဆင့္ ထ ရမ့္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ဆိုသည့္ အတုိင္းအတာအထိ ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ပထမဆံုး ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလင့္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္က၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္အ ကူးအေျပာင္းတြင္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္သစ္ဆုမြန္ေကာင္းကို ကင္ဂ်ဳံအြန္က အထူးအဆန္းပင္ ေတာင္ကိုရီးယား၏ ေဆာင္းရာသီ အုိလံပစ္ ပြဲေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးေစေၾကာင္း ဆုေ တာင္းေပးခဲ့သည္က စခဲ့ၿပီး ထိုစကားလံုးကိုပင္ ေကာင္းမြန္စြာ သေဘာေပါက္သည့္ မြန္ေဂ်းအင္က သံတမန္ေရး အခင္းအက်င္းကို ခပ္စိပ္စိပ္နင္းကာ ယခုကဲ့သို႔ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ေတြ႕ဆံုႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မြန္ေဂ်းအင္အေနျဖင့္ ထိုမွ်အထိေပ်ာ့ေပ်ာင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္သလဲဆို သည္ကိုေတာ့ လူတုိင္းသိခ်င္ၾကသည့္ ေမးခြန္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ကာ ထင္ျမင္ခ်က္တခ်ဳိ႕က မြန္ေဂ်းအင္က အ ထူးတပ္ဖြဲ႕ တပ္သားေဟာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုၾကသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားနယ္စပ္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္လည္း ကိုယ္တုိင္ပါဝင္ဖူးသည့္ မြန္ေဂ်းအင္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္သည္မွာ မထူးဆန္း။ ယခု ေနာက္ဆံုး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ တစ္ခုဆီသို႔ ေရာက္ရွိၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည့္ စကားလံုးကို ၾကားၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အီရန္ႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား သေဘာ တူညီခ်က္ လုပ္ခဲ့ၾကဖူးသလိုပင္ အရာရာတုိင္းက လြယ္လြယ္ကူကူ အဆင္ေခ်ာမည္ ေတာ့မဟုတ္။ ျဖစ္ခ်င္သည့္အရာ ေရာက္လိုသည့္ ပန္းတုိင္ကို စိတ္ရွည္ရွည္ႏွင့္ သည္း ခံေစာင့္ဆိုင္း ေဆြးေႏြး ၿပီးမွသာရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအဆင့္ကို ေက်ာ္ႏုိင္မွသာ ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ကိုရီးယား ကြၽန္းဆြယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက အေကာင္အ ထည္ ေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္လာႏုိင္သည္က ေဆြးေႏြးပြဲႏွစ္ခု၊ သံုးခုအထိေပၚလာႏုိင္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတည္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ မေပၚလာႏုိင္သည္မွာ က်ိန္းေသသည္။ လက္ရွိတြင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္က ၎ဘက္မွ အေလွ်ာ့မေပးသင့္သည္မ်ားကို အေလွ်ာ့မေပးဟု ေအာ္ေနေသာ္လည္း ၎ဘက္က လက္ရွိတြင္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားကို လုပ္ေပးေနသည္။

ျပည္သူမ်ားအတြက္ဟု ဆိုသည့္ ကင္ဂ်ဳံအြန္၏ စကားလံုး က အမွန္တကယ္ေျပာသည့္ စကားလား ဟူသည္က စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာေနၿပီျဖစ္သည္။ ယခင္က ကင္ဂ်ဳံအြန္ကို ေျပာမရဆိုမရေခါင္းမာေသာ လူစား၊ ထရမ့္ကိုယ္တုိင္ပင္ ဝက္ပုတ္ဟုေခၚခဲ့ေ သာေၾကာင့္ ကင္ဂ်ဳံအြန္ ေဒါသထြက္ခဲ့ရကာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလက တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ စစ္ေရးအၿပိဳင္အဆုိင္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၾကၿပီး B52 ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ားပင္ ကိုရီးယား ကြၽန္းဆြယ္ေပၚတြင္ အပ်ံဝဲဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ယခု ထိုႏုိင္ငံမ်ားက သူတို႔ဘာမွ မလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ ပံုစံႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္ကမ္းမႈပင္ ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီျဖစ္ သည္။

ယေန႔ကမၻာႀကီးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည့္ စကားသံမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ကာ လူတုိင္း ႏိုင္ငံတုိင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာသာငမ္းငမ္း လိုခ်င္ၾကေသာ္လည္း စူပါပါဝါႏုိင္ငံဟုေခၚသည့္ ႏုိင္ငံ မ်ား၏ ဝင္ေရာက္စြက္ ဖက္မႈေၾကာင့္ တစ္မ်ဳိး၊ အၾကမ္းဖက္ သမားတို႔ေၾကာင့္တစ္ဖံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္စီးေနရသည္။ ယခု ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံၿပီးလွ်င္ ဒုတိယေျမာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျဖစ္ ေျမာက္ကိုရီး ယားႏွင့္ ေတာင္ကိုရီး ယားတို႔ သင့္ျမတ္ျခင္းမွသည္ ျဖစ္ေပၚလာရန္ ေရပန္းအစားဆံုး ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ အီရန္အေရးကိုလည္း ဥေရာပႏွင့္ က်န္ႏုိင္ငံမ်ားက ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းေနေသာေၾကာင့္ ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူညီခ်က္ မပ်က္စီးႏုိင္သည့္ဘက္သို႔ ပိုမ်ားေနကာ ကိုရီးယား ကြၽန္းဆြယ္အေရးသာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက ကမၻာေပၚတြင္ တက္သစ္စႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏ်ဴကလီးယားအေရးက စိုးရိမ္စရာမ်ားမ်ားစားစား ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ရွိန္းထက္

No comments:

Post a Comment