Latest News

Monday, February 19, 2018

လူငယ္ႏွင့္ပုံျပင္ - ​ေဆာင္​းပါး

လူငယ္ႏွင့္ပုံျပင္ - ​ေဆာင္​းပါး

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္က နည္းပညာ မတိုးတက္ ေသးပါ။ ကိုယ္ပိုင္ ဖုန္းေလးမ်ားလည္း မသုံးခဲ့ ရဖူးပါ။Social Media မ်ားကိုလည္း မသိခဲ့ ပါ။TV မ်ားပင္ တစ္ရြာလွ်င္ တစ္လုံးေလာက္ သာ ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ အိပ္ရာဝင္ညမ်ားသည္  ႐ိုးရွင္းခဲ့ပါ၏။TV  ၾကည့္စရာ မလိုခဲ့၊ ဖုန္းတစ္လုံးျဖင့္ တစ္ညလုံး အခ်ိန္ကုန္စရာ မလိုခဲ့ပါ။

ညဘက္  အိပ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္  ဘုိးဘုိး၊ ဘြားဘြားတို႔၏  ေပါင္ကို  ေခါင္းအုံး၍  ပုံျပင္ နားေထာင္ရင္း အိပ္ခဲ့ရသည္။ အိပ္ရာထဲတြင္ ေဖေဖ၊ ေမေမ၊ ဦးဦး၊ ေဒၚေဒၚတို႔၏ ဆိုဆုံးမ မႈေလးမ်ားျဖင့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ညေလး မ်ားကို ဖန္တီးခဲ့ရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ လူႀကီး မ်ား မအားလပ္၍ ပုံျပင္မေျပာျပလွ်င္ အဲဒီည အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အိပ္မေပ်ာ္ၾကေပ။

ကြၽန္ေတာ္ အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ အဘုိးက ကြၽန္ေတာ့္ကို ေမးသည္။  ''မင္းတို႔ ငယ္ငယ္က  ငါတို႔လူႀကီးေတြ   ဘာလို႔ပုံျပင္ ေျပာျပၾကလဲ သိလား'' တဲ့။ ကြၽန္ေတာ္က          ''မသိဘူး ... ဘုိးဘုိး'' လို႔ ျပန္ေျပာလိုက္ေတာ့ ''မင္းတို႔ကို ပုံျပင္ေတြေျပာရင္း... လူလိမၼာ ေလးေတြ ျဖစ္ေအာင္ ပုံသြင္းျပဳျပင္ ေပးလိုက္ တာေလ၊ ပုံျပင္ထဲက ဇာတ္ေကာင္ေတြကို ၾကည့္ၿပီး အတုယူသင့္တာယူ၊  ေရွာင္သင့္တာ ေရွာင္ရွားတတ္ေအာင္ ဘုိးဘုိးတို႔က ႀကိဳတင္ သင္ၾကားေပးလုိက္တာေပါ့ကြ''တဲ့။

ဟုတ္ပါသည္။ ဘုိးဘုိး၊ ဘြားဘြား၊ ေဖေဖ၊ ေမေမတို႔ေျပာျပခဲ့ေသာ ပုံျပင္ေလးမ်ားသည္ ကြၽန္ေတာ့္ဘဝကို ေတာ္ေတာ္ေလး လႊမ္းမိုးခဲ့ ပါသည္။ ''ေရႊယုန္ႏွင့္ေရႊက်ား သက္ငယ္ရိတ္ သြား''၊ ''ေမာင္ပိုႏွင့္က်ား ငစဥ္းလဲ''၊ ''ပုရြတ္ဆိတ္ ႏွင့္ ႏွံေကာင္''၊ ''ေျမြမင္းသားေလးရဲ႕ ၾကင္ရာ ေတာ္''စသည္ စသည္ျဖင့္ေပါ့။

ယခုအခ်ိန္အထိ ကြၽန္ေတာ္တစ္ခုခု လုပ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္  ထိုပုံျပင္ေလးမ်ားက ကြၽန္ေတာ့္ကို   စိတ္ေကာင္း   ႏွလုံးေကာင္း ေမြးတတ္ေအာင္၊ စိတ္ဓာတ္မက်ဘဲ ႀကိဳးစား တတ္ေအာင္၊ အခ်ိန္ကို တန္ဖိုးရွိစြာ  အသုံးခ် တတ္ေအာင္  အၿမဲသတိေပးတတ္ပါသည္။ ပုံျပင္တို႔၏  အစြမ္းသည္  လူတစ္ေယာက္ တိုးတက္ဖို႔အတြက္ အင္မတန္ စြမ္းအားႀကီး လွပါသည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔ေခတ္တြင္ လူႀကီးမိဘ မ်ားက ကိုယ့္သားသမီး၊  ေျမး၊  ျမစ္မ်ားကို ပုံျပင္ေျပာျပၾကပါ  ေသးရဲ႕လား။  ပုံျပင္မ်ား ေျပာ၍ ေနာင္မ်ဳိးဆက္ကို ပုံသြင္းျပဳျပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါရဲ႕လား၊   ယခုဆိုလွ်င္  ဘုိးဘုိး၊ ဘြားဘြားတို႔၏ ပုံျပင္ေျပာျပတတ္ေသာညမ်ား ေနရာတြင္ ဖုန္းတစ္လုံးျဖင့္  အိပ္ရာဝင္တတ္ ေသာညမ်ားက လူငယ္မ်ားအတြက္ အစားထိုး ဝင္ေရာက္သြားေပၿပီ။

ယခုဆိုလွ်င္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း ကေလးမ်ားကအစ  ဖုန္းသုံးတတ္ေနပါၿပီ။ ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ Social  Media   မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ မလုပ္သင့္ မလုပ္ထိုက္ေသာ အလုပ္မ်ား၊  မေျပာသင့္မေျပာထိုက္ေသာ အေျပာမ်ား၊ မႀကံစည္ထိုက္  မႀကံစည္အပ္ ေသာ အႀကံမ်ားကို လုပ္ရဲ၊  ေျပာရဲ၊  ႀကံရဲ လာၾကပါေပၿပီ။  လူငယ္ထုအတြက္  မ်ားစြာ ရင္ေလးလွေပစြ။

စိတ္မေကာင္းစရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံ တြင္ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအၾကား ပုံျပင္ ေလးမ်ား  ေျပာျပ၍  ဆိုဆုံးမမႈေလးမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးေနျခင္းေပတည္း။ လူႀကီးမ်ားက လူငယ္မ်ားကို ပုံျပင္ေလးမ်ား မေျပာျပႏိုင္ၾက ေတာ့သျဖင့္ လူငယ္မ်ားမွာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ေဝးကြာလာပါသည္။  ငါးရာ့ငါးဆယ္ ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ စိမ္းကားလာကာ ဘာသာေရး အရသာတို႔ ေပ်ာက္ရွလာပါသည္။ အႏုပညာရသခံစားမႈမ်ား၊   စိတ္ကူးယဥ္ ေတြးေတာ ႀကံဆဖန္တီးမႈမ်ား ဆိတ္သုဥ္း လာရပါေတာ့သည္။

ပုံျပင္ေလးမ်ားက ေပးေသာ သုတ၊ ရသ ေလးမ်ားသည္  လူငယ္မ်ား၏  ရင္ထဲသို႔ မေရာက္ေသာအခါ  လူငယ္ေလးမ်ားမွာ ႏွလုံးရည္၊ လက္႐ုံးရည္ ျပည့္ဝမႈမ်ား အားနည္း လာပါလိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံ့အနာဂတ္ အတြက္ မ်ားစြာရင္ေလးစရာ ေကာင္းေနပါ၏။ အမွန္မွာ လူငယ္မ်ားကို ပုံျပင္ေျပာျပျခင္းသည္ စာေပေလ့လာ ဖတ္႐ႈတတ္ေအာင္ တြန္းအား ေပးရာလည္း ေရာက္ပါေသးသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ငယ္စဥ္က ပုံျပင္ ေျပာျပခံခဲ့ရေသာ လူငယ္ေလးမ်ားသည္ ရင္ထဲ တြင္ သုတ၊ ရသမ်ား၊ အႏုပညာခံစားတတ္ ေသာ စိတ္မ်ား ကိန္းဝပ္ေနတတ္ေသာေၾကာင့္ ေပတည္း။ ထိုသို႔ ကိန္းဝပ္လာေသာ သုတ၊ ရသ၊ အႏုပညာစိတ္မ်ား၏ ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ စာဖတ္လာႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ပုံျပင္ေျပာျခင္းသည္ လူႀကီးမ်ား ႏွင့္ လူငယ္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး ေျပလည္ ေစသည္၊ ေႏြးေထြးေစသည္၊ မိသားစု ဆန္ေစ ပါသည္။ လူႀကီးမ်ားက လူငယ္မ်ားကို ငယ္စဥ္ ကတည္းက ပုံျပင္ေလးမ်ား ေျပာျပ၍ ပုံသြင္း ျပဳျပင္ျခင္း မလုပ္ခဲ့ပါလွ်င္ လူငယ္မ်ား၏ ဘဝ အနာဂတ္ မေကာင္းႏိုင္ပါေခ်။ ထိုအခါ ႏိုင္ငံ့ အနာဂတ္လည္း မေကာင္းႏိုင္ပါေတာ့ေခ်။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ လူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ လူငယ္ မ်ားကို ငယ္စဥ္ကတည္းက  ပုံျပင္ေလးမ်ား ေျပာျပ၍  ပုံသြင္း  ျပဳျပင္ေစခ်င္ပါသည္။ ဖေယာင္းသည္ ေပ်ာ့ေနခ်ိန္တြင္သာ ပုံသြင္း၍ ေကာင္းပါ၏။ ေျခာက္ေသြ႕ မာေက်ာသြားလွ်င္ ပုံသြင္း၍ မေကာင္းေတာ့ေခ်။ အခန္႔မသင့္လွ်င္ က်ိဳးပဲ့သြားႏိုင္ပါသည္။ လူငယ္မ်ားသည္လည္း ဤသို႔ပင္တည္း။

ငယ္ရြယ္စဥ္တြင္သာ  လိုသလို ပုံသြင္း ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အရြယ္ေရာက္သြားလွ်င္ ပုံသြင္းျပဳျပင္၍ မရႏိုင္ပါေတာ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့အနာဂတ္ကို  ေရွး႐ႈ၍  လူငယ္မ်ားကို လူေကာင္းလူေတာ္ေလးမ်ားအျဖစ္ ထြန္းေတာက္ လာေအာင္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ပုံျပင္ေလးမ်ား ေျပာျပ၍ ပုံသြင္းျပဳျပင္ေပးသင့္ေၾကာင္း တင္ျပ လိုက္ရပါေတာ့သည္။   ။ ခ်စ္ခုိင္စံ(ဘီအီးဒီ)​ေၾကးမႈံ

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post