Latest News

Friday, April 15, 2016

ပုသိမ္ျမိဳ႕နံမည္အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲလာပုံ

(၁) အတိသဥၨာနဂေရာ
(၂) ကူးသိမ္(ကုသိမ္)
(၃) ကုသိမ-ပုသိမနဂရ
မြန္ဘာသာ = ပသိင္
ပသီလူမ်ိဳးအေခၚ = ျမိဳ့ပသီ
တလိုင္းကရင္အေခၚ = ေဝ့ပသီ
(၄) ပသီျမိဳ႕
(၅) ပုသိမ္္္ျမိဳ႕
(၆) နဂရေဝပုလႅ
(၇) ေကာ့သိၼိန္
-----------------------------------------
(၁) အတိသဥၨာနဂေရာ
ေရွးေဟာင္းေရႊတိုက္ေတာ္စာတမ္းတြင္
"အတီေတသဥၨာနံ ရမၼတီတိ အတိသဥၨာ နဂေရာ" ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ "ေရွးကအလြန္ေပ်ာ္ေမြ႔ဖြယ္ေကာင္းေသာျမိဳ႕" ျဖစ္သည္။
--------------------------------------------
(၂) ကူးသိမ္ (ကုသိမ္)
သာသနာသကၠရာဇ္ ၅၅၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ သေရေခတၱရာ ျပည္ ရန္မုကၡမင္း လက္ထက္တြင္
သီဟိုဠ္က်ြန္း၌ ဒုဗၻိကၡႏၲရ ကပ္ဆိုက္ေရာက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုလက္ရွိ ပုသိမ္ျမိဳ႕(အတိသဥၨာနာဂရ) သေဘာၤဆိပ္သို႔ ရဟႏၲာအရွင္သူျမတ္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔အထိ ကူးၾကြေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ က်န္ခဲ့၍ အခ်ိဳ႕မွာ မဇိၩမေဒသႏွင့္ သေရေခတၱရာျပည္သို႔ျပန္ၾကြသြားခဲ့ပါသည္။ အတိသဥၨာနာဂရျမိဳ႕သည္ နိဗၺာန္္မဂ္ဖိုလ္ သို႔ကူူးရာ ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ကူးသိမ္(ကုသိမ္) ဟုေခၚေဝၚသမုတ္ခဲ့ၾကသည္။
-----------------------------------------------
(၃)ကုသိမ=ပုသိမနဂရ
ထို႔ေနာက္ကုသိမ္ျမိဳ႕ကိုမြန္လူမ်ိဳးမ်ားက ပသိင္။ ပသီလူမ်ိဳးမ်ား ကျမိဳ႕ပသီ။ တလိုင္းကရင္မ်ား က ေဝ့ပသီ ဟုေခၚေဝၚခဲ့ၾကျပီး ပါဠိ အေရးအသား တြင္
(ကုသိမ=ပုသိမနဂရ) ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚခဲ့ၾကသည္။
-----------------------------------------------
(၄) ပသီျမိဳ႕
ခရစ္္ ႏွစ္သကၠရာဇ္ ၁၂၂၁ မွ ၁၂၃၃ အထိ ပုသိမ္ျမိဳ႕ကို ပသီ ကုလားမင္းမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပသီျမိဳ႕ဟုေခၚတြင္ခဲ့သည္။
----------------------------------------------
(၅) ပုသိမ္ျမိဳ႕
ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၁၂၃၃ တြင္ တလိုင္းမင္းသား ဂုဏၬဝညီေနာင္တို႔က ကုလားမင္းသားအားလုပ္ၾကံ၍ ဂုဏသာရမင္း ၈-ႏွစ္။ ညီေတာ္ ဂုဏသာရီမင္း ၉-ႏွစ္။
သာသနာျပဳသမုဒၵေယာ ၏ခမည္းေတာ္ ၁၃-ႏွစ္တို ႔စိုးစံခ်ိန္ အထိ ပုသိမ္ျမိဳ႕အမည္ျဖင့္ သမုတ္ခဲ့သည္။
----------------------------------------------
(၆) နဂရေဝပုလႅ
ခရစ္ႏွစ္ ၁၂၆၃ ခုႏွစ္ သမုဒၵေကာသမင္းႏွင့္ ဥမၼာဒႏၲီ တို႔လက္ထက္တြင္ ပုသိမ္ျမိဳ႕သည္ အလြန္ စည္ပင္သာယာခဲ့သျဖင့္ နဂရေဝပုလႅ ဟုအမည္တြင္ခဲ့သည္။
----------------------------------------------
(၇) ေကာ့သၼိန္ (Cosmin)
ခရစ္ႏွစ္ ၁၅၈၆ ခု။ သာသနာသကၠၠရာဇ္ ၉၄၈ ခုႏွစ္ တြင္ အဂၤလိပ္ လူမ်ိဳးထဲမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ပထမ ဆုံးေရာက္လာသူ Mr. Ralph Fitch မွတ္တမ္းအရ ပုသိမ္ျမိဳ႕ကို မြန္ဘာသာျဖင့္ ေကာ့သိၼန္ အဂၤလိပ္နံမည္ ျဖင့္(Cosmin) ဟု ေခၚေဝၚခဲ့သည္။
----------------------------------------------
ပုသိမ္ဟုေခၚရသည့္အေၾကာင္းရင္း
______________________________
ကုလားက်မင္း နရသူ၏သားေတာ္မင္းရဲနရသိခၤ က ရန္ဘက္ျဖစ္ေသာ ပဋိကၡရား ကုလားမင္းတိို႔ ႏွင့္စစ္ေရးျပိဳင္ဆိုင္ရာတြင္ ပုသိမ္ျမိဳ႕အားခံတပ္ျမိဳ႕အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေနမိတၱကက်မ္း ရာဇမတၱံက်မ္း သေရာဓရက်မ္း သရဝိေဇၨာဓရက်မ္း ေဇာ္တိဓိပိကာက်မ္း အစရွိသည့္ ေဗဒင္က်မ္းၾကီးမ်ားႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္၍ ကုသိမ္ (က.န.သ) မွာရန္ျဂိဳလ္ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ က-အစား ေအာင္ဓာတ္ မိတ္ဓာတ္ျဖစ္ေသာ ပ-အကၡရာကို ယူ၍ ကုသိမ္ မွ ပုသိမ္ဟုေျပာင္းလဲေခၚၾကသည္ မွာယေန႔တိုင္ခဲ့ၿပီ .....။
Kyaw Mya Lin No comments:

Post a Comment