Latest News

Sunday, May 20, 2018

ဖ်ာပံု ေဒၚၿငိမ္းေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာဦးျကည္သင္းသည္ ရာထူးမွထုတ္ပယ္ခံလိုက္ရေသာ္ေျကာင့္ အမူ့မွန္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ျပန္စစ္ေဆးေပးေစလိုေျကာင္းေျပာျကား

ဖ်ာပံု ေဒၚၿငိမ္းေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာဦးျကည္သင္းသည္ ရာထူးမွထုတ္ပယ္ခံလိုက္ရေသာ္ေျကာင့္ အမူ့မွန္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ျပန္စစ္ေဆးေပးေစလိုေျကာင္းေျပာျကား

ပုသိမ္ ေမ ၁၉

ဖ်ာပံုျမိဳ႕နယ္ ေဒၚျငိမ္းအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာဦးၾကည္သင္းသည္ရာထူးမွအေရးယူထုတ္ပယ္ျခင္းခံရသျဖင့္ အမူ့ျဖစ္စဥ္အစအဆံုးကို တရားမ်ွတမူ့ရွိေစရန္ ပညာေရးဝန္ျကီးဌာန အားျပန္လည္စစ္ေဆးေပးေစလိုေျကာင္း လက္ရွိတြင္ မတရား အေရးယူခံလိုက္ရသျဖင့္ နစ္နာလ်က္ရွိေျကာင္း ပုသိမ္ျမိဳ႕ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္ေဇယ်ဝတီ(၁)လမ္းရွိ ပညာပရမီအခမဲ့ပညာဒါနေက်ာင္းတြင္ သူ၏ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာျကားခဲ့သည္

၎ကို  ေဒၚျငိမ္းအထက္တန္းေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမိဘႏွစ္ဦးမွ အသိသက္ေသေလးေယာက္ျဖင့္၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၉လပိုင္း၁၄ရက္ေန့တြင္ ပညာေရးဝန္ျကီးဌာန အေျခခံပညာဦးစီးဌာနကို  ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ေက်ာင္းအုတ္တံတိုင္း ေဆာက္လုပ္ရန္အလွဴခံျခင္း ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းရန္အလွဴခံျခင္း ဝါဆိုသကနၤးကပ္လွဴရန္အလူခံျခင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား တစ္ေစာင္လွ်င္၂၀၀၀က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း စသည့္ ျပစ္မူ့၄ခုျဖင့္တိုင္ျကားခဲ့တာပါ

အဆိုပါတိုင္ျကားမူ့မ်ားေျကာင့္ ပညာေရးဝန္ျကီးဌာႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းအစိုးရဌာနအဖြဲ ့သည္ ၂၀၁၇ ၁၀လပိုင္းတြင္ ဦးျကည္သင္းအားေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့သည္

ဧရာဝတီတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ  လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးသည္ ဦးျကည္သင္းအား တိုင္းအဆင့္စံုခံုဖြဲ႕စစ္ေဆးရာတြင္ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ေက်းရြာသားမ်ားနွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကိုသာ ေခၚယူ၍ ရွင္းျပရန္သာ၂၀၁၈ခုႏွစိ ၃လပိုင္း ၂၃ ရက္တြင္ ညြန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္


သို့ေပမဲ့ ပညာေရးဝန္ျကီးဌာနအေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္  ၃လပိုင္း၂၂ရက္ေန့တြင္က်င္းပေသာ ပညာေရးဝန္ျကီးဌာန စီမံခန့္ခြဲေရးေကာ္မတီ ၏သေဘာတူဆံုးျဖတ္အရ ေက်ာင္းသားမိဘႏွစ္ဦး၏တိုင္ၾကားခ်က္အေပၚ ဦးျကည္သင္းအား ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဥပေဒ အခန္း၁၅ နည္းဥပေဒ ၁၆၂ နည္းဥပေဒခြဲ(ဃ)အရ ဥပေဒႏွင့္အညီ  လိုက္နာမူ့ပ်က္ကြပ္ သည့္အတြက္ ဟုဆိုကာ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္

အုတ္တံတိုင္းေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းျခင္းမ်ား အတြက္ ေကာက္ခံရာတြင္ မိမိအက်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳျခင္းမဟုတ္ပဲ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ားနွင့္ မိဘဆရာအသင္းတို႕ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ မိမိအပါအဝင္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား အလွဴရွင္မ်ား ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ တခ်ိဳ႕ ပါဝင္လွဴဒါန္းျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း  ဝါဆိုသဃၤန္းကပ္လွဴျခင္းမွာ ဆရာမ်ားနွင့္ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ စုေပါင္းကပ္လွဴျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား တစ္ဦးလွ်င္၉၀၀က်ပ္သာ ေကာက္ခံရန္ ဌာနမွညြန္ျကားခ်က္အတိုင္း မိမိမွာၾကားခဲ့ၿပိီး သင္တန္းတက္ေရာက္ေနစဥ္ ၂၀၀၀က်ပ္ေကာက္ခံျခင္းမွာ ေက်ာင္းရွိဆရာမ်ားနွင့္ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီးမိမိအေနနွင့္ သိရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း ဦးျကည္သင္းမွ ယေန့သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မီဒီယာမ်ာအား ရွင္းလင္းခဲ့သည္

"က်ြန္ေတာ္အေနနဲ့ ေကာတ္ခံရရွိတဲ့ေငြေတြကို ကိုယ္က်ိဴးအတြက္သံုးစြဲခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းေတြအကုန္ကိုေက်ာင္းမွာပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အျမဲရွင္းျပတက္ပါတယ္ ရွင္းတမ္းလည္းအျမဲစာရြက္ကပ္ထားပါတယ္ခုတိုင္ျကားခဲ့မူ့ကိုတိုင္းအစိုးရအဖြဲ့ကအျပစ္မရွိဘူးလို့ဆံုးျဖတ္ျပီးအျပစ္ေပးအေရးမယူခဲ့ပါဘူး ဒါေျကာင့္ ခုလြဲမွားစြာအေရးယူခဲ့တဲ့ ပညာေရးဝန္ျကီးဌာနကို အမူ့မွန္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ျပန္စစ္ေဆးေပးေစလိုတယ္"ဟု ဦးျကည္သင္းမွ တိုင္းဧရာကိုေျပာသည္

အဆိုပါအမႈကိုျပန္စစ္ေဆးရင္လည္း ပညာေရးဌာန မဟုတ္ေသာအျခားေသာ ဥပေဒအဖြဲ႕အစည္းေတြလည္း စစ္ေဆးေပးေစခ်င္ေျကာင္း ၎ အျပစ္ရွိတယ္ေပၚလြင္ရင္  တျခားဥပေဒေတြနဲ႕ပါ အေရးယူလို့ရေျကာင္း အျပစ္မရွွိရင္ ေပၚလြင္ခဲ့ရင္လည္း လိမ္လည္တိုင္ၾကားတဲ႕ တစ္ဖက္ကိုလည္းအေရးယူသင့္ေျကာင္း စစ္ေဆးခ်က္ကမွန္မွန္ကန္ကန္ထြက္လာရင္ ယခင္ သူ၏ရာထူးျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းအုပ္ရာထူးကို ျပန္လည္ခန္႕ဖို႕ ေတာင္းဆိုပါေျကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာျကားသည္

 "ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဥပေဒ အခန္း (၁၁) ပုဒ္မ၅၄အရ ဝန္ထမ္မ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည့္အခါ (က)ပညာေပးျပဳဳျပင္ျခင္းနွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈထိေရာက္ေရးကို ဦးတည္ခ်က္ထားရမည္(ခ)ျပစ္မႈနွင့္ျပစ္ဒဏ္ လိုက္ေလွ်ာညီေထြမႈရွိရမည္ဆိုတဲ႕ အခ်က္ေတြကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ရာထူးမွထုတ္ပယ္လိုက္ျခင္းဟာ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဥပေဒနွင့္ကိုက္ညီမူ့မရွိဘူးဆိုတာေတြ့ရပါတယ္ သမဂၢအေနနဲ့ျပန္လည္စစ္ေဆးေပးဖို့ေတာင္းဆိုပါတယ္" ဟု အေျခခံပညာလုပ္သားမ်ားသမဂၢ မွ ကန္ျကီးေထာင့္တာဝန္ခံ ကိုျဖိုး​ေ၀​ေအာင္​က တိုင္းဧရာကိုေျပာသည္

အဆိုပါ အမူ့ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ဦးျကည္သင္းအား ျပန္လည္စစ္ေဆးေပးမူ့မရွိဘဲ နစ္နာသူကိုလ်စ္လ်ဴရွူထားမည္ဆိုပါကအေျခခံပညာလုပ္သားမ်ာသမဂၢ အေနနွင့္ အမူ့ျပန္လည္စစ္ေဆးေပးေရးဆႏၵျပေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေျကာင္းသတင္းရ ရွိသည္


သတင္းေထာက္= ေရႊရည္ဝင္း(တိုင္းဧရာ)
ဓာတ္ပံု =ေရႊရည္ဝင္း(တိုင္းဧရာ)

No comments:

Post a Comment