Latest News

Tuesday, February 27, 2018

ျမန္မာနိုင္ငံသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုးရႈံးနိုင္ေျခေလ်ွာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇) အားပုသိမ္တြင္ တိုင္းအဆင့္အေနနွင့္ပထမဆံုးအၾကိမ္ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြး


ပုသိမ္ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၇ရက္

 ျမန္မာနိုင္ငံေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုးရႈံးနိုင္ေျခေလ်ွာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (၂၀၁၇)အား မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိျခင္းႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံျပည္သူမ်ား၏ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမူ့ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ရင္ဆိုင္တံု႕ျပန္နိုင္စြမ္း ျမင့္မားေစေရးစီမံကိန္းအားရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္းအခမ္းအနားကိုတိုင္းအဆင့္အေနႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီး ပုသိမ္ျမိဳ့  ပုသိမ္ ဟိုတယ္တြင္ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၆ရက္ေန့နံနက္ပိုင္းက  က်င္းပခဲ့ေျကာင္းသတင္းရ ရွိသည္

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႏွင့္ပက္သက္လာရင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြအေနနဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ျပီး ကာလတို/ကာလရွည္ ေတြအတြက္  သက္ဆိုင္ရာမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားအား လာေရာက္ေဆြးေႏြးခ်ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေျကာင္းဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး  ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာန ရံုး မွတိုင္းဦးစီးမူး ဦးသန္းစိုးထံမွ သိရွိရသည္

"ခုေဆြးေႏြးျကတာက သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေျကာင့္ထိခိုက္ဆံုးရႈံးနိုင္ေျခေလ်ွာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (၂၀၁၇)ကို လာေဆြးေႏြးျကတာပါ ညြန္ ခ်ဴပ္က သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြကို ဒီစီမံခ်က္ထဲကပါတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ျဖန့္ခ်ီမိတ္ဆက္တာလဲျဖစ္ပါတယ္ "ဟုဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး  ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာန ရံုး မွတိုင္းဦးစီးမူး ဦးသန္းစိုးမွတိုင္းဧရာကိုေျပာသည္

ယင္းစီမံခ်က္သည္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ မွ စတင္ရွိခဲ့ျပီး ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေျကာင္း၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းစီမံခ်က္အတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ျကတဲ့ အခါ ဘတ္ဂ်က္ ေျကာင့္နဲ့ နည္းပညာအခက္အခဲေတြေျကာင့္ စီမံခ်က္အတိုင္းမလုပ္နိုင္တာေတြရွိခဲ့ေျကာင္း၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေနျပည္ေတာ္ ညြန္ျကားေရးမွဴးရုံးတြင္  သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမွပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေအာက္တို ဘာလတြင္ ယင္းစီမံကိန္းမ်ာကို ျပန္လည္ထုတ္ျပန္အတည္ျပဳလိုက္ေျကာင္း  ၎မွဆက္လက္ရွင္းလင္းေျပာျကားသည္

သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားဖြံ႕ျဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္  ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေပၚတြင္ မ်ားစြာ မူတည္ ေၾကာင္း MAPDRR စီမံခ်က္ကို စာရြက္ေပၚတြင္သာမက လက္ေတြ႕ေျမျပင္ေပၚတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္သည့္အတြက္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ကိုကိုနိုင္မွ ယင္းအခမ္းအနားတြင္ေျပာျကားခဲ့ေျကာင္း သိရသည္

 “၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ျပီးေနာက္ပိုင္းေဘးအႏၲရာယ္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးမွာအသင့္ျဖစ္ေနေစဖို့ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပအလွဴရွင္ မ်ားရဲ႕ လွဴဒါန္းေထာက္ပံ့မႈနဲ့ ကမ္းရုိးတန္းေဒသမ်ားမွ Cyclone Shelter (၅၅)လံုး ေဆာက္လုပ္ခဲ့တယ္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘး  အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈေကာ္မတီ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈနဲ႕ School Cum Shelter (၅)လံုးကို ေဆာက္လုပ္္ခဲ့ျပီး လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ကမ္းရုိးတန္းေဒသမ်ားအပါ အ၀င္ ႏွစ္စဥ္ေရလႊမ္းမိုးတတ္သည့္ေဒသမ်ားပါ School Cum Shelter (၅၇)လံုးကို ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရရွိရန္ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘး  အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈ ေကာ္မတီမွ တင္ဒါေခၚယူေနေၾကာင္း သိရွိရသည့္အတြက္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးမွ ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား မ်ားစြာ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း"ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး၀န္ၾကီး ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္

 အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ကေနဒါအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Ms. Heather Mc.Bride ႏွင့္ Asian Development Bank (ADB) အဖြဲ႕အစည္းမွ Mr. Arghya Sinha Roy တို႔မွလည္း အသီးသီးအမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တိုင္းေဒသႀကီး ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားလူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား စုစုေပါင္း(၇၈)ဦးခန္႕ တက္ေရာက္ခဲ့ေျကာင္း သတင္းရ ရွိသည္

သတင္းေထာက္ ေရႊရည္ဝင္း
ပိုတို Department of Disaster Management MyanmarNo comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post