Latest News

Tuesday, May 22, 2018

ၿမိဳ႕မၿငိမ္းက ၿမိဳ႕မကို ထုဆစ္ခဲ့တယ္

ၿမိဳ႕မၿငိမ္းက ၿမိဳ႕မကို ထုဆစ္ခဲ့တယ္

ျမန္မာ့သံ ကမၻာ့ဟန္ ...
ျမန္မာ့ဟန္ ကမၻာ့သံ ...
ျမန္မာ့ဂီတဖြဲ႕နည္း ... ကမၻာ့ဂီတ ဖြဲ႕နည္း။

ျမန္မာ့စည္း ...၊ ကမၻာ့နည္းစနစ္တို႔ကို ႏွံ႔စပ္ေသခ်ာ ေလ့လာသုံးသပ္၊ သပၸာယ ျဖစ္ ေစမႈကို အေျခခံကာ သုခုမမႈ ကာလေပၚ ေတးသစ္ေခတ္ဦးကို ခိုင္ခိုင္ျပဳသြားေစခဲ့ သည္သာမက ရာစုႏွစ္တစ္ခုဆီအထိ ခ်ီအံ့ ေသာေတးမ်ားကို တစိုက္မတ္မတ္    ေရးစပ္ သီကုံးခဲ့သူ ''ၿမိဳ႕မၿငိမ္း'' ဟာ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့တာမို႔ ဒီႏွစ္ဆိုရင္ ''ၿမိဳ႕မၿငိမ္းလြန္'' ၆၃ ႏွစ္ ေျမာက္ ပါၿပီ။

''ၿမိဳ႕မ'' ဆိုတဲ့ နာမည္

တကယ္ေတာ့ ၿမိဳ႕မၿငိမ္းလို႔ ေျပာလိုက္ တာႏွင့္ အသက္ ၉၃ ႏွစ္ ျပည့္တဲ့ မႏၲေလး ၿမိဳ႕မတူရိယာအသင္းႀကီးကလည္း ဒဂၤါးျပား ရဲ႕ ေခါင္းႏွင့္ပန္းပမာခြဲမရဘဲ ပူးတြဲပါဝင္ လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ႏွစ္ ၁၉ဝ၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္မွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရွ႕ေတာ္ ေျပးဝင္းေျမာက္ေပါက္ ၂၈ လမ္းမွာ အဘ ေရႊပန္းထိမ္ဆရာ ဦးညီ၊ အမိ ယြန္းကုန္သည္ ေဒၚခ်စ္ဦးတို႔က ၿမိဳ႕မၿငိမ္းရယ္လို႔ ျဖစ္လာ မယ့္ ေမာင္ေက်ာ္ညိန္းကို ေမြးဖြားခဲ့တာပါ။ ငယ္စဥ္ကတည္းက ဂီတကို ဝါသနာပါ႐ုံမက အထုံပါရမီပါခဲ့တာမို႔ မိဘမ်ားက ဂီတပညာ ရွင္လည္းျဖစ္၊ ပန္းခ်ီပညာရွင္လည္းျဖစ္တဲ့ ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦးဘသက္ထံမွာ အပ္ႏွံခဲ့ ပါတယ္။

ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္ ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမွာ ပညာသင္ၾကားဆဲ ဂီတဝါသနာႀကီးလွတာေၾကာင့္ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္ မွာ စတင္သေႏၶတည္ခဲ့တဲ့ ''ၿမိဳ႕မ ဗုဒၶေဝယ်ာ ဝစၥ အေပ်ာ္တန္းတူရိယာအသင္း'' ကို  ဦးဘ သက္၊ ဓားတန္းကိုသန္႔၊ ကိုဗဒင္၊ ကိုလွဒင္၊ ဆိုင္းတန္း ကိုျမသိန္း၊ကိုဘေငြ၊ကိုဘအုန္းတို႔ႏွင့္အတူ ကိုဘၿငိမ္းေခၚ ကိုေက်ာ္ညိန္းဟာ ေရွ႕ဆုံးက ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့တာပါ။ ေတာက္ မယ့္မီးခဲ တရဲရဲမို႔ ''ၿမိဳ႕မ'' ဆိုတဲ့ နာမည္ ကိုလည္း ကိုေက်ာ္ညိန္းကပဲ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္မွာ စတင္သေႏၶတည္ခဲ့တဲ့
''ၿမိဳ႕မ'' ဟာ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္ေရာက္ေတာ့အသင္း ဖြဲ႕စည္းပုံ  စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊  ရည္ရြယ္ခ်က္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္း ခိုင္မာႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ ''ၿမိဳ႕မ''က ဒီလို စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းရာမွာ အဓိကအက်ဆုံးရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားကို   ခိုင္ခိုင္မာမာ   ခ်မွတ္ခဲ့
ၾကပါတယ္။

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ

ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကေတာ့ …
(က) ျမန္မာသီခ်င္းႀကီးမ်ား ဆည္းပူး ျပန္႔ပြားေရး၊
(ခ) ကမၻာသုံးတူရိယာမ်ား   ေလ့လာ သင္ၾကား တတ္ေျမာက္ေရး၊
(ဂ) Music Note အမွတ္အသားပညာ ျဖင့္ ေရးထားေသာ တူရိယာပညာ ကို ဆည္းပူးေလ့လာရန္၊
(ဃ) ကမၻာ့ေခတ္မီတူရိယာဝိုင္းႀကီးျဖစ္ေျမာက္ေရး၊
(င) ေရွးျမန္မာသီခ်င္းႀကီးမ်ားကို ကြၽမ္း က်င္သူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္း၍ ကမၻာသုံး ျဖစ္ေသာ Music Note ပညာျဖင့္ ကူးေျပာင္းေလ့လာရန္၊
(စ) ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း တူရိယာ အသင္းမ်ားက ဆက္သြယ္ပါလွ်င္ တတ္အားသမွ် အားေပးကူညီရန္ လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အသင္းဖြဲ႕စည္းကတည္းက မိမိတို႔ ခ်မွတ္ ခဲ့တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ကိုေက်ာ္ညိန္း ေခၚ ၿမိဳ႕မၿငိမ္းကလည္း ဓားတန္းကိုသန္႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ''တာဝန္သိစြာ''၊ ''တာဝန္ရွိစြာ''တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ။    ဥေရာပ ဂႏၳဝင္ေတးႀကီးဘြဲ႕ႀကီးမ်ားကို နားေထာင္ ေလ့လာမွတ္သားသုံးသပ္ၿပီး ျမန္မာ့ဂီတမွ ကမၻာ့ဂီတအဆင့္ ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ ၿမိဳ႕မ တူရိယာအသင္းႀကီးကို အေျခခံၿပီး တစိုက္ မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕မၿငိမ္းဟာ အသင္းမွာ အျခားေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈတာဝန္မ်ားကို မယူ ဘဲ ''ဂီတပညာေရး'' တာဝန္ကိုသာ ယူကာ ဂီတအႏုပညာအလုပ္မ်ားကိုပဲ တစ္ေလွ်ာက္ လုံး ေခါင္းခံလုပ္ကိုင္ အားထုတ္ခဲ့တာပါ။ တစ္ဖက္ကလည္း မႏၲေလးေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေလ်ာ္ညီတဲ့ ''ယဥ္ေက်းမႈ'' အစဥ္အလာေတြကို မပစ္ပယ္ခဲ့တဲ့ ေခတ္ႏွင့္ အညီ ထက္ၾကပ္လိုက္ပါေစတဲ့ ေတးသီခ်င္း၊ ေတးဂီတမ်ားကို ေရးစပ္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့တယ္။

ကမၻာ့ဂီတျဖစ္ေရးစိတ္ကူး

ငယ္စဥ္ကတည္းက ေလးစားလိုက္နာ နည္းယူခဲ့တဲ့ ဂီတပညာရွင္ႀကီးမ်ားျဖစ္တဲ့ ေစာင္းဆရာႀကီး ေဒဝဣႏၵာ ေမာင္ေမာင္ႀကီး ႏွင့္ ေနမ်ဳိးဗလေက်ာ္သူ၊ ရြာစားႀကီး စိန္ ေဗဒါတို႔ရဲ႕ ဂီတအဆီအႏွစ္မ်ားကို ႏွလုံး သားထဲ စြဲႏွစ္မွတ္ယူကာ သီခ်င္းဂီတမ်ား ေရးစပ္သီဖြဲ႕ခဲ့တာမို႔  ၿမိဳ႕မၿငိမ္းရဲ႕ သီခ်င္းမ်ား မွာ ခံ့ညားယဥ္ေက်းတဲ့ ဂႏၳဝင္ဂီတဟန္ေတြ လည္း ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေျခခံေပၚမွာ ေမွ်ာ္လင့္ရည္ရြယ္တဲ့  ''ကမၻာ့ဂီတ'' ျဖစ္ေရး စိတ္ကူးေၾကာင့္ အေတြးသစ္၊ အဖြဲ႕အႏြဲ႕ သစ္မ်ားႏွင့္ ''ႏွစ္ဖက္လွ'' ျဖစ္ေနတာဟာ ၿမိဳ႕မၿငိမ္းရဲ႕ ထူးျခားခ်က္မ်ားပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ လည္း ဒီကေန႔အထိ ႏွစ္ကာလယႏၲရားကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ၿမိဳ႕မၿငိမ္းက ဆန္းသစ္ ခိုင္မာ ေနဆဲပါ။

အလကၤာေက်ာ္စြာ ၿမိဳ႕မၿငိမ္း ထုဆစ္သြန္း ေလာင္း ပုံေဖာ္ခိုင္မာေစခဲ့တဲ့ သက္ေတာ္ရွည္ ၿမိဳ႕မတူရိယာအသင္းက သက္တမ္း ၉၂ ႏွစ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး ႏုပ်ဳိစဥ္မွသည္ ရင့္ က်က္သည္ထိ သီဆိုတီးမႈတ္ခဲ့မႈ၊ ဂီတဖြဲ႕စည္း မႈမ်ားႏွင့္ သီခ်င္းဂီတမ်ားကို တင္ဆက္ျခင္း ႏွင့္ ေရာင့္ရဲမေနဘဲ ၿမိဳ႕မၿငိမ္း ကိုယ္တိုင္က ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးႀကီးႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ ပုံေဖာ္လို သည့္ ''ကမၻာ့ဂီတ'' ပုံစံျဖစ္တဲ့   ၾသဂက္စၾတာ သံစုံတီးဝိုင္းႀကီး     ျဖစ္ထြန္းေရးကိုလည္း ဦးတည္ေဆာင္ရြက္        ႀကိဳးပမ္းၾကရပါ
မယ္။

ကမၻာသိ၊ ကမၻာၾကည့္ဂီတ

တကယ္ေတာ့ အလကၤာေက်ာ္စြာ ဆရာ ၿမိဳ႕မၿငိမ္းဟာ ဧည့္ခံသီခ်င္း၊ အခ်စ္သီခ်င္း၊ ႐ုပ္ရွင္သီခ်င္း၊ အၿငိမ့္သီခ်င္း၊ ဓာတ္ျပား သီခ်င္းေတြ ေရးစပ္ခဲ့တယ္ဆိုျငား သီခ်င္း စပ္ျခင္း၊ ေရးျခင္းဆိုတဲ့အလုပ္ဟာ ဆရာၿမိဳ႕မ ၿငိမ္း ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ''ဂီတအလုပ္'' မွာ ကြၽဲကူးေရပါ ပါဝင္လာတဲ့ က႑တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္း ရည္မွန္းတာက ျမန္မာ့ဂီတမွသည္ ကမၻာ့ဂီတအဆင့္ပါ။ ျမန္မာ့ဂီတကို အေျခခံၿပီး ကမၻာ့အဆင့္မီ သံစုံတီးဝိုင္းႀကီးႏွင့္ ''ကမၻာသိ၊ ကမၻာၾကည့္'' ဂီတျဖစ္ေရးပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာ့လက္ႏွင့္ ထုဆစ္ခဲ့တဲ့ မႏၲေလးၿမိဳ႕မတူရိယာအသင္း ႀကီးအတြက္ ေရးစပ္ေပးခဲ့တဲ့ သီခ်င္းတိုင္း၊ ဂီတတိုင္းဟာ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္     ဒီမ႑ိဳင္ႀကီးအတြက္ စုေဆာင္းခဲ့တဲ့ အစိတ္ အပိုင္းေတြ၊   အုတ္ခ်ပ္ေတြ၊ ေက်ာက္စိုင္ ေက်ာက္သားေတြခ်ည္းပါပဲ။

၁၉၂၅ ခုႏွစ္မွာ သေႏၶတည္ၿပီး ၁၉၂၈ ခုႏွစ္မွာ စနစ္က်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕မတူရိယာအသင္းႀကီးကို ဂီတႏွင့္ ပုံေဖာ္ထုဆစ္ခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕မၿငိမ္းကြယ္လြန္ၿပီး ေနာက္ ဦးဘသိန္း၊  ဦးဘိုခင္၊  ၿမိဳ႕မကိုေပါ၊  ဦးရႊန္းၿမိဳင္မွသည္ ''ၿမိဳ႕မ ဦးရဲေထြးတို႔အထိ ၿမိဳ႕မထီးခ်က္ေစာင့္ ဂီတမွဴးမ်ားက ''ၿမိဳ႕မ'' ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို တတ္စြမ္းသေရြ႕ ပုံေဖာ္ခဲ့ ၾကရာမွာ ဘယ္သူက ဘယ္ေလာက္ စြမ္း ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သလဲဆိုတာ ၿမိဳ႕မသမိုင္းကို ျပန္လွန္ၾကည့္ရင္ သိသာထင္ရွား လွပါတယ္။

တကယ္ေတာ့  ''ၿမိဳ႕မၿငိမ္း''ဆိုတာ ''ၿမိဳ႕မ''ႏွင့္ ''ၿငိမ္း'' က ဒဂၤါးျပားရဲ႕ ေခါင္းႏွင့္ပန္းပမာ တစ္သားတည္းျဖစ္ခဲ့တာမို႔  ၿမိဳ႕မအတြက္ သီခ်င္းဂီတအေရအတြက္      အမ်ားဆုံး၊ အထိေရာက္ဆုံး၊ ဂီတၾသဝါဒ၊ ဂီတအဆုံး အမေတြကို ''မိမိအသက္ကိုပင္ အဆုံးအစီ ရင္ခံၿပီး နမူနာျပေပးအပ္ခဲ့တယ္''ဆိုတာကို ၿမိဳ႕မအသင္းသားတိုင္းက ေလးနက္စြာ ခံစားဂါရဝျပဳ ဦးၫြတ္ၾကရပါမယ္။

ၿမိဳ႕မၿငိမ္း အသက္စြန္႔ ေခါင္းအျပားခံ လမ္းျပခဲ့တဲ့ ဂီတအလုပ္ေတြ

အခု ၿမိဳ႕မတူရိယာအသင္းႀကီးက ၿမိဳ႕မ ၿငိမ္း အသက္စြန္႔ ေခါင္းအျပားခံ လမ္းျပခဲ့တဲ့ ဂီတအလုပ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ေက်းဇူးဆပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးၿပီလဲ။ ဒါမွ မဟုတ္ ၿမိဳ႕မတူရိယာအသင္းႀကီးက ၿမိဳ႕မ ၿငိမ္းတို႔ ဦးေဆာင္ခ်မွတ္ၿပီး ပညာအေမြခံ တပည့္တပန္းေတြ အစဥ္အဆက္ အဆင္းရဲ အငတ္ျပတ္ခံ လိုက္နာက်င့္ႀကံခဲ့ၾကတဲ့ အသင္းရဲ႕ မြန္ျမတ္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အစဥ္ အလာေကာင္းေတြကို ဥေပကၡာျပဳ၊ ဖ်က္ဆီး၊ ထုတ္ပယ္၊ ထင္ရာစိုင္းဆိုတဲ့ ပညာမဲ့ အလုပ္ ေတြ ဘယ္ေလာက္ လုပ္ေနၾကၿပီလဲ။ ၿမိဳ႕မ ၿငိမ္းတို႔ ဦးေဆာင္ထူေထာင္မႈအေပၚမ်ဳိးဆက္ နဲ႔ အစဥ္အလာရွိေသာ ဂီတပညာရွင္ေတြ က ဖြဲ႕စည္းပုံ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔အညီ ပခုံးေျပာင္း လက္ဆင့္ကမ္း ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကတဲ့ သက္ေတာ္ရွည္ ဂီတအသင္းႀကီးကို မ်ိဳးဆက္ မဟုတ္၊ အစဥ္အလာမရွိ၊ ဂီတပညာ စိုးစဥ္း မွ်မတတ္သူေတြက အာဏာယူအပိုင္စီးၿပီး  ၿမိဳ႕မၿငိမ္းအပါအဝင္ ၿမိဳ႕မကို ဦးေဆာင္သူ ေတြရဲ႕ ဂီတအလုပ္ေတြကို ဘယ္ေလာက္ ေစာ္ကား ေက်းဇူးကန္းခဲ့ၾကၿပီလဲ။

တကယ္ေတာ့ ၿမိဳ႕မဆိုတာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕က ဂီတအသင္း တစ္သင္းမို႔ တိုင္းေရးျပည္ရာ မဟုတ္လို႔ အေရးမပါပါဘူးလို႔ တာဝန္ရွိသူ ေတြက မ်က္ႏွာလႊဲေနတာကလည္း လမ္းလြဲ တိမ္းေခ်ာ္ျခင္းတစ္ခုပါပဲ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၈ ႏွစ္ ဝန္းက်င္ကာလက အခုလို အသြင္ထပ္တူ ကိစၥမ်ဳိး  ၿမိဳ႕မမွာ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တာဝန္ရွိသူေတြက သိသိခ်င္း ႏွစ္ဖက္ၾကား နာၿပီး     တည့္မတ္ဆုံးျဖတ္ေပးခဲ့ဖူးတာ အမွတ္ရမိပါရဲ႕။

အစဥ္အလာနဲ႔ သမိုင္းဆိုတာ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံရဲသူေတြဘက္မွာပဲ  ထာဝစဥ္ရွိ ပါတယ္။

ဆူးငွက္

No comments:

Post a Comment