Latest News

Friday, February 23, 2018

ေဂၚရန္ဂ်ီကြၽန္းကို လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္မည္

ေဂၚရန္ဂ်ီကြၽန္းကို လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္မည္

ငပုေတာ  ေဖေဖာ္ဝါရီ  ၂၂

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ င႐ုတ္ေကာင္းေဒသရွိ ေဂၚရန္ဂ်ီ ကြၽန္းကို အေျခတည္ကာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ကို ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ခရီးသြားေဒသေတြအေနနဲ႔ ေငြေဆာင္၊ ေခ်ာင္းသာ၊ ၿပီးေတာ့ ျမတ္ေမာ္တင္စြန္းေပါ့၊ ျမတ္ေမာ္တင္စြန္းက ေတာ့ ဘုရားပြဲရာသီတစ္လေလာက္ပဲဆိုေပမယ့္ ေငြေဆာင္၊ ေခ်ာင္းသာက်ေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအေနအထားထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေနၿပီလို႔ ေျပာရမယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေဂၚရန္ဂ်ီ ကြၽန္းဆိုတဲ့ ခရီးသြားေဒသတစ္ခု ေပၚထြက္လာေတာ့ တရားဝင္ အပန္းေျဖ စခန္းတစ္ခုျဖစ္လာေအာင္ ေဒသခံေတြနဲ႔အတူ ေဆာင္ရြက္မယ္၊ ေဆာင္ရြက္ၿပီး သြားရင္ေတာ့ ဒီေဒသက ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ပထမဆုံး လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္လာမွာပါ''ဟု
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး  ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္လင္းထြန္း က ေျပာၾကားသည္။

လူထုခရီးသြားအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊   ဓေလ့ထုံးတမ္း၊  အစဥ္အလာတန္ဖိုး၊ အေမြအႏွစ္ႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအား အကာ အကြယ္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏   လူေနမႈဘဝ    သာယာဝေျပာေရးကို အက်ဳိးျပဳႏိုင္ၿပီး ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ တည္ေထာင္ထားရွိေသာ ေဒသခံမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ကိုယ္တိုင္လည္ပတ္၊ စီမံ၊ ေဆြးေႏြး ပါဝင္ႏိုင္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

င႐ုတ္ေကာင္းေဒသသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာပင္လယ္၊ ကမ္းေျခမ်ား၊ ေက်ာက္ခက္ေက်ာက္စိုင္မ်ား၊ အရြယ္အစား စုံလင္လွသည့္ ကြၽန္းစုမ်ားျဖင့္ သာယာလွသည့္ သဘာဝ ႐ႈခင္းမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ မတူညီသည့္ သဘာဝအလွတရား မ်ားရွိၿပီး ခရီးသြားမ်ား သြားေရာက္လည္ပတ္သင့္သည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုမွ်မကဘဲ ဒီေရေရာက္ေတာမ်ား၊ ေရတိမ္ေဒသမ်ားျဖင့္ မတူညီသည့္ ေဂဟစနစ္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရသည့္အျပင္ ဆင္၊ ငွက္ႏွင့္ ေမ်ာက္မ်ဳိးစိတ္ မ်ဳိးစုံ မ်ားလည္း  င႐ုတ္ေကာင္းေဒသတြင္  ေနထိုင္က်က္စား လ်က္ရွိသည္။

ယခင္က ေဂၚရန္ဂ်ီကြၽန္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာ မ်ားသည္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ င႐ုတ္ေကာင္း ေဒသ၏   အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွ်သာ  ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာက္မီးေသြးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္ ရန္ စီစဥ္မႈကို ေဒသခံမ်ားက ဆန္႔က်င္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ င႐ုတ္ေကာင္းေဒသသည္ လူသိမ်ားလာခဲ့သည္။ ထိုမွ်မက လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္လည္း ေဂၚရန္ဂ်ီကြၽန္း ဝန္းက်င္ သဘာဝအလွဓာတ္ပုံမ်ားေၾကာင့္  ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားစြာ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ ၾကၿပီး သုံးႏွစ္အတြင္း ခရီးသြားဧည့္သည္ ၂ဝဝဝဝ ေက်ာ္ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

''ဒီမွာက အမ်ားအားျဖင့္ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ၾကတဲ့သူေတြ မ်ားတယ္၊ အခုဆို ေရသယံဇာတလည္း ရွားလာၿပီဆိုေတာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဝင္ေငြရေအာင္ လုပ္ၾကရ တာေပါ့၊ အဓိက  ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရည္ရြယ္လိုက္တာက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မပ်က္   ကိုယ့္ေဒသေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ဖို႔ပါ၊ ၿပီးရင္ ကိုယ့္ေဒသခံေတြလည္း အေျခမျပတ္ ဖို႔၊ အဲဒါကိုပဲ ရည္ရြယ္တာပါ၊ ၿပီးေတာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုပဲ မွီခိုၿပီးေနရတဲ့ ပုံစံလည္း မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး၊ အျမတ္အစြန္း ကိုလည္း တအားႀကီး မရည္ရြယ္ဘူး၊ နည္းနည္းပဲလာလာ လာပါေစ၊ လာတဲ့သူေတြကေတာ့ သဘာဝကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ သူေတြပဲ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္''ဟု သစ္ေရာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

င႐ုတ္ေကာင္းေဒသသည္ လူမႈအေျချပဳ ခရီးသြား လုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမွာ ေဒသေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ မ်ားသည္ ပိုင္ရွင္မဲ့၊ ဘိုးဘြားပိုင္၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလတ္၊ လယ္ေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား စသည္ျဖင့္ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိး တည္ရွိ ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ယာမ်ား အားလုံးနီးပါးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးရန္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ပုံစံ ၇ ရရွိၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ဝက္ ခန္႔ကသာ ပုံစံ ၁ဝ၅ ကို ရရွိထားသည္။

ယင္းျပင္   င႐ုတ္ေကာင္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ပင္လယ္ကမ္းေျခအနီးတစ္ဝိုက္ရွိ   ေျမေနရာမ်ားကို ဟိုတယ္ဇုန္တည္ေဆာက္ရန္ ဝယ္ယူလိုသူမ်ားရွိေသာ္လည္း ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ အေရာင္း အဝယ္ျပဳလုပ္၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ သို႔ရာတြင္ အလြတ္သေဘာေရာင္းဝယ္မႈမ်ားကို ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေၾကာင့္ င႐ုတ္ေကာင္းေဒသသည္ ေငြေဆာင္၊ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ တို႔ကဲ့သို႔ အဆင့္ျမင့္တည္းခိုေဆာင္မ်ား တည္ေဆာက္ခြင့္ မရွိဘဲ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုသာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

''CBTဆိုတဲ့အတြက္ အေဆာက္အအုံေတြဟာ ရပ္ရြာပိုင္  ျဖစ္ရမယ္ေပါ့၊ ဒါကို  အားလုံးက သေဘာတူ ပါဝင္လာၿပီဆိုရင္ တည္းခိုနားေနရာေတြ တည္ေဆာက္ မယ္၊ ဝန္ထမ္းေတြကို သင္တန္းေပးမယ္၊ ေသာက္ေရ၊ သုံးေရရရွိမႈ အဆင္သင့္ျဖစ္/မျဖစ္၊ သန္႔ရွင္းမႈရွိ/မရွိ ဒါေတြကို စစ္ေဆးမယ္၊ ျပကြင္းျပကြက္ေတြ ဖန္တီးမယ္၊ ဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ တရားဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားေဒသ တစ္ခုအျဖစ္ ဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ပါလိမ့္မယ္၊ သတ္မွတ္ ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ  ပံ့ပိုးမႈေတြ  ေတာက္ေလွ်ာက္လာပါ လိမ့္မယ္''ဟု  ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

င႐ုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕သို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ကားျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ သြားႏိုင္ၿပီး ေဂၚရန္ဂ်ီကြၽန္းရွိရာသို႔ ယင္းမွ စက္ေလွျဖင့္ ငါးမိနစ္ခန္႔သာ သြားရသည္။  ေခ်ာင္းသာ၊ ေငြေဆာင္ ကမ္းေျခမ်ားမွတစ္ဆင့္ လာေရာက္လိုပါက ဘုတ္မ်ားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကမ္းေျခလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ရြာလမ္း မ်ားမွတစ္ဆင့္    ဆိုင္ကယ္စီး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စက္ဘီးစီး၍ေသာ္လည္းေကာင္း သြားေရာက္လည္ပတ္ ႏိုင္သည့္အျပင္   ေငြေဆာင္မွ  ေဂၚရန္ဂ်ီသို႔  ေျခက်င္ ခရီးၾကမ္း ႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္   ေျခက်င္ခရီးလည္ပတ္ ႏုိင္သည္။
သတင္း- ခင္ဇာလီ၊ ဓာတ္ပုံ- ေစာသိန္းဝင္း(​ေၾကးမႈံ)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post