Latest News

Wednesday, April 18, 2018

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင္႕အမိန့္ျဖင္႕ မႏၱေလးအက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ အက်ဥ္းသား အက်ဥ္းသူမ်ား လြတ္ေျမာက္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင္႕အမိန့္ျဖင္႕
မႏၱေလးအက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ အက်ဥ္းသား အက်ဥ္းသူမ်ား လြတ္ေျမာက္

မႏၲေလး ဧၿပီ ၁၇

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္အမိန္ျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္/စခန္းအသီးသီးတြင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနသည့္ အက်ဥ္းသား အက်ဥ္းသူ ၈၄၉ဝ ကို ယေန႔တြင္ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ေပးခဲ့ရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အိုးဘို အက်ဥ္းေထာင္၊ ထုံးဘိုအက်ဥ္းေထာင္(၁/၂)၊ ထုံးဘိုအမ်ဳိးသမီးကုန္ထုတ္စခန္းတို႔မွ အက်ဥ္းသား အက်ဥ္းသူ စုစုေပါင္း ၉၃၁ ဦး လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရရွိရာတြင္ အိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္မွ အမ်ဳိးသား ၄၃ဝ ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၃၃ ဦး စုစုေပါင္း ၄၆၃ ဦး၊ ထုံးဘို-၁ အက်ဥ္းေထာင္မွ အမ်ဳိးသား ၁၈၁ ဦး၊ ထုံးဘို-၂ အက်ဥ္းေထာင္မွ အမ်ဳိးသား ၁၃၆ ဦး၊ အိုးဘို အမ်ဳိးသမီးကုန္ထုတ္စခန္းမွ အမ်ဳိးသမီး ၁၅၁ ဦး စုစုေပါင္း ၉၃၁ ဦး လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ေမာင္(မန္းကိုယ္ပြား)

No comments:

Post a Comment