Latest News

Tuesday, February 27, 2018

" ေပ်ာက္ကြယ္လု မီးဖုန္းေတာ္အလွဴပြဲ"

" ေပ်ာက္ကြယ္လု မီးဖုန္းေတာ္အလွဴပြဲ"

 တပုိ႔တြဲလသည္ ျမန္မာျပကၡဒိန္အရ ဆယ့္တစ္လေျမာက္လျဖစ္သည္။ ထန္းပင္မွ ထန္းဖူးမ်ား၊ ထန္းခုိင္တံတုိ႔ ေအာက္သို႔ ကိုင္းၫြတ္တြဲက်ေသာ ရာသီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထန္းပို႔တြဲမွ တပို႔တြဲဟု ေခၚေ၀ၚဆင္းသက္လာေၾကာင္း၊ ျမန္မာစာဆိုမ်ားက ၫႊန္းဆုိထားသည္။  ျမန္မာမူေဗဒင္အရ ကုံရာသီဟု ေခၚ၍ စန္းယွဥ္နက္ၡတ္မွာ မာဃနက္ၡတ္ျဖစ္ၿပီး ယွဥ္ေသာ တာရာမွာ ခ်ိန္တာရာျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ ေရထမ္းသမား ႐ုပ္ျဖစ္ၿပီး ေပါက္ပန္း၊ လဲပန္း၊ လက္ပံပြင့္မ်ား ပြင့္ေသာ ရာသီျဖစ္သည္။ ေအးခ်မ္းလွေသာ ေဆာင္းရာသီကို ႏႈတ္ဆက္၍ ဂိမာန္ေႏြဦး ကူးေျပာင္းရာ အခ်ိန္လည္းျဖစ္၍ ဤရာသီတြင္ ““တပုိ႔တြဲ ကၽြဲခ်ိဳဖ်ား ဆတ္ဆတ္ခါ”” ဟု ဆို႐ိုးႏွင့္အညီ ကၽြဲခ်ိဳပင္ တုန္ခုိက္ေအာင္ေအးသည္။ ေနာက္ဆုံး ႏႈတ္ဆက္ေဆာင္းက အစြမ္းကုန္ ခ်မ္းျပရာ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။  ႏွာရည္ယိုရႊဲ တပုိ႔တြဲဟုပင္ တင္စားၾကသည္။  ေကာက္ညႇင္းဆန္၊ ေျမပဲ၊ ႏွမ္း စေသာ ေကာက္ဦးသီးႏွံသစ္ေပၚခ်ိန္လည္း ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ထမင္းႏွဲထိုးပြဲ က်င္းပ၍ ဘုရားရွင္ကို ကပ္လွဴပူေဇာ္ ပြဲေတာ္ က်င္းပရာ ခ်ိန္ခါလီလည္းျဖစ္သည္။ ေရွးေခတ္က တပုိ႔တြဲလ၌ ယာဂုပြဲ ဆင္ႏႊဲသည္ဟု ကုန္းေဘာင္ခတ္ မဟာရာဇ၀င္ေတာ္ႀကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယာဂုမွာ ဆန္ကို က်ိဳခ်က္ေသာ ဆန္ျပဳတ္ႏွင့္ ေကာက္ညႇင္းကို ထိုးေသာ ထမနဲ ဟူ၍ ရွိသည္။ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။ တပုိ႔တြဲလျပည့္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႕ ထမနဲပြဲမ်ား က်င္းပၾကသည္။ ႏွမ္းဆီ၊ ႏွမ္း၊ ေကာက္ညႇင္းဆန္၊ ေျမပဲဆံ၊ အုန္းသီး တုိ႔ကို ဒယ္အိုးထဲတြင္ ထည့္၍ အရသာစပ္ကာ မီးျပင္းျပင္းျဖင့္ ဗလေတာင့္ေသာ ေယာက်္ားႀကီးမ်ားက တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ ေယာက္မႀကီးမ်ားျဖင့္ ေမႊကာ ေခၽြးတလုံးလုံးျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ထမနဲကို ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုး၍ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပၾကသည္။ ဆီႏိုင္ႏုိင္ျဖင့္ ထမနဲ ထိုး၍ ဘုရားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ကပ္လွဴၿပီး အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို ေ၀ငွသည့္ ဓေလ့ကလည္း ခ်စ္စရာ ျမန္မာ့ စိတ္ရင္း  ျဖစ္သည္။  ထမနဲပြဲႏွင့္အတူ က်င္းပသည့္ ဗုဒ္ၶဘုရားကို နံ႔သာမ်ား မီး႐ိႈ႕၍ ပူေဇာ္ေသာမီးဖုန္းပြဲမွာ လူသိနည္းေသာ ပြဲေတာ္တစ္ခုအျဖစ္ ယေန႔ေခတ္တြင္ တည္ရွိေနသည္။ ယခုေခတ္ လူငယ္မ်ားၾကားတြင္ ထမနဲ ပြဲသာလူသိမ်ားၿပီး ဘုရားရွင္အား ရည္စူးပူေဇာ္ေသာ မီးဖုန္းပြဲမွာ အသိနည္းၿပီး တိမ္ျမႇဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္လွ်က္ ရွိေနသည္။

  --မီးဖုန္းေတာ္ပြဲသမုိင္း
 မီးဖုန္းေတာ္ပြဲကို တစ္ခ်ိဳ႕ေဒသမ်ား၌ ဖ်ားမီးကပ္ပြဲ၊ မီးလႈံ႕ပြဲ၊ မီးပုံပြဲ၊ မီးဖုန္းအလွဴပြဲ ဟူ၍ ေခၚေ၀ၚၾကသည္။ တပုိ႔တြဲလျပည့္ေန႔ေရာက္တုိင္း နံ႔သာထင္းမီးမ်ားကို မိမိတုိ႔ ရပ္ရြာရွိ ဘုရားမ်ားတြင္ မီး႐ိႈ႔ပူေဇာ္ၾကသည္။ ပုဂံေခတ္ ကတည္းက က်င္းပေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ မီးဖုန္းပြဲ က်င္းပရျခင္းမွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္က ၀ိနည္းအရ တပည့္ရဟန္းတုိ႔ကို မီးလႈံ႕ျခင္း၊ မျပဳရန္ တားျမစ္ခဲ့သည္။မီးသည္ မ်က္စိႏွင့္ မသင့္၊ အဆင္းပ်က္ျခင္း၊ ခြန္အား ဆုတ္ယုတ္ျခင္း၊ မီးလႈံရင္းႏွင့္ အတူ အေပါင္းအေဖာ္တုိ႔ႏွင့္ အက်ိဳးမရွိ သိမ္ဖ်င္းေသာ စကားမ်ားေျပာဆို ေမြ႕ေလ်ာ္ ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။  သို႔ေသာ္ တပုိ႔တြဲမွ တေပါင္းလသို႔ အကူးအေျပာင္းကာလသည္ အလြန္ေအးျမေသာေၾကာင့္ တပည့္ရဟန္းမ်ားကို မီးလႈံ႕ခြင့္ ေပး႐ုံမက ကိုယ္ေတာ္တုိင္လည္း ေျခေတာ္လက္ေတာ္တုိ႔ကို မီးရွိန္ေတာ္ခံခဲ့သည္။ ဤသည္ကို အစြဲျပဳ၍ ေရွးျမန္မာႀကီးမ်ားက ျမတ္ဗုဒ္ၶအား ရည္မွန္း၍ ဘုရား၊ ေက်ာင္း၊ တန္ေဆာင္း၊ ေစတီမ်ားေရွ႕တြင္ မီးဖုိႀကီးမ်ားျပဳလုပ္ရန္ မီးဖုန္းေတာ္ကုသိုလ္အလွဴကို တီထြင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

-မီးဖုန္းေတာ္ပြဲဘယ္လိုက်င္းပၾကသလဲ
 မီးဖုန္းေတာ္အလွဴပြဲကို ေရွးေခတ္က ျမန္မာဘုရင္မ်ားကိုယ္တုိင္ ဦးစီး၍ ခမ္းခမ္းနားနား က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္ႀကီး အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ သူ႔ကၽြန္ဘ၀ မက်ေရာက္မီ အခ်ိန္ထိ ေနာက္ဆုံးမင္းဆက္ျဖစ္ေသာ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေနာင္းပုိင္း သီေပါဘုရင္လက္ထက္တြင္ပင္ မီးဖုန္းပြဲႏွင့္ ယာဂုပြဲေတာ္ႀကီးကိုႏွစ္စဥ္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ ကုန္းေဘာင္ဆက္မဟာရာဇ၀င္ေတာ္ႀကီးတြင္ မွတ္တမ္း ျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္း ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ထား၀ယ္ေဒသတုိ႔၌ မီးဖုန္းေတာ္ အလွဴပြဲကို ယခင္က ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ က်င္းပလွ်က္ရွိခဲ့ ၾကသည္။ မီးဖုန္းပြဲက်င္းပရန္ တပုိ႔တြဲလျပည့္မတုိင္မီ လူငယ္လူရြယ္မ်ားစု၍ ေတာအတြင္း နံ႔သာထင္းမ်ားကို သြားေရာက္ခုတ္ယူၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဘုရားေက်ာင္းကန္ေရွ႕တြင္ စုေပါင္း၍ လျပည့္ည၌ မီးဖိုကာ ပူေဇာ္ ၾကသည္။ ထင္းမီးဖို တစ္ေထာင္၊ယ ာဂုအိုး တစ္ေထာင္၊ ထန္းစင္ တစ္ေထာင္ စီမံ၍ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ မီးပူေဇာ္ရန္ ပင္လုံးေခ်ာေသာ သက္ရင့္ပင္မ်ားကို ခုတ္၍ ေျမတြင္ စိုက္ထူထားသည္။ ေအာက္ေျခတြင္ အေမႊးနံ႔သာမ်ား ျဖန္းထားေသာ ထင္းမ်ားကို စုပုံ၍ လျပည့္ေန႔ နံနက္ ေ၀လီေ၀လင္းအခ်ိန္တြင္ ရဟန္းရွင္လူတို႔ ျမတ္ဗုဒ္ၶကို ရည္မွန္း၍ ရွိခိုးကန္ေတာ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္က မီးစတင္႐ိႈ႕လုိက္ရာ က်န္လူမ်ားက နီးစပ္ရာ ထင္းပုံမ်ားကို အလုအယက္ ဦးေအာင္ မီး႐ိႈ႕ၾကေၾကာင္း မွတ္သားရသည္။

-မီးဖုန္းေတာ္အလွဴပြဲကို ျပန္လည္အသက္သြင္းက်င္းပခဲ့သည့္ စုဖုရားလတ္
 ကိုလိုနီေခတ္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္သို႔ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္တုိင္ က်ေရာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္ သည္ ႐ိုးရာဓေလ့ ထုံးစံအခ်ိဳ႕ ကြယ္ေပ်ာက္ခ့ဲရသည္။ ေတာနယ္အခ်ိဳ႕တြင္သာ ျမန္မာ့႐ိုးရာပြဲေတာ္မ်ားကို က်င္းပလွ်က္ရွိသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ လူစုလူေ၀း ျဖစ္လာမည္စိုး၍ အဂၤလိပ္အာဏာပိုင္တုိ႔က ခြင့္မျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႐ိုးရာ ပြဲမ်ားမွာ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။  ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ေသာ မီးဖုန္းေတာ္အလွဴပြဲလည္း ပါ၀င္သည္။ နန္းခ်ခံရၿပီး အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံသို႔ ေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံခဲ့ေသာ သီေပါဘုရင္၏ မိဖုရားေခါင္ႀကီး စုဖုရားလတ္သည္ ေမာင္ေတာ္ သီေပါဘုရင္ နတ္ရြာစံၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။ ထုိစဥ္ တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔ႏွင့္ ႀကဳံႀကိဳက္၍ ယခင္ ဘုန္းမီးေနလေတာက္စဥ္က က်င္းပခဲ့သည့္ မီးဖုန္းေတာ္အလွဴပြဲႀကီးကို က်င္းပလုိစိတ္ ျပင္းျပစြာ ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နန္းမေတာ္ႀကီးအလိုက် ေနာက္ပါေႁခြရံမ်ားက ရန္ကုန္ေရႊတိဂုံဘုရားႀကီး ရင္ျပင္တြင္ နံ႔သာ (၁၀)မ်ိဳးျဖင့္ မီးဖုန္းေတာ္ အလွဴပြဲႀကီးကို (၁၉၂၂)ခုႏွစ္က ျပန္လည္က်င္းပလိုက္ရာမွ ျမန္မာတုိ႔၏ စိတ္သံဌာန္တြင္ မီးဖုန္းေတာ္ အလွဴပြဲႀကီးကို ျပန္လည္ ျမင္ေယာင္လာၿပီး ယေန႔ထက္တုိင္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ား၌ က်င္းပေနခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားရမိသည္။

-ယေန႔ေခတ္မီးဖုန္းေတာ္အလွဴပြဲ

မီးဖုန္းေတာ္အလွဴပြဲကို ယေန႔ေခတ္တြင္ ျမန္မာျပည္အထက္ပုိင္း အညာေဒသအခ်ိဳ႕သာ အစဥ္အလာမပ်က္ က်င္းပေနၾကသည္။ လူသိနည္းေသာ ရာသီပြဲျဖစ္ေနခဲ့သည္။လူငယ္အမ်ားစုသည္လည္း ႐ိုးရာအတုိင္း က်င္းပသည္ဟု အထင္ေရာက္ကာ မီးဖုန္းေတာ္အလွဴပြဲဟူ၍ပင္ အမည္ေခၚေ၀ၚေၾကာင္း မသိေတာ့ေပ။ မီးဖုန္းေတာ္ပြဲက်င္းပရာ နံ႔သာဆယ္မ်ိဳးေနရာတြင္လည္း ေစ်းသက္သာေသာ သနပ္ခါး ထင္းမ်ားကို အစားထိုး၍ ပူေဇာ္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သနပ္ခါးပင္မ်ား ေပါရာ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ယေန႔ထက္တုိင္ က်င္းပေနၾကေသးေၾကာင္း သိရသည္။ မုံရြာၿမိဳ႕ရွိ ထန္းေတာရပ္ကြက္၊ နန္းဦးဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္လည္း တပုိ႔တြဲလျပည့္ေန႔၌ မီးဖုန္းေတာ္အလွဴပြဲကို ႐ိုးရာ မပ်က္ က်င္းပဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 ““ဘုရားရွင္က ေလးပါေသာ မဟာဘူတ မွ်တေစဖို႔ ေျခေတာ္လက္ေတာ္ေတြကို မီးကင္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ရည္စူးၿပီး မီးဖုန္းေတာ္ပြဲ ျပဳလုပ္တာပါ။ ခုေခတ္ကေလးေတြက မသိၾကေတာ့ဘူး။ အဖြားတုိ႔ရပ္ကြက္က ရပ္ကြက္ဘုရားပြဲနဲ႔ လျပည့္ေန႔တုိက္လို႔ သနပ္ခါးထင္းလွဴရတယ္ဆိုၿပီး သိၾကလို႔ လွဴတာပဲရွိတယ္။ မီးဖုန္းေတာ္ပြဲလို႔ မသိၾကဘူးဟု ထန္းေတာရပ္ကြက္မွ အသက္(၈၀)အရြယ္ အဖြားတစ္ဦး က ေျပာသည္။
 ဘာသာတရားႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍  က်င္းပေသာ ႐ိုးရာဓေလ့ မီးဖုန္းေတာ္အလွဴပြဲကိုထမနဲပြဲေတာ္ ကဲ့သို႔ လူသိမ်ား၍ ျပန္လည္က်င္းပလာေစရန္ ရည္သန္၍  ဤေဆာင္းပါးေရးသားလုိက္ရပါသည္။
 ကုိသစၥာ(မုံရြာ)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post