Latest News

Thursday, May 17, 2018

အားလုံး ၀ုိင္းရံသင့္ေပသည္

အားလုံး ၀ုိင္းရံသင့္ေပသည္

ျပည္ေထာင္စု ျမနိမာႏူိင္ငံေတာ္တြင္ မွီတင္းေန
ထုိင္ၾကကုန္ေသာ ႏူိင္ငံသား မွန္သမ် သည္
အေျခခံ ဥပေဒ တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ အခြင့္
အေရး မ်ား နွင့္ အညီ မိမိတုိ႔ ၏ ဆႏ႖ကုိ ထုတ္
ေဖၚခြင့္ ရွိၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိး ပ်က္စီးရာ ပ်က္
စီးေၾကာင္း စိတ္၀မ္းကဲြေစမည့္ ေျပာဆုိမႈမ်ဳိးကုိ
ေတာ့ ယခုလုိ ဒီမုိကေရစီ သက္တမ္း ျမီး
ေကာင္ေပါက္ အရြယ္တြင္ ေရွာင္ရွားသင့္သည္
မဟုတ္ပါလား။

အနီးဆုံး ဥပမာ ဆုိရက ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ႏူိင္ငံ
ေရး သမားတဦး၏ မၾကာေသးမီက အေျပာအဆုိမ်ဳိးက ဒီမုိကေရစီအသိတရား
မရင့္က်က္ေသးသမ် လက္ခံ၍ မျဖစ္ေပ။

အေမရိကန္လုိ ႏူိင္ငံတြင္ ကယ္လီဖုိနီယား။
တကၠဆပ္၊ အရီဇုိးနား ျပည္နယ္မ်ားအား ခဲြထြက္
၍ မူလပုိ္င္ရွင္ မကၠဆီကုိ ႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္း
စည္းရန္ ေျပာေဟာလာပါက အေမရိကန္ အစုိး
ရက ခြင့္ျပဳမည္သာ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆုိေသာ.ထုိသုိ႔ေသာ အေျပာအဆုိမ်ဳိးသည္ သူ
ရူး တေယာက္သာ ကေယာင္ကတန္း ေျပာဆုိ
ျခင္းသာ ျဖစ္ေပမည္ဟု အေမရိကန္ရွိ စပိန္
စကားေျပာ လူထုက နားလည္ျပီး ျဖစ္သျဖင့္
မည္သုိ႔မ် ပင္ အေရးတယူ ရွိၾကလိမ့္မည္
မဟုတ္ေပ။

ထုိနည္းတူပင္ စေကာ့တလန္အား  အဂၤလန္မွ ခဲြထြက္ရန္ ၾကံစည္ေသာ ဆႏၵခံယူပဲြတြင္လည္း
အသိပညာ ရင့္က်က္ျပီး ျဖစ္ေသာ စေကာ့လူမ်ဳိ
တုိ႔က ျငင္းပါယ္ခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္ေပသည္။

မိမိတုိ႔ တုိင္းျပည္တြင္ကား.ထုိကဲ့သုိ႔ အေျခ
အေနမ်ဳိး ျဖစ္ရန္ မ်ားစြာ လုိေပေသးသည္။

ယခုလည္း စစ္ကုိ ရပ္ၾကဖုိ႔ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပ
ခဲ့ၾကသည္။ မိမိတုိ႔ အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္
ဆုိသည္ကား ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ရပ္လုိက္ၾက
တုိက္လုိက္ၾက ႏွင့္ လုပ္လာခဲ့၍ ခံရသူ မ်ားမွ
အပ ျပည္မရွိ လူမ်ား အဖုိ႔ အထူးအဆန္း
မဟုတ္ေသာ္လည္း ယခုလုိ ကမၻာတ၀ွမ္း
ႏူိ္င္ငံမ်ား တြင္ စီးပြား ဖြံျဖဳိးဖုိ႔ အားသြန္ခြန္စုိက္
လုံးပမ္းေနၾကသည့္ အခ်ိန္။ အာဖရိက ႏူိင္ငံ
အမ်ားစုပင္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ရပ္စဲကုန္ၾက
သည့္ ကာလမ်ဳိး တြင္ ကမၻာေပၚတြင္ အဖြံ႔ျဖဳိးဆုံး ရပ္၀န္းဟု
သတ္မွတ္ထားေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏
အခ်က္အျခာ က်ေသာ ျမန္မာႏူိင္ငံတြင္ကား
ယခုထိ သတ္ေနျဖတ္ေနၾကဆဲ ဆုိသည့္
အျဖစ္အား ျပင္ပရွိ လူအမ်ားက အေတာ္အံ့အား
သင့္ေနၾကသည့္ အျဖစ္ကုိ မိမိ သတိထားမိ
ျပီး ရွက္ဖြယ္လိလိ လည္း ျဖစ္ေနရေပသည္။

ဘဂၤါလီ မူဆလင္ မ်ား အေရးကုိလည္း အဆင္
ျခင္ မဲ့စြာ ကုိင္တြယ္ခဲ့မူေၾကာင့္ တခါမ် မၾကဳံဖူး
ေလာက္ ေအာင္ နာမည္ဆုိး တြင္သြားခဲ့ရျပီ
ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ စစ္ကုိ ရပ္စဲ
ရန္ သဘာ၀က်က် အပူတျပင္း
 ေတာင္းဆုိလာၾကျခင္း ျဖစ္
သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆုိႏူိင္ရန္လည္း
ဥပေဒႏွင့္ အညီ ခြင့္ျပဳ မိန့္ ရရန္ တင္ျပခဲ့ၾက
သည္။

ဤသည္ကလည္း မိမိတုိ႔ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ သေဘာကဲြ
လဲြမႈမ်ားကုိ ႏူိင္ငံေရး အရ အေျဖရွာရန္ လုိလား
ေၾကာင္း ကမၻာသိ ေၾကျငာလုိက္သည့္ ျဖစ္ရပ္
ၾကီးပင္ မဟုတ္ပါလား။ ထုိကဲ့သုိ ရည္ရြယ္ခ်က္
ေကာင္းမြန္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆုိမူကုိ
ၾကည္ၾကည္သာသာ ခြင့္ျပဳ လုိက္ပါက ဖာသိ
ဖာသာ ပင္ ျပီးဆုံးသြားဖြယ္ ရွိေသာ္လည္း
ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာနက နံပါတ္တုတ္ကုိင္
ရဲမ်ား ေစလႊတ္ကာ ကမၻာသိကူညီ ေၾကျငာေပးခဲ့ယုံ
မ်မက ၎တုိ႔ တခါမ် မျမင္ဖူးပါဆုိေသာ လူမ်ား
ေရာက္ရွိလာျပီး  ထုိးၾကိတ္ရုိက္ႏွက္ၾကသည္ကုိ
ျငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးကုိ ထိိမ္းသိမ္း
ရန္ ေရာက္လာေသာ လုံျခဳံေရး တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက
လက္ပုိက္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကျပန္သည္။

၎တုိ႔သည္ ျပည္ထဲေရးမွ ေစလႊတ္ထားသူမ်ား
မဟုတ္ဟု ရဲခ်ဳပ္ မွ တရား၀င္ သတင္းစာရွင္း
လင္းပဲြ
လုပ္၍ တုိင္းျပည္ကုိ အသိေပးလာခဲ့ျပန္သည္။

ထုိစကား ကုိ အမွန္ဟုပဲ ယူဆၾကပါစုိ႔။ ထုိအ
တြက္ ခံရသူမ်ားက အစုိးရမွ ေစခုိင္းျခင္း
မဟုတ္ပဲ မိမိတုိ႔အား အေၾကာင္းမဲ့ ၀င္ေရာက္
ထုိးၾကိတ္သူမ်ားအား တရားဥပေဒ ေဘာင္
အတြင္းမွ လက္တုန္႔ျပန္ႏူိင္ေရး အတြက္ တရားစဲြ ေရး
စတင္ ျပဳ လုပ္ေနၾကျပီ ျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ လူဆုိးလူမုိက္မ်ား အုပ္စုဖဲြ႔က ရဲတပ္
ဖဲြ႔၀င္မ်ား ေရွ႔ေမွာက္တြင္ပင္ က်ဳးလြန္သည့္အထိ
အတင့္ရဲလာေနမႈကုိ ေနာက္ေနာင္ မျပဳလုပ္ရဲ
ေအာင္ ရဲခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ ႏွင့္ မဆုိင္ဟု ဆုိက ထိေရာက္
စြာ ကူညီ ေဖၚထုတ္ေပးသင့္သည္။

ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ဗဟန္ုးရဲစခန္းမွ
အာမခံ ျဖင့္ ျပန္လႊတ္ေပးလုိက္ေသာ လူ ရွစ္ဦး
ရွိေနျပီး အခုအခ်ိန္အထိ တရားစဲြဆုိခံရသူေပါင္း
၁၇ ဦးခန္႔ ရွိေနေၾကာင္း ဒီဗီဘီ သတင္းတြင္
ေဖၚျပထားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိးၾကိတ္သူမ်ားကုိမူ တဦးတေလမ်
အေရးယူ ျခင္း မရွိခဲ့ေသးေပ။ ထုိ႔အတြက္
ထုိးၾကိတ္ခံရမႈ အတြက္ ျပန္လည္တရားစဲြဆုိ
ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးတရားစဲြဆုိသူမ်ားအား ျခြင္းခ်က္မရွိ
ျပန္လႊတ္ေပးေရး အတြက္လည္း ႏူိင္ငံတ၀ွမ္း
ရွိ ျမဳိ႔ျပ လူမႈ အဖဲြ႔အစည္းေပါင္း ၃၉၁ ဖဲြ႔က
မၾကဳံစဖူးေလာက္ေအာင္ အဂၤါေန႔က ေၾကျငာ
ခ်က္အား တညီတညြတ္တည္း လက္မွတ္ေရး
ထုိး ေတာင္းဆုိလာခဲ့ၾကသည္။

ကၩန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ လြတ္လပ္
စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖၚျခင္းအား လူဆုိးလူမုိက္မ်ား
က ၀င္ေရာက္ ဘုိက် ေနသည္ကုိ ျပင္းထန္စြာ
ရႈတ္ခ်သင့္ျပီး ၎တုိ႔ အား တရားဥပေဒ
ႏွင့္ အညီ အေရးယူႏူိင္ေရး အတြက္ ၀ုိင္း၀န္း
အားေပး သင့္လွေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရ
ေပသည္။

လွစိုး​ေ၀

No comments:

Post a Comment