Latest News

Thursday, February 15, 2018

ဆင္ျဖဴရွင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ပဲြၾကီး ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ပုံရိပ္

ဆင္ျဖဴရွင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ပဲြၾကီး ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ပုံရိပ္

ေဖေဖၚ၀ါရီ လဆန္းပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္မွ သမုိင္းတြင္ အၾကီးက်ယ္ဆုံးဟု ေျပာ၍ ရသည့္ ၾကည္းေရေလ တပ္ေပါင္းစု ကမ္းတက္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈၾကီးအား ဆင္ျဖဴရွင္ဟု အမည္ေပးကာ ဒုံးလက္နက္ အစစ္မ်ား နဲ႕ ျပစ္ခတ္ ေလ့က်င့္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဆင္ျဖဴရွင္သည္ ၁၈ ရာစုႏွစ္ ျမန္မာသမုိင္းတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ ဘုရင္တပါး ျဖစ္ျပီး ယုိးဒယား ႏူိင္ငံ ျမဳိ႕ေတာ္ အယုဒၶရ အား တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ႏူိင္ခဲ့ယုံမက တရုတ္တုိ႕၏ က်ဳးေက်ာ္မႈကုိ ေအာင္ျမင္စြာ တြန္းလွန္ႏူိင္ခဲ့တဲ့ ဘုရင္တပါး ျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါ နာမည္ကုိ သုံးျပီး လူသိရွင္ၾကားျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ႏူိင္ငံတကာ အလယ္မွာ အဖတ္ဆယ္မရေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ဂုဏ္သိကၡာ ကုိ ျပန္လည္ အေရာင္တင္ရန္ ႏွင့္ မိမိတုိ႕သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိတဲ့ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ တုိက္ခိုက္ေရး တပ္ၾကီး အျဖစ္ ရပ္တည္ဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္ေဖၚျပသလုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား နဲ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္ အေျမွာက္သံ ဗုံးသံမ်ား ေအာက္တြင္ေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ စစ္ဆင္ေရး ပုိင္းဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားနဲ႕ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ လုံးလုံး တုိက္ခုိက္ေနရတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ပဲြ မ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္တြင္း ၀ါဒေရးပုိင္းဆုိင္ရာ နဲ႕ စိတ္ဓါတ္ေရးပုိင္းဆုိင္ရာ ေတြမွာ လႈတ္ခပ္တုိက္စားလာေနမႈ မ်ားကုိ ဖုံးဖိ ထားႏူိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ႏွစ္လ ၾကာ ၾကဳိတင္ ျပင္ဆင္ထားခဲ့တဲ့ စစ္ေရး ေလ့က်င္မႈၾကီးက ဒုတိယအၾကိမ္ ျဖစ္တယ္လုိ႕ ေျပာလုိ႕ရပါတယ္။ ပထမအၾကိမ္ က လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ က ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ယခု စစ္ေရး ေလ့က်င္မႈၾကီးက ေျခလ်င္ တပ္အင္အား ရွစ္ေထာင္ခန္႕ပါ၀င္ျပီး ေရတပ္ နဲ႕ ေလတပ္က ျပစ္ကူ ေပးကာ ေလ့က်င္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ျပီး ပုသိမ္ျမဳိ႕ အနီးမွာ က်င္းပခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏူိင္ငံမွာ အေမရိကန္ နဲ႕ အတူ ပူးတဲြ စစ္ေရးေလ့က်င္ေနတဲ့ Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈၾကီးနဲ႕ လက္နက္အင္အား မသာရင္ေတာင္မွ နည္းဗ်ဳဟာ ပုိ္င္းမွာ အသာရေအာင္ ျပဳလုပ္ဖုိ႕ ရည္ရြယ္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ယခင္ က Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈၾကီး ကုိ ႏူိင္ငံေပါင္း ၂၉ ႏူိင္ငံ နဲ႕ အတူ ျမန္မာကုိပါ ေလ့လာသူ အဆင့္အတန္း ဖိတ္ၾကားခဲ့ေပမယ့္ ယခုအခါမွာေတာ့ ျမန္မာ စစ္တပ္မွ အရာရွိ သုံးဦးသာ ဖိတ္ၾကားခဲ့ျပီး ျမန္မာ အလံလည္း မလႊင့္ထူခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္မာအား စစ္ဆင္ေရး၏ လူသားခ်င္းဆုိင္ရာ အကူအညီ ေပးေရးဖက္မွာ ေခ်ာင္ထုိးထားခဲ့ပါတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဆင္ျဖဴရွင္ စစ္ေရးေလ့က်င္ပဲြၾကီးကေတာ့ လႈပ္ရွားႏူိင္မႈ စြမ္းရည္ ႏွစ္ခုကုိ အသားေပး ေလ့က်င္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမတခုက ကမ္းတက္ေရယာဥ္မ်ား သုံးျပီး ရန္သူ႕နယ္ေျမမွာ ေျခကုပ္စခန္း တည္ေဆာက္ႏူိင္ေအာင္ လႈပ္ရွားခဲ့ျပီး ကမ္းတက္ရာမွာ တင့္ကားမ်ားပါ ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဆုိပါ ကမ္းတက္ စစ္ဆင္ေရးၾကီးကုိ ဟန္႕တားရန္ ၾကဳိးပမ္းလာတဲ့ ရန္သူတပ္မ်ားကုိ စစ္သေဘၤာၾကီးမ်ား ျဖင့္ ျပစ္ကူေပးကာ ဟန္႕တားခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒုတိယ လႈပ္ရွားမႈ စြမ္းရည္ကေတာ့ ေျမျပင္ ရန္သူစခန္းမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ႏူိင္ေရး ဦးတည္လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါ စစ္ဆင္ေရးၾကီးတြင္ သံခ်ပ္ကာ တပ္မ်ား၊ အေျမွာက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ မနားတမ္း ျပစ္ခတ္မႈမ်ား အျပင္ ေလေၾကာင္းမွ ျပစ္ကူ ေပး တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ပါ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ယင္းႏွင့္အတူ အေသးစား စစ္ေရး ေလ့က်င္မႈမ်ားပါ ပူးတဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမတခု က ေလထီး စစ္ဆင္ေရး ျဖစ္ျပီး အထူး တုိက္ခုိက္ေရး တပ္မ်ားကုိ ဟယ္လီေကာ္ပတာ မ်ားျဖင့္ သယ္ေဆာင္ကာ ရန္သူ ခံစစ္ေၾကာင္း ေနာက္ကုိ ခ်ေပးကာ တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ ရွာေဖြေရး နဲ႕ ကယ္ဆယ္ေရး အျပင္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရသူမ်ားကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးႏူိင္ေရး တုိ႕ပါ၀င္ပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေနာက္အုပ္စုမ်ား မွ မနားတမ္း ေ၀ဖန္ တုိက္ခုိက္လာခ်ိန္မွာ စစ္ဖက္ အရာရွိၾကီးမ်ား အေနျဖင့္ တပ္တြင္း စိတ္ဓါတ္ေရးပုိင္းမွာ ပ်က္ျပားလာမွာကုိ အထူးစုိရိမ္မကင္း ရွိေနၾကပါတယ္။

စစ္ေရးေလ့က်င္မႈၾကီးအျပီးမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ေျပာတဲ့ မိန္႕ခြန္းထဲမွာ “တုိင္းျပည္ရဲ႕ ကာကြယ္ေရး အားေပ်ာ့ေနခဲ့ရင္ ျမန္မာႏူိင္ငံလုိ ႏူိင္ငံငယ္မ်ား အေနနဲ႕ မဟာ အင္အားၾကီး ႏူိင္ငံမ်ားရဲ႕ ျခိမ္းေျခာက္ ေစာ္ကားမႈ ခံရဖြယ္ရွိတယ္” ပါရွိခဲ့ပါတယ္။

၎တုိ႕အေနနဲ႕ က ယခုလုိ အခ်ိန္မွာ အေနာက္ႏူိင္ငံမ်ားက စစ္ေရးအရ တုိက္ရုိက္ က်ဴးေက်ာ္လာမယ့္ အေရးကုိ ၂၀၀၃ ခုနွစ္ အီရတ္ က်ဴးေက်ာ္မႈ ျဖစ္ခဲ့စဥ္ကလုိ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ မရွိေတာ့ေပမယ့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ တရုတ္ႏူိင္ငံမ်ားနဲ႕ နယ္ျခား ပဋိပကၡ ျဖစ္ႏူိင္ေခ်မ်ားကုိ ေတာ့ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္ မွ မၾကာခဏ ေျပာေလ့ရွိတဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္း ျပည့္၀ေသာ တပ္မေတာ္ၾကီး ျဖစ္လာေရး ဆုိတဲ့ စကားကုိေထာက္ရင္ စံခ်ိန္စံႏႈန္း မျပည့္ေသးလုိ႕ ယူဆႏူိင္ျပန္ပါတယ္။ ၎ဆုိလုိသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္း ျပည့္၀ေသာ တပ္မေတာ္ၾကီး ဆုိသည္မွာ နည္းပညာ ပုိင္းမွာ ေခတ္မွီျပီး စစ္ဆင္ေရး ဖက္မွာ ပုိမုိ ေလ့က်င့္မႈ ျပည့္၀ျပီး ေပါင္းစပ္တုိက္ခုိက္ႏူိင္စြမ္း ကုိ ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္ပုံရပါတယ္။

ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္လုပ္လာတဲ့ အျပင္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ ပင္လယ္ျပင္မွာ ေရတပ္အင္အား ၾကီးထြားလာဖုိ႕ Steath ဖရီးဂိတ္ စစ္သေဘၤာမ်ားပါ ထုတ္လုပ္လာခဲ့ပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္ ၾကည္းတပ္ႏွင့္ ေလတပ္ ေခတ္မွီေရးမွာေတာ့ စိမ္ေခၚမႈေတြနဲ႕ ရင္ဆုိင္လာခဲ့ရပါတယ္။ ႏူိင္ငံ အလယ္ပုိင္းမွာ ႏွစ္စဥ္လုိလုိ ေသေသခ်ာခ်ာ အကြက္ခ်ျပီး ျပဳလုပ္ေနက် စစ္ေရး ေလ့က်င္မႈ မ်ား နဲ႕ တကယ္တမ္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားနဲ႕ တုိက္ပဲြမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္က သိသိသာသာ ၾကီး ကြာဟေနပါတယ္။

အဆုိပါ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ပဲြမ်ားမွာ အဓိက ဦးေဆာင္ေနတာက ေျခလ်င္ တပ္ရင္း တပ္မမ်ား ျဖစ္ျပီး အျမဲလုိ လူအင္အား ေလ်ာ့နည္းျပီး ဖဲြ႕စည္းပုံ မျပည့္ခ်င္း၊ ေလ့က်င့္မႈ မလုံေလာက္ျခင္း နဲ႕ ေထာက္ပံ့ေရး ပုိင္းမွာ ခ်ဳိ႕ငဲ့ေနျခင္းမ်ား ျဖင့္ အျမဲလုိ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။

ထုိသုိ႕ လူအင္အား မျပည့္စုံမႈေၾကာင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းႏြယ္ေနေသာ တပ္မ်ား ကုိ အခ်ိန္မွီ အစားမထုိးႏူိင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေအာင္ ေရွ႕တန္းမွာပဲ ေနၾကရျပီး စစ္ေျမျပင္ သတင္းေထာက္လွမ္းေရးမွာလည္း လုံး၀ကုိ အားေပ်ာ့ေနျပီး မရွိဖူးလုိေတာင္ ေျပာ၍ရတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနပါတယ္။

ထုိ႕အတြက္ စစ္ေရးအရ ဘယ္လုိမွ လက္မခံႏူိင္တဲ့ ပမာဏ အထိ အက်အဆုံး မ်ားလာ တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကစျပီး ကခ်င္၊ ရွမ္း ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မ်ား ဖက္မွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အက်အဆုံးက ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ေဖေဖၚ၀ါရီ ႏွင့္ ေမလအၾကား ကုိးကန္႕တုိက္ပဲြမ်ားမွာ တပ္မေတာ္ဖက္က စံခ်ိန္တင္ေအာင္ ၈၀၀ ခန္႕အထိ က်ဆုံးသြားခဲ့ရပါတယ္။

ထုိ႕အတြက္လည္း တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား မ်ားအေပၚ  ရက္ရက္စက္စက္ ျပဳက်င့္လာမႈေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ရခုိင္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားကေတာ့ စံခိ်န္စံႏႈန္း ျပည္မွီတဲ့ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ထိခုိက္သြားေစခဲ့ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ဖက္က လစာ နဲ႕ ခံစားခြင့္မ်ား တုိးျမွင့္ေပးဖုိ႕ စီစဥ္လာေနျပီး ေရွ႕တန္း ကတုတ္က်င္းေတြထဲမွာ တုိက္ေနရသူမ်ား အတြက္ ေလေၾကာင္းမွ ျပစ္ကူေတြ ပုိေပးဖုိ႕ ျပဳလုပ္လာေနပါတယ္။

ေခတ္မမွီေတာ့တဲ့ ၁၀၅မမ နဲ႕ ၁၂၂ မမ အေျမွာက္ၾကီးမ်ားေနရာမွာ တာေ၀းျပစ္ ၁၅၅မမ အေျမွာက္ၾကီးမ်ား စတင္အသုံးျပဳလာခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႕အျပင္ တရုတ္ ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီယား မွ ရထားတဲ့ ထရပ္ကားမ်ား ေပၚ တပ္ဆင္ ျပစ္ခတ္လုိ႕ရတဲ့ ၁၂၂မမ ႏွင့္ ၂၄၀မမ Multiple Launch Rocket System (MLRS) မ်ားပါ အသုံးျပဳလာေနျပီး တပ္မေတာ္မွလည္း ယခုအခါ ကုိယ္ပုိင္ ထုတ္လုပ္လာေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလတပ္အင္အားမွာ မၾကာမီက စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြင္း ရုရွားလုပ္ Mi 24P Hind အမ်ဳိးအစား တုိက္ခုိက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ သုံးစဲြလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ Closed Air Support (CAS) အတြက္လည္း ေတာင္ပံ အားျပဳ ေလယာဥ္ၾကီးမ်ားကုိ ပုိမုိ အားထာကာ အသုံးျပဳလာခဲ့ပါတယ္၊ ၁၉၉၀ ေလာက္ကတည္းက စတင္ အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ ေခတ္မမွီေတာ့တဲ့ တရုတ္ ေလယာဥ္မ်ား ေနရာမွာ တရုတ္ နဲ႕ ပါကစၥတန္ တုိ႕ ပူးတဲြ ထုတ္လုပ္တဲ့ JF-17 တုိက္ေလယာဥ္မ်ားကုိ အစားထုိးလာခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါ တုိက္ေလယာဥ္မ်ားက ပါကစၥတန္ အေနာက္ေျမာက္ေဒသ ေတာေတာင္ထူထပ္ရာမွာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ေခ်မႈန္းတြင္ အထူးအသုံးတည့္ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

ထုိကဲ့သုိ႕ လက္နက္မ်ား အကုန္အက် ခံကာ ၀ယ္ယူေနေသာ္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးျပဳႏူိင္ဖုိ႕လည္း လုိပါေသးတယ္။ ၂၀၁၅ ကုိးကန္႕တုိက္ပဲြသည္ စစ္ေျမျပင္ ေထာက္လွမ္းေရး ဆုိင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ အငုိက္မိခံလုိက္ရျပီး နယ္ေျမမ်ား ဆုံးရႈံးလုမတတ္ ျဖစ္ခဲ့ရျပီး အေျမွာက္ၾကီးမ်ား၊ ေလေၾကာင္း ျပစ္ကူ မ်ား နဲ႕ သံခ်ပ္ကာ ကားမ်ား အၾကီးအက်ယ္ သုံးခဲ့ရတဲ့ အေနအထား ေရာက္ရွိခဲ့ရပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္ ၾကည္းတပ္၊ ေလတပ္ နဲ႕ အေျမွာက္တပ္မ်ား ဖက္စပ္ အသုံးျပဳတဲ့ အေတြ႕အၾကဳံ မရွိခဲ့တာေၾကာင့္ အက်အဆုံး မ်ားျပားခဲ့ရတဲ့ အျပင္ တရုတ္ႏူိင္ငံထဲ မွားယြင္း ဗုံးၾကဲခဲ့တဲ့ အထိ ျဖစ္ျပီး သံတမန္ေရးမွာ အရွက္တကဲြ အက်ဳိးနည္း ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

အေျမွာက္ၾကီးမ်ား အသုံးျပဳသည့္ စစ္ဆင္ေရး တုိးတက္လာမႈႏွင့္အတူ ေကအုိင္ေအ တုိ႕ရဲ႕ ဂီဒြန္စခန္းကုိ သိမ္းပုိက္ႏူိင္ခဲ့ပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္လည္း အက်အဆုံးမ်ားစြာ နဲ႕ ေလးလၾကာ တုိက္ခုိက္ခဲ့ရပါတယ္။

ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ လအတြင္း ေကအုိင္ေအ မ်ားနဲ႕ စစ္ဆင္ေရးမွာ ၁၅၅မမ အေျမွာက္ၾကီးမ်ား အသုံးျပဳလာခဲ့ေသာ္လည္း နည္းပညာ ပုိင္းဆုိင္ရာ အားနည္းေနျပန္တဲ့ အတြက္ ေရာင္းခ်တဲ့ ဆာဘီယား မွ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကံေပးအရာရွိမ်ား လုိအပ္ေနဆဲ ျဖစ္တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

ေျမျပင္တပ္မ်ားကုိ ေလေၾကာင္းမွ ျပစ္ကူ ေပးေရးတြင္လည္း ေလယာဥ္မႈးမ်ားက closed air support လုပ္ဖုိ႕ အနိမ့္ပ်ံသန္း ဗုံးၾကဲဖုိ႕ မစြန္႕စားရဲ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။ ယခုအသစ္၀ယ္ယူလာတဲ့ Yak 130s မ်ားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈကုိေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရအုန္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ ေလယာဥ္က ေခတ္မမွီေတာ့တဲ့ တရုတ္-ပါကစၥတန္ ပူးတဲြ ထုတ္လုပ္တဲ့ K-8 Karakoram အေပါ့စား ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ားထက္ ပုိမုိ ေခတ္မွီျပီး လက္နက္အင္အား သာလြန္ပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္လည္း ၀ တပ္မေတာ္မွာ တရုတ္လုပ္ ေခတ္မွီ FN-6 ပုခုံးထမ္း ေျမျပင္မွ ေ၀ဟင္ ျပစ္ ဒုံးက်ည္မ်ား ပုိင္ဆုိင္ထားျပီး ၎တုိ႕ရဲ႕ မဟာမိတ္မ်ားကုိ အကူအညီေပးဖုိ႕ ၀န္မေလးတာေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရးမွာ အႏၱရာယ္ေတြ ၾကဳံေတြ႕လာႏူိင္စရာ ရွိေနပါတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္ေျပာတဲ့ စံခ်ိန္စံႏႈန္း ျပည့္၀တဲ့ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေရး မွာ ပုိျပီး အခက္အခဲ ျဖစ္လာႏူိင္တာက တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား ရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ေရးပုိင္း ေပၚ ပုိျပီး မူတည္ေနပါတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက လူမ်ဳိးေပါင္းစုံေနထုိင္တဲ့ ႏူိင္ငံတခုမွာ မိမိတုိ႕ လူမ်ဳိးသာ အဓိက ဆုိတဲ့ သေဘာထားရွိေနသေရြ႕ ကုိလုိနီ ခံတပ္ၾကီးသဖြယ္ တပ္မေတာ္ကုိ သေဘာထာျပီး မိမိႏူိင္ငံသားမ်ားနဲ႕ အနည္း ႏွင့္ အမ်ား ဆုိသလုိ ပဋိပကၡေတြ ဆက္လက္ ျဖစ္ေနအုန္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္နက္ပစၥည္း အသစ္အဆန္းမ်ားနဲ႕ ၾကီးက်ယ္ ခမ္းနားတဲ့ ေလက်င့္မႈေတြနဲ႕ မည္မွ်ပင္ ေလ့က်င္ေနေစကာမူ ကမၻာက လက္ခံတဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္း ျပည့္ တပ္မေတာ္ၾကီး ျဖစ္လာဖုိ႕ ပုံေပၚလာဖြယ္ မရွိေသးဖူးလုိ႕ ဆုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လွစိုး​ေ၀

ရည္ညႊန္း ။  ။ Asia Times တြင္ Anthony Davis ေရးသားေသာ Myanmar's Military just wants to be normal ေဆာင္းပါးကုိ တင္ျပသည္။

No comments:

Post a Comment