Latest News

Thursday, February 22, 2018

စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ခရီး - ေဆာင္းပါး


စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ခရီး - ေဆာင္းပါး

ကြၽန္ေတာ္တို႔  ေျမာက္ျပန္ေလကို  ေစာင့္စားခဲ့ၾကၿပီး ေျမာက္ျပန္ေလႏွင့္အတူ ခိုဝင္ပါရွိလာမည့္ ႏွင္းမႈန္ေလးမ်ားကိုလည္း ႏွစ္သက္ျမတ္ႏ္ိုးကာ ကဗ်ာမ်ားေရးဖြဲ႕ မိၾကသည္။ သည္လိုႏွင့္ တဖြဲဖြဲက်လာေတာ့မည့္ႏွင္းမ်ားအၾကား မီးပုံဝိုင္းဖြဲ႕ကာ အတူကခုန္ၾကမည့္ ေန႔ရက္မ်ားကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္မိျပန္သည္။ ၿပီးလွ်င္ေတာ့ ေလေပြ႐ူးႏွင့္ လိုက္ပါပ်ံဝဲေနေသာ ေရာ္ရြက္ေနာက္ စိတ္ကူးလြင့္ရာစီးေမ်ာရင္း ရြက္ႏုသစ္မ်ားကို ေငးေမာၾကမည္။ သာယာေႏြးေထြးေသာ ေနေရာင္၊ ၾကည္ျပာ ေသာ ေကာင္းကင္၊ စိမ္းလဲ့တည္ၿငိမ္ေသာ ေရျပင္တို႔ႏွင့္လိုက္ဖက္စြာ ေရာင္စုံဖူးပြင့္ ကာ အၿပိဳင္အဆိုင္လွပၾကမည့္ ရနံ႔သင္းထုံေသာ ရာသီပန္းကေလးမ်ားကိုလည္း ႀကိဳဆိုၾကသည္။
ေအာက္တိုဘာ၊ ႏိုဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ဇန္နဝါရီ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ မတ္၊ ဧၿပီ သည္အခ်ိန္၊ သည္ကာလမ်ားသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ အေကာင္းမြန္ဆုံး၊ အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာ ခရီးသြားရာသီကာလမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ လုံးမည္သည့္ေဒသမဆို သြားလာလည္ပတ္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားမႈေၾကာင့္ သည္ရာသီခ်ိန္ကို ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ သူမ်ားအားလုံး ယုံၾကည္မႈ ပိုမိုထားရွိကာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေစာင့္စားေမွ်ာ္လင့္ၾက သည္။ လွ်ပ္စီးလက္၊ ထစ္ခ်ဳန္းမိုးႀကိဳးမ်ားႏွင့္အတူ မိုးရြာသြန္းသည့္ ကာလမ်ားျဖစ္ သည့္ ေမ၊ ဇြန္၊ ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္၊ စက္တင္ဘာလမ်ားတြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ဝင္ေရာက္လည္ပတ္လာေစရန္အတြက္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားမွ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ မက္လုံးေပးျခင္း၊ ဆြဲေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း၊ လည္ပတ္ႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားကို ေၾကာ္ျငာအသိေပးျခင္း စသည့္ခရီးစဥ္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားကို ဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ မိတ္ဖက္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း
ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ျပည္သူလူထုအား အခ်ိန္တိုအတြင္း အထိေရာက္ဆုံး၊ အလ်င္ျမန္ဆုံး အက်ဳိးျပဳသည္ကို ႏိုင္ငံတကာ၏ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈအေျခအေနမ်ားအရလည္းေကာင္း၊  မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏  လက္ေတြ႕အက်ဳိးရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ယခုအခါခရီးသြားလုပ္ငန္းအား ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအခန္းက႑တြင္ပါဝင္အက်ဳိးျပဳေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားကာ အသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည္သာမက ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ ကာ ဒုတိယသမၼတ (၂) ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို ၂၆.၄.၂ဝ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုတိုးပြားေရး၊ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်း မႈႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကတိကဝတ္စာခ်ဳပ္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးႏွင့္ ယွဥ္၍ လိုက္ပါအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အကူျပဳေရး၊ အရည္အေသြးျမႇင့္ အစိမ္းေရာင္ခရီးစဥ္ေဒသျဖစ္ေရးဟူသည့္ အမ်ဳိးသားခရီးသြားမူဝါဒ ၆ ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါမူဝါဒ ၆ ရပ္ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆင္ေျပလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ သာသနာေရး၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၊ သယံဇာတ၊ လ.ဝ.က၊ က်န္းမာေရး၊ စီမံဘ႑ာ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား  ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းကာ  အားလုံးပူးေပါင္းပါဝင္  ညႇိႏႈိင္းပံ့ပိုး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ထို႔အတူပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ဝင္ေရာက္ ထြက္ခြာမႈ အဆင္ေျပလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံျခား ဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈ အဆင္ေျပလြယ္ကူေရးေကာ္မတီကို ၄.၅.၂ဝ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားမူဝါဒ (၆) ရပ္ကိုလည္း ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္ မ်ား ရာသီမေရြးလာေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစဥ္တစိုက္အေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ပံ့ပိုးကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနႏွင့္ သဘာဝအေျခခံအေၾကာင္း တရားမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လူတို႔၏ ပေယာဂေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ တိုးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္မွာ ေမွ်ာ္လင့္မိသေလာက္ ျဖစ္မလာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ကန္႔သတ္ေဒသမ်ား
ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ နယ္ေျမေဒသလုံၿခံဳေရးသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာရွိသျဖင့္ ခရီးစဥ္နယ္ေျမေဒသအတြင္း လုံၿခံဳမႈႏွင့္ ေအးခ်မ္းမႈရွိမွသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တားျမစ္နယ္ေျမ အတြင္းသြားေရာက္၍ ခရီးသည္တစ္ဦး တစ္စုံတစ္ရာျဖစ္ေပၚပါက ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေပၚ ထိခိုက္ေစၿပီး ျမန္မာ့ပုံရိပ္ကိုလည္း က်ဆင္းေစပါသည္။ သို႔အတြက္ ခရီးသည္မ်ား ေအးခ်မ္းလုံၿခံဳစြာ သြားလာလည္ပတ္ႏိုင္ေသာ ခရီးစဥ္မ်ားရွိရာ ေဒသမ်ားကိုသာ သြားလာလည္ပတ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး လုံၿခံဳေရးစိတ္ခ်ရမႈမရွိေသးသည့္ ေဒသမ်ားအား ကန္႔သတ္ေဒသမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရွိပါသည္။ ထိုသို႔ကန္႔သတ္ေဒသမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရွိမႈေၾကာင့္ အဆိုပါေဒသမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနေသာ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ား၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာ က်ဆင္းခဲ့ရၿပီး ေဒသေနျပည္သူလူထု၏ စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာလည္း ထိခိုက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကန္႔သတ္ေဒသမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားလုံၿခံဳေရး အတြက္ အေျခအေနအခ်ိန္အခါအရ ဆက္လက္ကန္႔သတ္ထားရွိရန္ လိုအပ္ေနေသး ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားမွာ ေျမျပင္အေျခအေနအရ ျပန္လည္စိစစ္ေျဖေလွ်ာ့ သတ္မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ တို႔မွလည္း မိမိတို႔ေဒသအတြင္းလုံၿခံဳမႈရွိေသာ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားအား ေျဖေလွ်ာ့ေပးေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေဒသရွိတိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးလိုစိတ္ႏွင့္ ဟိုတယ္/ခရီးအပါအဝင္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေထာက္ခံကူညီပံ့ပိုးမႈ၊ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ကန္႔သတ္ေဒသ အခ်ိဳ႕မွာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား သြားေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ တင္ျပမႈေၾကာင့္ ဒီေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေဒါက ေလာ္ဒူ ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေဒါကေလာ္ဒူႏွင့္ တနီးလာလဲေက်းရြာ၊ ေငြေတာင္ေက်းရြာ အုပ္စုရွိ ေငြေတာင္ေက်းရြာ၊ ပန္ပက္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ပန္ပက္ရြမ္းကူ၊ ပန္ပက္ေဆာင္းလူး၊ ပန္ပက္ပယ္မေဆာင္၊ ပန္ပက္ကတဲကူႏွင့္ ပန္ပက္ေဒါကီးေက်းရြာမ်ား၊ ေဘာ္လခဲၿမိဳ႕၊ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕တို႔မွ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားကို ကန္႔သတ္နယ္ေျမအျဖစ္မွ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့သျဖင့္ ယခုအခါတရားဝင္ သြားေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အတူပင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏တင္ျပမႈေၾကာင့္ တာခ်ီလိတ္-ေတာင္ႀကီး၊ ကုန္းလမ္းေၾကာင္းတြင္ရွိေနေသာ မိုင္းပ်ဥ္း၊ မိုင္းျဖတ္ ကန္႔သတ္ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕အား ေျဖေလွ်ာ့ ေပးလိုက္သျဖင့္ အဆိုပါ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ခရီးစဥ္မ်ား သြားလာျဖတ္သန္းခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ တင္ျပမႈေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအိုၿမိဳ႕တြင္ မူလာရွီးဒီေက်းရြာအုပ္စုကို ၿမိဳ႕စည္ပင္နယ္နိမိတ္တြင္ထည့္သြင္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးခဲ့သျဖင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လည္ပတ္တည္းခိုမႈအဆင္ေျပ ခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ပင္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏တင္ျပမႈေၾကာင့္လည္း ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ေတာင္ႀကီးေက်းရြာအနီးရွိ  ေကလာသေတာင္၊  မဲလံေက်းရြာအနီးရွိ ေက်ာက္ပိဘုရားႏွင့္ ေက်ာက္တံခါးေစတီ၊ သထုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း နန္းခဲရပ္ကြက္ရွိ ျမသပိတ္ေစတီ၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဝဲကလိေရပူစမ္း၊ ပငဆားကြင္း၊ ေသမင္း တမန္ရထားလမ္းျပတိုက္၊ မဟာမိတ္စစ္သခ်ႋဳင္း၊ က်ဳိကၡမီေရလယ္ဘုရားႏွင့္ စက္စဲ ကမ္းေျခေဒသမ်ားသို႔  သြားေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သျဖင့္  အျခားေသာ ကန္႔သတ္ေဒသမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္စိစစ္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည္ ဆိုပါက ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

နယ္စပ္ဝင္ေပါက္မ်ား
ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ တိုးတက္လိုပါက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားသာမက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာနယ္စပ္ဝင္ထြက္ေပါက္မ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္ အေရအတြက္၏  ၆ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ နယ္စပ္ေဒသမွ ဝင္ေရာက္လည္ပတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ လာအို၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ရာနယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဗန္းေမာ္၊ ကန္ပိုက္တီး၊ လြယ္ဂ်ယ္၊ နမ့္ခမ္း၊ မူဆယ္၊ ၾကဴကုတ္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္၊ ရန္လုံႀကိဳင္း၊ မိုင္းလားနယ္စပ္ဂိတ္မ်ားရွိၿပီး တရားဝင္အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဝင္ထြက္ေပါက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ထို႔အတူ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ တာခ်ီလိတ္၊ ျမဝတီ၊ ထီးခီး၊ ေကာ့ေသာင္း ဝင္ေပါက္မ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာနယ္စပ္ဂိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ဖြင့္လွစ္ၿပီးျဖစ္ ေသာ္လည္း ေမာေတာင္ဂိတ္မွာ အထူးယာယီနယ္စပ္ဂိတ္ အဆင့္သာရွိပါေသးသည္။

လာအိုႏိုင္ငံႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ က်ဳိင္းလတ္၊ ဝမ္ပုံ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားအား လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာနယ္စပ္ဂိတ္ မ်ားအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း က်ဳိင္းလတ္ဝင္ထြက္ေပါက္မွာ မၾကာခင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။
အိႏၵိယႏိုင္ငံနယ္စပ္အေနျဖင့္ တမူး၊ ရိေခါဒါရ္ဂိတ္ႏွစ္ခုရွိၿပီး တမူးနယ္စပ္ဂိတ္မွာ အျပည္ျပည္ဆ္ိုင္ရာနယ္စပ္ဂိတ္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တြင္ ဂိတ္ ေလးခုစလုံး အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာဂိတ္အျဖစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္းမရွိပါ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္ဝင္ထြက္ေပါက္ ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ နယ္ေျမလုံၿခံဳေရး အာမခံခ်က္ရွိရန္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ပိုင္ဆိုင္ မႈကိစၥမ်ားရွင္းလင္းမႈရွိရန္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ရန္၊ ဝင္ထြက္ ေပါက္တြင္ Customs,Immigration,Quarantine ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ရန္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားျပည့္စုံရန္စသည္တို႔ လိုအပ္သည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စုံလုံေလာက္စြာရွိမွသာလွ်င္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ ပါသည္။ နယ္စပ္ထြက္ေပါက္ဂိတ္မ်ားအား အျပည္ျပည္ဆ္ိုင္ရာ ဝင္ထြက္ေပါက္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ပါက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံသားမ်ားသာမက တတိယႏိုင္ငံသားမ်ားပါ               ဝင္ေရာက္ထြက္ခြာမႈအဆင္ေျပေစမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ယေန႔ေခတ္ ေျပာင္းလဲလာ ေသာ ခရီးသြားလာမႈအေျခအေနအရ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သြားလာလည္ပတ္မႈကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ဝင္ဗီဇာမ်ား
ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံတကာဧည့္သည္မ်ား ဝင္ေရာက္ရာတြင္ ျပည္ဝင္ဗီဇာ လြယ္ကူမႈသည္ ခရီးသြားမ်ားလာေရာက္ခ်င္မႈ၊ လာေရာက္လိုမႈအတြက္ အဓိက ဆြဲေဆာင္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္တြင္ ပါဝင္ပါသည္။ ဝင္ေရာက္မႈခက္ခဲေသာ (သို႔မဟုတ္) ခက္ခဲေသာ ဗီဇာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ လိုမႈ နည္းၾကပါသည္။ ႀကိဳတင္စီစဥ္ေသာ Package Tour  ခရီးစဥ္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ ခရီးသြားလိုစိတ္ ႐ုတ္ျခည္းေပၚေပါက္ကာ ခ်က္ခ်င္းခရီးသြားရန္စီစဥ္ေသာ အေလ့ အထမ်ားေၾကာင့္ မိမိသြားေရာက္လိုေသာႏိုင္ငံ၏ ဗီဇာခြင့္ျပဳေပးမႈအေပၚမူတည္၍ ခရီးသြားေရာက္လိုစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚမႈ၊ မျဖစ္ေပၚမႈကလည္း အဓိကက်ပါသည္။

ယေန႔အာဆီယံအတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားသည္Visa on Arrivalစနစ္ကိုက်င့္သုံး ေနသည့္အျပင္ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံ ၅၄ ႏိုင္ငံ၊ ကေၻာဒီးယားႏိုင္ငံသည္  ကိုး ႏိုင္ငံ၊ လာအိုႏိုင္ငံသည္ ၁၅ ႏိုင္ငံ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ ၉၃ ႏိုင္ငံ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္ ၁၅၇ ႏိုင္ငံ၊  စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ေျခာက္ႏိုင္ငံ၊  ထိုင္းႏိုင္ငံသည္  ၅၅ႏိုင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ၂၄ ႏိုင္ငံတို႔အားVisa Exemption (Visa free) ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ားကိုသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ဝင္ေရာက္ပါက Visa free aေပးထားၿပီး က်န္မည္သည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုမွ် Visa Free ေပးထား မႈမရွိပါ။ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ(Visa on Arrival) စနစ္ကိုပင္ Cruise ႏွင့္ Charter Flight  မွ လြဲ၍ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ယခုအခါ ASEAN+3 ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ေတာင္ကိုရီးယားႏ္ိုင္ငံသားမ်ားအား ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ (VOA)  ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ေရးကို  ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္  ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လ်က္                ရွိပါသည္။
ျမင့္ေထြး(ဟိုတယ္/ခရီး)ျမန္​မာ့အလင္​း

No comments:

Post a Comment