Latest News

Wednesday, April 25, 2018

ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္​တြင္ေလျပင္းတုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္လူေနအိမ္ မ်ားျပဳိလဲျခင္းႏွင့္အမုိးလန္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚ

ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္​တြင္ေလျပင္းတုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္လူေနအိမ္  မ်ားျပဳိလဲျခင္းႏွင့္အမုိးလန္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚ

                 ဇလြန္      ဧၿပီ        ၂၅

  ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ဇလြန္ျမဳိ့နယ္အတြင္းတြင္ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔ညေန(၆:၀၀)နာရီအခ်ိန္မွ(၆:၃၀)အခ်ိန္အတြင္းေလျပင္းတုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္လူေနအိမ္မ်ားျပဳိလဲျခင္းႏွင့္အမုိး/အကာအကာမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအမုိးလန္ျခင္း၊ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအမုိးလန္မ်က္ႏွာက်က္ျပဳိ ျခင္း၊စာၾကည့္တုိက္အမုိးလန္အကာျပဳိ ျခင္း၊လ်ွပ္စစ္မီးတုိင္မ်ားက် ဳိ းျပတ္ျခင္း၊ႏြားတင္းကုတ္ျပဳိလဲျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္။

    ေလျပင္းတုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ဇလြန္ျမဳိ့ နယ္အတြင္း႐ွိေက်းရြာအုပ္စု(၁၇)အုပ္စု၏ေက်းရြာေပါင္း(၄၀)ရြာမွအိမ္ေျခ(၃၉၈)လုံးတြင္အိမ္ေျခ(၃၂၉)လုံးအမုိးလန္ပ်က္စီးျခင္း၊(၆၉)လုံးမွာျပဳိ လဲပ်က္စီးျခင္း၊စာသင္ေက်ာင္း(၃)ေက်ာင္းအမုိးလန္ျခင္း၊ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း(၁)ေက်ာင္းအမုိးလန္မ်က္ႏွာက်က္ျပဳိ ျခင္း၊ေက်းရြာအုပ္ခ် ဳပ္
ေရးမွဴ း႐ုံး(၁)႐ုံးအမုိးလန္ျခင္း၊စာၾကည့္တုိက္(၁)လုံးအမုိးလန္အကာျပဳိ ျခင္း၊လ်ွပ္စစ္မီးတုိင္(၉)တုိင္က် ဳိ းျပတ္ျခင္း၊ႏြားတင္းကုတ္(၁)လုံးျပဳိလဲျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚခ့ဲၿပီးပ်က္စီးေနအိမ္မ်ား၏အိမ္ေထာင္စုမိသားစုဝင္စုစုေပါင္း(၁၆၆၉)ဦးေလေဘးသင့္မႈျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္။

‌   ေလေဘးသင့္မႈေၾကာင့္အမုိးလန္ေနအိမ္(၃၂၉)လုံးပ်က္စီး ၊ျပဳိ လဲေနအိမ္(၆၉)လုံး ၊စာသင္ေက်ာင္း(၃)ေက်ာင္းပ်က္စီး ၊ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း(၁)ေက်ာင္းပ်က္စီး ၊ေက်းရြာအုပ္ခ် ဳ ပ္ေရးမွဴ း႐ုံး(၁)႐ုံးပ်က္စီးတုိက္(၁)လုံးပ်က္စီး ၊လ်ွပ္စစ္မီးတုိင္(၉)တုိင္ပ်က္စီးႏြားတင္းကုတ္(၁)လုံးပ်က္စီး ဆုံး႐ူံးခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္။
             
ေဝယံ-ဇလြန္(ျပန္/ဆက္)

No comments:

Post a Comment