Latest News

Monday, April 30, 2018

ကုလ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္မည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ကုလ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္
တည္ေဆာက္မည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ဘဂၤါလီ မူဆလင္မ်ား ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္
လာေရး ျပင္ဆင္ရန္ ကုလ လူ႔ အခြင့္ အေရး
အဖဲြ႔မ်ား ႏွင့္ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည္သူမ်ား အား
ျပည္တြင္းသုိ႔ ၀င္ခြင့္ ျပဳ ျခင္း ျဖင့္ ကုလ ႏွင့္
ပ်က္ျပားသြားေသာ ဆက္ဆံေရး ကုိ ျပန္လည္
တည္ေဆာက္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
အေနျဖင့္ ၾကဳိးပမ္းဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း လန္ဒန္
တြင္ ထုတ္ေ၀သည့္ ဂါဒီယန္း သတင္းစာၾကီး
က ေရးသားလုိက္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းတြင္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ႏူိင္ငံေရး
အေျခအေနေၾကာင့္ သူမ၏ အေနအထား ပုိမုိ
ခုိင္မာလာခဲ့ရျခင္း ႏွင့္ ကုလ
အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္၏ အထူး သံတမန္ ခန္႔ အပ္
ခဲ့ျခင္းမ်ား ဆက္စပ္ျပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင့္
ဆက္ဆံေရး တြင္ အလွည့္အေျပာင္းတခု ျဖစ္
လာႏူိင္စရာ ရွိေနပါတယ္။

ကုလသမဂၢ လုံျခဳံေရး ေကာင္စီ သမုိင္း
တေလ်ာက္ လြန္စြာထူးျခားလွေသာ ျဖစ္စဥ္
တရပ္အေနျဖင့္ အဖဲြ႔၀င္ ၁၅ ႏူိင္ငံမွ ကုလ ဆုိင္
ရာ အျမဲတမ္း သံအမတ္ၾကီးမ်ား လက္ေထာက္
သံအမတ္ မ်ား သည္ ကူ၀ိတ္မွတဆင့္ တုိက္
ရုိက္ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ေကာက္ဘဇားကုိ
 ဆုိက္ေရာက္လာပါတယ္။ (ပုံတြင္ ေတြ႔ရစဥ္)

၎တုိ႔မလာမီေလးမွာတင္ နယူးေယာက္
အေျခစုိက္ လူ႔ အခြင့္အေရး အဖဲြ႔ မွ ရခုိင္
ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသူ
မ်ားအား ကမၻာ ရာဇ၀တ္မႈ ဆုိင္ရာ တရားရုံး
သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ့ ကုလသမဂၢ
အား ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း ၀င္ေရာက္ခြင့္
ေပးလုိက္ျခင္းျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ ေခၚ
ယူေရး ေခ်ာေမြ႔ သြားမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ေနပါ
တယ္။ ယခင္က ကုလ ကုိ ေဘးဖယ္ထုတ္
ထားတဲ့ အတြက္ ကုလ ရဲ့ ဆန္႔ က်င္ ေျခထုိးမႈ
ခံခဲ့ရျပီး လူ ငါးဦးပါ မိသားစု တစုသာ ျပန္
လည္ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။

မုိးမ်ား အၾကီးအက်ယ္ ရြာသြန္းျပီး ဒုကၡသည္
မ်ား ခေနာ္နီ ခေနာ္နဲ့ တဲေလးမ်ားမွာ ေနေန
ရတဲ့ ပုံမ်ား ကမၻာအႏွံ႔ ပ်ံ႔ ႏွံ႔ သြားပါက ျမန္မာ
အဖုိ႔ ေနာက္ထပ္ မ်က္ႏွာပ်က္စရာ ျဖစ္လာျပီး
အုိင္စီစီ ကုိ သြားဖုိ႔ ေလယာဥ္လက္မွတ္ ဘုတ္
ကင္ လုပ္လုိက္သလုိ ျဖစ္သြားႏူိင္တဲ့ လူမ်ား
အတြက္ စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနရွာပါတယ္။

အဖဲြ႔၀င္ အျဖစ္ လုိက္ပါလာတဲ့ ကုလဆုိင္ရာ
ျဗိတိန္ သံအမတ္ၾကီးကေတာ့ မိမိတုိ႔ အေနျဖင့္
အဆုိပါ ေဒသအတြင္း အမွန္တကယ္ ျဖစ္
ပ်က္ေနမႈကုိ ေလ့လာျပီးမွသာ ျမန္မာႏူိင္ငံ
အေနျဖင့္ ႏူိ္င္ငံေရး စီးပြားေရး တည္ျငိမ္စြာ
ဆက္လက္ရပ္တည္သြားႏူိင္ေရး မည္သုိ႔
အကူအညီေပးႏူိင္မလဲ ကုိ ဆုံးျဖတ္ႏူိင္မွာ
ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ယခု အေရး မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မ်က္
ႏွာနဲ့ ယခုေလာက္ထိ ဖိအားေပးေနတာကုိ
ႉၾကံ႔ၾကံ႔ ခံ ရပ္တည္ေနႏူိင္တာလည္း ျဖစ္
ပါတယ္။

ယခုလုိ ကုလ လုံုျခဳံေရး ေကာင္စီ အဖဲြ႕၀င္မ်ား
ေရာက္ရွိလာေနခ်ိန္မ်ဳိး မွာလည္း အဆင္ျခင္မဲ့
စြာ တုိက္ပဲြမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနျခင္း
ေၾကာင့္ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္မွာ လူ
ေလးေထာင္ခန္႔ ခုိလႈံေနရျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဤ
သုိ႔ေသာ လူမ်ဳိး မ်ားက သိၾကားမင္း ဆင္းကယ္
တာေတာင္ ရပါ့မလားလုိ႔ အေတြး၀င္မိပါတယ္။

ဒီလုိ အျဖစ္ေတြ ျမင္ေနရေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္
သုံးဆယ္ ၁၉၈၉ မွာ ပနာမား စစ္အာဏာရွင္
မင္ညဴ ရယ္ ေနာ္ရီဂါးကုိ အေမရိကန္တပ္ေတြ
လ်ပ္တျပက္ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးျပီး တရားစဲြ
ဆုိခဲ့တာေတြ ျပန္လည္ အမွတ္ရေစပါတယ္။
(ပုံတြင္ အေမရိကန္ ေလတပ္ ေလယာဥ္ေပၚ
သုိ႔ ေနာ္ရီဂါးအား တင္ေဆာင္ေနစဥ္ ေတြ႕ရပုံ)

ကၩန္ေတာ္တုိ႔ ဓမၼာဓိဠာန္က်က် ေဆြးေႏြးၾကည့္
ၾကရေအာင္ပါ။ တရုတ္ ႏွင့္ ရုရွားတုိ႔ က ျမန္မာ
အား လုံျခဳံေရး ေကာင္စီ တြင္ ဗီတုိအာဏာျဖင့္
အကာအကြယ္ေပးေနဆဲပင္။ သုိ႔ေသာ္ မည္မ်
ၾကာၾကာေတာင့္ထားႏူိင္မည္နည္း။ ၎တုိ႔
အေနျဖင့္ ကမၻာဘူမိ ႏူိင္ငံေရးတြင္ ႏူိင္ငံမ်ား
အေပၚ ၾသဖာ ျဖန္႔က်က္ႏူိင္ရန္ cheque book.ႏွင့္ soft power မ်ား သုံးက ကုိယ့္လူ
ျဖစ္ေရး ဆဲြေဆာင္ေနၾကရသည္ မဟုတ္ပါလား။
သုိ႔ျဖစ္၍ အာရွ၊ ဥေရာပ၊ အေရွ႕ အလယ္ပုိင္း၊
အာဖရိက ရွိ မူဆလင္ ႏူိင္ငံမ်ား၏ အျငဳိအျငင္
ကုိ ျမန္မာ ေၾကာင့္ ဆုိကာ
ခံယူလာၾကပါမည္ေလာ။
ခံယူသည္ပဲ ထားဦး။ ျမန္မာမွ ၎တုိ႔အား အျမဲ
လုိ မ်က္ႏွာခ်ဳိ ေသြးကာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကုိ
အထိပါး ခံရမည္ကား ေသျခာလွသည္။
မည္သည့္ အရာကုိမ် အလကားရသည္ ဟူ၍
မရွိ။

ထုိအေၾကာင္းကုိ ႏူိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံက
ေကာင္းစြာ ရိပ္စားမိျပီး လည္း ျဖစ္၍ သူမ
အေနျဖင့္ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကုိ လုပ္ရ
ျခင္းသာ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

လွစိုး​ေ၀

No comments:

Post a Comment