Latest News

Sunday, May 13, 2018

ေပ်ာက္ဆုံး သြား ေသာ အာဆာ

ေပ်ာက္ဆုံး သြား ေသာ အာဆာ

Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) ဟု အမည္ တပ္ထားေသာ အၾကမ္းဖက္ အဖဲြ႕အစည္းသည္ ၎တုိ႕၏ တရား၀င္ ေျပာခြင့္ရ စင္ျမင္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေျပာဆုိေနသည့္ တြစ္တာ မွ မည္သည့္ သတင္းမွ မၾကားရေတာ့ပဲ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္မွာ ၃ လ ခန္႕ ရွေနျပီဟု Asia Times သတင္းစာ က ေရးသားလုိက္ပါတယ္။

အဂၤလိပ္ ဘာသာ ျဖင့္ ေရးသားေနေသာ အဆုိပါ အေကာင့္တြင္ ေဖၚလုိ၀ါး ၁၂,၆၀၀ ရွိေနျပီး ထုိအထဲတြင္ အေနာက္ႏူိင္ငံမွ ထင္ရွားေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၂၉ ဦး။ ရန္ကုန္ အေျခစုိက္ ႏူိင္ငံျခား သတင္းစာ ဆရာမ်ား နဲ႕ ကုလ လူ႕အခြင့္အေရး အထူးသံတမန္ ယန္ဟီလီး ပင္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။

ယခုလုိ သုံးလ နီးပါး ေပ်ာက္ဆုံးေနမႈ အတြက္ အဆုိပါ အဖဲြ႕သည္ ရွိေနဆဲ ေလာ၊ သုိ႕မဟုတ္ ရွိေကာ ရွိခဲ့သည္ေလာဟု အခ်ဳိ႕ ေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား က ေမးခြန္းထုတ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။

ကုလသမဂၢ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားကပင္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႕ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ရပ္ၾကီး အေပၚ အာဆာရဲ႕ က်ဳးလြန္မႈ အေပၚ အစုိးရရဲ႕ တရား၀င္ ေျပာဆုိခ်က္မ်ား အေပၚ ေရးသားရာတြင္ပင္ “alleged” ဟူေသာ စကား ကုိ စတင္သုံးစဲြလာေနၾကျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါ အဖဲြ႕က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္မွ ၂၀၁၈ ဂ်န္န၀ါရီ ၃၁ အထိ တြစ္တာ မွ ေၾကျငာခ်က္ေပါင္း ၂၇ ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာမွာ မူလအစက ဂ်ီဟတ္ဒစ္ ဆန္ဆန္ ေရးသားျပီး ေနာက္ပုိင္း ႏူိင္ငံတကာ ေထာက္ခံမႈ ရရွိေအာင္ ေတာ္လွန္ေရး သေဘာမ်ဳိး ေပၚလြင္ေအာင္ ေျပာင္းလဲ ေရးသားလာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး CNN လုိ သတင္းဌာနၾကီးႏွင့္ပင္ အင္တာဗ်ဳး ႏူိင္တဲ့ အထိ ေျခလွမ္းသြက္လာခဲ့ပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္ ၎တုိ႕၏ ေၾကျငာခ်က္မ်ားထဲတြင္ အဓိက ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ အစိတ္အပုိင္းကေတာ့ မီဒီယာ ေတြနဲ႕ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း ဖြင့္မထားေပးခဲ့တာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခါ အာဆာ နဲ႕ ၎တုိ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ဆုိသူ အဘူ အာမား ပါ အသံမၾကားရေတာ့ ဖူးလုိ႕ ဆုိပါတယ္။

ထုိျဖစ္ရပ္ကလည္း ေလာေလာဆယ္တြင္ ထြက္ေပၚလာေနေသာ အာဆာ ဆုိသည္မွာ တကယ္မရွိ၊ ျမန္မာ ဖက္မွ ဖန္တီးထားျခင္းသာ ဆုိေသာ အယူအဆမ်ား ထြက္ေပၚလာခ်ိန္မွာ လိမၼာ ပါးနပ္စြာ နဲ႕ ေရွာင္ရွားေနတာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏူိင္ပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ရပ္ၾကီး ေပၚေပါက္ျပီးေနာက္ ၎တုိ႕ ထုတ္လႊင့္ေသာ ဗီဒီယုိ ဖုိင္မ်ား ႏွင့္ ႏူိင္ငံတကာ အၾကပ္အတည္းမ်ား ေလ့လာေရး အဖဲြ႕ (ICG) မွ သုေတသန ျပဳစုခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားက ၎တုိ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ျပဆုိေနပါတယ္။ ထုိ႕အျပင္ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္အမ်ား အျပားကလည္း အာဆာ ရွိေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့ၾကျပီး ၎တုိ႕ေၾကာင့္ ခုလုိ ဒုကၡသုကၡ ေတြ ေရာက္ေနရေၾကာင္း ေဒါသပင္ ထြက္ေနသူေတြ ရွိေနပါတယ္။

တပ္မေတာ္၏ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး ဌာန တြင္ ကမၻာေရးရာမ်ားတြင္ ႏွံ႕စပ္ကၽြမ္းက်င္သူ နည္းပါးေနသည့္ အျဖစ္ေၾကာာင့္ အာဆာ ကုိ ဒ႑ာရီ အျဖစ္ ပုံေဖၚႏူိင္ေလာက္သည့္ စြမ္းေဆာင္မႈ ရွိႏူိင္ပါ၏ ေလာ ဆုိေသာ ေမးခြန္းမ်ား ျဖင့္ သံသယ ပြားစရာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႕အတြက္ အာဆာ ျငိမ္သက္ေနျခင္းအေပၚ ယူဆစရာ အမ်ား အျပား ထြက္ေပၚလာပါတယ္။

ပထမ တခုက ထပ္မံျပီး ထုိးစစ္ဆင္ႏူိင္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တြင္ ျပန္လည္ လူအင္အားစုျပီး ေလ့က်င္ေန၍ သတင္း အစြန္းအစ မထြက္ရန္ အေမွာင္ခ်ထား ျခင္း သာ ျဖစ္တယ္ ဆုိတာပါပဲ၊

ေနာက္တခုက အာဆာရဲ႕ ဆုိရွယ္ မီဒီယာ ပုိ႕စ္မ်ားသည္ တခါတခါတြင္ ျမန္မာ စစ္တပ္၏ ေမာင္းႏွင္ ထုတ္ခံရေသာ လူမ်ားသည္ အျပစ္မဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာ အရပ္သားမ်ားသာ ျဖစ္တယ္လုိ႕ ဂရုတစုိက္ ပုံေဖၚေရးသားမႈမ်ားသည္ ဆုိးဆုိးရြားရြား ထိခုိက္စရာ ျဖစ္လာေနတယ္ ဆုိတာပါပဲ၊

ဆုိလုိတာကေတာ့ ၎တုိ႕ရဲ႕ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ေရးသားမႈမ်ားေၾကာင့္ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္တဲ့ အုိင္စီစီ မွ ၀င္ေရာက္ စုံစမ္းျပီး ယူဂုိဆလာဗီယား ရွိ ေကာ့ဆုိဗုိလုိ ေမာင္းေတာခရုိင္အား ရုိဟင္ဂ်ာ ေျမ အျဖစ္ ဖဲ့ထုတ္ ျပစ္ေရး ကုိ ထိခုိက္လာႏူိင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခု အခါ အဆုိပါ အယူအဆမ်ဳိးအား အေ၀းေရာက္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိသူမ်ား ႏွင့္ ႏူိင္ငံတကာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား မွ ထပ္တူထပ္မွ် ေျပာဆုိလာေနတာကလည္း ထူးဆန္းေနပါတယ္။

သုိ႕ျဖစ္၍ အာဆာ လက္နက္ကုိင္ အၾကမ္းဖက္ အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ျပင္ပရွိ “ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျမတ္ႏူိးေသာ” တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား အၾကား ပူးေပါင္း ၾကံစည္ေနျခင္းေလာ ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေနျပီး အခုလုိ တြစ္တာ မွ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းသြားျခင္းသည္ အာဆာ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တခု တည္း မျဖစ္ႏူိင္ ဟု သံသယ ပြားစရာ ျဖစ္ေပၚလာေနပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္ အျမင္ ေျပာရရင္ျဖင့္ အာဆာ မွ ယခုလုိ ၎တုိ႕ တကယ္မရွိသေယာင္ ပုံေဖၚလာေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ သတင္းအမွန္မ်ား ထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မီတီ အေနျဖင့္ ၎တုိ႕ သန္ရာ ျဖစ္သည့္ fake news ဆုိကာ လက္လြတ္စပါယ္ အျပင္းအထန္ ျငင္းဆုိေနျခင္းမ်ား၊  လူမ်ဳိးေရး စကားမ်ား ေျဗာင္က်က် ေျပာဆုိေနျခင္းမ်ား ႏွင့္ bunker mentaliy ဟု ေခၚေသာ မိမိကုိယ္ မိမိ အလြန္အကၽြံ ကာကြယ္ ျပီး လုပ္ရပ္မ်ား သည္ တရားမွ်တမႈ ရွိေလသေယာင္ ပုံေဖၚေနမႈမ်ား ႏွင့္ မလံုလာက္ေတာ့ပဲ ပုိုမုိဆန္းသစ္ေသာ နည္းလမ္း အယူအဆမ်ား နဲ႕ တန္ျပန္ႏူိင္ဖုိ႕ အေရး စဥ္းစားသင့္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

လွစိုး​ေ၀


Asia Times တြင္ ေဒးဗစ္ စေကာ့ မက္သီဆန္ ေရးသားသည့္ “The Curious Disappearance of Myanmar’s Rohingya Rebels” ကုိ ကုိးကား သည္။

No comments:

Post a Comment