Latest News

Sunday, April 22, 2018

သႀကၤန္ပိတ္ရက္အလြန္ ပြဲ႐ုံဖြင့္ရက္ ၾကက္သြန္နီ၊ ထန္းလ်က္ေစ်းက်ဆင္း

သႀကၤန္ပိတ္ရက္အလြန္ ပြဲ႐ုံဖြင့္ရက္ ၾကက္သြန္နီ၊ ထန္းလ်က္ေစ်းက်ဆင္း


ရန္ကုန္  ဧၿပီ  ၂၂

သႀကၤန္ပိတ္ရက္အလြန္ ဧၿပီ ၁၈ ရက္ ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ုံအမ်ားစု ျပန္လည္ဖြင့္လာၾကခ်ိန္ ၾကက္သြန္နီႏွင့္ ေညာင္ဦးထန္းလ်က္ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာသည္ဟု ေစ်းကြက္မွ သိရသည္။ ဧၿပီ  ၁၈  ရက္ ပြဲ႐ုံမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်လာရာ ဧၿပီ ၂၁ ရက္တြင္ ဆိပ္ျဖဴ ၾကက္သြန္နီ လက္ကားတစ္ပိႆာ ၅၂၅-၇ဝဝ-၇ဝဝ-၇ဝဝ က်ပ္ႏႈန္း ျမစ္သား တစ္ပိႆာ ၇ဝဝ-၁၁ဝဝ-၁၂ဝဝ-၁၁ဝဝ က်ပ္ႏႈန္းရွိသည္ဟု သိရသည္။
သႀကၤန္ပိတ္ရက္မတိုင္မီ ဧၿပီ    ၁၁ ရက္တြင္ ဆိပ္ျဖဴ တစ္ပိႆာ ၆ဝဝ-၈ဝဝ- ၈ဝဝ- ၈ဝဝ က်ပ္၊  ျမစ္သား တစ္ပိႆာ  ၈၅ဝ- ၁၁၅ဝ-၁၂၅ဝ-၁၁၅ဝ က်ပ္ႏႈန္း ရွိခဲ့သည္။ သႀကၤန္ပိတ္ရက္အလြန္ ပြဲ႐ုံျပန္ဖြင့္သည့္ ေလးရက္အတြင္း နယ္စုံမွ ရန္ကုန္သို႔ ၾကက္သြန္နီပိႆာခ်ိန္ ၈၈၂ဝဝဝ  ဝင္ေရာက္လာသည္ဟု  ေန႔စဥ္ ေစ်းႏႈန္းစာရင္းႏွင့္ ယွဥ္တြဲေဖၚျပထားျခင္းမွ သိရသည္။

သႀကၤန္ပိတ္ရက္မတိုင္မီ ေညာင္ဦးေဆးခတ္ထန္းလ်က္တစ္ပိႆာ လက္ကားေစ်း  ၁၆၅ဝ၊ ၁၇ဝဝ က်ပ္၊ ဝဲထန္း ၁၄ဝဝ က်ပ္ႏႈန္း ရွိေသာ္လည္း ဧၿပီ ၂၁ ရက္တြင္မူ   ေညာင္ဦး ေဆးခတ္ထန္းလ်က္တစ္ပိႆာ ၁၅ဝဝ၊ ၁၅၅ဝ က်ပ္၊ ဝဲထန္း ၁၃ဝဝ က်ပ္ႏႈန္း သို႔ ေစ်းက်ဆင္းလာသည္။
သႀကၤန္ပြဲေတာ္ရက္ အသုံးမ်ား၍ ထန္းလ်က္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ထားရာမွ သႀကၤန္ အလြန္တြင္ ေစ်းျပန္လည္က်ဆင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဝယ္ေတာ္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ၾကက္သြန္ေစ်းႏႈန္းမွာလည္း နယ္တြင္ အလုံးလတ္မ်ားတစ္ပိႆာ ၅၅ဝ က်ပ္ ဝန္းက်င္သာရွိ၍ ရန္ကုန္ေစ်း ထပ္မံက်ဆင္းႏိုင္ေသးသည္ဟု ယခုရက္ပိုင္း မုံရြာသို႔ ေရာက္ခဲ့သူ ရန္ကုန္မွ အဝယ္ေတာ္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဧၿပီ  ၂၁  ရက္တြင္ အာလူးတစ္ပိႆာ လက္ကားေစ်းမွာ ၄၇ဝ-၇၂ဝ-၇၃ဝ-၆၅ဝ  က်ပ္ႏႈန္း ရွိသည္။ သႀကၤန္ျပန္ဖြင့္ရက္ ဝင္ေရာက္လာေသာ ၾကဴကုတ္ကားခ်တစ္ပိႆာ  ၁၁၂၅ က်ပ္ႏႈန္းရွိၿပီး ပိတ္ရက္မတိုင္မီက ပြဲ႐ုံက်န္မ်ားမွာ ယင္းေစ်းႏႈန္းထက္ေစ်းနည္း သည္ဟု သိရသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံစုံ သၾကားတစ္ပိႆာ ၁၁၇ဝ မွ ၁၂၁ဝ က်ပ္ႏႈန္းအတြင္းရွိၿပီး အိႏၵိယ င႐ုတ္ရွည္မွာ တစ္ပိႆာ ၃၇၅ဝ က်ပ္ႏႈန္းသာရွိသည္။ ျပည္တြင္းျမစ္ဝကြၽန္းေပၚထြက္ င႐ုတ္ရွည္မွာ တစ္ပိႆာ ၂၇ဝဝ၊ ၂၈ဝဝ က်ပ္$ႏႈန္းသာရွိသည္။ ျပည္ပသၾကားႏွင့္ င႐ုတ္ေစ်းမ်ားမွာ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

ၾကက္သြန္နီႏွင့္ င႐ုတ္ရွည္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဝယ္လက္ဝယ္ခ်ိန္ျဖစ္၍  ေစ်းနည္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သႀကၤန္ပိတ္ရက္အလြန္တြင္ ရန္ကုန္ေစ်းကြက္သို႔ ကုန္ပစၥည္းအခ်ဳိ႕ ႀကိဳတင္ ေရာက္ရွိေနျခင္း ဝယ္လက္မစုံေသးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာျခင္း မရွိဘဲ အခ်ဳိ႕မွာ ေစ်းက်ေနသည္ဟု ေစ်းကြက္မွ သိရသည္။

ယခုႏွစ္သႀကၤန္အလြန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ကာလတူျဖစ္ေသာ ယခင္ႏွစ္ ၂ဝ၁၇  သႀကၤန္အလြန္ အခ်ိန္ထက္ ၾကက္သြန္နီ  ရွမ္းႏွင့္ ၾကဴကုတ္ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ အာလူး၊ သၾကား၊ ထန္းလ်က္၊ အိႏၵိယ င႐ုတ္ရွည္၊ စားအုန္းဆီႏွင့္ ကုလားပဲျခမ္း  ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေစ်းနည္းေနသည္ဟု   ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈  ကာလတူ  ေစ်းႏႈန္းႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
၂ဝ၁၇ ဧၿပီ ၂၁ ရက္တြင္ ဆိပ္ျဖဴၾကက္သြန္နီလက္ကား တစ္ပိႆာ ၆ဝဝ-၈ဝဝ- ၈၂၅-၈၅ဝ က်ပ္၊  ျမစ္သား  ၈၅ဝ - ၁၂ဝဝ-၁၂၂၅  - ၁၂၂၅ က်ပ္၊ ရွမ္းၾကက္သြန္ျဖဴ တစ္ပိႆာ ၂၂ဝဝ-၂၆ဝဝ -၂၉ဝဝ -၃၂ဝဝ က်ပ္၊$ ၾကဴကုတ္ ၆၁ဝဝ - ၆၂ဝဝ က်ပ္၊   အာလူးတစ္ပိႆာ ၄၅ဝ -  ၇ဝဝ -၇၃ဝ -၇၃ဝ က်ပ္၊ သၾကားတစ္ပိႆာ ၁၂၂ဝ က်ပ္၊ ေညာင္ဦး ေဆးခတ္ထန္းလ်က္တစ္ပိႆာ ၁၆ဝဝ - ၁၆၅ဝ က်ပ္၊ အိႏၵိယင႐ုတ္ရွည္ တစ္ပိႆာ ၃၄ဝဝ က်ပ္၊  ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚင႐ုတ္ရွည္ တစ္ပိႆာ ၂၈ဝဝ က်ပ္၊ စားအုန္းဆီတစ္ပိႆာ ၁၇ဝ၅ က်ပ္၊ ကုလားပဲျခမ္းတစ္ပိႆာ ၂၇ဝဝ  -၂၇၅ဝ က်ပ္ႏႈန္း အသီးသီးရွိခဲ့သည္ဟု ယခင္ႏွစ္ေစ်းႏႈန္းေဟာင္းမ်ားမွ သိရသည္။ ၂ဝ၁၈ ဧၿပီ ၂၁ ရက္တြင္ စားအုန္းဆီတစ္ပိႆာ ၁၆၃ဝ က်ပ္၊ ကုလားပဲျခမ္းတစ္ပိႆာ ၁၅၅ဝ က်ပ္ သာ ရွိသည္။        
                                                                               
ခင္ဆိုင္(ျမန္​မာ့အလင္​း)

No comments:

Post a Comment