Latest News

Wednesday, March 14, 2018

ေတာနက္အတြင္းရွိထူးျခားေသာ ထန္ေကာင္းလိႈဏ္ဂူအား ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ေပးရန္လုိအပ္

ေတာနက္အတြင္းရွိထူးျခားေသာ ထန္ေကာင္းလိႈဏ္ဂူအား ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ေပးရန္လုိအပ္

ဗန္းေမာက္   မတ္  ၁၄

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး ဗန္းေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ဘူးေတာင္းေက် းရြာအနီးရွိ မဲဇာေခ် ာင္း၏အေရွ႕ဘက္၌မုိင္ (၂၀)ခန္႕အကြာတြင္ ထူးျခားလွသည့္ ထန္းေကာင္းလိႈဏ္ဂူၾကီးတစ္ခုရွိေပသည္။ ထုိလိႈဏ္ဂူၾကီးသည္ ေျခရင္း လုံးပတ္၂၆၅ ေတာင္ လိႈဏ္ဝအျမင္႕ ၉ ေတာင္႕ထြာလိႈဏ္ဝ ပထမအက်ယ္၁၅ ေတာင္ လိႈဏ္ဝဒုတိယ အက်ယ္ ၅ ေတာင္လိႈဏ္ဂူအဆုံး ၂ ေတာင္ လိႈဏ္ဂူအရွည္ ၃၅ေတာင္ခန္႕ရွိပါသည္။

လိႈဏ္ဂူၾကီး၏ ထူးျခ ားခ်က္မ် ားမွာ
၁။ လိႈဏ္ဂူ၏ေက် ာက္ဖ်ာအမုိးတည္႕တည္႕တြင္ေလးေတာင္ခန္႕က်ယ္တဲ႕ မြန္းတည္႕ေပါက္တခုရွိေနျပီး
၂။လိႈဏ္ဂူအမုိးေပၚရွိမြန္းတည္႕ေပါက္ေဘးတေတာင္ခန္႕အကြာတြင္ရဟန္းသာေျခေတာ္ရာတခုေတြ႕ရွိရပါသည္။
၃။လိႈဏ္အတြင္း၌လက္ဝါးႏွင္႕အုပ္တီးတဲ႕အခါအုိးစည္သံမည္သည့္
ေက် ာက္ဖ် ာဗုံဟုေခၚေသာအေပါက္ကေလးေတြလည္းေတြ႕ရွိရျပီး
 ၄။လိႈဏ္အတြင္းကေနအျပင္အထိေျမြေပါက္တခုလဲေတြ႕ရွိၾကရေပသည္။
၅။ လိႈဏ္ဂူ၏အေရွ႕ေျမ ာက္ဘက္တြင္သင္ကန္းေလ်ာ္ေတာင္ႏွင္႕သင္ကန္း လွန္းေတာင္တုိ႕ကုိလိႈဏ္ဂူႏွင္႕ေျခာက္ဖာလုံခန္႕အကြာမွာလည္းေတြ႕ျမင္ၾကရေပသည္။
၆။လိႈဏ္ဂူ၏အေရွ႕ေျမ ာက္ေထာင္႕တြင္တယူဇနာခန္႕ကြာေသာေခ် ာင္း ငယ္တြင္သုံးက်ိတ္ငါးပါးေသာရဟန္းတုိ႕သည္lခႏၶပရိနိဗၺာန္ဝင္စံၾကေသာေၾကာင္႕ဓာတ္ေခ်ာင္းရွိေနပါသည္။
၇။ထန္ေကာင္းလိႈဏ္အတြင္းတုိ႕ဝင္မိသူတုိင္းေအာင္ေျမျဖစ္သည္ကုိ
ေရႊဂူေတာ္ဘုရားသမုိင္းစာမ်က္ႏွာပါ ၅၈အရသိရွိရပါသည္။
ေရွးႏွစ္ေပါင္းစြာကသကၠတုမၺသမုိင္းတြင္မွတ္တမ္းတင္ထားသည္မွာl"
ဘုရားရွင္သည္ဇာလိယမည္ေသာကြန္ခ် ာေတာင္၌ဝါဆုိေတာ္မူစဥ္ သုံးက်ိတ္ ငါးပါးေသာရဟန္းမ် ားသည္ဘုရားရွင္ထံမွကမၼ႒ာန္း
ယူခဲ႕၍တရားက်င္႕ရန္႒ာနကုိရွာေဖြၾကစဥ္lသိၾကားမင္းကlဝိသၾကဳံ နတ္သားကုိေစလႊတ္၍ရဟန္းေတာ္မ်ားတရားက်င္႕ၾကရန္lထုိလိႈဏ္
ဂူေတာ္ၾကီးကုိဖန္ဆင္းေစခဲ႕သည္"ဟုဆုိပါသည္။
ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ် ားစြာကlရဟန္းကိစၥမ် ားျပီးခဲ႕ေသာထန္ေကာင္းလိႈဏ္ေတာ္ ႀကီး သည္ ယခုအခါတြင္လႈိဏ္အတြင္း၌ရုပ္ပြားေတာ္ေက် ာက္ဆင္းတု သုံးဆူႏွင္႕အျပင္ဘက္တြင္lေစတီႏွစ္ဆူတုိ႕ကုိဖူးေတြ႕ႏုိင္ၾကေသာ္လည္း လိႈဏ္ဂူၾကီးတည္ရွိရာႏွင္႕နီးစပ္သည္႕ေဒသခံမ်ားႏွင္႕သက္ဆုိင္ရာအသီးသီးတုိ႕သည္lလိႈဏ္ဂူၾကီးကုိစနစ္တက်ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္လုိအပ္လ်က္ရွိေနေၾက ာင္းသိရပါသည္။

"လိႈဏ္ဂူၾကီးရွိတဲ႕ေနရာကုိသြားရတာ အေတာ္ေလးပင္ပန္းပါတယ္ ဘာေၾက ာင္႕လဲဆုိေတာ႕လိႈဏ္ကုိသြားမယ္႕လမ္းကုိ က်ြန္ေတာ္တုိ႕ ေဒသက ျပဳ ျပင္ခ်င္ေပမယ္႕ လမ္းျပင္ေပးမယ္႕အလွဴ ရွင္မရွိလုိ႕
ဘုရားဖူးသြားတဲ႕အခါအခက္အခဲေတြရွိေနတာပါလမ္းေကာင္းရင္က်ြန္ေတာ္တုိ႕ရြာကေနlေန႕ခ်င္းျပန္ကားနဲ႕သြားလုိ႕ရပါတယ္"ဟုေခါင္တုန္႕ေက်းရြာဦးေက် ာ္ဝင္းကေျပာၾက ားခဲ႕ပါသည္။
အဆုိပါထန္ေကာင္းလိႈဏ္ဂူၾကီးတည္ရွိရာေနရာသည္lဗန္းေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ဘူးေတာင္းlေခါင္တုန္႕ေက် းရြာအနီးရွိမဲဇာေခ် ာင္း၏ေျမ ာက္ ဘက္မုိင္(၂၀)ခန္႕အကြာတြင္တည္ရွိပါသည္lထုိလိႈဏ္ဂူၾကီးအနီးဝန္းက်င္တြင္lသဘာဝေတာေတာင္လိ်ဳေျမွာင္မ် ားရွိသစ္ပင္lဝါးရုံပင္မ် ား ထူထပ္သည္႕ေနရာတြင္ရွိသည္lသဘာဝေတာင္တန္းရႈခင္းမ် ားႏွင္႕ၾကည္ႏူးစရာေကာင္းေသာေနရာရွိထူးျခားလွသည္႕လိႈဏ္ဂူၾကီးအားလမ္းခရီးျပဳျပင္ဘုိ႕ရာအတြက္အလွဴ ရွင္မ် ား လုိအပ္ေနသလုိlထန္ေကာင္းလိႈဏ္ဂူၾကီးအားျပန္လည္ထိန္းဘုိ႕ရာလုိအပ္လ်က္ရွိေနေၾက ာင္းသိရသည္။

သန္းေမာင္ေလး (ကခ်င္ေျမ )၀၇၆

No comments:

Post a Comment