Latest News

Sunday, February 4, 2018

လူမြဲတုိ႔၏ ထြက္ရပ္လမ္း ပညာခန္းကိုဖြင့္ - ​ေဆာင္​းပါး

လူမြဲတုိ႔၏ ထြက္ရပ္လမ္း ပညာခန္းကိုဖြင့္ - ​ေဆာင္​းပါး

ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ႀကီးႏွင့္ အလွဴ ေရစက္လက္ႏွင့္မကြာသူ အေမရိကန္ႀကီး ဘီလ္ဂိတ္သည္ ကမၻာတစ္လႊားဆင္းရဲမြဲေတ မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအလုိ႔ငွာ 'ထိပ္တန္းႏြားမႀကီး' (ဝါ)Super Cow  ဟု အမည္ေပးထားေသာ သုေတသနလုပ္ငန္း အစီအစဥ္တစ္ရပ္ အတြက္ ေဒၚလာသန္း ၄ဝ လွဴဒါန္းပါမည္ ဟု ကတိျပဳလိုက္သည္ဆိုေသာ သတင္း တစ္ပုဒ္ကို ကြၽႏ္ုပ္ဖတ္႐ႈရေလေသာအခါ ''လူမြဲေတြက မေႏွးေခတ္မီ သူေဌးျဖစ္ ေတာ့မည္'' ဟူေသာ ဂီတစာဆို ဆရာေရႊ တိုင္ၫြန္႔၏ 'နဂါးနီ' သီခ်င္းတစ္ပိုင္းတစ္စ ကို ျပန္လည္ၾကားေယာင္မိေလ၏။

ကိုလိုနီေခတ္ဦးကာလက ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ နဂါးနီစာအုပ္အသင္း ႀကီး၏ မူဝါဒမ်ားကို သခင္လူငယ္မ်ားက ျပည္သူတုိ႔သိေစလုိသျဖင့္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ျဖင့္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိရာမွ ''ဆင္းရဲျခင္း လြတ္ကင္းေအာင္၊ လမ္းျပေဆာင္ပါမည္၊ ရတနာခုနစ္သြယ္ တကယ္ပင္စံုညီ တုိ႔အမ်ဳိးသားတုိင္း ျပည္၊ မြဲတဲ့လူ လွဴဒါန္းႏိုင္မည္၊ ေက်ာင္း ေဆာက္ကာ ဘုရားတည္၊ ဘုိးဘိုးေအာင္နဲ႔ ရွင္အဇၨေဂါဏတုိ႔ မတဲ့ကိန္းဆိုက္မည္'' အစရိွသည့္ ေတးသီခ်င္းမွာ ျမန္ျပည္
တစ္ခြင္ ေမာ္ၾကြားေလာက္ခဲ့ေလသည္။

'ထိပ္တန္းႏြားမႀကီး' စီမံကိန္းဟူသည္ ကား ႏို႔ထြက္ေကာင္းေသာ ႏြားမႀကီးမ်ား၊ ဥထြက္ေကာင္းေသာ ၾကက္မႀကီးမ်ား အေရအတြက္ တိုးပြားလာေစေရးအတြက္ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားအား မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိး သန္႔ တိရစၧာန္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ သုေတသနစီမံကိန္းတစ္ရပ္ ပင္ျဖစ္ေလသည္။

ဝင္ေငြနည္း ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အလယ္ အလတ္တန္း ဝင္ေငြရွိျပည္သူမ်ားေနထိုင္ ရာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ လူေပါင္းသန္း ၇၅ဝ မွာ ကြၽဲ၊ ႏြား ေမြးျမဴျခင္း၊ ဆိတ္ေမြးျမဴျခင္း၊ သုိး ေမြးျမဴျခင္းစသည့္ တိရစၧာန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ ငန္းအေပၚ တည္မွီေနထိုင္ၾကရေပရာ ယင္းစီမံကိန္းက ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ရည္
မွန္းခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပလိမ့္မည္။

ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

ကုလသမဂၢ၏ ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္ေလ့လာဖတ္႐ႈ ေလေသာအခါ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈႏွင့္
ကုန္းေကာက္စရာမရွိေအာင္  ဆင္းရဲမႈ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးကို ႏိုင္ငံတကာ အစီအစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ သတ္ မွတ္ထားသည္ဟု မွတ္သားရျပန္ရာ ဆင္းရဲ သားမ်ားအတြက္  ဤကဲ့သုိ႔ေသာ သတင္း ေကာင္းမ်ဳိး တုိး၍တိုး၍ ၾကားသိရပါလို၏ဟူေသာ စိတ္ဆႏၵျဖစ္မိ၏။

'ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ' တည္းဟူေသာ ေဝါဟာရကို ကြၽႏ္ုပ္ေလ့လာၾကည့္ေသာ အခါဝယ္ အေမရိကန္သမၼတတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဒြိဳက္ဒီအိုင္စင္ေဟာင္ဝါ၏ အဆိုအမိန္႔တစ္ရပ္ကို ျပန္ ေျပာင္း သတိရမိေလသည္။ သူက -

''ေသနတ္တစ္လက္ ထုတ္လုပ္တိုင္း၊ စစ္ေရယာဥ္တစ္စင္း တပ္ေတာ္ဝင္တိုင္း၊ ဒံုးက်ည္တစ္စင္း ပစ္လႊတ္တိုင္း ေငြေၾကး မ်ားစြာကုန္က်၏။ လက္နက္ကမၻာႀကီး ထူေထာင္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ဆာေလာင္မြတ္ သိပ္ကာ အရိပ္အာဝါသ ကင္းမဲ့ေနေသာ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ နိစၥဓူဝ လူမႈဘဝလိုအပ္ ခ်က္မ်ား ဆံုး႐ံႈးရျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ သာမက  အလုပ္သမားမ်ား၏ ေခြၽးမ်ား၊
သိပၸံပညာရွင္တုိ႔၏ ဥာဏ္စြမ္းမ်ား၊ ကေလး သူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ပါ အေဟာသိကံ ဆံုး႐ံႈးရ၏'' ဟူ၍ ဆိုမိန္႔
ခဲ့ေလသည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အေၾကာင္းရပ္ကို ေထြ လီကာလီ ေရးဖြဲ႕သီရန္ အာ႐ံုဝင္စားမိေလ တိုင္း ကြၽႏ္ုပ္၏ ႏွလံုးသားအိမ္ဝယ္ လူနင္း ျပားတုိ႔၏ ႏံုခ်ာေသာ ဘဝျဖစ္တည္မႈပံုရိပ္ မ်ားကို ေျပးျမင္မိရင္း မ်က္ရည္ဝဲမိ၏။ မိမိ ၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားအပါအဝင္ သာမန္ ျပည္သူတုိ႔မွာ တစ္ရက္လွ်င္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၂ ေဒၚလာ (ျမန္မာက်ပ္ ၂၆၅ဝခန္႔) ေအာက္သာရွိၾက၏။

'ေဆြမ်ဳိးဥာတကာတုိ႔ကို ေပးအပ္ခ်ီးေျမႇာက္ရာသည္' ဟူေသာ မဂၤလာတရား ေတာ္ အဆံုးအမရွိထားပါလ်က္ မိမိကိုယ္ တိုင္ မိမိေအာက္ ဝင္ေငြနိမ့္ပါးေသာ အမ်ဳိးအႏြယ္ အေဆြခပင္းတုိ႔ကို ဥစၥာဓနအရ ခ်ီးျမႇင့္ေထာက္ပံ့ႏိုင္ျခင္း မရွိေလေသာအခါ'ေတာင္မင္း ေျမာက္မင္း မကယ္ႏိုင္' သည့္
ငါလိုဘဝမ်ဳိးေတြ ရွိေနပါေသးသည္ဟု ဆို ခ်င္သည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျပႆနာသည္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔လို ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏
'ဘံု' ျပႆနာ (ဝါ) ႏိုင္ငံမ်ား၏ တူညီေသာ ျပႆနာျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ႏိုင္ငံေတာ္၌ ျပႆနာေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းတစ္ရပ္  အျဖစ္ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းကို ျမႇင့္ တင္ၾကဖုိ႔ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္သံမ်ားကို
က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ၾကားသိေနရခ်ိန္လည္းျဖစ္၏။

ဘဝႏွစ္မ်ဳိး

ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာျခင္းသေဘာ တရားတုိ႔ကို ကြၽႏ္ုပ္ေဝဖန္တိကျပဳရလွ်င္ ဦးစြာ ဘဝႏွစ္မ်ဳိးကို ေတြ႕ျမင္ရ၏။ ေရအစုန္ေလအဟုန္ျဖင့္ ရြက္တိုက္သြားႏိုင္ေသာ ဘဝကတစ္မ်ဳိး၊ လိႈင္းအထန္ ေရအဆန္တြင္ လူးလြန္႔ေက်ာ္ျဖတ္ရေသာ ဘဝကတစ္ဖံု ဘဝႏွစ္မ်ဳိးရွိ၏။

ေလာက၏ အထုအေထာင္းကို ေနာက္ ေက်ာေကာ့ေအာင္ ခံစားထားရသျဖင့္ ထုသားေပသားရသူျဖစ္ရသည့္တိုင္ ေလာကဓံတရားကို  ႀကံ့ႀကံ့ခံ  ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊား ႏိုင္သူတုိ႔မွာ ဘဝရသ၊ ဘဝဓမၼတုိ႔ မြမ္းထံု ကာ 'အညတရ သူေတာ္ေကာင္း' အျဖစ္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ႏိုင္၏။

''ေလထန္တိုင္းသာ ပြင့္ေၾကြပါမူ ဘယ္မွာ ပန္းမ်ား က်န္မည္နည္း။ လိႈင္းပုတ္တိုင္း သာ ကမ္းၿပိဳပါမူ ဘယ္မွာ ေျမႀကီးက်န္ မည္နည္း၊ က်႐ံႈးတိုင္းသာ ငိုရပါမူ ဘယ္မွာမ်က္ရည္က်န္မည္နည္း၊ အေမွာင္တစ္ဝက္
လင္းတစ္ဝက္သည္ တစ္ရက္တစ္ခါ ၾကံဳရ
ျမဲတည္း'' ဟူ၍ ကြၽႏ္ုပ္ငယ္စဥ္ဘဝက ႏွစ္သက္ခံစားမိေသာ ကဗ်ာတစ္ပိုင္းတစ္စ ကို သတိရမိရင္း ေလာကဓံတရားႏွင့္ ရင္ ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရေလတိုင္း မတုန္မလႈပ္ျဖစ္ ဖုိ႔လိုအပ္လွသည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္ဆုိခ်င္သည္။

'ကာလနိယာမ' သေဘာတရားကို သိၿပီ ဆိုလွ်င္ သူေဌးႏွင့္ ဆင္းရဲသားအၾကား ကတၱားျခားထားေသာ ဂုဏ္မာနတံတိုင္း ႀကီး ၿပိဳကြဲေလေတာ့သည္။ ကာလနိယာမ ဟူသည္ကား အခ်ိန္တိုက္စားမႈႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲသြားတတ္ေသာ သေဘာတရား ပါေပတည္း။ သာဓကေဆာင္ေသာ္ -

ပုရြက္ဆိတ္တုိ႔ကို စားေသာငွက္တုိ႔ ေသ လြန္ေသာ္ ငွက္တုိ႔မွာ ပုရြက္ဆိတ္အစာျဖစ္ ရျပန္၏။ သစ္တစ္ပင္ကို အသံုးျပဳ၍ သန္း
ေပါင္းမ်ားစြာေသာ မီးျခစ္ဆံမ်ား လုပ္ႏိုင္၏။ သုိ႔ရာတြင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ သစ္ပင္မ်ား ေလာင္ကြၽမ္းေအာင္ မီးျခစ္ဆံ
တစ္ေခ်ာင္းသာ လိုအပ္၏။ သုိ႔ျဖစ္ရကား ဘဝတြင္ မည္သူ႔ကိုမွ် မႏွိမ့္ခ်မိပါေစႏွင့္ဟု သူေတာ္စင္တုိ႔က သတိေပးတပ္လွန္႔ျခင္း ျဖစ္၏။

ဧကန္မူကား လူတုိ႔သည္ 'ဘဝနာရီ စံႏႈန္းကို' နားမလည္ျခင္းေၾကာင့္သာ ၾကြယ္ဝ ေသာ ဘဝကို မက္ေမာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ရာထူးအာဏာကို  တပ္မက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၁၂၁၄ ခုႏွစ္ (ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၅၃) က မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး အထြတ္အျမတ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူလွ်င္ ထြဋ္ေခါင္ဆရာ ေတာ္အား ေရႊနန္းေတာ္သုိ႔ပင့္၍ ရာဇဂု႐ု ခတ္ႏွိပ္ေသာ မင္းဆရာတံဆိပ္ေတာ္ကို လွဴဒါန္းရာ သူေတာ္စင္ ဆရာေတာ္ႀကီးက -

''ဤတံဆိပ္တံုးသည္ အသံုးမက်ေခ်။ ငါေသလွ်င္ တံဆိပ္တံုးႀကီးကို  ေခါင္းအံုး နံေဘးခ်ထားမည္ကို ငါရွက္ႏိုးလွသည္'' ဟု ပယ္ေတာ္မူကာေက်ာင္းသုိ႔ ျပန္ၾကြလာ ခဲ့သည္ဆို၏။

ပါေမာဇၨက်မ္းေပါင္း ၁၃ က်မ္းေရးသား ေတာ္မူခဲ့ေသာ ထြဋ္ေခါင္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ သံေပါက္လကၤာမ်ားမွာ အဖိုးအနဂၣထိုက္ တန္ေသာ အဆံုးအမတုိ႔ပါေပတည္း။

လူသားတုိ႔၏ ဘဝျဖစ္တည္မႈသည္ ရပ္ တန္႔ေနျခင္းမရွိဘဲ အစဥ္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိ သည္။ ယေန႔ ဆင္းရဲသား၊ ေနာင္တြင္ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာမည့္ အတၴဳပၸတၱိတုိ႔ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ သာဓကတစ္ရပ္ေဆာင္ရ
လွ်င္ ျမန္မာရာဇဝင္တြင္ 'မဂဒူးမင္းဆက္' (မုတၱမၿမိဳ႕၏မင္းဆက္) စတင္ တည္ေထာင္သူ မဂဒူးသည္ မင္းမ်ဳိးမင္းႏြယ္မွမဟုတ္မူ၍ ဆင္းရဲသားဘဝမွ ၾကံရည္၊ ဥာဏ္ႏွင့္ ဝီရိယတုိ႔ေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာေသာ မြန္ဘုရင္
ျဖစ္သည္။ သူတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံ ေတာ္သည္ မြန္ျပည္နယ္မွသည္ ေအာက္ ျမန္မာျပည္တစ္ဝန္းသုိ႔ ေရာက္ၿပီး မင္းဆက္
၁၈ ဆက္တိုင္ရွိခဲ့ေလသည္။

အေရးႀကီးလွသည္မွာကား ဆင္းရဲႏံုခ်ာ သည့္ဘဝသုိ႔ က်ေရာက္ေနသည့္တိုင္ ေလးနက္လွသည့္ဘဝဦးတည္ခ်က္ရွိရန္ႏွင့္  ယင္းဦးတည္ခ်က္ကို မ်က္ျခည္ျပတ္မခံဖုိ႔ျဖစ္၏။ ဘဝဦးတည္ခ်က္ဆိုသည္မွာ ဘဝ
ကို တရားေသာနည္းလမ္းႏွင့္အညီ ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္ထားႏွင့္အတူ ျဖတ္သန္းမည္ဆိုေသာ သႏၷိ႒ာန္ျဖစ္၏။ ဘဝခံယူခ်က္ မွန္
ကန္စြာျဖင့္ ေအးခ်မ္း၊ မြန္ျမတ္၊ သန္႔စင္ေသာ ဘဝတစ္ခုကို လူတိုင္းတည္ေဆာက္ၾကဖုိ႔လို၏။ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ၾက
သည့္အခါ ဘယ္အခါမွ် ေနာက္မဆုတ္ႏွင့္။ ဘဝ၏ အရင္းအႏွီးအစစ္အမွန္မွာ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ပညာသာ မဟုတ္ပါေလာ။

ဗလငါးတန္

ဤတြင္ေရြ႕ကား ကြၽႏ္ုပ္အေနျဖင့္ 'ဗလငါး
 တန္' ျပည့္ဝေသာ ျပည္သူမ်ားေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအျဖစ္   ဝိုင္းဝန္းတည္ေဆာက္ၾကရန္ လိုအပ္ပံုကို ဂ႐ုဓမၼျပဳမိေလ သည္။ ဗလငါးတန္ျပည့္ဝေစရန္ စိတ္ရည္ သန္ၾကရမည္မွာ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ျပည္သူမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သင့္လွေပသည္။  ဗလ ငါးတန္ဟူသည္ကား ခြန္အား (ကာယဗလ)၊
ဥာဏ္အား (ဥာဏဗလ)၊ ပစၥည္းအား
(ေဘာဂဗလ)၊ မိတၱအား (မိတၱဗလ)ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္အား (စာရိတၱဗလ) တုိ႔ျဖစ္သည္ ဟူေပ။

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းမွအစျပဳ၍ ျပည္သူ ျပည္သားအားလံုး ထာဝစဥ္ ျဖည့္ဆည္းအပ္ေသာ အရာသည္ကား ဗလငါးတန္ပင္ျဖစ္ ၏။

ျပည့္ခြန္အားသည္ ျပည္တြင္း၌သာရွိ၏။ ျပည္သူ႔အားသည္ ျပည့္ခြန္အားျဖစ္၏။ တိုင္းျပည္သာယာေအာင္ ျပည္သူတုိ႔ စည္းလံုးညီညာၾကရလိမ့္မည္။ ျပည့္Óဏ္ အားမွာမူ ျပည္သူတုိ႔၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာမႈကို ရည္ၫႊန္း ႏိုင္သည္။ ႐ုပ္ပိုင္းအရ တည္ရွိေနေသာ  သယံဇာတအရင္းအျမစ္ထက္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္က သာလြန္အေရးႀကီးလွ
ေပသည္။

ဥာဏ္ပညာထက္သန္ေသာ ျပည္သူတုိ႔
သည္ မိမိတုိ႔၏ ေလာကီအေရးတြင္သာမက သံသရာ (ဝါ) အနာဂတ္အေရးအတြက္ပါ စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံ ႀကီးပြားေရးတြင္ Óဏ္ပညာရွိပါမွ ဝီရိယ အက်ဳိးနားလည္၍ လံု႔လစိုက္ကာ တိုင္းျပည္
သာသာယာယာရွိေစႏိုင္သည္။

ပရိသတ္ဗိုလ္ပံု အလယ္မွာလည္း ''ပညာ
ရဲရင့္သူတုိ႔သာ ပြဲလယ္တင့္'' ႏိုင္ၾကသည္။ ဘူးလံုးနားမထြင္း အဖ်င္းအအ ပညာေအာက္တန္းက်ေနသူတုိ႔မွာ စည္းစိမ္ရွင္ပင္
ျဖစ္လင့္ကစား အထက္တန္းသုိ႔ မတက္ လွမ္းႏိုင္ပါေခ်။

ကမၻာကို လႊမ္းမိုး၍ အုပ္စိုးႏိုင္သူတုိ႔မွာ ပညာအရည္အခ်င္း ျမင့္မားသူမ်ားသာျဖစ္ ၾကသည္။ ဓနရွင္တုိ႔မွာ ပညာရွင္တုိ႔ကို ကူညီသျဖင့္ ႀကီးပြားေရး၌ ေဝစုရသူမ်ားသာလွ်င္ျဖစ္ၾကသည္။

အေသးအဖြဲ ရန္ပြဲကေလးမွစ၍ တိုင္း ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း စစ္ခင္းသည္အထိ အား ၿပိဳင္ပြဲမွန္သမွ်တြင္ ပညာရွိတုိ႔ဘက္ကသာ ေအာင္ပြဲရစျမဲျဖစ္သည္။ စတုဓမၼ ဇာတ္ေတာ္၌ ဂဂၤါျမစ္အတြင္း သူ႔နယ္ျဖစ္ေသာ စစ္တလင္းမွာပင္ အေလာင္းေတာ္ေမ်ာက္ မင္းက မိေက်ာင္းကို ပညာျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့ ဖူးေလသည္။

မေဟာ္သဓာ ဇာတ္ေတာ္၌ မေရမတြက္ ႏိုင္ေအာင္ မ်ားေျမာင္လွေသာ စစ္တပ္တုိ႔ ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္လာေသာ ေကဝဋ္ ပုဏၰားႏွင့္ စူဠဏီမင္းကို အေလာင္းေတာ္၏ ပညာ အစြမ္းျဖင့္ က်ီးေျခာက္သလို ေျခာက္လွန္႔
၍ ခံ့ခ့ံႀကီးေအာင္ပြဲဆင္ခဲ့ေပသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ေဘာဂဗလ ေတာင့္တင္း
ခိုင္မာမွသာ ႀကီးပြားေရးအတြက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆပြားတိုးျပဳလုပ္ႏိုင္ေပမည္။

မိတ္ေဆြအား (မိတၱဗလ) သည္ ေပါင္း
သင္း ဆက္ဆံတတ္မႈအင္အားျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ က်င့္တရားအား (စာရိတၱဗလ) မွာမူ စာရိတၱမ႑ိဳင္ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ အထူးအေရးႀကီး လွသည္။

စာရိတၱသီလ (က်င့္အပ္ေသာ အက်င့္) ႏွင့္ ဝါရိတၱသီလ (ေရွာင္ၾကဥ္အပ္ေသာ အက်င့္) တုိ႔ကို ႏိုင္ငံသားတုိ႔ ျဖည့္ဆည္းၾက ျခင္းျဖင့္ အက်င့္သီလေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္လာႏိုင္ေပမည္။

ဧကန္မူကား ဆင္းရဲႏံုခ်ာျခင္းသည္ ရွက္ဖြယ္ရာမဟုတ္ပါေခ်။ ပညာရွိ (ဝါ) သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ ႐ႈတ္ခ်အပ္ေသာ အမွားကို ျပဳလုပ္ျခင္းသည္သာလွ်င္ ရွက္ဖြယ္လိလိျဖစ္လိမ့္မည္။

လူဟူသည္ကား စုေပါင္းေနထိုင္ေသာ သက္ရွိမ်ားျဖစ္ေပရာ အခ်င္းခ်င္း႐ိုင္းပင္း ကူညီရန္ လိုအပ္လင့္ကစား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ႀကီးပြားတိုးတက္ေရး၌ သူတစ္ပါးအကူအညီသည္ ပဓာနမဟုတ္၊ မိမိ၏ စြမ္းပကား
သည္သာ ပဓာနျဖစ္၏။

တစ္ကိုယ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္ကို မေမြး၊ ေစတနာကင္းေသာ ရက္စက္မႈကို ေရွာင္၊ ဆင္းရဲသားက ခ်မ္းသာသူအေပၚ မုဒိတာပြား၊ သူေဌးက လူ႔နင္းျပားတုိ႔အေပၚ စာနာသနားကာ တတ္စြမ္းသေရြ႕ ေစာင့္ေရွာက္ ၾကပါလွ်င္ ရပ္ရြာအတြင္း ၾကက္သေရခပင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလိမ့္မည္ဟူေပ။

ပညာ ဒသက အရြယ္ (ဝါ) ပညာရွာမွီးဖုိ႔ ဥာဏ္အထက္ဆံုးအရြယ္တြင္ အခ်ိန္မျဖဳန္းဘဲ အခ်ိန္ကိုသံုးၾကဖို႔ အေရးႀကီးလွၿပီးလွ်င္
ေငြမရွိျခင္း (ဝါ) ဆင္းရဲျခင္းက ပဓာနမဟုတ္၊ အသိတရားဆင္းရဲျခင္းကသာ အခရာက်ၿပီး 'မရွိတာထက္ မသိတာခက္' ဟု ဆိုစမွတ္ျပဳၾကသည္။ လူ႔ဘဝတြင္ အသိတရားေခါင္းပါးျခင္းတည္းဟူေသာ ဆင္းရဲ ျခင္းတစ္မ်ဳိးသည္ ဘဝ၏ အနာဂတ္ကို ေပ်ာက္ဆံုးေစႏိုင္သည္ဟု ေတြးေတာမိရင္း ''လူမြဲတုိ႔၏ ထြက္ရပ္လမ္း ပညာခန္းကို
ဖြင့္'' ဟု ကြၽႏ္ုပ္က်ဴးရင့္မိပါသတည္း။    ။

Ref: $40  million dollar 'Super Cow' by Bill Gates to end world poverty (Science Examiner)The Mirror Daily

No comments:

Post a Comment