Latest News

Saturday, April 7, 2018

ဒီမုိကေရစီ ရပ္တန္႕ေနရသည့္ အျဖစ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ လားလားမွ် မဆုိင္

ဒီမုိကေရစီ ရပ္တန္႕ေနရသည့္ အျဖစ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ လားလားမွ် မဆုိင္


အေနာက္ႏူိင္ငံ မီဒီယာ မ်ား မွ ထြက္ေပၚလာေနေသာ သတင္းမ်ားက အေကာင္းဟူ၍ မရွိလွ။ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္မ်ား အေၾကာင္း၊ တရားရုံးမ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ ျခစားေနၾကသည့္ အေၾကာင္းမ်ား၊ သတင္းစာ ဆရာမ်ားကုိ ဖိႏွိပ္ ေနမႈမ်ား၊၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႕ မွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဳးလြန္ေနသည္ ဆုိေသာ အေၾကာင္းမ်ား ႏွင့္ အာဏာရပါတီ၏ ထိတ္တန္း ဥပေဒ အၾကံေပး ပညာရွင္ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရသည့္ သတင္းမ်ားသာ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေ၀ဖန္သူမ်ား က မူ ေခတ္မွီ ဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏူိင္ငံေတာ္ၾကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္ ခုိင္မာသည့္ ခံယူခ်က္ မရွိဟု ေျပာဆုိလာခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႕၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား လုံး၀ မွားယြင္းေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ Vincent R. Johnson က ေအာက္ပါ အတုိင္း တင္ျပထားပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဖုိ႕ ဘ၀တေလ်ာက္လုံး ျဖတ္သန္းခဲ့ရမႈမ်ားက တမူထူးျခားလွေပသည္။ သူမ၏ စိတ္ေနသေဘာထား ခံယူခ်က္မ်ား ကုိ ငယ္စဥ္ကပင္ ဖခင္ျဖစ္သူ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရျခင္း၊ ကုလသမဂၢ တြင္ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ရသည့္ အေတြ႕ အၾကဳံမ်ား၊ ႏူိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အျဖစ္ ၁၅ ႏွစ္ခန္႕ ျဖတ္ေက်ာ္လာခဲ့ရမႈ မ်ား အျပင္ သူမ၏ အသက္ကုိ လုပ္ၾကံရန္ ၾကဳိးစားခ့ဲမႈ ေၾကာင့္ မိမိအား ေထာက္ခံသူမ်ား မ်က္စိေရွ႕ေမွာက္မွာတင္ ေသဆုံးခဲ့ရမႈ မ်ား စသည့္အေၾကာင္းမ်ား ေပါင္းဆုံကာ ခုိင္မာသည္ထက္ ခုိင္မာေအာင္ ပုံသြန္းေလာင္းသလုိ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။

ျမန္မာျပည္ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရး သူမ၏ ဦးေဆာင္ တုိက္ပဲြ၀င္ေနမႈက ႏွစ္ေပါင္း သုံးဆယ္ပင္ ရွိလာခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ သူမတြင္ ခ်ဳိ႕တဲ့ေနသည္က ေ၀ဖန္သူမ်ား ေထာက္ျပေသာ ခုိင္မာသည့္ ခံယူခ်က္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ေတာ့ မဟုတ္၊ သူမေမွ်ာ္မွန္းေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေရာက္ရွိေအာင္ တြန္းပုိ႕ေပးႏူိင္မည့္ အဖဲြ႕အစည္း ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ (institutional capacity) မရွိျခင္းေၾကာင့္သာလ်င္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႕အျပင္ ဖဲြ႕စည္းပုံအရ စစ္တပ္က လႊတ္ေတာ္၏ ေလးပုံတပုံ ကုိ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ထားဆဲ ျဖစ္ျပီး ၎တုိ႕၏ ရာစုႏွစ္ တ၀က္နီးပါးမွ် အမွားမွား အယြင္းယြင္း အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ရသည့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကုိ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် အခ်ိန္တုိ အတြင္း ေျပေပ်ာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ျခင္းငွာ မျဖစ္ႏူိင္ေပ။

တခ်ိန္က အာရွ တြင္ ပညာေရး ထြန္းေျပာင္ခဲ့သည့္ ႏူိင္ငံတခုက ယခုအခါတြင္ ပညာေရး အနိမ့္က်ဆုံး ႏူိင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ရေပသည္။ တခ်ိန္က အာရွတြင္ အခ်မ္းသာဆုံး ႏူိင္ငံ ျဖစ္ခဲ့မႈက အဆင္းရဲဆုံး ႏူိင္ငံ ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ တခါက ျဗိတိသွ် တုိ႕ ထံမွ လြတ္လပ္ေရးကုိ ရဲရင့္ ေျပာင္ေျမာက္ျပီး အေၾကာက္တရား ကင္းမဲ့စြာ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကေသာ ႏူိင္ငံသားမ်ားက ယခုအခါ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ အေၾကာက္တရားမ်ား ဖုံးလႊမ္းကာ မလုပ္ရဲ မကုိင္ရဲ မေျပာရဲ သည့္ ႏူိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ အဆုိပါ အမႈမ်ား၏  လက္သည္တရားခံျဖစ္ေသာ  အင္အားၾကီးမားလွေသာ စစ္တပ္က ေနာက္တၾကီမ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ အျပည့္အ၀ ျပန္လည္ ထိမ္းခ်ဳပ္ ရန္ ၾကဳိးပမ္းလာမည့္ အႏၱရာယ္က ယခုအခါ ထင္သာ ျမင္သာ သည့္ အေနအထား တြင္ မရွိေတာ့ေပ။

ျပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း သုံးဆယ္လုံးလုံး အထင္ကရ တကၠသုိလ္ၾကီးမ်ား ပိတ္ျပစ္ခံခဲ့ရျခင္း၊ အစုိးရ က်ဳးလြန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက လူတုိင္းလုိလုိ သိရွိခံစားႏူိင္ေအာင္ က်ယ္ျပန္႕လာခဲ့ရျခင္း၊ ႏူိင္ငံေရး သေဘာတရား ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားျခင္းကုိ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရျခင္း၊ မေရတြက္ႏူိင္ေအာင္ မ်ားျပားလွသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အေျခခံ ပညာပင္ သင္ၾကားႏူိင္စြမ္း မရွိေအာင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ႏူိင္ငံတြင္ အေတာင္ေပါက္စ ဒီမုိကေရစီ အေၾကာင္း စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစုိ႕။ အဆုိပါ ေခါင္းျပဴလာစာ ဒီမုိကေရစီသည္ အာဟာရ မျပည့္မစုံ ႏွင့္ ေမြးဖြားလာခဲ့ရေသာ ကေလးငယ္တဦးပမာ ၾကီးထြားမႈ တုန္႕ေႏွးမည္ မဟုတ္ပါေလာ၊ ႏူိင္ငံတကာ က်င့္သုံးေနသည္ ဒီမုိကေရစီ အေတြးအေခၚ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ခံယူက်င့္သုံးႏူိင္မႈ ရွိပါအုန္းမည္ေလာ။

ကၽြႏူပ္အေနျဖင့္ ျပီးခဲ့သည့္ ေလးလ က မႏၱေလး တကၠသုိလ္တြင္ Fulbright Scholar သင္ၾကားမႈ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ မႏၱေလးသည္ ကၽြႏူပ္ ယခု ေနထုိင္ရာ တကၠဆပ္ ျပည္နယ္ရွိ San Antonio ျမဳိ႕ ႏွင့္ အက်ယ္အ၀န္း အားျဖင့္ တူညီေသာ္လည္း လူဦးေရမွာမူ ဆယ္ဆနီးပါးခန္႕ မ်ားျပားသည္။

မႏၱေလး တကၠသုိလ္ရွိ ဥပေဒ ဌာနသည္ ႏူိင္ငံအတြင္း အေကာင္းဆုံး အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကေပသည္။ သုိ႕ေသာ္ ကၽြႏူပ္လုိ ဧည္သည္တဦး အေနျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္သည္ ရွိသည္ဆုိယုံမွ်သာ ျဖစ္ျပီး မီးေလးကလည္း မွိန္တိမ္တိမ္ ႏွင့္ ျဖစ္ေနသည္ကုိ သတိမျပဳမိပဲ မေနႏူိင္ခဲ့ေပ။ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိ ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္လည္း ပ်က္စီးယုိ႕ယြင္းလ်က္ ရွိေနသည္။

သုိ႕ေသာ္လည္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၏ ဒဏ္ကုိ ႏွစ္ပရိေစၦဒ ၾကာေညာင္းစြာ ေတြ႕ၾကဳံလာခဲ့ရေသာ ဥပေဒ ပါေမာကၡ အုိၾကီးမ်ားကေတာ့ အနာဂါတ္ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အျပည့္ႏွင့္ စိတ္ေအးလက္ေအး ရွိေနၾကေပသည္။ အသစ္ ဖန္တီးေပးထားေသာ ဥပေဒပညာရပ္ဆုိင္ရာ Ph. D ဘဲြ႕ရ ထက္ျမက္ေသာ လူငယ္ ပညာရွင္မ်ား ရွိလာေသာ္လည္း အေတြ႕အၾကဳံ က မရွိ ျဖစ္ေနရသည္။

အဆုိပါ အစြန္း ႏွစ္ဖက္ အၾကားတြင္ အလယ္အလတ္ အဆင့္ ဟူ၍ မရွိ လစ္ဟာေနရသည္။ ဤသည္ကား တုိင္းျပည္အတြင္း ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ မ်ဳိးဆက္ တခုပင္ ျဖစ္သည္ကုိ ျပဆုိလ်က္ ရွိေနေပသည္။ ဤသည္ကလည္း တကၠသုိလ္ၾကီးမ်ားအား ပိတ္ထားခဲ့မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အတြက္ အႏၱရာယ္ ေပးႏူိင္သည္ဟု ယူဆေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ သင္ၾကားခြင့္ ပိတ္ပင္ထားျခင္း ခံခဲ့ရေသာ္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႕အတြက္လည္း အေတြ႕အၾကဳံ ပညာ ဗဟုသုတ ၾကြယ္၀လွေသာ ပညာရွင္မ်ား၏ သင္ၾကားေပးျခင္း ကုိ အဆုိပါ အလယ္အလတ္ ၾကားခံ မ်ဳိးဆက္မ်ား ခံယူရရွိႏူိင္ျခင္း ကင္းမဲ့သြားခဲ့ရသည္။ အဆုိပါ လစ္ဟာမႈၾကီးကုိ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် အလြယ္တကူ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏူိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိ႕အတြက္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာ မ်ဳိးဆက္မ်ား၏ အင္အားကုိ တူးေဖၚ ထုတ္ယူရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာ လုိေနသည္ ဆုိသည့္ အခ်က္က လြယ္ကူ ရွင္းလင္းစြာ သိသာ ႏူိင္ေပသည္။ ၎တုိ႕၏ ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္မႈ မ်ားက ဒီမုိကေရစီ တည္ေဆာက္ေရး တြင္ မရွိမျဖစ္ေသာ အင္အား တရပ္ ျဖစ္ေနခဲ့ျပန္သည္။ အဆုိပါ ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္မႈ ဆုိသည္ကား လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚယူဆမႈမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာ ေဖၚထုတ္ေျပာဆုိႏူိင္မႈ၊ စိတ္အား တက္ၾကြစြာ မိမိတုိ႕ ယုံၾကည္မႈ ကုိ ေထာက္ခံ အားေပး လႈပ္ရွားျခင္း၊ ရုိးသားစြာ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ျခင္း တုိ႕ ကုိ ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ ျခဳံငုံမိေသာ အေနာက္တုိင္းမွ ေလ့လာသူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း အလားတူ ျပႆနာကုိ ရင္ဆုိင္ေနရမွန္း သိရွိၾကေပသည္။ အလယ္အလတ္ (middle tier) ၏ စြမ္းေဆာင္ႏူိင္မႈ အရည္အခ်င္း မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့ရသည္။ သူမ၏ လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္မ်ားသည္လည္း ျပင္းထန္လွေသာ အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္တြင္ ရွင္သန္ခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္ျပီး အင္အားခ်ိနဲ႕ေသာ မည္ကာမတၱာ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ေအာက္တြင္ပင္ ေနထုိင္ခဲ့ရဖူးသူမ်ား လည္း မဟုတ္ၾကျပန္ေပ။

ထုိ႕အတြက္လည္း ဒီမုိကေရစီ အျပည့္အ၀ ရရွိေအာင္ တြန္းပုိ႕ေပးႏူိင္မည့္ အဖဲြ႕အစည္း ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ (institutional capacity) ခ်ဳိ႕တဲ့ေနသည္ဟု ကၽြႏုပ္ ဆုိလုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ခုိင္ခံ့သည့္ ပညာေရး ဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ားမွ ဆင္းသက္လာႏူိင္ေသာ အသိညဏ္ပညာ၊ အေတြ႕အၾကဳံ ႏွင့္ သတၱိ၊ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ရသည့္ သတင္း မီဒီယာ မ်ား ႏွင့္ ကင္းေ၀းခဲ့ရမႈ၊ ဒီမုိကေရစီ လူ႕ေဘာင္တြင္ ေနထုိင္ၾကီးျပင္းခြင့္ မရရွိခဲ့ရျခင္း စသည့္ တုိ႕ အားလုံး ခ်ဳိ႕တဲ့ ခဲ့ၾကရသည္။

သုိ႕ဆုိ၍ ေမွ်ာ္လင့္စရာ သတင္းေကာင္းမ်ား မရွိေတာ့ဟု ဆုိလုိျခင္း မဟုတ္၊ ရွိေနေပသည္။ ႏူိင္ငံတြင္း ပုိမုိ ခုိင္မာသည့္ ႏူိင္ငံေရး ႏွင့္ ျမဳိ႕ျပ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား တည္ေဆာက္ေနမႈက အရွိန္အဟုန္ ႏွင့္ လႈပ္ရွားေနျပီ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ အေမရိကန္၏ အေထာက္အပ႔ံျဖင့္ ရပ္တည္ေနေသာ မႏၱေလးရွိ ဂ်က္ဖာဆန္ စင္တာ ႏွင့္ ရန္ကုန္ရွိ အေမရိကန္ စင္တာ တုိ႕တြင္ စိတ္ပါ၀င္စားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားလုိသူမ်ား ႏွင့္ အျမဲလုိ ျပည့္ႏွက္ေနျပီး ေဟာေျပာပုိ႕ခ်မႈမ်ားကုိ နားေထာင္ျခင္း၊၊ စာအုပ္မ်ား ဖတ္ရႈ႕ျခင္း၊ ႏွင့္ မိမိတုိ႕ႏွင့္ စိတ္တူ ကုိယ္တူ တုိင္းျပည္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုိစိတ္ ရွိသူမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း စသည္တုိ႕ျဖင့္ ေနစဥ္လုိ စည္ကားလ်က္ ရွိေပသည္။

ကၽြႏူပ္၏ စာသင္ခန္းထဲတြင္ပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက လူထုအတြင္း လုိက္နာသင့္သည့္ က်င့္၀တ္တရားမ်ား၏ အေရးပါပုံႏွင့္ ကမၻာတ၀ွမ္းတြင္ ဒီမုိကေရစီကုိ ျခိမ္းေျခာက္လာေနသည့္ အႏၱရာယ္မ်ား အေၾကာင္းကုိ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ၾကသည္။ ခုိင္မာေသာ ဒီမုိကေရစီ စနစ္တရပ္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ စာတမ္းမ်ားကုိလည္း ေရးသားျပဳစုခဲ့ၾကသည္။ အစုိးရ အဖဲြ႕ ၊ ပညာေရး ႏွင့္ အျခားေသာ နယ္ပါယ္မ်ားရွိ အက်င့္ပ်က္ျခစားေနမႈ မ်ား အား တုိက္ဖ်က္ေရး အတြက္ ဥပေဒကုိ မည္သုိ႕ မည္ပုံ အသုံးခ်ရမည္ကုိလည္း သရုပ္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႕အျပင္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး စနစ္ႏွင့္ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္မႈ မ်ား ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အက်ဳိးတရားမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ ေလ့လာခဲ့ၾကျပန္သည္။

မႏၱေလး တကၠသုိလ္ ရွိ ဥပေဒပညာရပ္ဆုိင္ရာ ဌာန တည္ေထာင္ခဲ့မႈ၏ ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပါတ္လည္ေန႕အခမ္းအနားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက အေရးပါေသာ အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ရွယ္ယာ အစုရွင္မ်ား ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ကုထုံးမ်ား၊ ပါတ္၀န္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရး ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လူမႈ အဆင့္အတန္း၊ ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရး မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ စာတမ္းမ်ားကုိလည္း တင္သြင္း ဖတ္ၾကားခဲ့ၾကသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္လည္း တက္ၾကြ လႈပ္ရွားလုိစိတ္ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ သုံးဒါဇင္ ခန္႕အား ကၽြႏူပ္မွ ႏူိ္င္ငံအတြင္း ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ေသေရးရွင္ေရး တမွ် အေရးၾကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားအား  သုံးၾကိမ္တုိင္တုိင္ သင္တန္း ပုိ႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ ပုိ႕ခ်ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားက တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ခြင့္ ရရွိေရး၊ ႏွင့္ ႏူိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ညေနပုိင္း သင္တန္းမ်ားကုိ အေမရိကန္ ႏူိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ ရံပုံေငြ ျဖင့္ National Democracy Institute က ကမကထ ျပဳ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ကၽြႏူပ္၏ သင္တန္းမ်ားကုိ မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး ကၽြႏူပ္ ပုိ႕ခ်ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကုိ ျမန္မာလုိ ျပန္ဆုိပုိ႕ခ်မႈမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာလုိ ေရးသားေပးထားေသာ ရုပ္ပုံ ကားခ်ပ္မ်ားအားလည္း စိတ္ပါ၀င္စားစြာ အာရုံစုိက္ ေလ့လာ မွတ္သားၾကသည္ကုိ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ကၽြႏူပ္အားလည္း သူတုိ႕ မရွင္းလင္းသည္မ်ားအတြက္ ေမးျမန္း ခဲ့ၾကျပန္သည္။

ယခုလုိ ဒီမုိကေရစီ ဆန္႕က်င္ေရး အင္အားစုမ်ား အားေကာင္းေနျပီး ရက္စက္စြာ ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရေသာ သမုိင္းေနာက္ခံကလည္း ရွိေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဒီမုိကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးက အခ်ိန္ယူရမည္သာ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ဆက္လက္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေနျပီး အနာဂါတ္အတြက္ ၎တုိ႕၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အား ေထာက္ခံမႈေပးရန္ လုိအပ္ေနေပသည္။

အဆုိပါ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားက အစစ္အမွန္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ဆုိသည္ကုိ လမ္းေပၚ၊တကၠသုိလ္ေက်ာင္း၀င္းမ်ား အတြင္း ႏွင့္ ေစ်းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေသာ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား၏ မ်က္ႏွာမ်ား ေပၚတြင္ အတုိင္းသား ထင္ဟတ္လ်က္ ရွိေနေပသည္။ ၎တုိ႕အဖုိ႕က ဒီမုိကေရစီသည္ အာဏာရွင္စနစ္ ထက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ျပီး အရင္ကလုိ ဖယ္က်ဥ္ျခင္း မခံရပဲ ကမၻာ အသုိက္အ၀န္း ႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံရျခင္း သည္လည္း ပုိ၍ ေကာင္းေၾကာင္း သိေနၾကျပီး ျဖစ္သည္။

သုိ႕ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္နီးပါး ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကာင့္ ၎တုိ႕၏ ဒုကၡသုကၡ မ်ားကုိ အလ်င္အျမန္ ကုစားႏူိင္မည့္ ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ထိေရာက္ေသာ ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕အစည္း တရပ္ ေပၚေပါက္လာေရးသည္ အခ်ိန္ ေကာင္း ၾကဳံခဲ့ရေသာ အခါမ်ားတြင္ပင္ တေျဖးေျဖး သြားရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ၾကီး ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႕ အေကာင္အထည္ ေဖၚေနစဥ္ ကာလမ်ားအတြင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရး ၊ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး ဖလွယ္မႈမ်ား ႏွင့္ သံတမန္ ေရး အရ ေထာက္ခံမႈ ေပးျခင္းမ်ား ဆုိသည့္ တံတားမ်ား ခင္းေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏူိင္ငံတြင္ အခုိင္အမာ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံေပးရန္ လုိအပ္ေနေပသည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ား အဖုိ႕ ထုိကဲ့သုိ႕ ကူညီမႈမ်ား အား ထုိက္တန္စြာ ခံစားသင့္လွေပသည္။

(ေရးသားသူ Vincent R. Johnson သည္ စိန္႕ ေမရီ တကၠသုိလ္တြင္ တကၠဆပ္ ေတာင္ပုိင္း ဥပေဒ ပါေမာကၡ အျဖစ္ အမႈထမ္းလ်က္ရွိျပီး မႏၱေလး တကၠသုိလ္တြင္ အေမရိကန္ အစုိးရ ၏ Fulbright ပညာေရး ဖလွယ္မႈ အစီအစဥ္ ျဖင့္ ဧည့္ ပညာရွင္ အျဖစ္ လုပ္ကုိင္သြားခဲ့သူ ျဖစ္သည္)

လွစိုး​ေ၀

ကုိးကား၊ ။ San Antonio Express, Texas

No comments:

Post a Comment