Latest News

Monday, March 19, 2018

ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္

ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္


စစ္ေတြ    မတ္    ၁၈

UEHRD     စီမံကိန္း ဒုတိယဥကၠ႒  လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္   ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး၊ အလုပ္ သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္  ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး  ဦးသိန္းေဆြႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ မတ္ ၁၇ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္အစိုးရ ရိပ္သာအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  

အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး တို႔က ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္   ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။

မတ္ ၁၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ UEHRD  စီမံကိန္း ဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး၊ ဦးသိန္းေဆြ၊ ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္း သက္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုႏွင့္ အတူ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ UEHRD  ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခ အေန ရွင္းလင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွက    ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး    ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ မ်ားစြာက်န္ရွိေနပါ ေၾကာင္း၊  ယခုအစိုးရသစ္    တာဝန္ယူကတည္းက တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္    ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားအေရး တြင္  ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်သည့္ေနရာမ်ားကို  ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါေၾကာင္း၊   ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္တြင္သာမက လူေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ေဘးတြင္လည္း ထိပ္ဆုံးကခံစားရေသာ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ အမ်ားဆုံးေဆာင္ရြက္ ေပးေနပါေၾကာင္း၊  ရခိုင္ျပည္နယ္  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္  လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ စက္မႈဇုန္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရး စသည္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥကို တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္း အတာအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြင္း    လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊   ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း UEHRD  ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ UEHRD  ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ တြင္ ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ေရရွည္ပဋိပကၡကင္းေဝးေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အစဥ္အဆက္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ၊ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ၊ သဟဇာတျဖစ္မႈတို႔ျဖင့္ ေရရွည္ပဋိပကၡကင္းေဝးေရး ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အတြက္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကို တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တို႔သည္   ပိုမိုနီးကပ္စြာ  ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ရခိုင္ျပည္နယ္သူ၊ ျပည္နယ္သားမ်ား၏ဆႏၵကို အေလး ထားပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခြင့္ျပဳေပးသည့္ေနရာတြင္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္လက္ခံေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ သေဘာတူညီခ်က္အတိုင္းအေျခခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္  ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ထိခိုက္စရာလုံးဝမပါရွိပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္လက္ခံေရး စခန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ကုန္းလမ္းမွလာမည့္သူ မ်ားကို ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲစခန္းတြင္ လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ေရလမ္းေၾကာင္းမွ လာမည့္သူမ်ားကို ငါးခူရစခန္းတြင္ လက္ခံရန္စီစဥ္ထားပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္လက္ခံရာတြင္ လူမွားျခင္း၊ လူထပ္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားပါလာျခင္းမ်ား လုံးဝမရွိေအာင္စနစ္တက် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ UEHRD  ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္က ႏိုင္ငံတကာ၏ စြပ္စြဲျခင္းခံေနရမႈ၊ လက္ရွိအေျခအေနကို သိရွိ႐ုံတင္မက သေဘာေပါက္ နားလည္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ UEHRD သည္ ရခိုင္ ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဒသခံ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတို႔၏  ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက   ျပန္လည္ လက္ခံေရး၊ ေနရာခ်ထားေရးတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေမးျမန္း ၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္ ေသာအဖြဲ႕သည္ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ေမာင္ေတာ ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ အင္းဒင္ေက်းရြာသို႔ေရာက္ရွိၾကၿပီး လုံၿခံဳေရး ႏွင့္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးကာ ျပန္လည္ လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ အထူးလိုအပ္ သည္ျဖစ္၍  နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲေလးခု  တိုးျမႇင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္ေသာ ေျမဧရိယာ ႏွင့္ ရြာေျမမ်ား ထိခိုက္မႈမရွိေရး စိစစ္ေဆာင္ရြက္သည္။

ထို႔ေနာက္  ျမင္းလြတ္-ဂ်င္းေတာ-သေျပေတာ-ဥေဒါင္း-ေမာင္ေတာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ထြက္ခြာၿပီး မီးေလာင္ခဲ့သည့္ ေက်းရြာ မ်ားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

ယင္းေနာက္ ၿမိဳ႕သူႀကီးေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီး နယ္ေျမလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ ႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်းရြာသို႔ေရာက္ရွိၾကၿပီး ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာမည့္သူမ်ားအတြက္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အိမ္ရာမ်ားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီး မ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းႏိုင္ထြန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ မ်ဳိးေဆြဝင္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

သတင္းစဥ္

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post