Latest News

Wednesday, March 21, 2018

NLD အတြက္ ေခါင္း ႏွင့္ ကုိယ္ ျပန္ဆက္ေပးႏူိင္မည္ေလာ


သမၼတၾကီး ဦးထင္ေက်ာ္ ရာထူးမွ က်န္းမာေရးေၾကာင္ ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတၾကီး ႏႈတ္ထြက္မည့္ အေရးက ပါတီ ၏ ထိတ္ပုိင္း တြင္ ကာလၾကာျမင့္စြာကပင္ လိပ္ခဲတည္းလဲ ျဖစ္ေနျပီး မည္သူ အစားထုိး ဆက္ခံမည္ ဆုိသည္ ကုိသာ ေဆြးေႏြးေနၾကရသျဖင့္ အံအားသင့္စရာ တခုေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ေပ။ သမၼတ အိမ္ေတာ္မွ သူပုိင္ ပစၥည္းမ်ားကုိပင္ ကာလ အေတာ္ၾကာကတည္း က ေရႊ႕ျပီးလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

အခုလည္း သမၼတၾကီး အေနျဖင့္ သူ႕အား ေမတၱာရပ္ခံထားသည့္အတုိင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾသစေတသွ် အျပန္ ခရီးစဥ္ကုိ ေစာင့္ဆုိင္းျပီးမွ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္မာႏူိင္ငံ သမၼတ ေတြထဲမွာေတာ့ ကုိယ့္အတြက္ ေျမတဧက ေတာင္ အာဏာ ဗန္းျပျပီး ယူသြားခဲ့သူ မဟုတ္ဖူး ဟု သမုိင္းမွာ တြင္က်န္ ရစ္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္ ဂဗၺည္း တင္သြားႏူိင္ခဲ့ပါျပီ။

သူ႕ေနရာတြင္ ဆက္ခံမည့္သူမ်ား အား လူအမ်ား ထင္ေၾကးေပးရန္ ၾကာၾကာပင္ မေစာင့္လုိက္ရ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ အသက္ ၆၆ ႏွစ္ရွိ ဦး၀င္းျမင့္က တျပဳိင္တည္းလုိလုိ ရာထူးက ႏႈတ္ထြက္သြား ျပန္သျဖင့္ အားလုံး က သဘာ၀ က်စြာ ျဖင့္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဆယ္ဦးေျမာက္ သမၼတ အျဖစ္ သူ႕ကုိယ္ ပဲ လက္ညဳိးထုိးျပလာခဲ့ပါတယ္။


မည္သူပင္ ျဖစ္ေစ ေနာက္သမၼတသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွ လုံး၀ ယုံၾကည္ကုိးစားျခင္း ခံရမည္သူ ဆုိတာ ေသခ်ာေနတဲ့အတြက္ သိတ္ျပီးေတာ့ သိသာတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာႏူိင္ဖြယ္မရွိပါဖူး။

သုိ႕ေသာ္ ဦး၀င္းျမင့္သည္ NLD အစုိးရ အေနျဖင့္ ေခါင္းသာ ရွိျပီး ကုိယ္ မရွိေတာ့သည့္ အျဖစ္ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေသာ ေမတၱာတရားကုိ လက္ကုိင္ထားလ်င္ အရာရာ ကုိ ေအာင္ျမင္ရမည္ဆုိသည္ကုိ မၾကာခဏ အခြင့္ၾကုံလ်င္ၾကဳံသလုိ ညည္းတြားေနခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႕အတြက္ သူ ဘယ္လုိ လႈပ္ရွားလာမယ္ဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္ရဖုိ႕ ရွိေနပါတယ္။

ဦး၀င္းျမင့္သည္ ျပစ္မွတ္ မ်ားကုိ တေနရာတည္း စုျပဳံမသြားေအာင္ ၾကား၀င္ခံသူ ျဖစ္လာႏူိင္သေလာ၊ ထုိသုိ႕ ျဖစ္ရန္မွာလည္း သူ ေျပာသလုိ ေခါင္း ႏွင့္ ကုိယ္ ျပန္ဆက္ေပးမွသာ ျဖစ္ႏူိင္ေပေတာ့မည္။ ထုိသုိ႕ ျဖစ္ေရးမွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီက အာဏာ အခ်ဳိ႕ကုိ ျပန္လည္ ရယူႏူိင္သူ ျဖစ္မွ သာ ျပဳလုပ္ႏူိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦး၀င္းျမင့္သည္ လႊတ္ေတာ္ကုိ ႏူိင္နင္းစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏူိင္ျပီး ထုိင္ထ လုပ္သူ မ်ားအားလည္း ကြပ္ကဲစီမံႏူိင္သူ ျဖစ္၍ လြန္စြာ မွ အေရးၾကီးေသာ ရာထူးကုိ တာ၀န္ယူထားရသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ စစ္တပ္ႏွင့္ မည္သုိ႕မွ် ျပႆနာ မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဦး၀င္းျမင့္ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ လုပ္ေနစဥ္ အတြင္းမွာပဲ စစ္တပ္နဲ႕ အဆင္မေျပမႈေတြ ရွိခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

တဖက္တြင္ သမၼတၾကီး ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္သည္ ဖဲြ႕စည္းပုံအရ လြန္စြာမွ တန္ခုိး အာဏာ ၾကီးျမင့္ေနျပန္ပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္ ႏူိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ရာထူးျဖင့္ သမၼတ တာ၀န္မ်ားကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တာ၀န္ယူလုိက္ခ်ိန္မွာေတာ့ ဦးထင္ေက်ာ္ က အျဖည္ခံ သေဘာ နဲ႕ပဲ ေနသြားခဲ့သူ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သမၼတ တေယာက္ရဲ႕ ထိေရာက္မႈ အတုိင္းအတာ ကန္႕သတ္လုိက္သလုိ ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။

ၾသစေတးသွ် တြင္ ျပင္းထန္လာေနေသာ ႏူိင္ငံတကာ တုန္႕ျပန္မႈ မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ႏူိင္ရန္ စစ္တပ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အာဏာနဲ႕ ကုိင္ႏူိင္မယ့္လူ လုိလာေနျပီလား ဆုိတာကုိ သေဘာေပါက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟု ေ၀ဖန္သူအခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ ရန္လုိမႈ နဲ႕ ႏူိင္ငံတကာ အေပၚ အျမင္မၾကည္မႈ ေရအုိင္ထဲက ဖါးသူငယ္လုိ ျပဳက်င့္ေနမႈမ်ားက တုိင္းျပည္အေပၚ ျပင္းထန္စြာ ဂယက္ရုိက္တာ ခံေနရပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္ လက္ရွိသမၼတ အျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းပုံအရ တာ၀န္ယူရမယ့္ ဦးျမင့္ေဆြက ခုႏွစ္ရက္အတြင္း ဘာေတြ လုပ္လာႏူိင္မလဲ ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ရမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႕ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ေလ့လာသုံးသပ္သူ Richard Horsey က ဆုိပါတယ္။ ကာခ်ဳပ္ နဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အၾကား ဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားလာတာ သိသိသာသာ ျဖစ္လာေနေၾကာင္း အစုိးရနဲက ထဲထဲ၀င္၀င္ရွိတဲ့ ႏူိင္ငံျခား သံတမန္ေတြက ဆုိပါတယ္။

ထုိ႕အတြက္ ဦးထင္ေက်ာ္ေနရာကုိ အခက္အခဲ အတားအဆီး မရွိ အျမန္ ခန္႕ထားႏူိင္ေရးသည္ အင္မတန္ မွ အေရးပါေနျပန္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကလည္း ကာလၾကာျမင့္စြာကပင္ ၾကဳိတင္ သိေနျပီး ျဖစ္လုိ႕ သိတ္ေတာ့ စုိးရိမ္စရာ မရွိလွဟု ထင္ရပါတယ္။

ဖဲြ႕စည္းပုံအရ ဒုသမၼတ တေယာက္ ထပ္ေလာင္း ေရြးေပးရမွာ ျဖစ္ျပီး ထုိအထဲက မွ သမၼတ ျပန္ေရြးရအုန္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ေနရာလည္း သမၼတ ရာထူး မတုိင္မီ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရဖုိ႕ ရွိေနပါတယ္။

အခုကိစၥကုိ စစ္တပ္က မည္သုိ႕မွ် ၾကား၀င္မွာ မဟုတ္ပဲ NLD ဘာလုပ္မလဲကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေမနယ့္ သေဘာေတာ့ရွိတယ္လုိ႕ ဧရာ၀တီ က သုံးသပ္ထားျပန္ပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္ က ဦး၀င္းျမင့္သည္ ဦးထင္ေက်ာ္ေနရာ ဆက္ခံမည့္သူအေပၚ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ သေဘာမတူျခင္းေၾကာင့္ ရာထူးမွ နႈတ္ထြက္ျခင္းေလာ ဆုိသည္ကလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္ အဆုိပါ ထင္ျမင္ယူခ်က္အား ဦး၀င္းျမင္မွ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား ေခၚယူ ေတြ႕ဆုံခဲ့ရာမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က သူက သမၼတ ျဖစ္မယ္လုိ႕ တုိက္ရုိက္မေျပာခဲ့ေသာ္လည္း နီးပါးမွ် ေျပာခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ အဆုိပါ ယူဆခ်က္ကုိ ေခ်ဖ်က္လုိက္ပါတယ္။

ျပည္တြင္း ျပည္ပမွာ ခန္႔မွန္းခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိူးေတြ ျဖစ္ေနေပမယ့္ အားလုံးက ဦးထင္ေက်ာ္သည္ အမွန္တကယ္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ အနားယူတာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ တညီ တညြတ္ တည္း လက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္ သမၼတ ရာထူး မည္သူ ဆက္ခံမလဲဆုိတာ ေတာ့ ထုိသုိ႕ေသာ အေျဖမ်ားကုိ ရက္ပုိင္းအတြင္း သိၾကရမွာ ျဖစ္ျပီး ဒီၾကားထဲ ေကာလဟသ ယႏၱယားၾကီးက အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ လည္ပါတ္လာဖုိ႕ ရွိေနပါတယ္။
လွစိုးေ၀

No comments:

Post a Comment