Latest News

Monday, March 5, 2018

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲႀကီး ေျဖဆိုေနစဥ္ ဆင္ျခင္သင္႕ေသာအခ်က္မ်ား

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲႀကီး ေျဖဆိုေနစဥ္ ဆင္ျခင္သင္႕ေသာအခ်က္မ်ား

ေမာင္ေသာင္းဝင္း(တမန္ေဟာင္း)

လြန္ခဲ့ေသာသီတင္းပတ္က အ႒မတန္းတြင္ ပညာသင္ယူေနေသာ သမီးႀကီး စာေမးပြဲေျဖဆိုေနသျဖင့္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားျဖစ္ေအာင္ ေဘးမွေန၍ အားေပး ခဲ့ရသည္။ သမီးႀကီးသည္ ႏွစ္စကတည္းက သင္ခန္းစာမ်ားကို ပံုမွန္ေလ့လာ ဆည္းပူးက်က္မွတ္ခဲ့သျဖင့္ ဘာသာရပ္တိုင္းကို အခက္အခဲမရွိ ေျဖဆိုႏိုင္ သည္။ အ႒မတန္းတြင္ အစိုးရစစ္ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေျဖဆိုရသျဖင့္ တကၠသိုလ္ ဝင္စာေမးပြဲႀကီး အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ ေက်ာင္းစစ္ ေမးခြန္းႏွင့္ အစိုးရစစ္ေမးခြန္းတို႔၏ အဆင့္အတန္းသည္ ကြာျခားမႈရွိေနသည္ မဟုတ္ပါလား။

စိတ္တည္ၿငိမ္ေနရန္လို

မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲႀကီး ေျဖဆိုရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကာလသည္ ေႏြဦး တေပါင္းကာလျဖစ္သည္။ ေတာင္ေလ တျဖဴးျဖဴးတိုက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ လက္ပံပင္မ်ားကလည္း နီရဲေန ေအာင္ပြင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အေဖာ္မဲ့ဥၾသငွက္ကလည္း တြန္သံေပးေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ေႏြသ႐ုပ္ေပၚေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ေႏြဦး ေလ႐ူးႏွင့္အတူ တခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ စိတ္ခံစားမႈ ပ်ံ႕လြင့္ေနတတ္သည္။ ရထားၿပီးသား စာမ်ားကိုပင္ ျပန္ေႏႊးရန္ စိတ္မပါသလို ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္ မိမိ၏ကေလးမ်ားကို စိတ္ဓာတ္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္လိုသည္။ ဆိုရလွ်င္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္ စာေမးပြဲ ကာလတြင္ ကေလးမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ၾကည့္ထားရန္ လိုအပ္သည္။

ျပန္လည္ေလ့က်င့္

အမွန္စင္စစ္မွာမူ စာႀကိဳးစားေသာကေလးမ်ားသည္ သင္ခန္းစာ အားလံုး ရၿပီးေနေလာက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ေႏႊးရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ဘာသာရပ္အလိုက္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ ဖတ္ျခင္း၊ စဥ္းစားျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ေနရန္သာ ရွိသည္။ ဦးေႏွာက္ ၾကည္လင္လန္းဆန္းေနေအာင္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေနရမည္ ျဖစ္သည္။ ခဏတျဖဳတ္ တီဗီြၾကည့္ျခင္း၊ သီခ်င္းဆိုျခင္း၊ ဂိမ္းေဆာ့ျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ ထြက္ျခင္းတို႔ လုပ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုၾကမည့္ ကေလးအားလံုးအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္သည္ က်န္းမာေရး ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ေနရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ႏွာေဆး၊ ေခ်ာင္းဆိုးျဖစ္၍ပင္ မရေပ။ ကေလးတစ္ဦးသည္ စာကို မည္မွ်ပင္ ပိုင္ႏိုင္ေနေစကာမူ စာေမးပြဲကာလတြင္ က်န္းမာေရး တစ္ခုခု ခြၽတ္ယြင္းေနမည္ ဆိုလွ်င္ ထင္သေလာက္ ေျဖဆိုႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ညီၫြတ္စြာေနထိုင္စားေသာက္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်ိန္မွန္အိပ္၊ အခ်ိန္ မွန္စားဖို႔ လိုသည္။ ေရခ်ဳိးရာ တြင္လည္း ဆင္ျခင္ရန္ လိုသည္။ ေႏြးေႏြး ေထြးေထြး လံုလံုၿခံဳၿခံဳေနရန္ လိုအပ္သည္။

ဖိအားမေပးမိဖို႔လို

တခ်ဳိ႕ေသာ မိဘမ်ားသည္ ကေလးမ်ားကို စာေမးပြဲနီးမွသာ ညဥ့္နက္ သန္းေခါင္ စာက်က္ခိုင္းေလ့ရွိၾကသည္။ မအိပ္ခ်င္ေအာင္ လက္ဖက္သုပ္ မ်ား စားခိုင္းသည္။ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္မ်ား ေသာက္ခိုင္းသည္။ အခ်ဥ္မ်ား စားခိုင္းသည္။ ငွက္သိုက္၊ ၾကက္ေပါင္းရည္၊ ကြၽဲ႐ိုင္းကဲ့သို႔ေသာ အားျဖည့္ အခ်ဳိရည္ဘူးမ်ား တိုက္ၾကသည္။ ထိုသို႔လုပ္ျခင္းသည္ ကေလးကို ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ကေလးသည္ စာက်က္မရသည့္အျပင္ အိပ္ေရးပ်က္ထားေသာေၾကာင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္လည္း စိတ္ရႊင္လန္းမႈ၊ ဦးေႏွာက္ၾကည္လင္မႈ မရွိေတာ့ေပ။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ စာေမးပြဲက်႐ႈံးၾကရသည္။

တခ်ဳိ႕ေသာ မိဘမ်ားသည္ ေဗဒင္ႏွင့္ အခါေတာ္ေပးမ်ား လုပ္ခိုင္းသည့္ အတိုင္း ကေလးမ်ားကို မဟုတ္မဟတ္ဂါထာမ်ား ရြတ္ခိုင္းသည္။ စာေမးပြဲ ခန္းသို႔ အေဆာင္ယၾတာမ်ား ယူခိုင္းၾကသည္။ ထိုသို႔လုပ္ခိုင္းျခင္းသည္ ကေလး မ်ား၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္လုိေသာစိတ္ကို ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕ေသာကေလးမ်ားသည္ ထိုဂါထာမ်ားရြတ္ေနရသျဖင့္ စာေႏႊးခ်ိန္ပင္ မရေတာ့ေပ။ အမွန္စင္စစ္မွာမူ ပညာသင္ႏွစ္စကတည္းက စာကို ပံုမွန္က်က္မွတ္ ထားသူမ်ားသည္ မည္သည့္အေဆာင္ယၾတာမွ် မလိုအပ္ေပ။ ဂုဏ္ထူးမ်ားစြာ ျဖင့္ပင္ ေအာင္ျမင္ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ စာေမးပြဲ ကာလတြင္ ကေလးမ်ားကို ဖိအားမေပးမိဖို႔ အထူးဂ႐ုျပဳရန္ လိုအပ္ သည္။

စနစ္တက် ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္လို

ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ စာေမးပြဲအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေဘာပင္၊ ခဲတံ၊ ခဲဖ်က္၊ ေပတံ၊ ကြန္ပါဘူးမ်ားကို စနစ္တက် ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား သင့္ေပသည္။ စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ ေဘာပင္အသစ္ျဖင့္ ေျဖဆိုမည္ဆိုလွ်င္ မင္လိုက္မေကာင္းသျဖင့္ ေရးသားရာတြင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဘာပင္၊ ခဲတံမ်ားကို ႀကိဳတင္၍ အစမ္းေရးထားသင့္သည္။ မင္လိုက္ေကာင္းေသာ ေဘာပင္အမ်ဳိးအစားကို ဝယ္ထားသင့္သည္။ ခဲသားေခ်ာသည့္ခဲတံသည္ ပံုဆြဲရာတြင္အဆင္ေျပေစသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ခဲတံ မ်ားသည္ အေရာင္မွိန္သျဖင့္ ႐ုပ္ပံုႏွင့္ မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ား ေမွးမွိန္ေနတတ္ေပသည္။ ထို႔အတူ တခ်ဳိ႕ေသာ ခဲဖ်က္မ်ားသည္ ပ်က္မသြားဘဲ အေျဖလႊာမ်ားတြင္ မဲညစ္က်န္တတ္သျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ခဲဖ်က္မ်ားကို ဝယ္ထား သင့္သည္။ တတ္ႏိုင္ပါက စာေမးပြဲအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အကူပစၥည္း အားလံုးကို စမ္း၍သံုးၾကည့္ထားသင့္သည္။

ဘာသာတရားကိုင္း႐ႈိင္းရန္လို

စာေမးပြဲေျဖဆိုၾကမည့္ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ရတနာသံုးပါးႏွင့္ အနေႏၲာ အနႏၲငါးပါး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို မေမ့သင့္ေပ။ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသို႔မသြားမီ ျမတ္စြာဘုရားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ငါးပါးသီလ ခံယူ၊ ဆြမ္း၊ ေရခ်မ္း၊ ဆီမီးကပ္လွဴျခင္း၊ မိဘမ်ားအား ကန္ေတာ့ျခင္း၊ သတၱဝါမ်ားကို ေမတၱာပို႔ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားသင့္ေပသည္။ စာေမးပြဲခန္းတြင္လည္း အခန္းေစာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းေစာင့္နတ္မ်ားကို ေမတၱာပို႔သင့္ေပ သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ စိတ္ရႊင္လန္းၾကည္လင္ ေနၿပီး မိမိအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။

ေက်ာင္းသို႔ ႀကိဳတင္သြား

စာေမးပြဲမေျဖဆိုမီ အနည္းဆံုးမိနစ္သံုးဆယ္ခန္႔ ႀကိဳတင္ေရာက္သင့္သည္။ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ကတ္ မေမ့ရန္ အထူးသတိထားရန္ လိုအပ္သည္။ ေက်ာင္း ဝတ္စံုကိုလည္း သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ဝတ္ဆင္သြားသင့္သည္။ တစ္ကိုယ္လံုး ရႊင္လန္း တက္ၾ<ြကေနမွသာလွ်င္ မိမိကုိယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲ ခန္းဝင္ရန္ ေခါင္းေလာင္းတီးသည္ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ေဘာပင္၊ ခဲတံ၊ ေပတံ၊ ခဲဖ်က္၊ ကြန္ပါဘူးမ်ားကို တစ္ပါတည္းယူသြားသင့္သည္။ စာေမးပြဲခန္း ႀကီးၾကပ္ သူမ်ားက စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ဖတ္ျပလွ်င္ ေသခ်ာဂ႐ုစိုက္ နားေထာင္သင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ စာေမးပြဲေျဖဆို မည့္ေန႔တြင္ ဝမ္းႏူးစာမ်ား၊ တက္စာမ်ား၊ အပူအစပ္ မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေပသည္။ အစာေၾကလြယ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား၊ အသီးအရြက္မ်ားကိုသာ စားသင့္ေပသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ေပါ့ပါးသြက္လက္ ေနမည္ျဖစ္သည္။

စနစ္တက်ေျဖဆိုသင့္

သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အလိုက္ ေမးခြန္းလႊာေဝလွ်င္ အစ၊ အဆံုး ေသခ်ာစြာ ဖတ္သင့္သည္။ ေမးခြန္းတြင္ စာမ်ားပ်က္ေနလွ်င္၊ နံပါတ္ေက်ာ္ ေနလွ်င္၊ မစံုလွ်င္၊ ေမးခြန္းတြင္ တစ္ခုခုလြဲေခ်ာ္ေနလွ်င္ အခန္းေစာင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔သင့္သည္။

အေျဖလႊာတြင္ မိမိ၏ခံုနံပါတ္ကို ပီသစြာေရးရမည္။ စာေမးပြဲအခန္း ေစာင့္မ်ားက ေျဖဆိုလို႔ရၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ေမးခြန္းကို ေသခ်ာနားလည္စြာ ဖတ္ၿပီး နံပါတ္တပ္ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ပုဒ္ၿပီးတိုင္း မ်ဥ္းကို ေသခ်ာစြာပိတ္ရ မည္။ ေမးခြန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေပးထားေသာ အမွတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ေျဖဆိုသင့္ေပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၁ဝ မွတ္တန္ ေမးခြန္းကို ၅ မွတ္ဖိုး ေလာက္ ေျဖထားမည္ဆိုလွ်င္ အမွတ္ျပည့္ရမည္ မဟုတ္ေခ်။ ထပ္မံ ေတာင္းထားသည့္ အေျဖလႊာမ်ားကို မိမိခံုနံပါတ္ေရးဖို႔ရန္ လိုအပ္သည္။

ေမးခြန္းအားလံုးေျဖဆိုအၿပီးတြင္ နံပါတ္မ်ားအားလံုး ေရးထားျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ စာလံုးေပါင္းမ်ား မွန္၊ မမွန္တို႔ကို ျပန္လည္စစ္ေဆးသင့္ေပသည္။ ထိုသို႔မစစ္ေဆးလွ်င္ အမွတ္ျပည့္ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ အခန္းျပင္ ေရာက္ၿပီးမွ မိမိအေျဖလႊာကို ျပန္ၾကည့္ခြင့္ရေတာ့မည္မဟုတ္သျဖင့္ သတ္မွတ္အခ်ိန္ျပည့္မွသာ စာေမးပြဲခန္းထဲမွ ထြက္သင့္သည္။

ေခါင္းထဲမွထုတ္ထားရန္လို

ျမန္မာစာေျဖဆိုသည့္ေန႔မွစ၍ ေျဖဆိုၿပီးသည့္ ဘာသာရပ္တိုင္းကို ေခါင္းထဲမွ ထုတ္ထားရန္လိုသည္။ အေကာင္းဆံုးေျဖဆိုခဲ့ၿပီးၿပီဟု ဆံုးျဖတ္ ထားရမည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေျဖဆိုၿပီး ဘာသာရပ္မ်ားအေပၚ အားမလိုအားမရ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ထုိသို႔ျဖစ္ေန မည္ဆိုလွ်င္ ေနာက္ဘာသာရပ္မ်ား ေျဖဆိုရာတြင္ အမွတ္ျပည့္ရႏိုင္ေတာ့ မည္မဟုတ္ေခ်။ ဦးေႏွာက္ထဲတြင္ ေန႔စဥ္ေျဖဆိုရမည့္ ဘာသာရပ္တစ္ခု ခ်င္းစီကိုသာ ထည့္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မလိုအပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ေခါင္း႐ႈပ္မခံဖို႔ လိုသည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္ရန္လို

တခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ဘာသာရပ္အားလံုးကို ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖဆိုႏိုင္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕မွာမူ အားမရသည့္ ဘာသာမ်ား ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုကေလးမ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မမွားဖို႔ လိုသည္။ တခ်ဳိ႕ကေလးမ်ားသည္ ဘာသာရပ္အားလံုးတြင္ ဂုဏ္ထူးမထြက္ႏိုင္သျဖင့္ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ အေျဖလႊာကို ၾကက္ေျခခတ္ခဲ့ၾကသည္။ မွားယြင္းေသာ လုပ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထက္ ေကာင္းေသာအခ်ိန္ မရွိေပ။ ေနာက္တစ္ႏွစ္ဆိုေသာ အခ်ိန္သည္ မေသခ်ာ၊ မေရရာေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အေျဖလႊာကို ၾကက္ေျခခတ္သည့္လုပ္ရပ္မ်ဳိးကို အထူးေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေပသည္။ သူမ်ားစကားကို နားမေယာင္သင့္ေပ။ မိမိကံၾကမၼာကို မိမိကိုယ္တိုင္ ဖန္တီး ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲခန္းထဲတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္ကန္ရန္အထူးအေရးႀကီးသည္။

ၿခံဳ၍တင္ျပရလွ်င္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဒသမတန္း၌ ပညာသင္ယူေနေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူအားလံုးသည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲႀကီး ေျဖဆိုၾကရ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထိုစာေမးပြဲႀကီးသည္ အထက္တန္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အနာဂတ္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ စာေမးပြဲႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။

ထိုစာေမးပြဲတြင္ ထူးခြၽန္စြာ ေျဖဆိုႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ မိမိ ဆက္လက္ ပညာဆည္းပူးလိုေသာ တကၠသိုလ္ကို တက္ေရာက္ခြင့္ရၾကမည္ ျဖစ္သည္။ စာသင္ႏွစ္စကတည္းက ပံုမွန္ေလ့လာသင္ယူက်က္မွတ္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ဆႏၵႏွင့္ဘဝ တစ္ထပ္တည္း ျဖစ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ အဆံုး အျဖတ္ေပးမည့္ အတန္းတင္စာေမးပြဲႀကီး ေျဖဆိုေနစဥ္ကာလအတြင္း စာေရးသူအႀကံျပဳထားသည့္အတိုင္း ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ေနထုိင္ၿပီး ေမးခြန္း မ်ားကို နားလည္ေအာင္ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ဖတ္ကာ ေအာင္မွတ္ရရွိေအာင္၊ တတ္ႏိုင္ပါက ဂုဏ္ထူးမွတ္မ်ား ရရွိသည္အထိ ရွိသမွ် ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းကို အစြမ္းကုန္ထုတ္၍ ေျဖဆိုသြားႏိုင္ၾကပါေစ။ ။​ေၾကးမႈံ

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post