Latest News

Saturday, April 7, 2018

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာလုပ္သား သိထားသင့္သည္မ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာလုပ္သား သိထားသင့္သည္မ်ား

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အနည္းဆံုးလုပ္ခသတ္မွတ္ခ်က္ကို တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ရန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ အနည္း ဆံုး လုပ္အားခမ်ားကို ခံစားရရွိၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အနည္းဆံုးလုပ္အားခအျဖစ္ ဖူးခက္၊ ခြၽန္ဘူရီ၊ ရေယာင္တို႔တြင္ တစ္ရက္လွ်င္ အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာမွာ ဘတ္ ၃၃ဝ ၊ ဘန္ေကာက္၊ ႏြန္ထဘူရီ၊ နခြန္ပသြန္၊ ပထံုဌာနီ၊ စမြတ္ပရာကန္၊ စမြတ္ စခြန္(မဟာခ်ိဳင္)၊ ခ်ာခြၽန္ေစာင္တို႔တြင္ တစ္ရက္လုပ္ခလစာ ၃၂၅ ဘတ္ႏွင့္ ခ်န္ သဘူရီ၊ စမြတ္စံုခရမ္ စသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ၃၁၈ ဘတ္၊ ႐ြိဳင္အက္၊ ပကြၽတ္၊ နခြန္ စဝမ္၊ စာကေရာင္စသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ၃၁၅ ဘတ္၊ စင္ဘူရီ၊ တရန္၊ လန္ပန္၊ မဲေဆာက္၊ ရေနာင္း၊ ဆူခိုထိုင္း၊ ရတ္ခ်ဘူရီ(လွပူလီ)၊ မဲေဟာင္ေဆာင္စသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာမွာ တစ္ရက္လွ်င္ ၃၁ဝ ဘတ္၊ ယာလာ၊ ပါတနီ၊ နာရာထီဝတ္ တို႔အတြင္ ၃ဝ၈ ဘတ္ စသည္ျဖင့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြမ်ားကို သတ္မွတ္လိုက္ သည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။
''အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္လိုက္ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုေတာ့ လစာ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုတာမရွိေသးဘူး၊ စက္႐ံုက လက္ရွိေပးေနတဲ့ အေနအထား က တစ္ရက္ကို ဘတ္ ၃၂ဝရပါတယ္၊ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္လိုက္ရင္ ေတာ့ နည္းနည္းစီလိုက္ၿပီး တိုးေပးမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာအမ်ားစုကေတာ့ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဆိုတာ သိပ္ေတာ့မသိပါဘူး၊  လက္ရွိလုပ္ခလစာေလာက္ပဲ စိတ္ဝင္စားတယ္''ဟု ရေနာင္းၿမိဳ႕ရွိ စက္႐ံုလုပ္သား ကိုေနာင္ေနာင္က ေျပာသည္။
ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အလုပ္သမားမ်ား ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ခြင့္ကို လိုက္လံကန္႔သတ္မႈမ်ားျဖင့္ စနစ္က်နမႈရရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား အဆင့္ဆင့္ စိစစ္ျခင္း၊ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား ေတာင္းခံျခင္း၊ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လာ ျခင္းေၾကာင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အမ်ားဆံုး လာေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားက အစိုးရမ်ားကလည္း ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ညိႇႏိႈင္းကာ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံမွ အလုပ္သမားမ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ လုပ္ခလစာ၊  အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ားအတြက္ သြားေရာက္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကရသည္။
အေရးႀကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
အလုပ္ရွင္သည္ မူရင္းစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအား လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ထားမႈ ျဖစ္စဥ္မွာ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားဆဲပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း သည္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာမွတ္ပံုတင္ကတ္၊ ျမန္မာအိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၊ ထုိင္းပန္းေရာင္ကတ္၊ အစိမ္းေရာင္ စီအိုင္စာအုပ္၊ ထိုင္းအလုပ္လုပ္ခြင့္ ေဝါခ့္ပါမစ္ စာအုပ္ႏွင့္ အီး-ေဝါ့ခ္ပါမစ္(အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ကတ္)မ်ားကို ကိုယ္ႏွင့္ မကြာ အျမဲသိမ္းဆည္းထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
''အလုပ္ရွင္ကေန ဗီဇာနဲ႔ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္အတြက္ ကုန္က်ေငြေတြကို ေက် တဲ့အထိ အေထာက္အထားေတြ သိမ္းဆည္းထားတတ္ပါတယ္၊ ေၾ<ြကးေက်မွ ျပန္ေပးမယ္လို႔လည္း ေျပာတယ္၊ အမွန္က အဲဒီလိုလုပ္ျခင္းဟာ ဥပေဒကို ခ်ိဳး ေဖာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး  အဓမၼေစခိုင္းျခင္းရဲ႕ လကၡဏာေတြျဖစ္ပါတယ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒအရ မည္သည့္ နည္းနဲ႔မဆို ရာဇဝတ္မႈေျမာက္တယ္၊ ဒီလို ၾကံဳေတြ႕လာရင္ အစ္ဆာရာအဖြဲ႕ကို သို႔မဟုတ္ အျခားယံုၾကည္ရတဲ့အဖြဲ႕တစ္ခုခုကို ဆက္သြယ္အကူ အညီရယူႏိုင္တယ္''ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား အခမဲ့ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ အစ္ဆာရာအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။
အလုပ္စာခ်ဳပ္မ်ား
အလုပ္စာခ်ဳပ္သည္ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုအေရးႀကီးလာသည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုင္းအစိုးရသည္ အလုပ္သမား မ်ားအား တရားဝင္ေနထုိင္လုပ္ကိုင္ၾကေစရန္အတြက္ ထိုင္းစက္႐ံုပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား ဖိအားေပးလ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆိုင္ရာ ကိစၥ ရပ္မ်ားသည္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုလိုအပ္လာၾကေၾကာင္း ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ မ်ားထံမွ သိရွိရသည္။
''အလုပ္စာခ်ဳပ္က အေရးႀကီးပါတယ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ဥပေဒက အလုပ္သမားေတြ အနည္းဆံုး၊ အနိမ့္ဆံုးရရွိမယ့္ အခြင့္အေရးနဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ျပ႒ာန္းေပးထားသလို၊ အလုပ္စာခ်ဳပ္ေတြမွာလည္း အနိမ့္ဆံုးရရွိခြင့္ရွိတဲ့ အခြင့္ အေရးန႔ဲ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကိုရရွိေစဖို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္၊ ဥပမာ- ဥပေဒအရအလုပ္ သမားတစ္ဦးသည္ တစ္ႏွစ္အတြက္ လစာျဖင့္ အနည္းဆံုး ေျခာက္ရပ္ ခံစားခြင့္ ရွိရာ အလုပ္စာခ်ဳပ္တြင္ အလုပ္သမားက မိမိ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး သို႔မဟုတ္ အလုပ္႐ံုး ခန္းတြင္ ထိုခံစားခြင့္အတြက္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါတယ္''ဟု အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အားလံုးသည္ အလုပ္စာခ်ဳပ္တြင္ ထိုင္းဘာသာအျပင္ မိမိတို႔ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထားရမည္။ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရား မ်ားႏွင့္ အလုပ္ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒအား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးရမည့္အျပင္ လုပ္ခ၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ ႏုတ္ယူမည့္ ေငြေၾကးမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာေရးသားကာ အလုပ္သမားလက္မွတ္၊ အလုပ္ရွင္လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္၏ ကိုယ္စား လွယ္ လက္မွတ္တို႔ကို ယွဥ္တြဲေရးထုိးထားရမည္။ ထို႔ျပင္ လက္မွတ္မ်ား ျပည့္စံုသည့္ မူရင္းစာခ်ဳပ္တစ္စံုအား အလုပ္သမားမွ ရရွိကိုင္ေဆာင္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
သတိျပဳရမည့္အခ်က္မွာ စာရြက္အလြတ္ေပၚတြင္ သို႔မဟုတ္ မိမိနားမလည္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမျပဳသင့္ဘဲ လက္မွတ္မေရးထိုးမီ ဘာသာျပန္ခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း၊ လိုအပ္ပါက စိတ္ခ်ရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အား ေခၚဆိုခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း၊ စာျဖင့္ ေရးသား ထားသည့္ စာခ်ဳပ္မရွိေသာ္လည္း အျခားအလုပ္သမားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အလုပ္သမား တိုင္းသည္ အခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အက္ဥပေဒအရ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားတို႔အၾကား ႏႈတ္ျဖင့္ သေဘာတူၿပီး အလုပ္ရွင္မွ လုပ္ခေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားမွ ထိုလုပ္ချဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ သေဘာတူညီထားသည့္ အလုပ္သမားကိုလည္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးထားေၾကာင္း အစ္ဆာရာအဖြဲ႕မွ သိရွိရသည္။
အလုပ္ခ်ိန္၊ အိုတီနဲ႔ လုပ္ချဖတ္ေတာက္ျခင္း
ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ပံုမွန္အလုပ္လုပ္ရက္သည္ တစ္ပတ္လွ်င္ ေျခာက္ရက္ျဖစ္ၿပီး တစ္ရက္ ၈ နာရီႏွင့္ တစ္ပတ္အတြက္ ၄၈ နာရီျဖစ္သည္။ တစ္ရက္အလုပ္လုပ္ ခ်ိန္အတြင္း တစ္နာရီခန္႔သည္ အနည္းဆံုး နားခ်ိန္ျဖစ္ရမည္။ တစ္ပတ္လွ်င္ အခ်ိန္ ပို အိုတီ ၃၆ နာရီခန္႔ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီး ယင္းမွာလည္း အလုပ္သမား၏ သေဘာဆႏၵ အရျဖစ္ေလသည္။ အခ်ိန္ပိုမဆင္းလိုသူအား အခ်ိန္ပိုမ်ားစြာ ဆင္းခိုင္းျခင္းသည္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္ဟု ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ တစ္ရက္အတြက္ ၈ နာရီ အလုပ္လုပ္ၿပီးသည့္အခါ အခ်ိန္ပိုအလုပ္မတိုင္မီ မိနစ္ ၂ဝ ခန္႔ အနားယူခြင့္ ျပဳထားၿပီး အခ်ိန္ပို ၂ နာရီ လုပ္ကိုင္ၿပီးသည့္အခါတိုင္း ေနာက္ထပ္ မိနစ္ ၂ဝ ခန္႔ အနားယူႏိုင္ေၾကာင္း ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမားဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
အလုပ္တြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖတ္ေတာက္ေငြမ်ားရွိပါက ျဖတ္ ေတာက္ေငြတစ္ခုခ်င္းစီသည္ ပံုမွန္လစာ၏ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ျဖတ္ ေတာက္ျခင္း မျပဳရမည့္အျပင္ ျဖတ္ေတာက္ေငြအားလံုးသည္ ပံုမွန္လစာ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္၍မရဟု အလုပ္သမားဥပေဒက ဆိုထားသည္။ လခကို ေငြသားျဖင့္ ေပးသည္ ျဖစ္ေစ၊ ဘဏ္မွလႊဲသည္ျဖစ္ေစ လုပ္ခထုတ္ယူသည့္အခါတိုင္း လုပ္ခစာရြက္(ဘိုင္စလစ္)ကို ရရွိရမည္။ ျဖတ္ေတာက္သည့္ ေငြေၾကးမ်ားအား ဘိုင္စလစ္တြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားၿပီး အိုတီနာရီစုစုေပါင္းႏွင့္ ႏႈန္းထားကို လည္း ဘိုင္စလစ္တြင္ ေသခ်ာစြာေဖာ္ျပထားရမည္။ လစာစာရြက္ကို ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက အလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္သူထံ ေျပာၾကားကာ မျဖစ္မေန ေတာင္းခံသင့္ေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။
တရားဝင္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားတြင္ အခြန္ေဆာင္ျခင္း၊ ပကန္စန္ခြန္(လူမႈဖူလံု ေရးအာမခံေၾကး)၊ အလုပ္သမားသမဂၢေၾကး၊ ေငြစုေငြေခ်းအေၾ<ြကးမ်ားႏွင့္ အလုပ္ သမားေၾကာင့္ အလုပ္႐ံုမွ ပ်က္စီးသြားေသာအရာမ်ားပါဝင္ၿပီး တရားမဝင္ ျဖတ္ ေတာက္ေငြမ်ားတြင္ ရဲေၾကး၊ ပြဲစားခ၊ အလုပ္သမားမ်ား သေဘာမတူသည့္ ဒဏ္ ေၾကးေငြမ်ား၊ မည္သည့္ ျဖတ္ေငြမဆို အလုပ္သမားမ်ား သေဘာမတူပါက ျဖတ္ ခြင့္မရွိသည္ကိုလည္း သတိျပဳသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ရွင္းျပ သည္။
ပိတ္ရက္ႏွင့္ ခြင့္ရက္
ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ႐ံုးပိတ္ရက္ ၁၃ ရက္ခန္႔ ႏွင့္ တစ္ႏွစ္အတြက္ လုပ္သက္ခြင့္(ဖတ္ခလို)မွာ ေျခာက္ရက္၊ လစာျဖင့္ နာမက်န္း ခြင့္မွာ ရက္ ၃ဝ ၊ ထိုခြင့္သည္ သက္ဆိုင္ရာ ေဆးစာျဖင့္ အလုပ္ရွင္အား ျပသႏိုင္ သည့္ ခြင့္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မီးဖြားခြင့္ ရက္ ၉ဝ ရရွိၿပီး ခြင့္ရက္ ၄၅ ရက္အတြက္ အေျခခံခံစားခြင့္ လုပ္အားခရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အေျခခံ ခံစားခြင့္ေပးေငြကို ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအား အလုပ္ရွင္မွေပးၿပီး ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လူမႈ ဖူလံုေရးမွ ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ပန္းေရာင္ကတ္ သို႔မဟုတ္ လူမႈဖူလံုေရးကတ္တြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အခမဲ့ရရွိႏိုင္သည့္ ေဆး႐ံုမ်ားအမည္ကို ထုိင္းဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ေဆးကုသႏိုင္ၿပီး လူမႈဖူလံုေရး အာမခံရန္ပံု ေငြ(ပကန္စန္ခုမ္) သည္ အသက္အာမခံပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေဆးကုသခြင့္အျပင္ မေတာ္ တဆမႈမ်ားႏွင့္ ေပးေလ်ာ္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း အက်ိဳးရွိျခင္းေၾကာင့္ အာမခံ ထားရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။
''ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ လူမႈဖူလံုေရး ထည့္ထားတာဟုတ္ မဟုတ္ကို လူမႈဖူလံုေရးဌာန ဖုန္းနံပါတ္ ၁၅ဝ၆ ကို ဆက္ၿပီး ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္၊ ျမန္မာစကားေျပာ ေအာ္ပေရ တာရွိၿပီး ေမြးေန႔၊  အမည္၊ လူမႈဖူလံုေရး အသင္းဝင္ကတ္အမွတ္ေတြ ေျပာၿပီး စံုစမ္း ႏိုင္ပါတယ္''ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာ ကိုေအးမိုးက ေျပာျပသည္။
အလုပ္မွထြက္ျခင္း
ပန္းေရာင္ကတ္၊ အမ္အိုယူႏွင့္အျခား မည္သည့္ အလုပ္သမားမဆို ထိုင္းႏိုင္ငံ တြင္ အလုပ္မွ ထြက္လိုသည့္အခါ မိမိထြက္လိုေၾကာင္း အလုပ္ရွင္အား ႀကိဳတင္ အသိေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အလုပ္ရွင္က အလုပ္မွ ထြက္ခြင့္ျပဳစာႏွင့္ ပယ္ဖ်က္စာ ထုတ္ေပးမွသာ တရားဝင္မည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားသည္ ထုိင္းအလုပ္သမား ဦးစီးဌာနမွ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ ဖ်က္စာရရွိၿပီး ခုနစ္ရက္အတြင္း အလုပ္သစ္တစ္ခု ကို ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ပယ္ဖ်က္စာမွာ ႐ံုးတြင္လုပ္ေဆာင္ဆဲျဖစ္ၿပီး ခုနစ္ရက္အတြင္း အလုပ္သစ္ရရွိပါက အလုပ္ရွင္သစ္က အလုပ္သမား႐ံုးသို႔ သြားေရာက္၍ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပ ရန္လိုအပ္ၿပီး ထုိင္းႏိုင္ငံမွ မထြက္ခြာမီ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ကို မပယ္ဖ်က္မိဘဲ ထြက္ခြာခဲ့ပါက ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္ လြယ္ကူေတာ့မည္ မဟုတ္သည္ကို သတိျပဳရန္ လိုအပ္သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဗီဇာသက္တမ္းေက်ာ္လြန္ေနထုိင္ပါက တစ္ရက္အတြက္ ဘတ္ ၅ဝဝ ဒဏ္ေၾကးသတ္မွတ္ထားၿပီး ရက္ ၉ဝ ထက္ ပိုမိုေနထိုင္ပါက ဝင္ေရာက္ခြင့္ တစ္ႏွစ္ ပိတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္ကိုလည္း သတိျပဳၾကရင္း ယခုလစတင္မည့္ ထုိင္း ႏိုင္ငံ၏ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာအသစ္မ်ားကို ျပည့္မီစြာရရွိျခင္းျဖင့္ တရားဝင္ေနထိုင္ ႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္ေရးသားလိုက္ရပါသည္။        

သတင္းေဆာင္းပါး - ခင္ရတနာ
ဓာတ္ပံု - ေမဦးမိုး

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post