Latest News

Tuesday, April 24, 2018

အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏အခန္းက႑ - ​ေဆာင္​းပါး

အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္  လူငယ္မ်ား၏အခန္းက႑ - ​ေဆာင္​းပါး

လူငယ္မ်ားတြင္စြမ္းအားမ်ားစြာရွိၿပီးသူတို႔ကိုယ္စီတြင္ထားၾကသည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာလည္းျမင့္မားတတ္ ၾကပါသည္။လူငယ္မ်ားသည္ လူႀကီးမ်ားထက္စိတ္ကူးဥာဏ္ရင့္သန္ၾကၿပီးတစ္ခုခုကို အားက်ကာျဖစ္လိုစိတ္မ်ား လည္း    ေပၚေပါက္တတ္ေလ့ရွိသည့္အျပင္   ထိုအရာ အတြက္ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္မ်ားလည္းမက္တတ္ေလ့ ရွိၾကသည္။

အခ်ဳိ႕က စီးပြားေရးဘက္ကိုအားသန္ၿပီး ေအာင္ျမင္ ႀကီးပြားေနသည့္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္သူေဌးႀကီးမ်ားကို အားက် တတ္သည္။ အခ်ဳိ႕က ႏိုင္ငံေရးဘက္တြင္ၾသဇာတိကၠမႀကီး သည့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကိုအားက်တတ္ၾကၿပီးအခ်ဳိ႕ကစာတတ္ေပတတ္ရဟန္းသံဃာႀကီးမ်ားကိုအားက်တတ္ ၾကေလသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ စာေပနယ္ပယ္တြင္ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ စာေရးဆရာႀကီးမ်ားျဖစ္လိုၾကကာ အခ်ဳိ႕ကမူစစ္တိုက္သည္ကို ငယ္ငယ္ကပင္ ဝါသနာထုံၿပီး စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ခ်င္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မွာဆရာဝန္ႀကီး မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာႀကီးမ်ားျဖစ္ခ်င္ၾကသည္။ ဆိုလိုသည္ မွာ လူငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔က်င္လည္ရာေနရာေဒသ၊ နီးစပ္မႈပတ္ဝန္းက်င္အမ်ဳိးမ်ဳိးအလိုက္ အေတြးကိုယ္စီရွိ ၾကလ်က္ရည္မွန္းခ်က္ထားႀကိဳးစားေနၾကသည္ကိုေျပာလိုရင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီး

သားႀကီးလာရင္စစ္ဗိုလ္ႀကီးလုပ္မယ္။ သမီးကေတာ့ ဆရာဝန္မွဆရာဝန္ပဲ၊ သားကေတာ့ အင္ဂ်င္နီယာႀကီး ျဖစ္ခ်င္တာေနာ္စသည္ျဖင့္လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေနထိုင္ရာဝန္းက်င္အတြင္း ၾကားခဲ့ၾကရဖူးမည္လည္း ထင္မိပါ သည္။ အဆိုပါလူငယ္ေလးမ်ား၏ ျဖစ္ခ်င္သည့္ဆႏၵမ်ား၊ တစ္ခ်ိန္တြင္ျဖစ္ရမည္ဟူသည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္လူငယ္မ်ားအတြက္ စြမ္းအားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္လူငယ္မ်ားတြင္စြမ္းအားရွိသည္ဟုဆိုခဲ့ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူငယ္ေလးမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚေလ့ ရွိတတ္ၾကသည့္ ထိုစြမ္းအားကိုမွန္သည့္ဘက္တြင္ အသုံး ခ်တတ္လာေစၾကရန္ အထူးအေရးႀကီးလွပါသည္။လူႀကီး မ်ားအေနျဖင့္လည္း မွန္ကန္သည့္လမ္းေၾကာင္းအေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းတတ္လာေစရန္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးၾကရမည္၊ လမ္းေၾကာင္းျပသ၊ ဆိုဆုံးမေပးၾကရစၿမဲပင္ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔လူငယ္ ေနာင္ဝယ္လူႀကီး ဆိုသကဲ့သို႔ ကေလး၊ ကေလး အထင္မေသးနဲ႔၊ကေလးေကာင္းမွ လူႀကီးေကာင္း မွာ၊ လူႀကီးေကာင္းမွ အားလုံးေကာင္းမွာဟူသည့္အေျခခံ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းတြင္ ရြတ္ဆိုေနၾကသည့္ ကေလးမ်ား၏ အသံကိုလည္း ယေန႔အခ်ိန္တြင္ၾကားၾက ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သည့္အတြက္ပင္ လူငယ္ေလးမ်ား သည္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီး ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လူငယ္မ်ားကိုငယ္စဥ္ကတည္းကပင္
ေကာင္းမြန္သည့္  လူ႔ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ျဖစ္လာေစရန္ ႏွင့္ သူတို႔၏အနာဂတ္ဘဝမ်ားလွပေစေရးအတြက္ ယေန႔ လူႀကီးမ်ားက ႀကိဳးစားေနၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လူငယ္ေလးမ်ားအေနျဖင့္လမ္းမွားမေရာက္ရွိေစေရး ႏွင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးက အားထားရသည့္ ႏိုင္ငံ့သား ေကာင္းမ်ားျဖစ္လာေစေရးမွာ အထူးအေရးႀကီးလွပါ သည္။ လူငယ္ေလးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ေကာင္း ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမည္၊ ေနာက္မိမိေနထိုင္သည့္အိမ္၊ လူမႈဝန္းက်င္အတြင္း ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားၾကရမည္၊ ေနာက္ဆုံးတြင္မူ မိမိ တို႔ တိုင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားၾကရမည္ သာ ျဖစ္ပါသည္။

မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား၏ အသိဥာဏ္ပညာႀကီးမား ရင့္က်က္သည့္ ကမၻာႏွင့္ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္သည့္  ႏိုင္ငံ ေရးအယူအဆမ်ား၊ စီးပြားေရးအသိအေတြးအေခၚမ်ား ႏွင့္ အျခားနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အားထားရမည့္ လူငယ္ေလးမ်ား၏အား အထူးလိုပါ သည္။ စြန္႔စြန္႔စားစားႏွင့္မွန္မွန္ကန္ကန္ တြက္ခ်က္ၿပီး ျပည္သူ႔အက်ဳိး၊ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိးရြက္သယ္ပိုးသည့္ လူငယ္ မ်ား အမ်ားအျပားေပၚထြန္းလာရန္လည္း လိုအပ္လာေန ၿပီျဖစ္ပါသည္။

မ်ဳိးဆက္သစ္ရင္ျပင္က႑

လူငယ္ေလးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ ၎တို႔၏အသိဥာဏ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရး ႏွင့္  ဘက္စုံထူးခြၽန္လာေစရန္၊    ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွအားထားရသည့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဘက္စုံလူရည္ခြၽန္ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ကာ အားေပး အားေျမႇာက္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ကိုလည္းေတြ႕ရွိၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

လူငယ္မ်ားအတြက္ ႏွစ္အေတာ္ၾကာ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ ကြယ္ေနသည့္  ကင္းေထာက္အဖြဲ႕ကိုလည္း   ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းကာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါ သည္။  အနာဂတ္အတြက္  လူငယ္ေလးမ်ားကို   ပိုမို ေကာင္းမြန္သည့္  လူ႔အဖြဲ႕အစည္း  ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းမ်ားလည္း ေနရာေဒသၿမိဳ႕ရြာ အသီးသီးတြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ကာ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း တက္ေရာက္သင္ၾကားေပးေနသည္ကိုလည္းျမင္ေတြ႕ေန ၾကရၿပီျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္မ်ားစာဖတ္စြမ္းရည္ ျမင့္မား လာေစေရးႏွင့္ စာေပမ်ားကို ပိုမိုစိတ္ဝင္စားလာေစေရး အတြက္လည္း ေနရာတိုင္းတြင္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားျပန္ လည္ေဖာ္ေဆာင္လာေနၾကပါသည္။

ဆိုလိုခ်င္သည္မွာ   မည္သို႔ပင္ဆိုေစ၊   လူငယ္မ်ား အတြက္  ၎တို႔၏အနာဂတ္အတြက္  ေကာင္းမြန္ရာ၊ အားသန္ရာကို ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈ၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ၎တို႔အတြက္ ေကာင္း က်ဳိးစီးပြားကို ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ တစ္ဖက္က ၾကည့္လွ်င္လည္း ထိုမွသည့္တစ္ဆင့္တက္လွမ္းကာ ၎ ေနထိုင္ရာ  လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္ လာၾကရေလသည္။ မိမိတို႔အတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ ရင္း ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းမ်ားျဖစ္လာၾကရသည္ကို ဆိုလို ရင္းျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍ယေန႔အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ထိုအေျခအေနမ်ားႏွင့္အတူ  လူငယ္မ်ားအတြက္  ထူးျခားစြာ ေပၚေပါက္လာသည့္အစီအစဥ္တစ္ခုမွာ လူငယ္စာေပ လက္ရာရွင္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရးႏွင့္ အနာဂတ္ အတြက္အရည္အေသြးရွိသည့္  စာေပပညာရွင္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရး ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေျမေတာင္ေျမႇာက္ ေပးသည့္အစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ရင္ျပင္ က႑ကို ဖြင့္လွစ္ကာ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ လူငယ္ ကေလာင္ရွင္မ်ားဖိတ္ေခၚၿပီး အထူးထုတ္စာမ်က္ႏွာျဖင့္ အပတ္စဥ္ေဖာ္ျပေပးလ်က္ရွိေနသည့္အစီအစဥ္ပင္ ျဖစ္ ပါသည္။

ထိုအစီအစဥ္ေဖာ္ေဆာင္ေပးမႈသည္  ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ေလးမ်ားစြာႏွင့္ အနာဂတ္စာေပေလာကအတြက္ အားတက္ဖြယ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိၾကရမည္ျဖစ္ေလ သည္။ ထိုအစီအစဥ္ကို သတင္းစာထဲတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္လူငယ္မ်ား၏စာေပလက္ရာ၊ သူတို႔၏ဆန္းသစ္သည့္    အေတြးအျမင္ႏွင့္    သူတို႔ တတ္ေျမာက္ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ၾကသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္းကို ဖြင့္လွစ္ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရေစမည့္ ေကာင္းမြန္ သည့္အစီအစဥ္လည္းျဖစ္သလို  လူငယ္မ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။စာအုပ္စာေပလူ႔မိတ္ေဆြ၊ ဖတ္ႏိုင္သမွ်ဗဟုသုတဟုဆိုခဲ့ သည္ႏွင့္အညီ စာဖတ္သည့္လူငယ္ႏွင့္ စာမဖတ္သည့္ လူငယ္တို႔၏အေရး၊ အေျပာစြမ္းရည္ႏွင့္အသိဥာဏ္ ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ေတြးေတာလုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္တို႔တြင္ ကြာျခားေလ့ရွိတတ္ၾကသည္ကို စာဖတ္သူမ်ား အားလုံးလည္း သိရွိၾကၿပီးျဖစ္ၾကေပမည္။

လူငယ္မ်ားပင္ကိုဗီဇ  

လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ငယ္စဥ္ကပင္သင္ယူခဲ့ရ သည့္ သု၊ စိ၊ ပု၊ ဘာ၊ ဝိ၊ လိ၊ သိ၊ ဓာ (နားေထာင္ရမည္။ႀကံစည္ရမည္။ ေမးျမန္းရမည္။ ေဟာေျပာျပသရမည္။သင္ၾကားရမည္။ သံသယကိုပယ္ေဖ်ာက္ရမည္။ ေရး မွတ္၊ မွတ္သားရမည္။ေဆာင္က်က္ေလ့လာရမည္)ဟူ သည့္ ဆုံးမစာႏွင့္အညီ အစဥ္အၿမဲႀကံစည္ေတြးေတာေရးမွတ္ေနမွသာ၊ သင္ၾကားေနမွသာ အရည္အခ်င္းမ်ား တိုးတက္လ်က္ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္လာေစမည္လည္း ျဖစ္ ပါသည္။

လူငယ္တစ္ဦးစာဖတ္သည့္ အေလ့အထႏွင့္ စာဖတ္ သည္ကို ႏွစ္သက္သည့္ အက်င့္စြဲၿမဲလာေစရန္ မိဘမ်ား က ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးၾကရသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕လူငယ္မ်ားကမူ  ပင္ကိုဗီဇပါရွိၾက သလို အခ်ဳိ႕ကမူ ဖတ္ရင္းမွတ္ရင္း ေလ့လာရင္းျဖင့္ စြဲၿမဲသြားသည္လည္းရွိတတ္ၾကေလသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ၊ စာေပမွေပးသည့္အသိမ်ား၊ ဗဟု သုတမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊၎တို႔သင္ၾကား တတ္ေျမာက္ၾကသည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔ဝါသနာဗီဇအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ေတြ႕ျမင္ၾကရ သည့္အျမင္အၾကားမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း လူငယ္ မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ဘဝေရွ႕ေရးအတြက္ ရည္မွန္း ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာခြဲျခားခ်မွတ္တတ္သည့္အစဥ္အလာမ်ားရွိၾကေလသည္။ အခ်ဳိ႕မွာမူ မိဘမ်ားက ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ ပုံသြင္းေလ့က်င့္ခဲ့ကာ ၎တို႔ၫႊန္ျပသည့္လမ္းအေပၚတြင္သာ ေလွ်ာက္ေစၾက သည္ကိုလည္းေတြ႕ျမင္ရေလသည္။

သည့္အတြက္ပင္အခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပလိုရင္းမွာ…ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ လူငယ္မ်ားကိုျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ကာ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳျခင္း၊ အေလးေပးဆက္ဆံျခင္း၊အေလးဂ႐ုျပဳေနရာေပးျခင္း၊ ၎တို႔၏အေတြးအေခၚ၊ ဥာဏ္ပညာစဥ္းစားႏိုင္မႈအားကို တေလးတစားနား ေထာင္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္သာျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကို လူႀကီးလူေကာင္းေနရာထားၿပီး ၎တို႔သည္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ၎တို႔ တြင္  လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္သည့္  စြမ္းအားမ်ားရွိေၾကာင္း၊ လူႀကီးမ်ားက  အားကိုးေၾကာင္းျပသကာ   ႏိုင္ငံေတာ္ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ဖိတ္ၾကားေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္  ညစာစားပြဲမ်ားဖိတ္ေခၚကာ လူႀကီးမ်ားနည္းတူ ေနရာခ်   အေလးေပးဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို   ပုံေဖာ္လုပ္ ေဆာင္ေပးၾကရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

လူငယ္ဖိုရမ္ပြဲမ်ား မ်ားမ်ားက်င္းပ

ထို႔ျပင္ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္နည္း မ်ားအတိုင္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ ေရာက္  နားေထာင္ေစျခင္း၊  အနာဂတ္တြင္ႏိုင္ငံေရး စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဝန္ႀကီး မ်ား အစည္းအေဝးပုံစံမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒု-ဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားတြင္     အသြင္ယူ ဝတ္စားကာပုံစံတူအစည္းအေဝးမ်ား      က်င္းပ၍ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ေျပာဆို တင္ျပေဆြးေႏြးေစျခင္းမ်ား၊ လူငယ္ဖိုရမ္ပြဲမ်ားမ်ားမ်ား က်င္းပကာေဟာေျပာေစျခင္း မ်ားအျပင္ လူငယ္မ်ားစြာအတြက္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေလ့လာေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အႀကိမ္ေရမ်ားမ်ားေဆာင္ရြက္ေပး ၾကရမည္သာျဖစ္ပါသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ အနာဂတ္လူငယ္မ်ား ႏိုင္ငံေရးအသိ အျမင္ ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိလာေစေရးႏွင့္ လူတိုင္း ကိုယ္စီႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား  အျပည့္အဝ    ရရွိခံစားစံစားႏိုင္ေရး အတြက္ ပညာေရးက႑မ်ား၊ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္ မ်ားတြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာနည္းတူ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔ အခြင့္အေရးဘာသာရပ္မ်ား ထည့္သြင္းသင္ၾကားသင့္ ၾကပါေၾကာင္း လူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ေနာင္ေရးအတြက္ တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရေပသည္။  

သန္းၿဖိဳးႏိုင္(ကညင္က်ိဳး)

No comments:

Post a Comment