Latest News

Thursday, March 22, 2018

အာဏာက ဖ်က္ဆီး၍မရခဲ့သူ - ​ေဆာင္​းပါး

အာဏာက ဖ်က္ဆီး၍မရခဲ့သူ - ​ေဆာင္​းပါး


၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ကေလးစာေပပြဲေတာ္တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ဆရာႀကီးမင္းသုဝဏ္အေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာျပရင္း မ်က္ရည္က်ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ (ဓာတ္ပံု − ပိုင္စိုးသူ)
တ႐ုတ္သမၼတ စီက်င္းပင္ ႏွင့္ ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္တို႔သည္ သူတို႔၏ သမၼတရာထူး တည္ၿမဲေအာင္နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာသမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ကမူ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

‘အာဏာသည္ လူကုိ ဖ်က္ ဆီးတတ္သည္’ ဟူေသာ စကား မွာ သူ႔အတြက္ေတာ့မမွန္ေၾကာင္း ဦးထင္ေက်ာ္က သက္ေသျပခဲ့ သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အထြတ္အ ထိပ္ရာထူးကုိ ရရွိထားသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားက မဲေပးေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိ ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အေပၚ သစၥာရွိမႈကုိ ဦးထင္ေက်ာ္က ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့ သည္။

ႏုိင္ငံေရးသမားတို႔၏ အျမင့္ ဆုံးအိပ္မက္ျဖစ္သည့္ သမၼတရာ ထူးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ စစ္ တုရင္ခုံေပၚမွ ဘုရင္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ရ သည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအခင္း အက်င္းအရ ဦးထင္ေက်ာ္ကုိ သမၼတျဖစ္ေစခဲ့သည္မွာ ဖြဲ႕စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉(စ) ျဖစ္ သည္။

ဦးထင္ေက်ာ္အစုိးရဟု ေရ ပန္းမစားလွဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္အစုိးရဟုသာ မ်က္လုံးထဲ ျမင္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း တြင္ ၅၉(စ)၏ သက္ေရာက္မႈ သည္ အဓိကေနရာမွ ပါ၀င္ သည္။

 ျပည္သူလူထုက ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူထုေခါင္း ေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္၍ ေပးခဲ့ေသာ မဲမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရ စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစုိးရဖဲြဲ႕ႏုိင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ လူထုက သမၼတျဖစ္ေစ လုိေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ေၾကာင့္ သမၼတ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့သည့္ အေျခအေနတြင္ ႐ုိးသားေသာ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီလွေသာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္သမၼတျဖစ္လာခဲ့ရသည္။

 ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအ ရ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆုံးရာထူး ကုိ လူတစ္ဦးအားယုံၾကည္စြာအပ္ ႏွံရျခင္းသည္ တာ၀န္ေပးသူအ တြက္ေရာ လက္ခံရသူအတြက္ပါ အႀကီးမားဆုံး အေလာင္းအစား ျဖစ္သည္။ ဦးထင္ေက်ာ္အားႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတအျဖစ္ ဆႏၵမဲလက္ မွတ္အသုံးျပဳကာ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပး စနစ္ျဖင့္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ မတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပထမဆုံး မဲေပးခဲ့သည္။

လြန္ခ့ဲေသာ ၂ ႏွစ္ခန္႔က ပူ ေလာင္အုိက္စပ္သည့္ မတ္လ၏ ေႏြဦးရက္မ်ားတြင္ ဦးထင္ေက်ာ္ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏သမၼတျဖစ္ လာခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား၏ အုပ္စုိးမႈကုိ ဆယ္စု ႏွစ္ငါးခုေက်ာ္ခံခဲ့ရၿပီးမွ ဒီမုိကေရ စီနည္းက် အရပ္သားသမၼတ စစ္ စစ္တစ္ေယာက္ကုိ ျပည္သူမ်ား ပုိင္ဆိုင္ခြင့္ရခဲ့သည္။

႐ုိးဂုဏ္ရွိေသာ ဦးထင္ေက်ာ္ကုိ ပါတီတြင္းကလည္း ခ်စ္ခင္သကဲ့သုိ႔ တပ္မေတာ္ကလည္း ေထာက္ခံခဲ့သည္။

ဦးထင္ေက်ာ္အား သမၼတ အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းကုိ တပ္မ ေတာ္က ဂုဏ္ယူၿပီး ေရွ႕ဆက္ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက  ၂၀၁၆ မတ္လ ၁၆ ရက္တြင္ ေၾက ညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။ သမၼတအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီး ေနာက္တစ္ရက္၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

သုိ႔ေသာ္ ႐ုိးသားေအးေဆး ေသာ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ၾကမ္း တမ္း႐ႈပ္ေထြးေသာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ ေရး၏ အျမင့္ဆုံးရာထူးတြင္ ေပ်ာ္ မည္မဟုတ္ဟု နီးစပ္သူမ်ားက သမၼတျဖစ္ၿပီးၿပီးျခင္းကတည္းက ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည္။

လက္ေတြ႕တြင္လည္း သမၼ တသည္ သံတမန္ခန္႔အပ္လႊာ အ ခမ္းအနားမ်ား၊ ျပည္ပခရီးစဥ္ အ ခ်ိဳ႕ႏွင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားတြင္ လက္မွတ္ထုိးရေသာအေျခအေန သာရွိခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံကဲ့သုိ႔ေသာ အ ခမ္းအနားမ်ိဳးတြင္ပင္ မိန္႔ခြန္း မေျပာရေသာ သမၼတ၏က႑ကုိ ႏုိင္ငံေရးအကဲခတ္မ်ားက က႐ု ဏာသက္ခဲ့သည္။

ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ သမၼ တအိမ္ေတာ္တြင္ စည္းစိမ္မခံလုိ သည့္ သမၼတသည္ မ်ားျပားလွ သည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အသုံး မခ်ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။

 ဦးထင္ေက်ာ္၏ သမၼတ သက္တမ္းအတြင္း အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးေကာင္ စီအစည္းအေ၀းကုိ တစ္ႀကိမ္မွ် မေခၚသည့္ မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့သည္။

သမၼတႏွင့့္ပတ္သက္၍ အ မွတ္တရျဖစ္သည္မွာ ေနျပည္ ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ကေလး စာေပပြဲေတာ္တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ဆရာႀကီးမင္းသု၀ဏ္ကုိ သတိရ ၿပီး လူျမင္ကြင္းတြင္ မ်က္ရည္က် ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သူသည္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ကာ ကေလးမ်ားကုိ ခ်စ္ခင္ၿပီးတိရစၧာန္ ေလးမ်ားအေပၚ ၾကင္နာသနားသူ ျဖစ္သည္။ ဆံပင္ျဖဴျဖဴကုိ ေဆး မဆုိးဘဲ ပင္နီတိုက္ပုံ၀တ္ေလ့ရွိ သည့္ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ တစ္ခါ တစ္ရံ ကခ်င္ပုဆုိးကုိ မ,ၿပီး လြတ္ လြတ္လပ္လပ္ လမ္းေလွ်ာက္ တတ္သူလည္းျဖစ္သည္။

ဦးထင္ေက်ာ္သည္ သမၼတ ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေရးညံ့လာသည္။ ထုိင္း ႏွင့္ စင္ကာပူသုိ႔ ေဆးစစ္မႈသြား ေရာက္ခံယူခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္က ထုိင္းႏုိင္ ငံတြင္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအ ရ အူလမ္းေၾကာင္း၌ (Colonic Polyp) ေတြ႕ရွိ၍ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူခဲ့သည္။

ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူၿပီးေနာက္ ပိုင္း ဦးထင္ေက်ာ္ပိန္လာေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားက သတိထားမိေသာ္ လည္း အစိုးရႏွင့္ ပါတီပုိင္းက က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

 သုိ႔ေသာ္ တရား၀င္ ထုတ္ ေဖာ္္မေၾကညာလင့္ကစား မတ္ လ ၂၁ ရက္တြင္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ေသာ သမၼတသည္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ အနားယူခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူအ မ်ားစုက နားလည္ခဲ့သည္။

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္၏ အ ခန္းက႑အေပၚ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား ေပၚ ထြက္ခဲ့သည္။

 ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အဖြဲ႕႐ုံး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၎ကုိ ၀န္းရံေစခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သည္ ဦးထင္ေက်ာ္အား အ ေရးႀကီးပြဲမ်ားတြင္ ပြဲထြက္ခြင့္မ ေပးခဲ့ျခင္းမွာ မိတ္ေဆြျဖစ္သူ၏ က်န္းမာေရးကို ငဲ့ညႇာ၍လားဆို သည္ကို သမၼတသစ္၏ အခန္း က႑ကို ၾကည့္ၿပီးဆံုးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုႀကီးက ‘‘ရာ စုႏွစ္ဝက္ၾကာမွရခဲ့တဲ့ အရပ္သား သမၼတႀကီးက်န္းမာပါေစ’’ ဟု အနားယူသြားေသာ သမၼတဦးထင္ ေက်ာ္အတြက္ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ သည္။

 သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ ထက္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲ ထြဋ္ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ကို လူ႐ိုး၊ လူေကာင္း၊ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္သူဟု ဆိုသည္။

‘‘အေျခခံဥပေဒက ‘ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္း လံုးတြင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးအ ထြတ္အထိပ္ေနရာရရွိသည္’ လို႔ ျပ႒ာန္းထားေပမယ့္ သူ႔ပါတီရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အရ ပါတီမန္ေခတ္ က အေဆာင္အေယာင္သမၼတ ေလာက္ေတာင္ ေနရာမရခဲ့တဲ့ အ ေျခအေနမွာ ႏိုင္ငံအက်ိဳးအတြက္ မာန္မာနေတြ၊ ဂုဏ္သိကၡာေတြ ကို ထည့္မတြက္ဘဲ ေပးတဲ့တာဝန္ ကို ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ သူအျဖစ္ ျပည္သူအားလံုးကသတိရ၊ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳၾကမွာပါ’’ဟု ၎ကဆိုသည္။

 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က လည္း ‘‘အစ္ကိုက ႏိုင္ငံေရးအ က်ပ္အတည္း ကာလေတြက တည္းကေန အခုအခ်ိန္အထိ က်ရာေနရာက သစၥာရွိရွိ ထမ္းေဆာင္သြားတဲ့အတြက္ အၿမဲေလးစားေန မွာပါ’’ဟုေျပာသည္။

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္၊ Alpha Computer ကုမၸဏီတည္ေထာင္သူ ဦးရဲျမတ္သူက ‘‘ဘာပဲေျပာေျပာ ဦးထင္ေက်ာ္ကို ေလး စားတယ္။ ဒီေလာက္ ျပင္းတဲ့ေလာကဓံျဖစ္တဲ့ အာဏာရွိတဲ့ေနရာမွာရွိၿပီး ႐ိုးသားစြာေနခဲ့တာကို ခ်ီးက်ဴးတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဘာမဟုတ္တဲ့ ေနရာေလးေတြကေန အရည္ေပ်ာ္မွတ္နိမ့္နိမ့္နဲ႔ ခဏအတြင္းမွာ စာရိတၱပ်က္စီးယိုယြင္းသူေတြ ေတြ႕ေနရ တာနဲ႔ ဆင္းရဲတဲ့ဒဏ္ခံႏုိင္ခဲ့ၿပီးမွ ခ်မ္းသာတဲ့ဒဏ္ မခံႏိုင္တဲ့သူေတြ ျမင္လာရေတာ့ ဘက္တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ေဝးၿပီး အေနမွန္တဲ့၊ အာဏာမာန္မတက္တဲ့၊ ေလာဘရမၼက္မႀကီးတဲ့၊ အနားယူသြားတဲ့ သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္ကို ခ်ီးက်ဴး မိတာအမွန္ပဲ’’ဟု ၎၏ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

 သမၼတတစ္ဦးကို စြမ္း ေဆာင္ရည္ျဖင့္ အကဲျဖတ္ၾက သည့္ အစဥ္အလာရွိေသာ္လည္း သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ကိုမူ​ ႐ိုးသား မႈ၊ ႏွိမ့္ခ်မႈ၊ သစၥာရွိမႈျဖင့္ အမွတ္ရေနၾကမည္ျဖစ္သည္။

7Day News


No comments:

Post a Comment