Latest News

Wednesday, March 14, 2018

ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ားအားသတ္ျဖတ္ဖမ္းဆီးသည့္တရားခံႏွစ္ဦးဖမ္းဆီးရမိေရးဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားအားဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္

ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ားအားသတ္ျဖတ္ဖမ္းဆီးသည့္တရားခံႏွစ္ဦးဖမ္းဆီးရမိေရးဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားအားဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္

ငပုေတာ မတ္ ၁၄

ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္၊ျမစ္တစ္ရာသစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအကြက္အမွတ္(၂၁၅)၌ဆင္သတ္မုဆိုးႏွစ္ဦးအားဆင္သတ္ရာတြင္အသံုးျပဳသည့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူဖမ္းဆီးရမိေအာင္ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္ခဲ့သူမ်ားအားဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကိုမတ္လ၁၄ရက္နံနက္ပိုင္းကငပုေတာၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊အစည္းေဝးခန္းမ၌ျပဳလုပ္ရာၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးဦးေက်ာ္ေဆြဝင္းတက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၊တိုင္းေဒသႀကီးဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာဦးမိုးလြင္က"ယခုလိုဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ျခင္းသည္ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ားအသတ္မခံရေရးအတြက္ျပည္သူမ်ားထဲထဲဝင္ဝင္သိရိွနားလည္ေစလာၿပီးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကရန္ေမွ်ာ္လင့္မိပါေၾကာင္း၊ဖမ္းဆီးရမိေအာင္သတင္းေပးႏိုင္မႈဟာျပည္သူလူထုအေပၚမ်ားစြာမူတည္ပါေၾကာင္းႏွင့္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားအေနျဖင့္လည္းျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ားကိုအမုန္းမဖက္ေစပဲဆင္သတ္မည့္မုဆိုးမ်ားေတြ႕ရိွပါကလည္းသက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ားကိုသတင္းေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ထိုက္ထိုက္တန္တန္ဆုမ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္မည္ကိုျပည္သူမ်ားအားသိရိွလာေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ေမတၱာရပ္ခံလိုေၾကာင္း"ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးေနာက္ေတာဆင္႐ိုင္းသတ္ျဖတ္ဖမ္းဆီးသည့္တရားခံႏွစ္ဦးဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ဝိုင္းဝန္းပူး
ေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားအားတာဝန္ရိွသူအသီးသီးကဂုဏ္ျပဳဆုေငြႏွင့္၏ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားကိုေပးအပ္ရာပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားကတစိဦးခ်င္းအလိုက္ဂုဏ္ျပဳဆုေငြႏွင့္ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားကိုလက္ခံရယူခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ပြဲသို႔ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊
ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္စာေရးမ်ား၊ဧရာဝတီဆင္ခ်စ္သူမ်ားအဖြဲ႕တို႔လည္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

လွမင္းထြဋ္(ျပန္/ဆက္)

No comments:

Post a Comment