Latest News

Tuesday, May 8, 2018

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္၊ ၂/၂ဝ၁၈ ၁၃၈ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္ (၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၈ ရက္)

၁။      ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ မိမိဦးစီးသည့္တစ္စီးပြားတည္းျဖစ္ေသာ မိသားစု ပိုင္ဆုိင္မႈ ပစၥည္းမ်ားကို တန္ဖိုးႏွင့္ တကြ စာရင္းျပဳစုၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကထံသို႔ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၈ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၁ဝဝ တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၂။      အလားတူ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက ယခင္ ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ထပ္မံ ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊  ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက  ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ တို႔သည္ လည္းေကာင္း ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို တန္ဖိုးႏွင့္တကြ စာရင္းျပဳစုၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁ဝ၁ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံသို႔ ေပးပို႔တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ အပ္ပါသည္။

MWD

No comments:

Post a Comment