Latest News

Sunday, February 4, 2018

ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ စာရင္းသြင္းထားသည္႕ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ရွစ္သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ရွိ

ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ စာရင္းသြင္းထားသည္႕ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ရွစ္သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ရွိ

ရန္ကုန္    ေဖေဖာ္ဝါရီ    ၄

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ လာေရာက္စာရင္း သြင္းထားသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူဦးေရ ရွစ္သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ ရွိေနၿပီး ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း  အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး  ဦးမိုးျမင့္ေက်ာ္ထံမွ သိရသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနမွလက္ခံၿပီး  ယခင္ႏွစ္က ေျဖဆိုရန္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူဦးေရ ခုနစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိခဲ့သျဖင့္  ယခုႏွစ္တြင္  ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ တုိးလာေၾကာင္း ဦးမိုးျမင့္ေက်ာ္ကေျပာသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆုိရန္ စာရင္းေပးသြင္းၾကေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အေရအတြက္သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အထိ   ေလးသိန္းေက်ာ္သာ ရွိခဲ့ၿပီး  ၂ဝ၁၅  ခုႏွစ္တြင္ ေျဖဆိုရန္ စာရင္းသြင္းသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအေရအတြက္  ငါးသိန္းေက်ာ္   ေျခာက္သိန္းနီးပါး ရွိခဲ့ကာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေျခာက္သိန္းသံုးေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္  ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ခုနစ္သိန္းေက်ာ္   စာရင္းေပး သြင္းခဲ့သျဖင့္  ယခုႏွစ္သည္ ရွစ္ႏွစ္အတြင္းအမ်ားဆံုး စာရင္းေပးသြင္းသည့္ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း  သိရသည္။

၂ဝ၁၇   ခုႏွစ္  တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္  စာစစ္ဌာနေပါင္း ၁၅၉၄ ခုရွိၿပီး ယခုႏွစ္တြင္  အသစ္တိုး ေလွ်ာက္ထားသည့္ စာစစ္ဌာန ၁၄ဝ ေက်ာ္ရွိသျဖင့္ စာစစ္ဌာန ၁၆ဝဝ ေက်ာ္ရွိလာမည္ျဖစ္ကာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္  တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲတြင္  ေအာင္ခ်က္ ၃၃  ဒသမ ၈၉ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့ ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာင္းမြန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(MWD)

No comments:

Post a Comment