Latest News

Monday, March 26, 2018

၈၄ ႏွစ္ျပည့္ အင္းဝတံတား

၈၄   ႏွစ္ျပည့္  အင္းဝတံတား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ေျမာက္ အလ်ားလိုက္ကို ဧရာဝတီ ျမစ္သည္ အရွည္လ်ားဆုံး ျဖတ္သန္းထား၏။ ယင္းသို႔ ျဖတ္သန္းရာတြင္ အလယ္႐ိုးမ၊ မင္းဝံေတာင္ေၾကာတြင္ ဘူမိေဗဒသေဘာအရ အေရွ႕အေနာက္ တစ္ဆစ္ခ်ဳိး စီးဆင္းခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ကို တိုးလွ်ဳိေပါက္ ဆက္သြယ္ေရးတြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ အနီးရွိ ေတာင္ေျမာက္မွ အေရွ႕အေနာက္သို႔ စီးဆင္းေန ေသာ ဧရာဝတီျမစ္၏ တစ္ဆစ္ခ်ိဳးေနရာသည္ အဓိက အခ်က္အခ်ာက်ေသာ သဘာဝ တံခါးမႀကီးေနရာျဖစ္ပါ၏။ တ႐ုတ္ျပည္နယ္စပ္ မူဆယ္၊ လား႐ႈိးမွ သီေပါ၊ ေက်ာက္မဲ ကိုျဖတ္ကာ  မႏၲေလးမွတစ္ဆင့္ အေနာက္ဘက္ အိႏၵိယ ျပည္၊ ကေလး၊ မိုးေရးနယ္စပ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္၊ ေတာင္ငူ၊ ပ်ဥ္းမနား(သို႔မဟုတ္) ေမာ္လၿမိဳင္၊ ပဲခူး၊ ေတာင္ငူ၊ ပ်ဥ္းမနား(သို႔မဟုတ္) ရန္ကုန္၊ ျပည္၊ မေကြး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ မိတၴီလာမွတစ္ဆင့္ မႏၲေလးကို ျဖတ္ၿပီး ကေလး၊ မိုးေရးသို႔လည္းေကာင္း၊ ဗန္းေမာ္၊ ျမစ္ႀကီးနားသို႔လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္သြား လာေရး အတြက္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕အနီး ဧရာဝတီျမစ္ တစ္ဆစ္ခ်ဳိး ေနရာသည္ လြန္စြာအေရးပါသည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေနရာတစ္ေနရာလည္း ျဖစ္ပါ၏။

ပထမဦးဆုံး ဧရာဝတီျမစ္ကူးတံတား

ထိုေနရာ၏ ဝန္းက်င္၌ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ား ထူေထာင္ခဲ့ၾက သည့္ ေခတ္မ်ား အၿမဲတမ္းသုံးစြဲႏိုင္သည့္ တံတာတစ္စင္း ကို တည္ေဆာက္ရန္ကိစၥအား မိမိနန္းေတာ္လုံျခံဳေရးကို သာ စူးစိုက္အာ႐ုံထားေနေသာ မင္းဧကရာဇ္မ်ားအဖို႔ မစဥ္းစားခဲ့သည္မွာလည္း သဘာဝက်ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သကၠရာဇ္ ၈ဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ကိုင္း ထူပါ႐ုံေစတီ ဒါယကာ နရပတိမင္းသည္ အင္းဝမွ တစ္ဖက္ကမ္း စစ္ကိုင္းသို႔ ဧရာဝတီျမစ္ကို ျဖတ္သန္း၍ သစ္သားဝါး တံတားႀကီးတစ္ခု ယာယီထိုးခဲ့ဖူးသည္ဟု ဆို၏။ စစ္ကိုင္း ဘက္ကမ္းရွိ ထူပါ႐ုံေစတီေတာ္ ထီးတင္ပြဲသို႔ အင္းဝ ဘက္ကမ္းမွ မင္း၊ မိဖုရား၊ မွဴးမတ္မ်ားႏွင့္အတူ ျပည္သူ အမ်ားက တံတားကို ျဖတ္သန္းသြားလာကာ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾက သည္ဟု မွတ္သားရဖူးသည္။ သကၠရာဇ္ ၈၂၁ ခုႏွစ္တြင္ လည္း အလားတူ ယာယီတံတား ထပ္မံတည္ေဆာက္ကာ ဘုရားပြဲဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ ဤကားသမိုင္းရာဇဝင္တြင္ ပထမဦးဆုံး ဧရာဝတီျမစ္ကူး တံတားႀကီးမ်ား ျဖစ္ဖြယ္ရွိ သည္။

မႏၲေလး ရတနာပုံတြင္ကား ထိုေနရာ၏ အခ်က္အခ်ာ က်မႈကို သေဘာေပါက္ေသာ အရာရွိႀကီးမ်ားက ကူးသန္း သြားလာေရးအတြက္  တံတားေဆာက္မႈထက္ ဧရာဝတီ ျမစ္ေၾကာင္းမွ ဆန္တက္လာႏိုင္သည့္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ မွ အဂၤလိပ္ေရတပ္ရန္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ျမစ္တစ္ဖက္ တစ္ခ်က္၌ ခံတပ္ႀကီးမ်ားေဆာက္လုပ္မႈ၌သာ အားသာ ခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအစီအမံကလည္း မထိေရာက္ခဲ့ သျဖင့္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ မႏၲေလးလည္း အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ လုံးလုံးလ်ားလ်ား က်ေရာက္ၿပီး ေနာက္  ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံး  အဂၤလိပ္အုပ္စိုးမႈ ယႏၲရားႀကီးျဖင့္ အၿပီးအပိုင္လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

အၿမဲတမ္းတံတားႀကီးတည္ေဆာက္ရန္

ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးမ်ားကို အဓိကခ်ဳပ္ကိုင္ခ်ယ္လွယ္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အသားက်သြားေသာအခါ စစ္ဗ်ဴဟာအရ အေရးပါသည့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕အနီး ဧရာဝတီျမစ္တစ္ဆစ္ခ်ိဳးေနရာတြင္ အၿမဲတမ္း တံတားႀကီး တည္ေဆာက္ရန္ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး ဘုရင္ခံဆာဟာကုတ္ဘတ္ တလာက အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့သည္။ ၁၈၉ဝ ခုႏွစ္ကတည္းက ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ စစ္ကိုင္း-ေရႊဘို မီးရထား လမ္းသည္လည္း တံတားႀကီးေၾကာင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း ျဖစ္သြားေပမည္။ ထိုအခါ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္-မႏၲေလး မီးရထားလမ္းႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္မိသြားမည္။ ထို႔ေနာက္ ေ႐ႊဘိုမွ ျမစ္ႀကီးနားသို႔လည္း မီးရထားလမ္း ကို ဆက္လက္ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ေသာ အင္းဝတံတားႀကီးသည္ ၂၉၄၈ ေပ ရွည္၍ ၁ဝ၂ ေပ ျမင့္သည္။ တံတားမွာ သံေပါင္ ေပါင္းကူး တံတားျဖစ္ၿပီး ရက္မႀကီး ကိုးခု၊ ရက္မလတ္ တစ္ခု၊ ရက္မငယ္ ေျခာက္ခုရွိသည္။ ရက္မႀကီးတစ္ခုလွ်င္ အလ်ားေပ ၃၅ဝ အရွည္ရွိၿပီး ရက္မလတ္မွာ ေပ ၂၅ဝ ရွည္သည္။ အပိုင္းဆက္ ရက္မတိုမွာ ေပ ၆ဝ စီ ရွည္ၿပီး သံတန္ခ်ိန္ေပါင္း ၁၁၁၄၅ တန္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။

တံတားႀကီးဆက္ၿပီးၿပီ

၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားေသာ အင္းဝတံတားႀကီးေၾကာင့္ ၇၂၄ မိုင္ရွည္ ရန္ကုန္-ျမစ္ႀကီးနား မီးရထားလမ္းသည္ မႏၲေလးမွတစ္ဆင့္ အၾကားအလပ္မရွိ ေတာက္ေလၽွာက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့၏။ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဘုရင္ခံ ဆာဟ်ဴး စတီဗင္ဆင္ (ွငမ.ံကါန ွအနလနည်သည) က အထူးမီးရထား ဘုရင္ခံစီးတြဲျဖဴႀကီးတြင္ စီးနင္းကာ ဂတ္ဗိုလ္တြဲတြင္ ခ႐ိုင္ မီးရထား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးတင္က ေခါင္းေပါင္း၊ ပုဆိုးေတာင္ရွည္၊ ႐ွဴးဖိနပ္အနက္ႏွင့္ လက္၌ အလံစိမ္းႀကီးကို တလူတူလႊင့္ကာ အင္းဝတံတား ႀကီးအား မီးရထားျဖင့္ ျဖတ္သန္းၿပီးေနာက္ တံတား တစ္ဖက္မ႑ပ္၌ မႏၲေလး ကြန္ဗင့္ ေက်ာင္းသူေလး တစ္ဦးက ဘုရင္ခံအား ပန္းစည္းဆက္ ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တံတားဖြင့္ပြဲကို စည္ေတာ္မ်ား ရႊမ္း၍ ခမ္းနား စြာ က်င္းပခဲ့၏။ ဘုရင္ခံအား ပန္းစည္းဆက္ႀကိဳဆိုခဲ့သူ ကြန္ဗင့္ ေက်ာင္းသူေလးမွာ ေနာင္တြင္ မိုးေဒဝါမလွေ႐ႊဟု ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမည့္သူေလးျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က နာမည္ေက်ာ္ သီခ်င္းေရးဆရာ နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္ က ''တံတားႀကီးဆက္ၿပီးၿပီ သြားမည့္ခရီးသည္၊ ငွက္ သမၺန္ကူးတို႔ဆိပ္က  အိပ္ရရွာသည္၊ အခုမ်ားတလည္၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ အလုပ္မရွိလို႔ တံတားႀကီးကို ၾကည့္ကာ ငိုမိသည္၊ ငိုမိပါသည္'' သီခ်င္းေရးစပ္ကာ အလုပ္ လက္မဲ့ျဖစ္သြားၾကေသာ ေက်းလက္ငွက္သမၺန္သမား ေလးမ်ားဘက္မွ စာနာေပးခဲ့သည္။

စစ္ကိုင္းတံတားႀကီးအား မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီး

၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးကို ဂ်ပန္
ေလတပ္က အႀကီးအက်ယ္ ဗုံးၾကဲၿပီးေနာက္ အဂၤလိပ္ စစ္တပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂ်င္နရယ္ဝီလ်ံစတင္းသည္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔ ည ၁၂ နာရီထိုးရန္ တစ္မိနစ္ အလိုတြင္ စစ္ကိုင္းတံတားႀကီးအား မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးကာ ျမစ္ႀကီးနားလမ္းအတိုင္း ဆုတ္သြားခဲသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တံတားကုန္းအမွတ္(၇)ႏွင့္ (၈)မွာ ျမစ္အတြင္း က်ိဳးက် ပ်က္စီးခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရေသာ္လည္း ပ်က္စီးျပတ္ ေတာက္ေနေသာ အင္းဝတံတားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။   စစ္ကိုင္းဆိပ္ကမ္းႏွင့္   မႏၲေလးဘက္မွ အမရပူရ စံေရြးဆိပ္ကမ္းကို ကူးတို႔ျဖင့္ ကူးၾကရသည္။ မီးရထားတြဲမ်ားလည္း ကူးတို႔ျဖင့္ ကူးၾကရ၏။

၁၉၅၃ ခုနစ္  ေမလတြင္  ထိုစဥ္က   ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု ကိုယ္တိုင္ အင္းဝတံတားႀကီး ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ၾကပ္မတ္ကာ မီးရထားဌာန၏ စီမံမႈ တြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားအလုပ္သမားမ်ား၏ လုံ႔လ ဝီရိယ ျဖင့္ အားႀကိဳးမာန္တက္ ျပင္ဆင္မႈေၾကာင့္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီ ၃ဝမိနစ္တြင္ ထိုအခ်ိန္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ေဒါက္တာဘဦး ကိုယ္ တိုင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကုန္က်ေငြ ၅၇ သိန္းေက်ာ္သည္ ဟု ဆိုသည္။

မီးရထားေရာ ေမာ္ေတာ္ကားပါ ျဖတ္သန္းႏိုင္ခဲ့ေသာ အင္းဝတံတားႀကီးမွာ သက္တမ္း ၇ဝ ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္၍ ပိုမိုတိုးတက္မ်ားျပားလာမည့္ ကူးသန္းသြားလာမႈမ်ား အတြက္ လက္ရွိ တံတားႀကီး၏ ေရဆန္ဘက္ေပ ၂ဝဝဝ အကြာတြင္ ဧရာဝတီတံတား(ရတနာပုံ)ကို တည္ေဆာက္ ၿပီးခဲ့ၿပီ။ ဧရာဝတီတံတား (ရတနာပံု)မွာ အရွည္ ၅၆၁၄ ေပရွိၿပီး ပင္မသံေပါင္တံတားမွာ ၃၆၉၄ ေပရွိသည္။ မႏၲေလးဘက္ကမ္း သံကူကြန္ကရစ္ ခ်ဥ္းကပ္တံတားမွာ ၁၁၄ဝ ေပရွိကာ စစ္ကိုင္းဘက္ကမ္း သံကူကြန္ကရစ္ ခ်ဥ္းကပ္တံတားမွာ ေပ ၇၈ဝ ရွိသည္။ ပင္မတံတားတြင္ ၃၆၇ ဒသမ ၅ ေပရွိ အခန္းေလးခန္းႏွင့္ ၇၃၅ ေပရွိ သံေပါင္ခုံး တံတား အခန္းသုံးခန္းပါရွိ၍ ခန္းပြင့္အက်ယ္ ဆုံး ျမစ္ကူးတံတားႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။

သက္တမ္း ၈၄ ႏွစ္ တင္းတင္းျပည့္ၿပီ

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္က သက္တမ္း ၈၄ ႏွစ္ တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ မူလ အင္းဝတံတားႀကီးသည္ သမိုင္းအရ တန္ဖိုးႀကီးမား ေသာ တံတားႀကီးတစ္စင္းအျဖစ္ တည္ရွိခဲ့ေလၿပီ။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသမိုင္း၊ ဒုတိယကမၻာစစ္သမိုင္းတို႔တြင္ ကမၻာသိ ထင္ရွားခဲ့ေသာ တံတားႀကီးလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ အထူး သျဖင့္ အင္းဝတံတားထိပ္ရွိ သေျပတန္း ခံတပ္သည္ ယခုကဲ့သို႔ေသာ သံမဏိတံတားႀကီးတစ္စင္းကို အဂၤလိပ္ လူမ်ိဳးတို႔ ယခုေနရာ၌ တည္ေဆာက္ခြင့္ရရွိခဲ့သည့္ အထက္ျမန္မာျပည္ သိမ္းပိုက္ေရးဗ်ဴဟာကို ခုခံရာတြင္ အေရးတႀကီး စစ္ေရးဗ်ဴဟာေျမာက္ေနရာတစ္ခုအေန ျဖင့္လည္း အထင္အရွားျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာႏွင့္ ထိစပ္မႈ ပိုမို အားေကာင္း၊ ကမၻာကလည္း ျမန္မာကို ပိုမိုစိတ္ဝင္စား သည့္ အခ်ိန္တြင္ သေျပတန္းခံတပ္၊ အင္းဝတံတား၊ စစ္ကိုင္းသာသနာ႔နယ္ေျမႏွင့္ ေနာက္ဆုံးမင္းေနျပည္ မႏၲေလးတို႔၏ ဆက္စပ္မႈမွာ ႏိုင္ငံျခားသားသုေတသီမ်ား၊ ခရီးသြားမ်ား စိတ္ဝင္တစားရွိၾကမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ထို႔ျပင္  အဂၤလိပ္ကအႏွစ္ ၁ဝဝ ေက်ာ္ အုပ္စိုးခဲ့ၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏စစ္ေျမျပင္ မ်ားတြင္ အထင္အရွားရွိခဲ့ေသာ   ျမန္မာျပည္တြင္ အဂၤလိပ္တို႔   ေဖာက္လုပ္ခဲ့ေသာ   မီးရထားလမ္းမ်ား၊ ျမစ္ကူးတံတားႀကီးမ်ားႏွင့္၊ အဂၤလိပ္ေခတ္ မီးရထား စက္ေခါင္း၊ မီးရထားတြဲဆိုင္းတို႔သည္ သမိုင္းကို ပုံေဖာ္ရာ၌ အဓိက ဇာတ္ေကာင္၊ ဇာတ္ပို႔မ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါ၏။

၈၄ ႏွစ္ ျပည့္ အင္းဝတံတားႀကီးဂုဏ္ပုဒ္

ျမန္မာျပည္တြင္ ေရေႏြးေငြ႕အားသုံး မီးရထားစက္ ေခါင္းမ်ား၊ အေတာ္အသင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ စက္ေခါင္းမ်ားကို ျပန္လည္မြမ္းမံ၍ ျမန္မာျပည္၏ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ပုဂံႏွင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း အၾကား ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ေျပးဆြဲရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု သိရသည္။ အလားတူ သံျဖဴဇရပ္ရွိ ဂ်ပန္ေခတ္က နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ ေသမင္း တမန္မီးရထားလမ္းတြင္လည္း ေရေႏြးေငြ႕စက္ေခါင္းသုံး မီးရထားတစ္စင္းလည္း သ႐ုပ္ျပေျပးဆြဲေနေၾကာင္း သိရ၏။

အလားတူ သက္ေတာ္ရွည္ ကမၻာေက်ာ္ အင္းဝတံတား ႀကီးကို ျဖတ္သန္း၍ မႏၲေလးရတနာပုံေနျပည္ေတာ္၊ အမရပူရၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း၊ သေျပတန္းခံတပ္၊ အင္းဝ တံတား၊ ေဇယ်ာပူရေနျပည္ေတာ္ေဟာင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္း ေတာင္သာသနာ့နယ္ေျမ၊ မီးရထားစက္႐ုံ၊ ရြာေထာင္ ဘူတာတို႔ ဆက္စပ္ခရီးစဥ္ကို ေရေႏြးေငြ႕စက္ေခါင္းသုံး ေရွးေဟာင္းတြဲဆိုင္းမ်ားျဖင့္ ေျပးဆြဲမည့္ ခရီးစဥ္တစ္ခု ကိုလည္း   အေကာင္အထည္ေဖာ္၍  ၈၄   ႏွစ္ျပည့္ အင္းဝတံတားႀကီးဂုဏ္ပုဒ္ကို       ေဖာ္ထုတ္ျပသင့္ေပ သည္။     ။

ဆူးငွက္

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post