Latest News

Thursday, April 19, 2018

အင္းဝ၊ ဘရြတ္ကလင္းႏွင့္ ေျမာင္းျမ

အင္းဝ၊ ဘရြတ္ကလင္းႏွင့္ ေျမာင္းျမ

သကၠရာဇ္ ၈ဝ၄  ခုႏွစ္က စစ္ကိုင္းထူပါ႐ုံေစတီဒါယကာ နရပတိမင္းႀကီးက အင္းဝမွ ဧရာဝတီျမစ္တစ္ဖက္ကမ္း ရွိစစ္ကိုင္းသို႔ သစ္သား၊ ဝါးတံတားႀကီးတစ္ခုယာယီထိုးခဲ့ ဖူးသည္။ သကၠရာဇ္ ၈၂၁ ခုႏွစ္တြင္လည္း အလားတူ တံတားတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ဘုရားပြဲလာျပည္သူမ်ားသြား လာႏိုင္ေစရန္ကူညီေပးခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ယာယီမွ် သာျဖစ္ၿပီး ပထမဆုံးဧရာဝတီျမစ္ကူးတံတားျဖစ္ခဲ့ သည္။

အင္းဝတံတား

ျမန္မာႏိုင္ငံကို     အဂၤလိပ္တို႔   သိမ္းပိုက္ထားစဥ္ အလယ္ပိုင္းေဒသသည္ ႏိုင္ငံ၏ အခ်က္အခ်ာေနရာ တစ္ခုျဖစ္သည္ကို သိထားၾကပုံရသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး ကိုျဖတ္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္၊ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္တို႔ကိုသာမက အေနာက္ဘက္  အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေျမာက္ဘက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ပါ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိၾကသည္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တို႔အၾကားဧရာဝတီျမစ္ႀကီးကိုျဖတ္ၿပီး တံတားတစ္စင္းေဆာက္လုပ္ ၾကသည္။ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆုံးဘုရင္ခံ ဆာဟာကုတ္ဘတ္တလာက ဧရာဝတီျမစ္ကူးတံတားတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္အုတ္ျမစ္ခ်ေပးခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က အင္းဝတံတားဟုေခၚေဝၚလ်က္ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ လ ၂ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ သံေပါင္ေပါင္းကူးျဖစ္ၿပီး တံတားအရွည္ေပေပါင္း ၂၉၄၈ ေပ၊ အျမင့္ ၁ဝ၂ ေပ၊ ရက္မႀကီးကိုးခု၊ ရက္မလတ္တစ္ခု၊  ရက္မငယ္ ေျခာက္ခု ရွိသည္။ ရက္မႀကီးတစ္ခုလွ်င္ အလ်ားေပ ၃၅ဝ၊ ရက္မ လတ္တစ္ခုသည္ အလ်ားေပ ၂၅ဝ စီရွိသည္။ အပိုင္း အဆက္ရက္မတိုမွာ ေပ ၆ဝစီရွိၿပီး သံတန္ခ်ိန္ေပါင္း ၁၁၁၄၅ တန္အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ထိုတံတား ႀကီးေၾကာင့္ ကူးသန္းသြားလာေရး ေကာင္းမြန္လာသလို၊ ၿဗိတိသွ်တို႔အတြက္လည္း စစ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ တံတား ႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးစီးေသာ ဗမာ့ လ
ြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ ဂ်ပန္တပ္မ်ားပူးေပါင္းၿပီး အဂၤလိပ္တို႔ကိုတိုက္ခိုက္သျဖင့္ အဂၤလိပ္တို႔ အေရးနိမ့္ၿပီး ဆုတ္ခြာၾကရေသာအခါ အင္းဝတံတားထိပ္သို႔ ေရာက္ လာၾကသည္။

၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃ဝ ရက္ေန႔ျဖစ္သည္။ တံတား ထိပ္တြင္ေရးထားသည္က ခံႏိုင္ဝန္ ေျခာက္တန္ဟု ဆို သည္။ ၿဗိတိသွ်တင့္ကားႀကီးမ်ား၏ အေလးခ်ိန္က ၁၃  တန္ျဖစ္ရာ  ျဖတ္ကူးရန္မျဖစ္ႏိုင္ျဖစ္ေနသည္။ ၿဗိတိသွ် ဗိုလ္ခ်ဳပ္စလင္းကထိုတံတားကို ဘယ္သူေဆာက္တာလဲ ဟု ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ရာ၊ အရာရွိတစ္ဦးက တံတားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ  စာရြက္စာတမ္းမ်ား  ထုတ္ျပသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္  စစ္ျဖစ္ေနဆဲ  ကာလမွာပင္ ထိုသို႔ ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ကိုခ်က္ခ်င္း တစ္ေျပးညီ ထုတ္ေပးႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္မွာ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕၏တိက်ေသာတာဝန္ခံမႈကို     ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အင္းဝတံတားႀကီးကို တည္ေဆာက္သည့္ ကုမၸဏီမွာ ရန္ဒဲလ္ပါမားႏွင့္ ထရစ္တန္တို႔ျဖစ္သည္။ၿဗိတိသွ်တို႔၏ နာမည္ေက်ာ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စလင္းက   ထိုအင္ဂ်င္နီယာႀကီးမ်ားကို   အျပည့္အဝ ယုံၾကည္သည္။ သို႔ႏွင့္ ၁၃ တန္ေလးေသာစတီးဝပ္ တင့္ကားႀကီးမ်ားသည္ တစ္စီးၿပီးတစ္စီးျဖတ္ကူးၾကသည္။အသက္႐ွဴမွားေလာက္ေအာင္   ရင္တထိတ္ထိတ္ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရသည္။     တင့္ကားႀကီးအားလုံး ေအာင္ျမင္စြာ  ျဖတ္ေက်ာ္သြားႏိုင္ၾကသည္။   ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စလင္းကိုယ္တိုင္ကလည္း သူတို႔ၿဗိတိသွ်တို႔သည္တာဝန္ ဝတၱရားကို အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားျဖစ္ ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားၿပီး
ျဖစ္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္ရမည္ ဟု ယုံၾကည္ၿပီးသားျဖစ္ေနသည္။ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး  ေနာက္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ  ၃ဝ ရက္ ည ၁၁ နာရီ ၅၉ မိနစ္တိတိ တြင္ အင္းဝတံတားႀကီးကို ေဖာက္ခြဲၿဖိဳခ်ပစ္ လိုက္သည္။ စစ္ႀကီးအၿပီး ျမန္မာအစိုးရက က်ပ္သိန္း ၈ဝ (အခ်ဳိ႕ စာရင္းအရ က်ပ္ ၅၇ သိန္း) အကုန္ခံကာ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ၿပီး ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးဘဦးက  ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။    မီးရထားေရာ   ကားပါ ျဖတ္သန္းႏိုင္သည့္ အင္းဝတံတားႀကီးသည္ သက္တမ္း ၇ဝ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သျဖင့္ လက္ရွိတံတားႀကီး၏ ေရဆန္ ဘက္  ေပ၂ဝဝဝ  အကြာတြင္  ဧရာဝတီတံတား (ရတနာပုံ)ကို အရွည္ ၅၆၁၄ ေပ၊ ပင္မသံေပါင္ ၃၆၉၄ ေပကိုတည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။   မူလအင္းဝတံတား    မွာမူ  ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္တြင္ သက္တမ္း ၈၄ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ထင္ရွား ေသာ  တာဝန္ေက်ေသာ   တံတားတစ္စင္းအျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳခံရမည့္ တံတားႀကီးျဖစ္ေပသည္။

တံတားႀကီးမရွိလွ်င္ျမစ္ႀကီး၏ ဟိုဘက္သည္ဘက္ကို မည္သို႔ျဖတ္သန္းၾကမည္နည္း။ တံတားမရွိမွ တံတား ႀကီး၏  ေက်းဇူးကိုနားလည္လာၾကသည္။  ကမၻာအႏွံ႔ တံတားႀကီးမ်ားစြာရွိေနသလို ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာလည္း တံတားႀကီးငယ္မ်ားစြာ  တည္ေဆာက္ထားၾကသည္။တံတားႀကီးမ်ားေၾကာင့္ သြားလာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈ ေရး   အစစအဆင္ေျပသည္။   တံတားႀကီးမ်ားသည္ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္၊ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္အရပ္ေလး မ်က္ႏွာကို အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ေပးေနသည္။သူ႔ ေက်ာေပၚမွနင္းေလွ်ာက္သြားသူမ်ားကို အၿပဳံးမပ်က္ အက်ဳိးျပဳလ်က္ရွိေနသည္သာျဖစ္သည္။ ေဝးေနသူမ်ား ကို နီးေစသည္။ ရင္းႏွီးေစသည္။ ခ်စ္ခင္စည္းလုံးမႈကိုေပး သည္။ အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္သာျဖစ္သည္။

ဘရြတ္ကလင္းတံတား

 Brooklyn  Bridge. ဘရြတ္ကလင္းတံတားႀကီး သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံနယူးေယာက္ၿမိဳ႕ မန္ဟတ္တန္ ႏွင့္ ဘရြတ္ကလင္းၾကားရွိ ျမစ္ကိုဆက္သြယ္ထားသည့္  ကမၻာေက်ာ္ႀကိဳးတံတားႀကီးျဖစ္သည္။ ယင္းကိုဂြၽန္႐ိုး ဘလင္းႏွင့္ ဝါရွင္တန္႐ိုးဘလင္းတို႔သားအဖက တည္ ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၈၆၉ ခုႏွစ္က ထိုကဲ့သို႔ေသာ ႀကိဳးတံတားမ်ဳိးကို မည္သည့္အင္ဂ်င္နီယာ မည္သည့္ တည္ေဆာက္ေရးပါရဂူကမွ် မေထာက္ခံခဲ့ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ ေျခနည္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ထိုသားအဖ တို႔သည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္တို႔၏ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးတံတားႀကီးကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ စတင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး လအနည္းငယ္အၾကာတြင္ တံတားတည္ ေဆာက္မႈ အႏၲရာယ္တစ္ခုေၾကာင့္ ဖခင္ျဖစ္သူဂြၽန္႐ိုး ဘလင္း ႐ုတ္တရက္ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။ အလားတူ ပင္ ထိုမေတာ္တဆျဖစ္မႈေၾကာင့္ သားျဖစ္သူ ဝါရွင္တန္ ႐ုိးဘလင္းကလည္း စကားမေျပာႏိုင္၊ လမ္းမေလွ်ာက္ ႏိုင္ေတာ့သည့္ ဒုကၡိတဘဝေရာက္သြားခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ ေသာ အေျခအေနဆိုးႀကီးေၾကာင့္ တံတားဆက္လက္
တည္ေဆာက္ေရးမွာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အေျခအေန
ျဖစ္သြားသည္။ သို႔ေသာ္ ဝါရွင္တန္႐ိုးဘလင္းသည္ လႈပ္ရွားႏိုင္ေသးေသာ သူ႔လက္ေခ်ာင္းကေလးတစ္ေခ်ာင္း
ျဖင့္ လမ္းၫႊန္ကာ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ေစသည္။သူ၏ဦးေႏွာက္က ေကာင္းေနေသးသျဖင့္ သူျဖစ္ေစလို သည္
့ အခ်က္မ်ားကို သူ၏ဇနီးသည္၏ လက္ေမာင္းကုိ တို႔ကာ၊ ေၾကးနန္း႐ိုက္သလို သေကၤတျပ ဆက္သြယ္ျခင္း ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေရးအင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ လုပ္သားမ်ားကို ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ ၁၃ ႏွစ္ၾကာေသာ ၁၈၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ဘရြတ္ကလင္းႀကိဳးတံတားႀကီးကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ ခဲ့ေပသည္။

ေျမာင္းျမတံတား

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ ရွိ ေျမာင္းျမျမစ္ကူးႀကိဳးတံတားႀကီးသည္ အရွည္ေပ ၁၂၇ဝ၊ တံတားအက်ယ္ ၂၈ ေပရွိၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၂၂ႏွစ္အၾကာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ေျမာင္းျမ ျမစ္အတြင္းသို႔ ျပတ္က်သြားခဲ့သည္။ ထိုသတင္းသည္ကား ဝမ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္သည္။  တံတားႏွင့္အတူ  လူႏွစ္ဦးပါ ေသဆုံးခဲ့ရေသးသည္။ အဓိကက်ေသာတံတားျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာျဖစ္ေစ သည္။   ကူးသန္းသြားလာေရးကို    မ်ားစြာထိခိုက္ေစခဲ့ သည္။ တံတားတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေလ့လာ ေစာေၾကာဖြယ္မ်ားစြာ   ျဖစ္လာခဲ့သည္။ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က    လူ႔အသက္တစ္ေခ်ာင္း    တန္ဖိုးျဖတ္မရဆိုသည့္ အတိုင္း ဆုံး႐ႈံးနစ္နာရမႈမွာ တန္ဖိုးျဖတ္၍မရႏိုင္ေၾကာင္း၊ က်ဳိးက်သြားေသာ ႀကိဳးတံတားေဘးတြင္ တည္ေဆာက္ လ်က္ရွိသည့္ တံတားအသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍  ေနာင္တြင္ ေျပာစရာမျဖစ္ေအာင္စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွပညာရွင္မ်ား၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွပညာ ရွင္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီမွ ပညာရွင္ မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး တံတားဒီဇိုင္းေျပာင္းလဲလိုက္ ၍ တစ္ႏွစ္အတြင္းၿပီးစီးႏိုင္မည္ဆိုေသာ္လည္း ေရရွည္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးအတြက္ အာမခံခ်က္အျပည့္အဝရွိ ရဲ႕လား၊ အရည္အေသြးမီရဲ႕လားစသည္အားျဖင့္ ဘက္ ေပါင္းစုံမွ ျပန္လည္ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္  ရန္ အရည္အေသြးစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို သီးျခားလြတ္လပ္ ေသာ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊      ထိုအရည္အေသြးစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ရွာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလား တူ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ က်န္ရွိေနေသာ ႀကိဳးတံတား၂၉ စင္းကိုလည္း    ႀကံ့ခိုင္မႈအရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈမ်ား အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ဧၿပီ ၁ဝ ရက္က ေျမာင္းျမၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ေျပာၾကားသြား ပါသည္။

အၿမဲကုသိုလ္ရေနေစတဲ့ အလွဴခုနစ္မ်ဳိးရွိပါသည္။

၁။ သစ္ပင္ပန္းပင္ဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း

၂။ အရိပ္ရအပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးျခင္း

၃။ လမ္းတံတား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ား ေဆာက္ လုပ္ လွဴဒါန္းကူညီေပးျခင္း

၄။ ေရခ်မ္းစင္လွဴဒါန္းျခင္း

၅။ ေရေလွာင္တာတမံ၊ ေရတြင္းေရကန္လွဴဒါန္းျခင္း

၆။ ဇရပ္၊ ဂူ၊ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းျခင္း

၇။ ေဆး၊ ဆြမ္းပေဒသာပင္မ်ားလွဴဒါန္းျခင္း စသည္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ဘရြတ္ကလင္းႀကိဳးတံတားႀကီးသည္ မျဖစ္ႏိုင္ဟူေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေက်ာ္လႊားကာ အခက္အခဲမ်ားစြာကို  ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးေဆာက္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္  လူသားတို႔၏  အရည္အခ်င္းကို ေကာင္းစြာျပသႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ ပါသည္။

အင္းဝတံတားႀကီးႏွင့္ ေျမာင္းျမတံတားႀကီးႏွစ္စင္းတို႔ကိုယွဥ္ၾကည့္မိရာ အင္းဝလိုေတာင့္တင္းႀကံ့ခိုင္ေစ ဖို႔၊ ေျမာင္းျမလိုႀကံ့ခိုင္အားညံ့မသြားေစဖို႔ ေနာင္အစဥ္ ဂ႐ုျပဳသင့္ပါေပသည္ဟု စိတ္ထဲအေတြးဝင္လာမိပါသည္။

တံတားႀကီးမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားေကာင္းက်ဳိးရၾကပါ သည္။ တံတားႀကီးမ်ားတည္ေဆာက္ခြင့္ရျခင္းမွာ အမ်ား ေကာင္းက်ဳိးကို မ်ားစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ရသည့္ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈႀကီးတစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တံတားမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရာတိုင္းမွာလည္း ႏိုင္ငံသားတိုင္း ေစတနာ၊ ေမတၱာတရားမ်ား ျပည့္ဝစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလိုပါသည္။။

ေဒါက္တာျမင့္သန္း(ေညာင္ေလးပင္)

ကိုးကား -
 (၈၄)ႏွစ္ျပည့္အင္းဝတံတား-ဆူးငွက္၊

No comments:

Post a Comment