Latest News

Saturday, May 26, 2018

ဒန္႔သလြန္ အစြမ္း အံ့မခန္း

ဒန္႔သလြန္ အစြမ္း အံ့မခန္း

ေဆးပင္ဝါးပင္တို႔သည္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီး တို႔၌ မရိွသေလာက္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ အနည္းငယ္ရိွၿပီး ေက်းလက္ေတာရြာ၊ ေတာေတာင္ရိပ္ႀကီးတို႔၌ သဘာဝအတုိင္း ေပါက္ေရာက္ၾက၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ''ေဆးလိုေတာကိုသြား''ဟူ၍ ဆိုစကားျပဳ ခဲ့ၾကသည္။ ေက်းလက္ေတာေတာင္ တစ္ခြင္တြင္ သဘာဝအေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္ေပါ မ်ားသည့္ ေဆးပင္ေဆးျမစ္မ်ားကို ေက်းလက္ေန ျပည္သူလူထု တို႔က သုံးစြဲ႐ုံမွ်သာ ယူငင္ၾက ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ေန လူတန္းစား အထူးသျဖင့္ ကုန္သည္မ်ားက ထိုေဆးမ်ားကို သုံးရန္ မဟုတ္ဘဲ တန္ဖိုးႀကီးႀကီးႏွင့္ ေရာင္းခ်ရန္ စီးပြားေရးဆန္ဆန္ ယူငင္တတ္ၾကသည္။ ေက်းလက္ ေဒသတြင္ အခမဲ့ရႏုိင္ေသာ ေဆးပစၥည္းမ်ားစြာ တို႔သည္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးရိွ ဘယေဆးကုန္သည္ တို႔၏ လက္တြင္းသို႔ ေရာက္ေသာ္ တန္ဖိုးႀကီး ျမင့္လွသည့္ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္တြင္ လူတုိင္းအတြက္ လက္လွမ္းမမီေတာ့ဘဲ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ တို႔သာလွ်င္ လက္လွမ္းမီ ႏုိင္ေတာ့သည္။

သာမန္လက္လုပ္ လက္စားလူတန္းစား တို႔မွာ ထုိေဆးပစၥည္း မ်ားကို ျမင္သာျမင္ရ မၾကင္ရသည့္ ဘဝသို႔ ေရာက္ၾကရသည္။ ရေစဦးေတာ့ ႏွစ္ခ်ဳိ႕အေဟာင္းမ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ မရႏုိင္ေတာ့ေပ။ ထုိအခက္အခဲကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ေျဖရွင္းေပးေသာ အေနျဖင့္ လူတိုင္း လက္လွမ္းမီရာ ေဆးပင္ဝါးပင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏အသုံးကို သိရိွနားလည္ ထားဖို႔ လိုအပ္လာသည္။

ေလ့လာၾကဖို႔လည္း လိုလာသည္။ ''ဤကမၻာေျမေပၚတြင္ ေဆးဖက္မဝင္ေသာ အပင္မရိွ''ဟူ၍ သမားေတာ္ႀကီး ဇီဝကက ယူဆသည္။ ဤစကားသည္မွန္၏။ ေရကိုမွီ၍ ေပါက္ေသာ အပင္၊ ေျမကိုမွီ၍ ေပါက္ေသာအပင္၊ သစ္ပင္ႀကီး မ်ားကိုမွီ၍ ကပ္ေပါက္ရေသာ ကပ္ပါးပင္၊ သစ္တုံးေက်ာက္တုံး တို႔၌ အညိႇစြဲ၍ ထုိအညိႇမွ တစ္ဆင့္ေပါက္ေသာ အပင္မ်ားဟူ၍ ရိွသည္။ ၄င္းအပင္ တို႔သည္ ေက်းလက္ေတာရြာ ေတာေတာင္ေရေျမတို႔၌သာ ေပါမ်ားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အပင္တို႔တြင္ ''ပူ၊ ေအး၊ တက္၊ သက္၊ပြင့္၊ ပိတ္၊ ျဖည့္၊ ဖ်က္ ဤရွစ္ခ်က္တြင္ အက်ဳံးဝင္ ေနၾကသည္က မ်ား၏။

ထုိသို႔အပင္မွန္သမွ် ေဆးဖက္ဝင္ ေသာ္ျငားလည္း ယင္းေဆးပင္မ်ားမွာ-
(၁) လူသိမ်ားျခင္း
(၂) နီးစပ္ေတြ႕ထိလြယ္ျခင္း
(၃) ရယူလြယ္ျခင္း
(၄) ေငြေၾကးပမာဏ အကုန္အက် နည္းပါး သက္သာျခင္း
(၅) အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အစြမ္း အာနိသင္ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ထက္ျမက္ျခင္း ဟူေသာ အဂၤါရပ္ ငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ အပင္မ်ား ျဖစ္သင့္သည္။ သို႔မွသာ ေဆးပင္ ေဆးျမစ္မ်ားကို သုံးမည့္သူမွာ လြယ္လြယ္ကူကူ လက္လွမ္းတမွီ အသုံးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့႐ိုးရာ တစ္ေလွ်ာက္လုံး အစဥ္အလာ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားစြာ ရိွၾကသည့္အနက္ တန္ဖိုး မျဖတ္ႏုိင္ဆုံး ျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ဆုိင္ရာ ေဆာင္ပုဒ္ရိွသည္။ ယင္းမွာ အစာလည္းေဆး ေဆးလည္း အစာဆုိေသာ ေဆာင္ပုဒ္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စာေရးသူ အေနျဖင့္ ကိုယ္ေတြ႕ကို အတုယူကာ ေကာင္းႏိုးရာရာ အသုံးျပဳဖူးသည္။

ထူးထူးျခားျခား ေပ်ာက္ကင္း ခဲ့ဖူးေသာ ျမန္မာေဆးၿမီး တိုေဆးနည္း၊ ေဆးစြမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ စာအုပ္၊ စာေပ၊ စာတမ္းမ်ား၌ ဖတ္ရေသာ ေဆးစြမ္းေကာင္း မ်ားကို မွတ္သားခဲ့ဖူးသည္။ ထုိ႔အတူ မိမိ၏ ကိုယ္ေတြ႕ႏွင့္ စာဖတ္သူတို႔ အက်ဳိးမ်ားေစရန္ ေရးသားမွ်ေဝ ခ်င္မိသည္။ သစ္ပင္တို႔ကား အပင္တိုင္းတြင္ သူ႔အစြမ္း၊ သူ႔သတိၱိႏွင့္ ဂုဏ္ရည္တို႔ ရိွၾကသည္။ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ လူသားတို႔အား အက်ဳိးျပဳၾကသည္။

သို႔ေသာ္ တန္ေဆး လြန္ေဘး ဆုိသည္ကို သိဖုိ႔လိုသည္။ သုိ႔မွသာ လူသား တို႔အတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမွာ ျဖစ္သည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ စာေရးသူသည္ လူတိုင္းသိေနသည့္ အလြယ္တကူ၊ ေနရာတုိင္း၊ ေစ်းတိုင္းတြင္ ဝယ္ယူ ရရိွေနေသာ ထူးျခားသည့္ ဒန္႔သလြန္ အေၾကာင္းကို တင္ျပလိုသည္။ ယင္းကို ေလ့လာမိသမွ် အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေသြးတိုးလွ်င္ ေထာင္းေသာက္၊ ဟင္းခ်ဳိခ်က္၊ မ်က္စဥ္းခတ္၊ မီးေနသည္မ်ား အပူအပုပ္ကင္း၍ ႏုိ႔ထြက္အား ေကာင္းေစရန္ ဟင္းခါးခ်က္ ေသာက္ျခင္း၊ အရန္ဟင္းအျဖစ္ ေၾကာ္ခ်က္စားျခင္း တုိ႔ကို လူသိမ်ားၾကသည္။ သို႔ေပမယ့္ စာေရးသူအတြက္ကမူ ဒန္႔သလြန္ရြက္သီးသန္႔ကိုပင္ ေၾကာ္ခ်က္စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးတိုး ေရာဂါကို ယခုအခ်ိန္ထိ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္တိုင္ ေပ်ာက္ကင္း ခဲ့သည္မွာ ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မွန္ ျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔တြင္ စာေရးသူ ဖ်ားခ်င္သလို၊ နာခ်င္သလို၊ ကိုယ္လက္မ်ား မလႈပ္ႏုိင္ ေလာက္ေအာင္ နာက်င္၍ အိပ္ရာထဲ ဗုန္းဗုန္းလဲ ခဲ့ရသည္။

အစားအေသာက္ပ်က္၍ ညဘက္တြင္ အိပ္မေပ်ာ္၊ မ်က္လုံးမ်ား ေၾကာင္ေနသည္။ စာေရးသူ တာဝန္ႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ ရသည့္အရပ္က အနည္းငယ္ ေခါင္သည္။ ေဆး႐ုံေဆးခန္း ရွားပါးသည္။ ထိုစဥ္က ေဆးခန္းမွဴးကို အိမ္ပင့္၍ ေဆးထုိး ရသည္။ တိုက္နယ္ ေဆး႐ုံေလးတြင္ ေဆးမရိွ၊ ဆရာဝန္မသိ၊ အထူးကုဟူသည္ ေဝလာေဝး ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆင္မေျပ ေရာဂါ မသက္သာေသာေၾကာင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ တက္ေရာက္ ျပသခဲ့ရာ ဆီးခ်ဳိအမွတ္ (၄၂ဝ)ႏွင့္ ေသြးတိုး ၁၈ဝ/၉ဝ ျဖစ္ေနသည္ကို သိရသည္။

ဆက္လက္ကုသရာ ငါးပတ္သာ ေက်ာ္လြန္သြားသည္။ ဆီးခ်ဳိ ၃ဝဝ အထက္တြင္ရိွေနသျဖင့္ ျမန္မာတုိင္းရင္းေဆးကိုပါ မွီဝဲခဲ့သည္။ ေနာက္ တုိင္းရင္း သမားေတာ္က ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ကို ေျပာၾကား၍ တိုင္းရင္းေဆးႏွင့္ အဓိက ဒန္႔သလြန္ရြက္သာ အားျပဳစားေပးရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။ စာေရးသူမွာလည္း အဂၤလိပ္ေဆးကို ျဖဳတ္၍ တိုင္းရင္းေဆး အမွတ္(၂၇)ႏွင့္ အမွတ္(၂၁)ေဆးတို႔ကို ဆရာေပးသည့္အတုိင္း ေသာက္သုံး၍ ဒန္႔သလြန္ရြက္ကို အခ်ဳိမႈန္႔မပါ၊ ပုစြန္ေျခာက္မႈန္႔ အနည္းငယ္ ေထာင္းထည့္၍ ထမင္းကိုေလွ်ာ့ အရြက္ကိုသာ အားျပဳစားခဲ့သည္။ သုံးလ ၾကာသည့္အခါ သိသိသာသာဆီးခ်ဳိ ၁ဝဝ ေအာက္ျပန္ေရာက္၍ ေသြးတိုး ၁၁ဝ/၇ဝ သို႔ ပုံမွန္အတိုင္း ျပန္ေရာက္ခဲ့သည္။

ယခုဆိုလွ်င္ စာေရးသူ ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ လြတ္ခဲ့သည္မွာ ၁၅ ႏွစ္နီးပါး ရိွခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုလက္ရိွအခ်ိန္ ထိေတာ့ ဒန္႔သလြန္ရြက္ကို လက္မလႊတ္ပဲ ေၾကာ္၊ ခ်က္၊ျပဳတ္၊ သုပ္စား လ်က္ရိွသည္။ ေနာင္ကိုလည္း မွီဝဲေနမွာ ျဖစ္သည္။ ဒန္႔သလြန္သည္ ထူးျခားသည့္ ဓာတ္စာ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ စာေရးသူသည္ အရွင္နာဂသိန္ လက္စြဲအဘိဓာန္တြင္ ရွာၾကည့္ရာ ဒန္႔သလြန္၏အျမစ္၊ အေခါက္၊အပြင့္၊ အသီး၊ အေစ့တို႔ကို အသုံးျပဳၾကသည္။ ၄င္း၏ အရသာသည္ ခါးစပ္၏။ အစာေၾကၿပီး အဖ်ားကိုႏုိင္နင္းသည္။ ေလသလိပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေသြးတိုး၊ သြက္ခ်ာပါဒ ေရာဂါတို႔အတြက္ အထူးေကာင္းမြန္သည္ဟု ဆုိထားသည္။

အသီးသည္ စိမ့္ဖန္အရသာရိွ၏။ ႏုစဥ္တြင္ ခ်ဳိ၍ လြန္စြာ ဝမ္းမီးကို ေတာက္ေစသည္။ ပန္းနာ၊ ရင္ဘတ္နာ၊ ေသြးအား၊ အသားအား ကုန္ခန္းျခင္းကို ေပ်ာက္ေစ၏။ အေစ့သည္ ပူစိမ့္ေသာ အရသာရိွ၏။ မ်က္ေစ့ေရာဂါႏွင့္ သင့္၏။ အပြင့္သည္ ပူစပ္ အရသာရိွ၏။ ပူ၏။ တက္၏။ ေလႏွင့္သလိပ္ကိုႏုိင္၏။ အသီးကို မီးအုံး၍ အတြင္းမွ အႏွစ္ကို ျခစ္ယူၿပီး စားသုံးလွ်င္ အနာႏွင့္ ေဗလုံးကို ႏုိင္နင္းသည္။ ဒန္႔သလြန္အျမစ္သည္ ပူစပ္ခါးအရသာ ရိွ၍ ဝမ္းမီးကို ေတာက္ေစသည္။ အသံကိုလည္း ေကာင္းေစတတ္သည္။ ေရာင္ရမ္းေသာအနာ၊ ေပြးနာ၊ စက္တန္႔နာမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္း၏။ သလိပ္ႏွင့္သည္းေျခကို ႏုိင္၏။ နားကိုက္၊ ျပည္ယို၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊ ဆီးလြန္ေရာဂါ၊ ပန္းနာ၊ ေပြး၊ ဝဲ၊ ႏွင္းခူ၊ အစာမေၾကေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းသည္။

နားရင္းစက္တန္႔ျဖစ္လွ်င္ ဒန္႔သလြန္အျမစ္ကို ေသြး၍လိမ္းပါက နားရင္း၊ ေပါင္ရင္းမ်ားတြင္ ေပါက္ေသာ စက္တန္႔ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းသည္။ ဒန္႔သလြန္သီးကိုငါးရံ႕၊ င႐ုတ္ေကာင္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ ခ်က္စားလွ်င္ အစာမေၾက ေလတက္ေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းသည္။ အသက္ႀကီး၍ မ်က္စိအားနည္းေသာ ေရာဂါအတြက္ ဒန္႔သလြန္ေစ့ကို အမႈန္႔ျပဳ၍ ထန္းလ်က္ႏွင့္ ေတစားပါက မ်က္လုံးအား ျပန္ေကာင္းသည္ဟု ေလ့လာ မွတ္သားခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စာဖတ္သူ မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ အက်ဳိးမ်ား၍ ေငြကုန္ေၾကး က်နည္းၿပီး က်န္းမာျခင္း သုခႏွင့္ ျပည့္စုံႏုိင္ၾကေစရန္ ေမတၱာေလာင္း၍ ေရးသား တင္ျပလိုက္ပါသည္။ ။

MWD

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post