Latest News

Thursday, February 22, 2018

သာစြဌာနီ မုိင္းကုိင္ၿမိဳ႕ဆီမွ တေပါင္းဘုရားပြဲေတာ္

သာစြဌာနီ  မုိင္းကုိင္ၿမိဳ႕ဆီမွ  တေပါင္းဘုရားပြဲေတာ္

ေအးခ်မ္းသည့္ေဆာင္းရာသီ၏  အရိပ္ အာဝါသတုိ႔ တျဖည္းျဖည္း ေမွးမွိန္သြား ၿပီး ေႏြဦးရာသီကာလသုိ႔  ကူးေျပာင္းစ  ယခုလုိ တေပါင္းလတြင္  ရွမ္းျပည္နယ္ ၏သ႐ုပ္ကုိ    ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္  ခ်ယ္ရီပန္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးလက္ပံပြင့္ နီရဲရဲ၊ စိန္ပန္းျပာ၊ စိန္ပန္းနီႏွင့္  ေတာ ပန္းမ်ား စတင္ဖူးပြင့္လာၿပီျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား က်င္းပ ၿပီးျဖစ္ကာ တေပါင္းလတြင္ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပၿမဲ  တေပါင္းဘုရားပြဲေတာ္ႀကီး ကုိလည္း  မၾကာမီရက္မ်ားတြင္ စတင္ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

တေပါင္းပြဲေတာ္မ်ား
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း  အထင္ကရ ဘုရားေစတီမ်ားတြင္  ႏွစ္စဥ္ တေပါင္း လေရာက္တုိင္း  တေပါင္းပြဲေတာ္မ်ား  က်င္းပေလ့ရွိၾကရာ   ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ  သီေပါ ေဘာ္ႀကိဳတေပါင္း ပြဲေတာ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းရွိ  ပင္းတယ တေပါင္းပြဲေတာ္ႏွင့္ မုိင္းကုိင္ ၿမိဳ႕နယ္   ေရႊျမင္ထင္ေမြေတာ္ဘုရား တေပါင္းပြဲေတာ္တုိ႔မွာ    အလြန္စည္ ကား  ထင္ရွားေသာ  ပြဲေတာ္မ်ားျဖစ္ သည္။

မုိင္းကုိင္ၿမိဳ႕နယ္၏တေပါင္းပြဲေတာ္ က်င္းပရာ  ေရႊျမင္ထင္ ေမြေတာ္ဘုရား ႀကီးသည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ သကၠရာဇ္ ၂၃၅ ခုႏွစ္က မဇိၩမေဒသမွ သီရိဓမၼာ ေသာကမင္းႀကီးက တည္ထားကုိးကြယ္ ခဲ့ေသာ  တန္ခုိးႀကီးဘုရားတစ္ဆူ ျဖစ္ ကာ  ေရႊျမင္ထင္ေစတီေတာ္ႀကီးကုိ  တည္ထားရာအရပ္သည္    ဘုရား အေလာင္းေတာ္  ႏုစဥ္အခါ ႀကိဳးၾကာ ငွက္ဘဝက  ေဘးမသီရန္မခ  အသက္ ထက္ဆုံး ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထုိင္ခဲ့ရာ အရပ္ ေဒသလည္းျဖစ္သည္ဟု  ေရွးအဆုိရွိခဲ့ ေပသည္။

ေရႊျမင္ထင္ေမြေတာ္ဘုရား
ေရႊျမင္ထင္ေမြေတာ္ဘုရား တေပါင္း ပြဲေတာ္ႀကီးကုိ ႏွစ္စဥ္ တေပါင္းလဆန္း ၈ ရက္မွ  တေပါင္းလျပည့္ေန႔အထိ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ   က်င္းပေလ့ ရွိၿပီး ဘုရားပြဲေတာ္သုိ႔ မုိင္းကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ  ရပ္ကြက္၊  ေက်းရြာမ်ားမွ  ရွမ္း၊ ပေလာင္၊ ပအုိဝ္းႏွင့္ အျခားတုိင္း ရင္းသားမ်ားအျပင္  ရပ္နီးရပ္ေဝးမွ  ဘုရားဖူးဧည့္သည္မ်ား၊      ဘုရားပြဲ ေစ်းသည္မ်ားလည္း လာေရာက္ၾက၍ အထူးစည္ကားလွပါသည္။

ရွမ္း႐ိုးရာ လက္မႈပညာပစၥည္းမ်ား
ဘုရားပြဲေစ်းတန္းတြင္  ေရာင္းခ်ေန ေသာ  မုိင္းကုိင္ေဒသ ဟုိနားေက်းရြာ ထြက္  စဥ့္အုိး၊  စဥ့္ထည္ပစၥည္းမ်ား၊ ကေလးကစားစရာ  ကြၽဲ႐ုပ္၊ ႏြား႐ုပ္၊ ငွက္႐ုပ္မ်ား၊ ကုန္းကန္ေက်းရြာေဒသ ထြက္   ေရတေခါင္းနီ၊  ေရတေခါင္းနက္၊ ခုံမတ္မုံေက်းရြာထြက္   ဝါးခေမာက္၊ ဟမ္းငုိင္းေက်းရြာအုပ္စု  ေနာင္အုံ ေက်းရြာထြက္ ဓားႏွင့္ သံထည္ပစၥည္း မ်ား စသည္တုိ႔မွာ  ေလ့လာစရာ ဗဟု သုတရေစသည့္  ရွမ္း႐ိုးရာ လက္မႈ ပညာပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္    အျပင္ ဘုရားဖူးဧည့္သည္မ်ားအတြက္  အိမ္ အျပန္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားလည္း  ျဖစ္ပါသည္။

သမုိင္းဝင္ဘုရားေစတီမ်ား
မုိင္းကုိင္ၿမိဳ႕နယ္  ေရႊျမင္ထင္  ေမြ ေတာ္ဘုရား  တေပါင္းပြဲေတာ္ႀကီးသုိ႔  လာေရာက္ၾကေသာ  ရပ္ေဝးရပ္နီးမွ ဘုရားဖူးဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္  မုိင္း ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္၏  ရွမ္းရာဇဝင္  ခြန္ဆန္ ေလာႏွင့္  နန္းဦးပ်ဥ္ဘုရား၊  ¤င္းတုိ႔ကို ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ရာသခ်ဳႋင္း၊ ေလ့လာစရာ သမုိင္း မွတ္တမ္းမ်ားအျပင္ အျခားအထင္ကရ ဘုရားမ်ားျဖစ္သည့္  သမုိင္းဝင္ ဘုရား ငါးဆူ  ေစတီဘုရား၊  မုိင္းခြန္ ေက်းရြာ အုပ္စုအတြင္းရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ေျခေတာ္ ရာတည္ရွိရာ စက္ေတာ္ရာ ဘုရား (ရွမ္း အေခၚ  ဘုရားစက္)ႏွင့္ အျခားသမုိင္း ဝင္ဘုရားေစတီမ်ားကုိလည္း  ဖူးေျမာ္ ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အလြန္ သာယာလွသည့္ ေစာ္ဘြားကန္၊ နားလုံ ဆည္၊ ေရပူစမ္း စသည္တုိ႔ကုိ လည္း သြားေရာက္  ေလ့လာႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္ သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္     မုိင္းကုိင္ၿမိဳ႕နယ္၏   အေနာက္ဘက္ရွိ  ေတာင္ျပာျပာ ဆင္ ေတာင္တန္းႀကီးႏွင့္အတူ   ေတာင္မွ ေျမာက္သုိ႔  ေကြ႕ေကာက္စီးဆင္းေန သည့္  နမ့္တိန္းေခ်ာင္းေရကုိခ်ိဳးရင္း၊ ေဒသၲရဗဟုသုတမ်ားကုိ  လာေရာက္ ေလ့လာရင္း  ကုသုိလ္လည္းရ  အသိ ဉာဏ္ျပည့္ဝေစမည့္  သာစြဌာနီ  မုိင္း ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္၏  တေပါင္းဘုရားပြဲေတာ္ ႀကီးဆီသုိ႔  လွမ္းလာခဲ့ပါဟု  ဖိတ္ေခၚ လုိက္ရပါသည္။        ။
နန္းလိႈင္လိႈင္ဦး(မုိင္းကုိင္)ျမန္​မာ့အလင္​း

No comments:

Post a Comment