Latest News

Tuesday, May 8, 2018

ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံ မီးၿငႇိမ္းသတ္မႈ စိတ္ခ်ရသည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိ၊ မီးၿငႇိမ္းသတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးဆုံး

ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံ မီးၿငႇိမ္းသတ္မႈ စိတ္ခ်ရသည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိ၊ မီးၿငႇိမ္းသတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးဆုံး

ရန္ကုန္   ေမ   ၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ထိန္ပင္ အမႈိက္ပုံမီးေလာင္ေနမႈကို ေမ ၂ ရက္တြင္ အၿပီးသတ္ၿငႇိမ္းသတ္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အမႈိက္ပုံေအာက္ေျခမွ ထြက္ရွိသည့္ အပူေငြ႕မ်ားေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ၿငႇိမ္းသတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယေန႔တြင္ မီးၿငႇိမ္းသတ္မႈ   လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားၿပီးဆုံးသြားၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္ဦးက ''မီးၾ<ြကင္းမီးက်န္နဲ႔ အပူရွိန္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ မီးခိုးေငြ႕ ထြက္ရွိမႈေတြကို မေန႔ကတည္းက အဆုံးသတ္ၿငႇိမ္းသတ္ခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္  ထပ္ၿပီးက်န္ႏိုင္တဲ့ေနရာေတြကို  စည္ပင္သာယာ      ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔  ဒီကေန႔ထပ္ရွာၿပီးၿငႇိမ္းပါတယ္၊  မြန္းလြဲပိုင္းမွာ အားလုံးၿပီးဆုံးသြားပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ငါးရက္ၾကာ ေစာင့္ၾကည့္ၿငႇိမ္းသတ္မႈေတြ လုပ္ခဲ့ၿပီး ဒီေန႔မွာေတာ့ စိတ္ခ်ရတဲ့ အေနအထားျဖစ္တာေၾကာင့္ မီးၿငႇိမ္းသတ္ေနမႈ အစီအစဥ္ အားလုံးကို   ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီး  စည္ပင္သာယာမီးသတ္        တပ္ဖြဲ႕ကို လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ပါၿပီ၊ သူတို႔က  လိုအပ္တဲ့အပိုင္း ေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ေျပာ သည္။

ေစာင့္ၾကည့္ၿငႇိမ္းသတ္မႈကာလတြင္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ဝန္ထမ္း မ်ားက မီးၿငႇိမ္းသတ္ယာဥ္မ်ား၊ ေရသယ္ယာဥ္မ်ား၊ စက္ယၲရား ႀကီးမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ေစာင့္ၾကည့္ ၿငႇိမ္းသတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္  စိတ္ခ်ရသည့္  အေျခအေနျဖစ္ေသာ္လည္း အမႈိက္ပုံ ဧရိယာက်ယ္ျပန္႔သည့္အတြက္  စည္ပင္ယာသာ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ဝန္ထမ္းမ်ားက မီးၿငႇိမ္းသတ္ယာဥ္ ေလးစီးျဖင့္ တာဝန္ယူေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

စည္ပင္သာယာမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ ဦးစီးအရာရွိ ေစာစိုးစိုးျမင့္ က ''ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီညေနပိုင္းက စတင္ၿပီး တာဝန္ယူ လိုက္ပါၿပီ၊ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားစဥ္က အပိုင္းအလိုက္ သတ္မွတ္ ၿငႇိမ္းသတ္ခဲ့တဲ့အတိုင္း ဇုန္ေလးဇုန္ကို အဖြဲ႕ေတြခြဲၿပီး မီးသတ္ ယာဥ္ေတြနဲ႔  အဆင္သင့္ေစာင့္ၾကည့္မႈေတြ  ထပ္လုပ္သြားမွာပါ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔အတူ   စည္ပင္ဝန္ထမ္းေတြလည္း  ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္၊ အခုအေျခအေနကလည္း မီးအားလုံး ၿငိမ္းသြားပါၿပီ၊ ဒါေပမယ့္ ဧရိယာက်ယ္ျပန္႔တဲ့ အမႈိက္ပုံဆိုေတာ့ အတြင္းမွာေအာင္းေနႏိုင္တဲ့ အပူေတြရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ အခုလို ေစာင့္ၾကည့္ရတာပါ'' ဟုေျပာသည္။
မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္း အမႈိက္ပုံအတြင္းပိုင္းမွ ေလာင္ကြၽမ္းေနမႈႏွင့္ မီးခိုးမ်ားထြက္ရွိေနမႈတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၏ မဟာဗ်ဴဟာအရ ဧၿပီ ၂၉ ရက္မွ စတင္၍ (A,B,C,D)   ဇုန္မ်ားပိုင္းျခား  သတ္မွတ္ကာ တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ဇုန္ႏႈန္းျဖင့္ ေမ ၂ ရက္တြင္ အၿပီးသတ္ၿငႇိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အမႈိက္ပုံေအာက္ေျခမွ အပူရွိန္ေၾကာင့္ ထြက္ရွိ သည့္ အပူေငြ႕မ်ားကို ငါးရက္ၾကာ ထပ္မံေစာင့္ၾကည့္ၿငႇိမ္းသတ္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယေန႔တြင္ စိတ္ခ်ရသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္၍ မီးၿငႇိမ္းသတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလုံး ၿပီးဆုံးသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံကို ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ခန္႔က စတင္ထားရွိ ခဲ့ကာ ယခုအခါ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ ေန႔စဥ္ထြက္ရွိ သည့္ အမႈိက္တန္ခ်ိန္ ၂၅ဝဝ အနက္မွ တန္တစ္ေထာင္ကို ယင္း အမႈိက္ပုံတြင္ ေန႔စဥ္လာေရာက္စြန္႔ပစ္လ်က္ရွိသည္။

အမႈိက္ပုံသည္ ဧက ၃ဝဝ ခန္႔ရွိၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ဧက တစ္ရာခန္႔ေလာင္ကြၽမ္းျခင္းျဖစ္ရာ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အတူ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားက  ေရကိုအဓိကထားၿငႇိမ္းသတ္ခဲ့သည့္ အျပင္ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္  ႀငသ ၤသော (အျမႇဳပ္ေဆး ရည္) ကိုလည္း အသုံးျပဳၿငႇိမ္းသတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း-ေဇာ္ႀကီး၊ ဓာတ္ပံု-ေဖေဇာ္

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post