Latest News

Thursday, May 3, 2018

ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံမီး ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္၍ မီးၾကြင္းမီးက်န္မ်ား ၿငႇိမ္းသတ္လ်က္ရွိ

ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံမီး ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္၍ မီးၾကြင္းမီးက်န္မ်ား ၿငႇိမ္းသတ္လ်က္ရွိ


ရန္ကုန္   ေမ    ၃

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ   ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံ          မီးေလာင္ေနမႈကို ဇုန္အလိုက္သတ္မွတ္ ကာ  အၿပီးသတ္ၿငႇိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ ေသာ္လည္း  ယေန႔တြင္  ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားျပဳ၍   မီးၾကြင္းမီးက်န္ မ်ားကို  ၿငႇိမ္းသတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္   ဦးစီး ေဆာင္ရြက္ေနသူ    ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးစီးအရာရွိ ဦးေဇာ္မင္း ဦးက   ''မေန႔ကညပိုင္းမွာေတာ့  မီး အားလုံးၿငိမ္းသြားခဲ့ပါၿပီ၊   ဒါေပမယ့္ အမႈိက္ပုံေတြေအာက္မွာ က်န္ေနတဲ့ အပူရွိန္ေၾကာင့္   အေပၚကို    အေငြ႕ နည္းနည္း တက္ေနတာေတြရွိပါတယ္၊ အဲဒီ ကေန   မီးျဖစ္မွာ  စိုးရိမ္တဲ့အတြက္ Level-1 အဆင့္မီးၿငႇိမ္းသတ္ယာဥ္ေတြ နဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အေငြ႕ထြက္ေနတဲ့ ေနရာေတြကို အၿပီးသတ္လိုက္ျဖတ္ေန ပါတယ္၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတာပါ၊
မီးၿငႇိမ္းသတ္မႈအပိုင္းကေတာ့ အၿပီးသတ္ ၿငိမ္းသြားပါၿပီ၊ စိတ္ခ်ရတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိပါတယ္'' ဟု ေျပာသည္။

ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံ မီးေလာင္မႈသည္ ဧၿပီ ၂၁ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက စတင္ ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ရာ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိ သူတို႔ႏွင့္အတူ   သေႏၶမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ ဝင္မ်ား၊ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ဝန္ထမ္း မ်ားႏွင့္      ဆည္ေျမာင္းဝန္ထမ္းမ်ား အပါအဝင္    အင္အား ၉ဝဝ   ေက်ာ္ျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းၿငႇိမ္းသတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္  မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ၁၂ ရက္အၾကာ ေမ ၂ ရက္ ညပိုင္းတြင္ မီးၿငိမ္းသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ၿငႇိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့
ထိုသို႔ၿငႇိမ္းသတ္ရာတြင္ တိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား    အပါအဝင္ အာဆီယံ     အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးႏွင့္ အကဲျဖတ္အဖြဲ႕ Asean ERAT  Team  ႏွင့္  ခ်ိတ္ဆက္ကာ လိုအပ္ေသာ အႀကံ ျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အမႈိက္ပုံအတြင္းပိုင္းမွ  ေလာင္ကြၽမ္း ေနမႈႏွင့္ မီးခိုးမ်ားထြက္ရွိေနမႈတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၏ မဟာဗ်ဴဟာ အရ ဧၿပီ ၂၉ ရက္မွစတင္၍ (A,B,C,D)ဇုန္မ်ား ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ကာ တစ္ရက္ လွ်င္ တစ္ဇုန္ႏႈန္းျဖင့္ ၿငႇိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ မီးၿငႇိမ္းသြားခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ တို႔၏   အင္အားတို႔ကို    ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး မီးခိုးထြက္ရွိမႈႏွင့္ မီးၾကြင္းမီးက်န္မ်ား မရွိေစရန္ ပူးေပါင္းအင္အားတစ္ရာခန္႔ျဖင့္ မီးေလာင္ျပင္အား   ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ ၿငႇိမ္းသတ္ရသည့္ အဆင့္သာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန ဒုတိယဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ေအာင္ျမင့္ေမာ္က''မီးၿငႇိမ္း သတ္မႈကေတာ့ ၿပီးသြားပါၿပီ၊ ‘ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ေနရာေလးေတြမွာ   မီးေတာက္ ကေလးေတြ အနည္းငယ္ျပန္ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ အဲဒါေတြကို အၿပီးသတ္ လိုက္လံ ၿငႇိမ္းသတ္ေနၾကတာပါ၊ မီးခိုးထြက္တဲ့ ေနရာေတြကို  အဓိကထားၿပီး  ေရနဲ႔ လိုက္ဖ်န္းေနတာပါ၊   အဲဒီလိုလုပ္တဲ့ အခါမွာ   ဧရိယာက်ယ္တဲ့အတြက္ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ   မီးသတ္ကားေတြ သြားလို႔ရေအာင္၊     မီးသတ္ပိုက္ေတြ ဆက္လို႔ရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔  YCDC  အေနနဲ႔ စက္ယႏၲရားနဲ႔ လူအင္အားေတြ အသုံးျပဳၿပီး လမ္းေၾကာင္းေတြ ဖြင့္ေပး ေနပါတယ္၊ စိတ္ခ်ရေအာင္ ေနာက္ထပ္ ရက္အနည္းငယ္   ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမယ္ လို႔ေတာ့ထင္ပါတယ္'' ဟု ေျပာသည္။

အလားတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ အကူတပ္ခြဲ ၊ တပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး ဒုတိယ ရဲမွဴးႀကီး    ယုႏိုင္က  '' အခုကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္အေနအထားျဖစ္ပါတယ္၊ လက္ရွိမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အင္အား ၂ဝ ကို အသုံးျပဳၿပီး နယ္ေျမလုံၿခံဳေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္၊ ဒါ့အျပင္ လိုအပ္ တဲ့ အပိုင္းေတြမွာလည္း မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ ဝင္ေတြနဲ႔အတူ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ေျပာသည္။
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၄ဝ ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂ဝ တို႔ႏွင့္အတူ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊     ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ထမ္း မ်ားက မီးၿငႇိမ္းသတ္ယာဥ္မ်ား၊ ေရသယ္ ယာဥ္မ်ား၊    စက္ယၲရားႀကီးမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ေစာင့္ၾကည့္ၿငႇိမ္းသတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။
မီးေလာင္မႈျဖစ္စဥ္တြင္     ပါဝင္ ၿငႇိမ္းသတ္ခဲ့ၾကသည့္ တပ္မေတာ္သား မ်ားႏွင့္      မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို တပ္မေတာ္အေနျဖင့္      က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ားကို     ေမ ၃   ရက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ အလားတူ ယေန႔ ညပိုင္းတြင္ မီးၿင္ႇိမ္းသတ္မႈတြင္ပါဝင္ခဲ့ ၾကသည့္    အရာရွိ၊   စစ္သည္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိ သူတို႔အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ကုန္းျမင့္သာ တြင္ ဂုဏ္ျပဳညစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း - ေဇာ္ႀကီး ဓာတ္ပံု - ေဖေဇာ္

No comments:

Post a Comment