Latest News

Tuesday, April 17, 2018

မိဘျပည္သူေတြေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္

မိဘျပည္သူေတြေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၏ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား
(ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈ဝ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔)

ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလုံး ကာယစိတၱ ႏွစ္ျဖာေသာ သုခနဲ႔ ျပည့္စုံၾကပါေစေၾကာင္း ႏွစ္သစ္မဂၤလာအခါသမယမွာ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။
ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား ခင္ဗ်ား-
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္    ကတိသစၥာျပဳခဲ့တဲ့    မတ္လ ၃ဝ   ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနနဲ႔ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ေတြကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။   ဒီအေပၚမွာ   ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ျမင့္မားလာခဲ့ၾကသလို ဒီရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြကို ဘယ္ပုံ ဘယ္နည္း   အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာလဲဆိုတာကိုလည္း  သိလို စိတ္ျပင္းျပေနၾကတာကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္ ၾကားသိရပါတယ္။  အခုလို အခါအခြင့္ သင့္ခိုက္မွာ  မိဘျပည္သူမ်ားကို  အေလးအျမတ္ျပဳၿပီး  ရွင္းလင္းတင္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေႏွာင့္ေႏွးေနတဲ့ဌာနေတြကို ၾကပ္မတ္ရာမွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မူဝါဒေတြကို ဌာနဆိုင္ရာေတြက ဦးစားေပး အလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရပါမယ္။ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ (၃) ခုျဖစ္တဲ့ စားဝတ္ေနေရးဆိုတဲ့ အခ်က္(၃)ခ်က္ထဲမွာ ျပည္သူေတြ အတြက္    ေနေရးသည္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ေနအိမ္မရွိလို႔ ျဖစ္သလို ေနထိုင္ၾကရတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒုကၡမ်ားကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ သတိျပဳမိပါတယ္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ေတြအေနနဲ႔လည္း လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလမွာ  ဝန္ထမ္း အိမ္ရာမရွိလို႔  အခက္အခဲျဖစ္ေနသူေတြရွိသလို  အၿငိမ္းစားယူသြားၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ လည္း ေနထိုင္စရာအိမ္မရွိလို႔ အတိဒုကၡေရာက္ၾကရတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ား အမ်ားႀကီး ရွိေနတာကို သတိျပဳမိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔  အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြ အၿငိမ္းစားယူသြားခ်ိန္မွာ ကိုယ္ပိုင္ေနအိမ္ ကိုယ္ပိုင္တိုက္ခန္းမ်ားနဲ႔ သိကၡာရွိရွိေနသြားႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အသီးသီးမွာ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ (၄၆၂၇) ခန္း တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္ ၃ ႏွစ္တာကာလမွာလည္း  အခန္း (၇ဝဝဝ)ေက်ာ္ကို ဝန္ထမ္းအိမ္ရာအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေပးသြားရန္ စီမံထားရွိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။  ဒီလိုအစီအစဥ္ကို  တိုးခ်ဲ႕ျခင္းျဖင့္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အခန္းေပါင္း (၁)ေသာင္းေက်ာ္ တည္ေဆာက္ၿပီး ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ လစဥ္ အရစ္က် ေငြေခ် စနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္   အလုပ္သမားတစ္ဦးရဲ႕   တစ္ေန႔အတြက္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ ၄၈ဝဝ က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစရန္ အမႈထမ္းလစာမ်ားအားလုံးကို  (၂ဝ)ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္ေပးၿပီး  အရာထမ္းလစာမ်ားကို (၁ဝ)ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္ေပး ႏိုင္ရန္   ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ စီစဥ္တြက္ခ်က္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ယင္း တြက္ခ်က္မႈအရ  အမႈထမ္းတစ္ဦးရဲ႕   အနည္းဆုံးလစာမွာ   ၁၂ဝဝဝဝ က်ပ္မွ ၁၃၈ဝဝဝ က်ပ္အထိ တိုးျမႇင့္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အရာထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ အမ်ားဆုံးလစာမွာ ၅ဝဝဝဝဝ က်ပ္မွ ၅၅ဝဝဝဝ က်ပ္သို႔ တိုးျမႇင့္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက    ဝန္ထမ္းေတြအတြက္     ယခုလို    စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမႈကို    တုံ႔ျပန္ေသာအားျဖင့္    ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းေတြကလည္း တာဝန္ယူ မႈျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အထူးသတိျပဳေစလိုပါတယ္။
လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီးတိုးျမႇင့္ရရွိေရးအတြက္  ယခုလက္ရွိ ထုတ္လုပ္မႈမဂၢါဝပ္ ၃ဝဝဝ မွ လာမည့္  (၃)ႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ မဂၢါဝပ္ ၃ဝဝဝ ထပ္မံတိုးျမႇင့္၍ စုစုေပါင္းမဂၢါဝပ္ ၆ဝဝဝ ထုတ္လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးတြင္ လက္ရွိသုံးစြဲေနတဲ့ (230) KV လိုင္းအျပင္ ေနာက္ထပ္(500) KV  လိုင္းကိုလည္း (၃)ႏွစ္အတြင္း တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ျဖန္႔ျဖဴးေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လာမယ့္  (၁)ႏွစ္အတြင္း လမ္းမႀကီး အတြက္ မိုင္ေပါင္း (၁ဝဝ) အသစ္ေဖာက္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအသုံးျပဳေနတဲ့ ေက်ာက္ လမ္းမ်ားထဲမွ  မိုင္(၂ဝဝ)ကို ကတၱရာခင္းျခင္း  သို႔မဟုတ္ ကြန္ကရစ္ခင္း ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းလက္လမ္းမ်ားအေနနဲ႔လည္း  မိုင္ေပါင္း (၆ဝဝ) ခန္႔ ေက်းလက္လမ္းအသစ္ ေဖာက္လုပ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ အသုံးျပဳ ေနတဲ့  ေက်းလက္လမ္းမ်ားထဲမွ  မိုင္ေပါင္း(၁ဝဝဝ) ခန္႔ကို ကြန္ကရစ္ သို႔မဟုတ္ ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္ ခင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ေခ်ာေမြ႕ေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အသက္အၲရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ရွိ ႀကိဳးတံတား(၂၉)စင္းကိုလည္း (၃)လအတြင္း ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ အေသးစိတ္စစ္ေဆးေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းတို႔အထဲမွ အၲရာယ္ရွိႏိုင္တဲ့ ႀကိဳး တံတားမ်ားကို (၆)လအတြင္း ဦးစားေပးအစီအစဥ္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အေသးစား  အလတ္စား  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို  ေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ ျမန္ဆန္လြယ္ကူေစရန္  ဒီလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကို  သတင္းအခ်က္ အလက္ စုေဆာင္းတဲ့အဖြဲ႕အစည္း(Credit Bureau)  ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို တစ္လအတြင္း ခြင့္ျပဳေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
ယိမ္းယိုင္ေနတဲ့ တရားစီရင္ေရးကို တည့္မတ္ဖို႔   ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊    ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္  တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္   ေတြ႕ဆုံၿပီး တရား႐ုံး အသီးသီးအား တရားသူႀကီးအဆင့္ဆင့္က  တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈမ်ားျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲၾကရန္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။  ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕    ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕နဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး စင္တာေတြဟာ တက္တက္ၾ<ြကၾ<ြက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘက္မလိုက္တဲ့  လြတ္လပ္ တဲ့  တရားမွ်တမႈနဲ႔ ဆင္ျခင္တုံတရားကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာထိန္းညႇိႏိုင္တဲ့ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရပါလိမ့္မယ္။ ဥပေဒ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အားလုံးအညီအမွ် ျဖစ္ေရး၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။
ဌာနဆိုင္ရာအေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ဓေလ့သဖြယ္ စြဲကပ္ေနတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈ ေတြကို ပိုမိုတိုက္ဖ်က္ရာမွာ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးနဲ႔ တာဝန္ကို ဘက္ညီ မွ်တေအာင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာတစ္ခုခ်င္းက  တာဝန္ခံၿပီး  အသီးသီး ေဆာင္ရြက္ၾကရပါလိမ့္မယ္။  အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္၊ မီဒီယာနဲ႔ ျပည္သူေတြက မွန္ကန္စြာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရပါလိမ့္မယ္။  လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အရွိန္အဝါရွိသူမ်ားရဲ႕ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ၊ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ ေတြကို  တိက်ခိုင္လုံတဲ့  အခ်က္အလက္အေထာက္အထားေတြနဲ႔ တိုင္ၾကားၾကရန္  အထူးလိုအပ္ပါတယ္။  အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ရာမွာ အရွိန္အဟုန္ျမင့္မားေစဖို႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ စီမံခ်က္ခ်မွတ္၍ ယခင္ကထက္        ပိုမိုႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ကိုလည္း တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား ခင္ဗ်ား-
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို  ျမႇင့္တင္ကာကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔  ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနနဲ႔ CBO  ေတြ၊ CSO ေတြ၊  မီဒီယာ၊  ျပည္သူေတြနဲ႔  ပူးေပါင္းၿပီး အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ျမႇင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္မွာ  ျဖစ္ပါတယ္။  လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏  ဥပေဒအရ အေျခခံရပိုင္ခြင့္ေတြ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအေျခခံအခြင့္အေရးေတြ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုံၿခံဳမႈေတြကို စစ္ေၾကာေရးစခန္း၊ ရဲစခန္းအခ်ဳပ္၊ တရား႐ုံးအခ်ဳပ္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ရဲဘက္စခန္း စသည့္  ေနရာေဒသမေရြး  လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က  ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ၾကရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရး တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးေတြ  မဆုံး႐ႈံးၾက ရေအာင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံေျပာၾကားၿပီး   ျဖစ္ပါတယ္။    လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုယ္တိုင္ကလည္း မည္သူ႔ အေျခခံအခြင့္အေရး၊ လူသားဂုဏ္သိကၡာကိုမွ် မထိပါးေစဘဲ ဥပေဒနဲ႔အညီ မွ်တ မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အေလးထားရပါမယ္။
မူးယစ္ေဆးဝါးကို   ပိုမိုႏွိမ္နင္းႏိုင္ဖို႔  အဓိကထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ျဖဴး၊ သိုေလွာင္တဲ့ လက္ႀကီးသမားေတြကို ဦးစားေပးႏွိမ္နင္းရန္ျဖစ္ပါတယ္။  မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔  စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစတဲ့ ေဆးဝါးေတြ  ေဖာေဖာသီသီ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနတာေတြကို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ထားတဲ့၊ သိလ်က္နဲ႔ လႊတ္ထားတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာရင္ လည္း အဓိကတာဝန္ရွိသူကို  ဦးစားေပးၿပီး  အေရးယူမႈေတြ ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္သလို ကြင္းဆက္ေပ်ာက္ သြားတဲ့၊ ပိုင္ရွင္မဲ့ျဖစ္သြားတဲ့  မူးယစ္ေဆးဖမ္းဆီးရမႈေတြကို လည္း တင္းတင္း$က်ပ္က်ပ္ ကိုင္တြယ္ရပါလိမ့္မယ္။ မူးယစ္ရဲေတြရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ျမႇင့္တင္ ေပးၿပီး   တစ္ဖက္မွာလည္း   ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေျခအေနအရ လိုအပ္ပါက ဗဟိုတြင္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ ဖမ္းဆီးႏိုင္တဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ထားရွိၿပီး ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။
ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတြ အေလအလြင့္မရွိေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ စီမံကိန္းရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ကို အနီးစပ္ဆုံး တိက်မွန္ကန္စြာ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္တင္ျပႏိုင္ရန္၊ ေဒသရဲ႕ ကာလေပါက္ေစ်းနဲ႔အညီ တြက္ခ်က္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့အျပင္ တင္သြင္း ေတာင္းဆိုထားတဲ့  ဘတ္ဂ်က္မ်ားကိုလည္း  အခ်ိန္မီ အမွန္တကယ္  သုံးစြဲျခင္းမျပဳဘဲ ထားတဲ့    လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြ ေျပာင္းလဲရပါလိမ့္မယ္။ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏႀကီးႀကီး စိုက္ထုတ္သုံးစြဲရမယ့္ စီမံကိန္းႀကီးေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ စိစစ္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္း  ေတြကို စီမံကိန္းစိစစ္ေရးနဲ႔ တိုးတက္မႈအစီရင္ခံေရးနယ္ပယ္မွာ အျမန္ဆုံး ျမႇင့္တင္ ေပးရပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားမၿပီးစီးဘဲ အၿပီးျပတဲ့ အဆင့္ဆင့္ေသာ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္ထားတဲ့ တင္ဒါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔  မညီညြတ္တဲ့    တင္ဒါ ေခၚယူမႈေတြ၊တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းထဲကပဲ လက္တစ္လုံးျခား  လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ မႈေတြကို  ျပင္းျပင္းထန္ထန္  အေရးယူရပါလိမ့္မယ္။  ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ႐ုံးအျပင္ ဌာနတိုင္းမွာ   ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီေတြ   အေနနဲ႔လည္း ဘက္လိုက္မႈမရွိ၊ အဂတိကင္းကင္းနဲ႔ တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား ခင္ဗ်ား-
ဥပေဒမဲ့သိမ္းဆည္းထားတဲ့ လယ္ယာေျမေတြ ျပန္လည္ရရွိ ေရး၊  ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးရရွိေရးတို႔ကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္တဲ့ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ ရဲ႕ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္  သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရေတြနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ ဗဟိုကပဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ကိစၥရပ္ေတြမွာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ သေဘာထားေတြကို ရယူၿပီး     ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္    ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမွာျဖစ္ပါတယ္။  စြန္႔လႊတ္ၿပီးေသာ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာၿခံေျမမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္အပ္ႏွံၾကရန္   ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။   မစြန္႔လႊတ္ရေသးတဲ့  သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာၿခံေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လယ္ယာေျမ ႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္းမွ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အသီးသီးက အျမန္ဆုံးစိစစ္ၾကၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔ႏွင့္ညႇိႏႈိင္း၍  စြန္႔လႊတ္ေျမ မ်ားအား မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ႕ လူေနမႈဘဝ တိုးတက္ျမင့္မားေရး ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္ေတြ တစ္ႏိုင္ငံလုံး တစ္ႏွစ္ အတြင္း ရရွိဖို႔ အျမန္ဆုံး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြမ်ား ကိုလည္း    ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိေစဘဲ စိုက္ပ်ဳိးရာသီအမီရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပး မွာျဖစ္ပါတယ္။  ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊  မ်ဳိးေစ့၊  ပိုးသတ္ေဆး၊ လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာ  စတဲ့ လယ္ယာေျမသြင္းအားစုေတြ   အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးမွာ    ျဖစ္ပါတယ္။ ေသာက္သုံးေရ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးနဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးရရွိေရး တို႔ကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  
အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ဘဝ စိုျပည္သာယာေရးအတြက္ ေရတိုကာလမွာ   အလုပ္ သမားေတြရဲ႕    လူမႈဖူလုံေရးရန္ပုံေငြေတြကို   အလုပ္သမားေတြအတြက္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ စီမံေပးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ပါမယ္။ ျပည္တြင္းမွာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ျမင့္မားလာေအာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆြဲေဆာင္ေရး ႏိုင္ငံတကာကို ဖိတ္ေခၚသြားပါမယ္။  ျပည္ပေရာက္  ျမန္မာအလုပ္သမားေတြရဲ႕  လုံၿခံဳေဘးကင္းမႈ၊ အခြင့္အေရးရရွိခံစားႏိုင္မႈတို႔ကိုလည္း ႏိုင္ငံခ်င္း သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို အေျခခံ ၿပီး ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား   အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ား ဆည္းပူးခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ့မႈေတြကို တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ေအာင္  ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္သလို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္ၾကားမႈေတြ ျမင့္မားလာေအာင္ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝင္ေငြနည္းမိသားစု၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ မိသားစုက ေက်ာင္းသားလူငယ္ ေတြ အဆင့္ျမင့္ပညာဆည္းပူးခြင့္ရရွိေရးဟာ  ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္   အေရးႀကီးတဲ့ မူဝါဒတစ္ရပ္   ျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။   အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ လူငယ္ေတြ သူတို႔နဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ ပညာရပ္ေတြကို ဆည္းပူးခြင့္ရရွိၿပီး သူတို႔နဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ေနရာေတြ ရရွိႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံတကာ ပညာသင္အခြင့္အလမ္းေတြ၊ ျပည္တြင္းအခြင့္အလမ္းေတြကို အေလးထားၿပီး ျမႇင့္တင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား ခင္ဗ်ား-
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ေရွ႕ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းမယ့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အခ်ဳပ္အျခာအာဏာရဲ႕ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူလူထုနဲ႔နီးစပ္တဲ့ ေအာက္ေျခက စတင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူနဲ႔အတူ၊ စုေပါင္းအင္အားဆိုတဲ့  သေဘာတရားနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ခ်ဥ္းကပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူနဲ႔အတူဆိုရာမွာ ျပည္သူ ရဲ႕အသံကို နားေထာင္႐ုံသာမကဘဲ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵသေဘာထားေတြကို အေလး အနက္ထားၿပီး စုေပါင္းအင္အားကို တည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ အံမဝင္ခြင္မက်တဲ့ေနရာေတြမွာ သြက္လက္ထက္ျမက္ၿပီး အရည္အေသြးရွိတဲ့ လူစားလဲမႈေတြ လုပ္သင့္ရင္လည္း လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အနာဂတ္မွာ  ေပၚထြန္းလာမယ့္  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္အတြက္ ႀကိဳတင္စီမံေဆာင္ရြက္တဲ့အေနနဲ႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ၿပီး တိုင္းေဒသ ႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕  တင္ျပခ်က္ေတြကို   အေျခခံၿပီး   ေျပာင္းလဲသင့္တာေတြ ေျပာင္းလဲဖို႔လည္း ရွိပါတယ္။
ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ  ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုက္နာရမယ့္  အေျခခံမူ ကေတာ့  ''တည္ၿငိမ္မႈကိုလည္း မထိခိုက္ေစ၊ အေျပာင္းအလဲေတြလည္း ျဖစ္ေပၚေစ''ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ အဆင့္ဆင့္ရွိေရးဆိုတဲ့ စံႏႈန္းကိုအေျခခံၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈေတြကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ အျခားေသာ မ႑ိဳင္ႀကီးေတြ၊ တတ္သိပညာရွင္ေတြ၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔ ျပည္သူ ေတြရဲ႕ စုေပါင္းအင္အား နဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း  တင္ျပလိုပါတယ္။
ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား ခင္ဗ်ား-
ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔  မိဘျပည္သူေတြ  ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကို  မ်က္ဝါးထင္ထင္   ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ဖို႔ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံး ႏွစ္သစ္မွာ စိတ္သစ္၊ လူသစ္၊ စုေပါင္း အင္အား သစ္ေတြ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကမယ္ဆိုရင္ တူညီတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကတဲ့ ပန္းတိုင္ကို အျမန္ဆုံး ျမင္ေတြ႕ၾကရမယ္ဆိုတာကို   အေလးအနက္ယုံၾကည္ထား ပါတယ္။
ယခုလို   ျမန္မာတို႔ရဲ႕   မဂၤလာအေပါင္းခေညာင္းတဲ့ ႏွစ္သစ္အခါသမယမွာ  ႏိုင္ငံသူ  ႏိုင္ငံသားအားလုံး  ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး   ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ပါေစ။  ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ရာမွာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလုံး က်ရာ က႑အသီးသီးကေန    ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း   ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။
 အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္

No comments:

Post a Comment