Latest News

Sunday, May 13, 2018

အာဏာရွင္ေဟာင္းဦးေန၀င္း၏ ေျမးႏွစ္ဦးက ကန္ေက်ာက္ထုိးႀကိတ္ခံရသူယာဥ္ေမာင္းအမွဳဖြင့္တုိင္ၾကား


11-5-2018ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ဒဂုန္ဧရာအေဝးေျပးဂိတ္ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းရွိ (OMNI FOCUS)YBS(20) ယာဥ္ေမာင္း ဦးေအာင္ျမတ္(လိုင္စင္အမွတ္-င/၀၄၅၈၀/၁၆ ေမာင္းႏွင္ေသာ(4N-6086) ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္း ဦးေက်ာ္မင္းထြန္း ေမာင္းႏွင္ေသာ(4N-5796) တို႔ သည္ (၂၈-၄-၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ေန႔လည္(၁၁း၀၀)နာရီ အခ်ိန္ခန္႔ တြင္(YBS-20)ဝန္းအတြင္း မေတာ္တဆ ခ်ိတ္မိျပီး ဦးေအာင္ျမတ္ ေမာင္ႏွင္ေသာ (4N-6086)ေဘးမွန္(၂)ခ်ပ္ ကြဲျပီး ဦးေက်ာ္မင္းထြန္း ေမာင္းႏွင္ေသာ(4N-5796)ယာဥ္ မွာ ေနကာမွန္ကြဲ ခဲ႔ပါသည္။၎ကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္ျပီး (4N-6086ႏွင့္ 4N-5796)ယာဥ္(၂)စီး လံုးသည္(AMI)တြင္ အလံုးစံု အာမခံထားေသာ ကား မ်ား ျဖစ္ေသာေျကာင့္ ပ်က္စီးမႈအတြက္ AMI က ေပးေလ်ာ္ပါမည္ ဟု ေျပာျပီး ကားမ်ား ဝပ္ေရွာ႔ ထားျပီး အထြက္ မွာ (OMNI FOCUS)YBS-20 ယာဥ္ပိုင္ရွင္ ဦးေက်ာ္ေနဝင္း ႏွင့္ ညီ ဦးဇြဲေနဝင္း ေရာက္လာျပီး မင္းတို႔ ငါတို႔ ကားေတြ ကို ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္တာလား ဆိုျပီး ဦးေက်ာ္ေနဝင္း မွ ယာဥ္ေမာင္း ဦးေအာင္ျမတ္ ၏ ဘယ္ဘက္အရႈိက္ နံရိုးနား ဖိနပ္အခ်ြန္ျဖင့္ ကန္ျပီး လည္ပင္းညွစ္ခဲ႔ပါတယ္ ညီျဖစ္သူ ဦးဇြဲေနဝင္း ကလည္း ဘယ္/ညာ လက္ႏွစ္ဘက္ ႏွင့္ နားရင္းညွပ္ရိုက္ပါသည္ ဦးေက်ာ္ေနဝင္း မွ အဲဒီႏွစ္ေကာင္လံုး လစာမေပးရန္ နဲ႔ အလုပ္ကေနအျပီးထုတ္လိုက္ျပီး ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္ မ်ား သိမ္းယူသြားပါတယ္ ျပီးေတာ့ ငါလိုးမသားေတြ မေက်နပ္ရင္ ျကိုက္တဲ႔ေနရာ သြားတိုင္ဟု ဆဲဆို သြားေျကာင္း ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ဦးေအာင္ျမတ္ ႏွင့္ ဦးေက်ာ္မင္းထြန္း တို႔ ေျပာျကားခ်က္အရ သိရွိခဲ႔ပါတယ္

ယာဥ္ေမာင္း ဦးေအာင္ျမတ္သည္ ဦးေက်ာ္ေနဝင္း ရွဴးဖိနပ္အခ်ြန္ျဖင့္ ကန္ခံရေသာေျကာင့္ အဖုျကီးျဖစ္ေနျပီး ေအာင့္ေအာင့္ျပီး အသက္ရွဴမဝ ျဖစ္ေနေသာေျကာင့္ လႈိင္သာယာျပည္သူ႔ေဆးရံု မွာ ေဆးကုသမႈ ခံေနရပါတယ္
၁၀-၅-၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေန႔ က်ေနာ္ ထံ ယာဥ္ေမာင္း ဦးေအာင္ျမတ္ ႏွင့္ ဦးေက်ာ္မင္းထြန္း နံက္ ၈နာရီအခ်ိန္ခန္႔ ေရာက္လာျကျပီး အထက္ေဖာ္ျပပါ အတိုင္း ျဖစ္ေနပါေသာေျကာင့္ က်ေနာ္ တို႔ ရသင့္ရထိုက္ေသာ EC စာခ်ဳပ္ ဥပေဒပါ အခြင့္အေရး ျပန္လည္ ရရွိေရး ႏွင့္ က်ေနာ္ တို႔ အား အလုပ္ရွင္ ဦးေက်ာ္ေနဝင္း ညီျဖစ္သူ ဦးဇြဲေနဝင္း မွ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ထိခိုက္နာျကင္မႈ ရေအာင္ အျပစ္က်ဴးလြန္သူ ညီအစ္ကို ႏွစ္ေယာက္ အား တရားစြဲ အေရးယူနိုင္သည္ အထိ ကူညီေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါေသာေျကာင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း အကူအညီေပးခဲ႔ပါတယ္

၁။အလုပ္သမားအား ခိုင္လံုသည့္ အေျကာင္းျပခ်က္ မရွိပဲ အလုပ္ထုတ္သည့္ အတြက္ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးနည္ဥပေဒပါ အတိုင္း တိုင္ျကားစာ ပံုစံ(၃)နည္းဥပေဒ(၉) ျဖင့္ ဥကၠ႒ ျမိဳ႔နယ္ညႈိႏႈိင္းဖ်ဥ္ေျဖေရးအဖြဲ႔ လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ဟု တိုင္တန္းခဲ႔ပါသည္ ျမိဳ႕နယ္ညႈိႏႈိင္းဖ်ဥ္ေျဖေရးအဖြဲ႔ (၁၅-၅-၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ေန႔လည္ ၁၂း၀၀နာရီ မွာ ခ်ိန္းဆိုခဲ႔ပါတယ္ အလုပ္သမားမ်ား ၏ ကိုယ္စားလွယ္ လႊဲစာ ျဖင့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ေမတၱာျဖင့္ အက်ိဳးေဆာင္ ေပးပါမည္

၂။အလုပ္ရွင္ ဦးေက်ာ္ေနဝင္း ညီ ျဖစ္သူ ဦးဇြဲေနဝင္း ကိုယ္ထိလက္ေရာက္အျပစ္က်ဴးလြန္တာ ကို တရားစြဲႏိုင္ရန္ အပိုင္ရဲစန္း ေသာင္ျကီး လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ မွာ ၁၀-၅-၂၀၁၈ခုႏွစ္ ညေန ၁၇း၀၀နာရီ ခန္႔ အမူ႔တိုင္ခ်က္ ကို လူနာ ေဆးစာ နဲ႔အတူ အမႈ႔ဖြင္ခဲ႔ပါတယ္ ေသာင္ျကီး ရဲစခန္း မွ အမႈ လက္ခံျပီး ၁၁-၅-၂၀၁၈ခုႏွစ္ နံက္ ၁၀း၃၀နာရီ မွာ လိႈင္သာယာတရားရံုး မွာ လက္ႏွိပ္စက္ စာေရး စာရိုက္ခ (၇၀၀၀)က်ပ္ က်သင့္ပါတယ္ ေျပာလို႔ ပိုက္ဆံေပးရ မွာ ယာဥ္ေမာင္း ဦးေအာင္ျမတ္ ပိုက္ဆံ ၃၀၀၀က်ပ္ ရွိလို႔ က်ေနာ္ ၄၀၀၀က်ပ္ စိုက္ျပီး လက္ႏွိပ္စက္ စာေရး ကို ေပးခဲ႔ရပါတယ္ တရားသူႀကီးဆီ ဦးတိုက္ေလ်ွာက္ခဲ႔ပါတယ္ ယာဥ္ေမာင္း ဦးေအာင္ျမတ္ ဘယ္ဘက္အရႈိက္ အကန္ခံ ရထားတဲ႔ ေနရာက ေအာင့္ျပီးအသက္ရွဴ မဝလို႔ လိႈင္သာယာျပည္သူ႔ေဆးရံု ျပရပါေသးတယ္ ဆရာဝန္ မွ စမ္းသပ္ျပီး ေဆးတစ္လံုးထိုးျပီး ေဆးသံုးမိ်ဳး ေရးေပးပါတယ္ ႏွစ္မ်ိဳးက အျပင္ေဆးဆိုင္ ဝယ္ရပါတယ္ တစ္မ်ိဳးပဲ ရပါတယ္ ေျမာင္းျမျမိဳ႕မွာ က်န္းမာေရးဝန္ျကီးေျပာတာ ေဆးရံုေတြ မွာ ေဆးေတြ ပိုေနလို႔ ဒိတ္ေအာက္ေတြေတာင္ျဖစ္ေနတယ္ ေျပာပါတယ္ အမွတ္ျခစ္ထားတဲ႔ ေဆး မရွိပါ ညေန (၁၅း၀၀)နာရီ မွာ တရားသူျကီး မွ ယာဥ္ေမာင္း ဦးေအာင္ျမတ္ ကို အမႈလက္ခံစစ္ျပီး ပုဒ္မ(၂၀၂)တပ္ခဲ႔ျပီး ရံုးခ်ိန္း ကို (၂၅-၅-၂၀၁၈)ခုႏွစ္ နံက္ (၁၀း၀၀)ခ်ိန္းဆို လိုက္ပါတယ္

ယၡဳ အမႈ ကို လိုက္ေပးျခင္းသည္ အလုပ္ရွင္ တခ်ိဳ႕ ေနာက္ေနာင္ အလုပ္သမားမ်ား အေပၚကိုယ္ထိလက္ေရာက္ မက်ဴးလြန္နိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခငး္ျဖစ္ပါတယ္ အမႈ ကို ေအာင္ျမင္သည္အထိ ဆရာသမားမ်ား ထံ မွာ လည္း အကူအညီေတာင္းခံမွာ ပါ ေရွ့ေန ဆရာမ်ား နဲ႔လည္း အကူအညီ ေတာင္းခံပါမယ္ လိုအပ္လ်ွင္ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲ ျပဳလုပ္သင့္ လုပ္သြားပါမည္
BO Hla GyiNo comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post