Latest News

Thursday, May 17, 2018

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား အတြက္ သက္ေစာင့္ဓာတ္

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား အတြက္ သက္ေစာင့္ဓာတ္

မိခင္မ်ဳိးဥႏွင့္ ဖခင္သုက္ပိုးတုိ႔ သေႏၶေအာင္ၾကၿပီး ေနာက္မွာ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း အေျခအေနကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေလ့ ရွိပါတယ္။

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ ပထမ ရက္သတၱပတ္တြင္ ကလလရည္ၾကည္ သေႏၶတည္ပါတယ္။ (ကလလရည္ၾကည္ပမာဏကို ဥပမာအားျဖင့္ ဆုိရေသာ္ အပ္ဖ်ားေလး၏ ထိပ္တြင္ရွိေသာ ေရစက္ေရေျပာက္ အရြယ္မွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။) ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ ဒုတိယ ရက္သတၱပတ္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ထိုကလလရည္ၾကည္ဟာ အျမႇဳပ္သဏၭာန္သို႔ ေျပာင္းသြားပါတယ္။

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ တတိယ ရက္သတၱပတ္တြင္ ထုိအျမႇဳပ္ေလးမ်ားက ေသြးဖတ္ (ေသြးအစအန အဖတ္ေလး)ျဖစ္သြားပါတယ္။ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ စတုတၴ ရက္သတၱပတ္တြင္ ထိုေသြးဖတ္ေလးက အလံုးေလး ပံုသဏၭာန္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ ပၪၥမရက္သတၱပတ္တြင္ ထုိအလံုးေလးမွ အတက္ကေလး ငါးတက္ေပၚလာပါတယ္။

တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ထိုအတက္ေလး ငါးတက္မွ ေခါင္း၊ လက္ႏွစ္ဖက္၊ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္အျဖစ္ လူဟန္႐ုပ္သဏၭာန္ ပီသလာပါေတာ့တယ္။ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းမ်ားအဖုိ႔ ဝမ္းတြင္းရွိ သေႏၶသားငယ္ႏွင့္ မိခင္အတြက္ အဖုိးတန္ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ား လံုေလာက္စြာ ပါဝင္ရန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ၎အာဟာရ ဓာတ္မ်ားကို မိခင္ေလာင္းမ်ား ေန႔စဥ္စားေသာက္ေနေသာ အစားအစာထဲမွ ျပည့္စံု လံုေလာက္စြာ ရရွိႏိုင္စြမ္း မရွိပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား အတြက္ ျဖည့္စြက္ အားေဆးမ်ားကုိလည္း လုိအပ္သလို မီွဝဲသင့္ပါတယ္။ ပ႐ိုတင္း ေခၚ အသားဓာတ္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ ႏြားႏို႔၊ ၾကက္ဥ၊ အနီေရာင္ အသားအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ငါး၊ ဒိန္ခဲစတဲ့ ပ႐ိုတင္း ေခၚ အသားဓာတ္ႂကြယ္ဝတဲ့ အစားအစာေတြကို ယခင္အခ်ိန္မ်ား ကထက္ ပို၍ စားေပးသင့္ပါတယ္။

ဝမ္းတြင္းရွိ သေႏၶသား ငယ္ႀကီးထြားမႈႏွင့္ အခ်င္း၊ သားအိမ္၊ ႂကြက္သား၊ ရင္သားႀကီးထြားမႈတို႔ အတြက္ သာမက ေသြးရည္ၾကည္မ်ားႏွင့္ မိခင္ႏို႔ရည္ လံုေလာက္စြာ ထြက္ရွိမႈတုိ႔အတြက္ ပ႐ိုတင္းေခၚ အသားဓာတ္က အေထာက္အပ့ံေပးပါတယ္။ အကယ္၍ အာဟာရဓာတ္ အားနည္းတဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္ ေဖာေရာင္ျခင္း၊ ကုိယ္ဝန္ပ်က္ႏုိင္ျခင္း၊ ေသြးအားနည္းျခင္း၊ သားအိမ္ႂကြက္သား အားနည္း၍ ေမြးဖြားရခက္ခဲျခင္း၊ ကုိယ္ခံအား နည္းလာၿပီး ျပင္ပေရာဂါေတြ အလြယ္တကူ ရလြယ္ျခင္း၊ အေလးခ်ိန္မျပည့္ အခ်ဳိးမက်ေသာ ရင္ေသြးကို ေမြးဖြားျခင္းစတဲ့ ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

ထံုးဓာတ္

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္တစ္ေယာက္ အတြက္ ထံုးဓာတ္ကုိ သာမန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္ ႏွစ္ဆမွ်ပို၍ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ထံုးဓာတ္က သေႏၶသားငယ္၏ အ႐ိုးႏွင့္အသား ျဖစ္ထြန္းရန္အတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးသလုိ သားအိမ္ရွိ ႂကြက္သားမ်ား အားသန္ေစရန္ႏွင့္ ညႇစ္အားေကာင္းေစရန္ ကူညီေပးပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ထံုးဓာတ္က ေသြးခဲျခင္းကို အေထာက္အပံ့ ေပးႏုိင္တာေၾကာင့္ ကုိယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္းမွ ကာကြယ္ရာ ေရာက္ပါတယ္။ ႏြားႏုိ႔၊ ဒိန္ခဲ၊ ထန္းလ်က္၊ အ႐ိုးပါဝါးစားႏုိင္ေသာ ငါးေလးမ်ား၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဟင္းႏုနယ္ရြက္၊ မုန္ညင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ပီေလာပီနံတို႔မွ ထံုးဓာတ္ကုိ အမ်ားဆံုး ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

မီးစုန္းဓာတ္

သေႏၶသား၏ အ႐ိုးႏွင့္သြားမ်ား ေကာင္းစြာ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ မီးစုန္းဓာတ္က အေရးႀကီးပါတယ္။ ထုိကဲ့သို႔ အေရးပါေသာ မီးစုန္းဓာတ္ကုိ ႏြားႏုိ႔ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေဖာ္စပ္ထားသည့္ အစားအစာမွလဲြ၍ တျခားမည္သည့္ အစားအစာတြင္မွ ရရွိႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္မွာ ဆူက်က္ေအာင္ က်ဳိခ်က္ထားေသာ ႏြားႏို႔ကို တစ္ေန႔လွ်င္ အစိတ္သားခန္႔ ေသာက္ေပးသင့္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ ႏြားႏုိ႔ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေမြးဖြားလာတဲ့ ကေလးဟာ ေပါင္ခ်ိန္ျပည့္ တုတ္ခိုင္ေတာင့္တင္း ႐ံုမွ်မက ထုိကေလးအတြက္ ေနာင္အနာဂတ္မွာ အသားအေရ လွပျခင္းကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

သံဓာတ္

သံဓာတ္ကမိခင္ႏွင့္ ကေလးႏွစ္ဦးစလံုး အတြက္ လြန္စြာတန္ဖုိးရွိေသာ သက္ေစာင့္ဓာတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သံဓာတ္က သေႏၶသားငယ္ကို ေသြးအားေကာင္းေစ ႐ံုသာမက ႏုိ႔စုိ႔အရြယ္ ပထမ ေျခာက္လအတြင္း ကိုယ္ခံအား ေကာင္းေစရန္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစပါတယ္။ သံဓာတ္ ခ်ဳိ႕တဲ့ပါက မိခင္ႏွင့္ကေလးတုိ႔ ေသြးအားနည္းမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ေမြးဖြားရာမွာ ခႏၶာကုိယ္ထဲမွ ကုန္ဆံုးသြားေသာ ေသြးမ်ားအစား ျပန္၍ မျဖည့္စြမ္းႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ မိခင္ေရာ ကေလးပါ နာတာရွည္ ေသြးအားနည္းေရာဂါကို ရေစႏုိင္ပါတယ္။ ၾကက္ဥ၊ တိရစာၧန္အသည္း၊ ပဲျခမ္း၊ ဆန္လံုးညိဳ၊ ေျပာင္း၊ ဟင္းႏုနယ္ရြက္၊ ဒန္႔သလြန္သီးႏွင့္ စြန္ပလြံသီးေျခာက္၊ စပ်စ္သီးေျခာက္ စတဲ့ သစ္သီးေျခာက္တုိ႔မွ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

အထူးသတိျပဳရန္

သာမန္အခ်ိန္မ်ားထက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ ႏွလံုးကပိုမို အလုပ္လုပ္ရတာေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ေဖာေရာင္ျခင္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ထုိျပႆနာအတြက္ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္၊ ငံျပာရည္ စေသာ အငန္အရသာ ရွိေသာ အစားအစာမ်ားႏွင့္ ဆားစားသံုးမႈကို တတ္ႏုိင္သမွ် ေလွ်ာ့၍စားပါ။ အုိင္အုိဒင္းဆား တစ္မ်ဳိးတည္းကုိသာ သံုးပါ။

ေပါက္ေပါက္

No comments:

Post a Comment