Latest News

Friday, February 9, 2018

တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး မွတ္တမ္း - ​ေဆာင္​းပါး

တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး မွတ္တမ္း - ​ေဆာင္​းပါး

လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾက ရာတြင္ ေရႊတိဂံုဘုရားအလယ္ပစၥယံညီလာခံသည္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ႀကီးမွဴးက်င္းပခဲ့သည့္ အစည္း အေဝးႀကီးမ်ားတြင္ ပထမဆုံး အႀကီးက်ယ္ အခမ္း အနားဆုံး  ညီလာခံႀကီးျဖစ္ေပသည္။  ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ပထမဦးဆုံးရည္မွန္းခ်က္မွာ ဖက္ဆစ္ မ်ားအား ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ေမာင္းထုတ္ေရးျဖစ္ၿပီး ဒုတိယရည္ရြယ္ခ်က္မွာ    ေနာင္ထပ္ဝင္လာမည့္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရးယူရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲရန္ ျပည္သူ တစ္ရပ္လုံးအား စည္း႐ုံး၍ အသင့္ျပင္ဆင္ထားေရး ပင္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ ေနသူရိန္ဇာတ္႐ုံႀကီးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းက ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္သို႔   ဆာေဒၚမန္စမစ္ျပန္လာလွ်င္ ရာထူးေပးစည္း႐ုံးၿပီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ၿဖိဳခြဲမည့္ အေရးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ႀကိဳတင္ေျမာ္ေတြး၍ အကြဲကြဲ အျပားျပားျဖစ္ေနေသာ ပါတီအဖြဲ႕မ်ားအား ေနသူရိန္ ညီလာခံသို႔  ဖိတ္ေခၚကာ စည္း႐ုံးခဲ့သည္။ ညီလာခံ တြင္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား တပ္ေပါင္းစုႀကီး၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ တညီတၫြတ္တည္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ လိုက္သည္။  ဆာေဒၚမန္စမစ္သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ သုံးႏွစ္သုံးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မည့္      စကၠဴျဖဴစာတမ္းကို သယ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ယင္းကို ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ မ်ားက   လက္မခံၾကဘဲ   ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရးေပးရမည္ဟု ေတာင္းဆို ခဲ့သည္။

ေတာင္တန္းေဒသအတြက္ ညီလာခံ

ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ ရာတြင္ ျပည္မအား ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ဗမာႏိုင္ငံအစိုးရ အက္ဥပေဒအရ    ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ အစိုးရက  အုပ္ခ်ဳပ္၍  ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကို ဘုရင္ခံကိုယ္တိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ မွာ ေတာင္တန္းေဒသမွာ  ႏိုင္ငံေရးအရ  ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမရွိေသး၍ ျပည္မကဲ့သို႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးႏွင့္ မထိုက္တန္ေသးဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ခိုင္မာသည့္ အေထာက္အထားတစ္ရပ္မွာ ၿဗိတိသွ်ကာကြယ္ေရး တြင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအသုံးဝင္မည့္ ေတာင္တန္း ေဒသကို ခ်န္လွပ္၍ ျပည္မကိုလက္လႊတ္ရန္ အႀကံ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္တန္းေဒသကို ခ်န္မထား ဘဲ ျပည္မႏွင့္တစ္ပါတည္း လြတ္လပ္ေရးေပးရန္ကိစၥ ကို ညီလာခံတြင္ အဆိုတင္သြင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။

ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ျပည္သူလူထု မွာ စိတ္အားထက္သန္ေနၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ လူထုမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ မည္သည့္ ေနရာၾကည့္ၾကည့္ ညီလာခံအေၾကာင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္းတို႔သာ ေရပန္းစားေနသျဖင့္ ပီတိျဖစ္စရာျဖစ္သည္။ ညီလာခံႀကီးကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ား၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဖြင့္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းမွာ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္ ႏွင့္အညီ စကၠဴျဖဴစာတမ္းပါ ဆင္းမလားစီမံကိန္းကို ပယ္ခ်ၿပီး  စစ္မွန္ေသာလြတ္လပ္ေရးရသည္အထိ ဆက္လက္အေရးဆိုသြားမည္ဟု ေျပာဆိုလိုက္ရာ လူထုႀကီးက    တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံၾကေပသည္။ ေရႊတိဂုံညီလာခံသို႔ ရွမ္းလူငယ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။  ညီလာခံၿပီးေသာအခါ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရးအတြက္   ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာျဖစ္ရပ္ မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။

စကၠဴျဖဴစာတမ္း ကန္႔ကြက္ပြဲမ်ား

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ စကၠဴျဖဴ စာတမ္း ဖ်က္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ လူထုဆႏၵျပပြဲကို ဦးစီးက်င္းပၾကသည္။ ဆႏၵျပပြဲသို႔ ၿမိဳ႕ေန အလုပ္သမားမ်ား၊  ဆင္းရဲသားမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးႏွင့္  ပုလိပ္အဖြဲ႕ဝင္ မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး တစ္ခဲနက္ေၾကြးေၾကာ္ဆႏၵျပၾက သည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္  အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေသာ   နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပပြဲမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္သည္။  ဆႏၵျပပြဲ၌    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ယေန႔လူထုဆႏၵျပ ပြဲသည္   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အႀကီးမားဆုံး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ႀကီးၿပီးမွ ျမန္မာ လူထုသည္ ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားမႈ ပိုမိုတိုးတက္လာေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မျဖစ္ဖူးေသာ ပုလိပ္သပိတ္၊ အမႈထမ္း ေပါင္းစုံ  သပိတ္မ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း၊  ဘုရင္ခံ၏အမႈေဆာင္ေကာင္စီဝင္ ဖဆပလမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း လူထုအင္အားကို တစ္ဆင့္တက္ၿပီး ေထာက္ခံရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုသည္ အဆင္သင့္ရွိေနသည္ကို  ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ထိုကန္႔ကြက္ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ကန္႔ကြက္ပြဲမ်ားအၿပီး စက္တင္ဘာ ၃ဝ ရက္တြင္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက  အတြင္းဝန္႐ုံးသို႔  ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။   ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေနာက္     ညေနပိုင္းတြင္ သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍  အစိုးရ၏  ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးမႈမွာ ေအာင္ျမင္သြားပါၿပီဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အလုပ္ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ အမႈထမ္း မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ျပန္ဝင္ၾကေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္း အေျခအေနတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသြားၿပီး ေနဝင္မီးၿငိမ္း အမိန္႔လည္း ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အေရး ဆိုရာတြင္ ျပည္မသာမက ေတာင္တန္းနယ္မ်ားပါ ပါဝင္မွ ျပည့္စုံမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားအေပါင္း စည္းလုံး ညီၫြတ္စြာျဖင့္  လြတ္လပ္ေရးကိုအရယူရန္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ ျပည္နယ္၊ ကယားေဒသမ်ားသို႔သြားေရာက္ၿပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးခရီးစဥ္(ကခ်င္)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ ပထမဆုံး သြားေရာက္ရသည့္အေၾကာင္းမွာ   ၁၉၄၆   ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဘုရင္ခံဆာေဒၚမန္စမစ္သည္ ျမစ္ႀကီးနား သို႔ သြားေရာက္၍ စကၠဴျဖဴစီမံကိန္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲ မပါဝင္ဘဲ တသီးတျခားေနလိုက  ေနႏိုင္ေၾကာင္း ကခ်င္ တိုင္းရင္းသားတို႔အား   ေျပာၾကားထားခဲ့ျခင္း၊  ထို႔အျပင္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ား အဆင့္အတန္းမီေအာင္ေနႏိုင္ရန္ အတြက္ မိမိက ေထာက္ပံ့ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆး႐ုံ မ်ား၊  ေက်ာင္းမ်ား  ေဆာက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးမပ်က္ျပားေစေရးအတြက္   သြားေရာက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္  ၁၉၄၆  ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္   ျမစ္ႀကီးနားရွိ   ကခ်င္တပ္မ်ားကို စစ္ေဆးရန္ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ထိုေန႔ ညေန ၅ နာရီတြင္ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ အရ ဒူဝါေစာ္ဘြားမ်ား၊ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ၃ဝ ခန္႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။     ထိုေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္၍ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ''ဗမာျပည္ကို လြတ္လပ္တဲ့တိုင္းျပည္ ျဖစ္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္၊ လြတ္လပ္ ေတာ့မွာေတာ့ အေႏွးနဲ႔ အျမန္ပဲ ေသခ်ာေနပါတယ္၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသားမ်ားကလည္း   ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေသြးရင္းသားရင္းမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ ဗမာမ်ားနဲ႔ ဆိုးတူေကာင္းဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားေစခ်င္ ပါတယ္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။                  
ေကာင္းစ်ာန္သိမ္း၊ေနသူရိန္ညီလာခံ(​ေၾကးမႈံ)

No comments:

Post a Comment