Latest News

Tuesday, February 6, 2018

မနက္ျဖန္တုိင္းဟာ အေရးႀကီးပါတယ္ - ​ေဆာင္​းပါး

မနက္ျဖန္တုိင္းဟာ အေရးႀကီးပါတယ္ - ​ေဆာင္​းပါး

ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြ၊ အဖဲြ႕အစည္းေတြရဲ႕ တည္ေဆာက္ ခဲ့ပုံေတြ ေလ့လာတဲ့အခါ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈအျပင္ အသိ ပညာရွိမႈဟာလည္း အဓိကလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သိလာရ သလုိ   အဲဒီအသိတရားေတြကုိ   လက္ေတြ႕ဘဝမွာ   ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အသုံးခ်တတ္ဖုိ႔လုိေၾကာင္းကိုလည္း သိလာရ တယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အဂၤလိပ္စကားတစ္ခုမွာ ဘယ္လုိေဖာ္ျပ ထားသလဲဆုိေတာ့ ''Self conquest is the greatest of all victories ''၊ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ျခင္းဟာ ေအာင္ျမင္မႈ အားလုံးအနက္ အႀကီးက်ယ္ဆုံး ေအာင္ျမင္မႈပဲ'' ဆုိတာကုိ မွတ္သားခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဘဝနဲ႔ ဆႏၵ
ယခုအခါမွာ  ဘဝနဲ႔ဆႏၵ  တစ္ထပ္တည္းက်ပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းေနၾကတာေတြကုိ  ၾကားေနရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့  ေလာကလူသားေတြအတြက္ ဘဝနဲ႔ဆႏၵ တစ္ထပ္တည္းက်ဖုိ႔ ဆုိတာ လြယ္ကူတဲ့အရာမဟုတ္ေပမယ့္ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵေတာ့  ရွိဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္။   ဒါမွလည္း   ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈဆုိတာ  တစ္ခါတည္းကပ္ပါလာၿပီး ဆႏၵရဲ႕ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈဆုိတာ  ျဖစ္လာတယ္။  အဲဒီေနာက္  အသိပညာနဲ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ  ေပါင္းစပ္လုိက္တဲ့အခါ  ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့၊ ကုိယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဘဝကုိ အျပည့္အဝ မဟုတ္ေတာင္ အနီးစပ္ဆုံး ေတာ့ ျဖစ္လာၾကပါတယ္။
ယေန႔ႏုိင္ငံေတာ္မွာ  လူငယ္အမ်ားစုဟာ  နည္းပညာ တုိးတက္မႈေတြကုိ စိတ္ဝင္စားမႈရွိလာၾကသလုိ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ပညာရပ္ေတြကုိလည္း   နားလည္တတ္ကြၽမ္းဖုိ႔လုိေၾကာင္း သိလာၾကပါတယ္။   ဒါမွ   မိမိတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေဆာင္ရြက္ၾကမယ့္ အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း အက်ပ္အတည္း ကာလ ႀကံဳႀကိဳက္လာရင္ ဘယ္လုိဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိး ခ်ႏုိင္မယ္ ဆုိတာကုိ   သိလာၾကလုိ႔ပဲ   ျဖစ္ပါတယ္။   အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိး  ဆုိးက်ဳိးေတြကုိ  တာဝန္ယူရမယ့္  အဆင့္မ်ဳိး ျဖစ္ေနရင္ နည္းပညာပုိင္းေရာ၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈအပုိင္းပါ သိေနဖုိ႔ လုိေၾကာင္း နားလည္လာၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယုိယြင္းခ်ဳိ႕တဲ့ ေနတဲ့ က႑ေပါင္းစုံကုိ ေရေလာင္းေပါင္းသင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္   ေဖာ္ျပပါအရည္အခ်င္းႏွစ္ရပ္နဲ႔    ျပည့္စုံတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ   လုိအပ္ပါတယ္။   အထူးသျဖင့္   စနစ္အေျပာင္းအလဲ၊ ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲ၊ က႑ ေပါင္းစုံ  အေျပာင္းအလဲေတြမွာ  စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မယ့္သူေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းဟာ မ်ားစြာအေရးႀကီးပါတယ္။  အနာဂတ္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းသစ္ကုိ  စီမံဖန္တီးၾကမယ့္  ဗိသုကာေလးေတြ ျဖစ္လုိ႔  မွန္ကန္တဲ့အသိနဲ႔ ႀကီးျပင္းလာဖုိ႔ ထိန္းေက်ာင္းေပးရ ပါ့မယ္။
သူတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္တစ္ခုေၾကာင့္ အေျခအေနတစ္ခု ထူးျခား သြားတာ၊ တုိးတက္ေျပာင္းလဲသြားတာမ်ဳိးကုိ အားေပးရပါမယ္။  သုိ႔ေသာ္ ဒီေန႔မွန္ေပမယ့္ မနက္ျဖန္မွန္ခ်င္မွ မွန္မယ္။ ဘာျဖစ္ လုိ႔လဲ။  အမွန္တရားေတြအားလုံးဟာ  ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေနလုိ႔ ဆုိတာကုိ သိေနဖုိ႔ပဲလုိပါတယ္။

စာေတြအမ်ားႀကီးဖတ္ဖုိ႔ လုိ
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ  ဦးေဆာင္မႈေပးသူနဲ႔  ဦးေဆာင္ တာဝန္ယူသူ ေရာေနတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဦးေဆာင္မႈေပးသူကုိ  ဦးေဆာင္မႈတာဝန္ယူသူက  ပံ့ပုိးႏုိင္ရမယ္။  ဒါ့အျပင္  တာဝန္ ယူသူအပုိင္းက သိတာ၊ တတ္တာေတြက တလဲြမျဖစ္ဖုိ႔ လုိတယ္။  အသစ္သိတာလား၊ အေဟာင္းအတုိင္း မလုပ္ေတာ့တာလား၊  သိၿပီးသားကုိ ပုံစံတစ္မ်ဳိးနဲ႔ စဥ္းစားတာလား၊ ဒါကုိ အထူးသတိ ျပဳဖုိ႔ လုိပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္မွာ နားႏွစ္ဖက္နဲ႔၊ ပါးစပ္ေပါက္ တစ္ေပါက္ပဲရွိတယ္။ ေျပာတာထက္ ႏွစ္ဆနားေထာင္ေပးပါ ဆုိတဲ့ သေဘာပါပဲ။ (ဒါေပမယ့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတယ္) ပါးစပ္ ႏွစ္ေပါက္ နားတစ္ဖက္၊ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ နားေတာင္ပါမလာဘူး။ အားလုံးမွာ ဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္တဲ့ အရည္အေသြးရွိတယ္။  ဒါေပမယ့္ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးႏုိင္တဲ့ အရည္အေသြးရွိဖုိ႔သာ  အေရးႀကီးတယ္။  သူမ်ားလုပ္တာ  လိုက္လုပ္ရင္  Copy ပဲ ျဖစ္မယ္။ သူမ်ားမလုပ္ႏုိင္တာကုိ ကုိယ္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔က အဓိက  ဒါမွတန္ဖုိးရွိတယ္။ ဒီလုိလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္ စာေတြအမ်ားႀကီးဖတ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ စာေတြအမ်ားႀကီး တတ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္၊ ပ်ဥ္ခင္းေလး ေျပာင္ေအာင္လွည္းေနက် ကုိယ့္တံျမက္စည္း ေလးကုိ ေက်နပ္ေနမယ့္အစား ၾကမ္းခင္းေကာ္ေဇာေပၚက ဖုန္မႈန္႔ကုိ လွည္းပစ္ႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကရပါ့မယ္။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ  သူမ်ားလုပ္တာလုိက္လုပ္တတ္တဲ့ အက်င့္ကုိ သင္ယူခဲ့ရလုိ႔လားမသိ။ လူတစ္ဦး လုပ္ငန္းတစ္ခုနဲ႔  ေအာင္ျမင္ေနရင္ ေနာက္တစ္ဦးကလည္း လုိက္လုပ္တတ္တဲ့  အက်င့္မ်ဳိးရွိၾကတယ္။  ဥပမာ- လမ္းတစ္လမ္းမွာ မုန္႔ဟင္းခါး ဆုိင္ေလးဖြင့္လုိ႔ ေရာင္းေကာင္းလာရင္ လမ္းထိပ္မွာ အျခားသူ တစ္ဦးက  ေနာက္တစ္ဆုိင္ဖြင့္လာတယ္။  တကယ္လုိ႔  သူပါ ေအာင္ျမင္ရင္ လမ္းလယ္မွာ ေနာက္တစ္ဆိုင္ကို အျခားသူ တစ္ဦးက  ထပ္ဖြင့္ၾကတယ္။  မွ်ေဝခံစားခ်င္တဲ့  သေဘာလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္ၾကာလာေတာ့  အရင္းအႏွီး နည္းၿပီး ေဖာက္သည္မရေသးတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ရဲ႕ မုန္႔ဟင္းခါး ဆုိင္ေလးက ပိတ္သြားရတယ္။ တကယ္ဆုိရင္ မုန္႔ဟင္းခါးနဲ႔တဲြၿပီး ဘာေရာင္းမလဲ၊ ဆုိင္ရဲ႕အျပင္အဆင္ကအစ ဝန္ေဆာင္မႈအဆုံး  ထူးျခားတာေလးေတြပါ ေပါင္းစပ္ေပးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ေနာက္မွ ဖြင့္ေပမယ့္ မွတ္သားစရာေနရာေလးအျဖစ္  အသိအမွတ္ျပဳခံ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ''အေရွ႕ေရာက္ခ်င္ရင္ ေရွ႕တုိးမွေပါ့'' လုိ႔ ေျပာခ်င္တာပါ။

အားေပးလက္ခံလာ
ယေန႔ကၻာႀကီးမွာ      ႏုိင္ငံတကာကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြဟာ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈMarket Competition ပံုစံနဲ႔ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကပါတယ္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေတြရဲ႕  ေအာင္ျမင္မႈ  အရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ အရည္အေသြးပိုင္းမွာလည္း ကုန္ပစၥည္း ေတြနဲ႔ပဲ သက္ဆုိင္တာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ၊ လူသားစြမ္းရည္ပါ  အက်ဳံးဝင္လာေၾကာင္း သိရွိလာရပါတယ္။

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္စံုကို လႊမ္းၿခံဳကိုင္တြယ္ရတဲ့၊ လူသား ေတြရဲ႕   ပဓာနအခန္းက႑   (People Orientation)  ကုိ တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္းဟာ   စြမ္းရည္စီမံခန္႔ခြဲေရး  (Quality Management)ရဲ႕ အေျခခံသေဘာတရားဆိုတာကို  နားလည္လာၾကပါတယ္။ လုပ္ငန္းအသီးသီးရဲ႕ တုိးတက္မႈ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ လူသားေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈအရည္အခ်င္းဟာ  အဓိကျဖစ္လို႔ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ အတတ္ပညာ ကြၽမ္းက်င္႐ံု သာမက အဲဒီပညာရွင္ကို လက္ေတြ႕အက်ဳိးရွိေအာင္ အသံုးခ် တတ္ဖို႔လိုေၾကာင္း  သိရွိလာၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္  စနစ္နဲ႔ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္မွာေတာ့ ေတြ႕ႀကံဳရမွာတစ္ခု ရွိပါတယ္။   ဘာလဲဆိုေတာ့  ''သာမန္ထက္  ထူးကဲတာ တစ္ခုခုရဲ႕  အစပိုင္းမွာေတာ့ အၿမဲလိုလို လူထုက လက္မခံၾက ပါဘူး''။   အဂၤလိပ္လိုေတာ့  (At the beginning of anything out of the ordinary, the mass of people always dislike it)တဲ့။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္တဲ့အခါတိုင္း  အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရဲ႕  အမည္နာမေျပာင္းလဲ သြားတာမ်ဳိးထက္  မျပည့္စံုႏြမ္းပါးသူေတြရဲ႕ ဘဝ  ေျပာင္းလဲ သြားႏိုင္ေအာင္  လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့  အစပိုင္းမွာေရာ၊ အဆံုးပိုင္းမွာပါ  တစ္ခဲနက္အားေပးလက္ခံလာၾကပါတယ္။ ကိုရီးယားမွာေရာ၊ ဂ်ပန္မွာပါ ေတြ႔ခဲ့ဖူးပါတယ္။

ရပ္ကြက္ထဲက သက္ႀကီးရြယ္အုိလူႀကီးတခ်ဳိ႕က ''ေလာက ႀကီးကလည္း ဘက္စံုက႑စံုမွာ ပူေလာင္မႈေတြမ်ားလွခ်ည္လား၊ အရာအားလံုး  မီးေလာင္ေနသလုိပဲ''လို႔  ေျပာၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ ''မီး'' လုိ႔ဆုိတာနဲ႔ ဘယ္မီးမွ ေကာင္းက်ဳိးမေပး ပါဘူး။ ေလာဘမီး၊ ေဒါသမီး၊ ေမာဟမီး၊ ေသာကမီးအားလံုးဟာ  ပူေလာင္မႈကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ေလာင္ၿပီလို႔ဆိုတာနဲ႔ အျမန္ဆံုး ၿငိႇမ္းသတ္ႏုိင္ဖို႔လိုသလို၊ ထိေရာက္တဲ့ၿငိႇမ္းသတ္မႈမ်ဳိးလည္း  ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။   ေလာင္ကြၽမ္းမႈအခ်ိန္   ၾကာျမင့္လာေလ၊ ဆံုး႐ံႈးမႈတန္ဖိုးမ်ားေလ ျဖစ္ပါတယ္။ ပစၥည္းဆံုး႐ႈံးမႈအတြက္ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႔  မခက္ေပမယ့္၊  စိတ္ဓာတ္ဆံုး႐ံႈး ရင္ေတာ့    နဂိုအေျခအေနျပန္ရဖို႔     အခ်ိန္ယူရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႀကီးမားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကီးမားတဲ့ စြန္႔စားမႈမ်ဳိးျပဳလုပ္ရဲရပါမယ္။ မလုပ္ခင္ ဘက္စံု စဥ္းစားရမယ္။ စဥ္းစားၿပီးၿပီဆုိရင္ေတာ့ အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။
နားလည္ရေတာ့မယ့္အခ်ိန္
မိမိရဲ႕ ရွိၿပီးသား၊ တတ္ၿပီးသားပညာရပ္ေတြကို အၿမဲတေစ တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရင္း တစ္ေန႔တျခားေျပာင္းလဲ  တိုးတက္ေနတဲ့ ေခတ္ႀကီးကို   ဦးေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ဆုိရင္  မိမိ ေဆာင္ရြက္ေနရတဲ့လုပ္ငန္း အတတ္ပညာေတြကို ေက်ညက္စြာ နားလည္ဖို႔  လိုပါတယ္။  ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ၿပီး စိတ္ထားျဖဴစင္ကာ၊ သည္းခံမႈမ်ားစြာနဲ႔ စီမံခန္႔ခဲြခြင့္ရသူေတြက  စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သြားမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ''တူ၍မရပါ၊ မတူ၍မရပါ'' ဆိုတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းၿပီးသားျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ေခတ္ကိုသေဘာေပါက္တဲ့၊   ေခတ္ရဲ႕ေရစီးေၾကာင္းကို မျပတ္သိေနတဲ့ ႏုိင္ငံတကာမွာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ တိုင္းဟာ  နည္းပညာအသစ္ကို  တီထြင္ၿပီး  အက်ဳိးအျမတ္ ႀကီးေအာင္ လုပ္တတ္ၾကတယ္။ နည္းပညာသံုးစြဲမႈမွာလည္း  ကိုယ့္လုပ္ငန္းအတြက္ မည္သူကမွ လုိက္မမီေအာင္ ထိပ္ဆံုး  ေရာက္ေနရဲ႕လား။   ပမာဏခ်င္းတူရင္ေတာင္    ထိပ္ဆံုးမွာ ရွိရဲ႕လား။   လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ေအာင္   ဘယ္လိုတီထြင္  သံုးစြဲရ မလဲ။ ေျခကုတ္ေကာင္းဖို႔လိုသလို၊ ေျခလွမ္းစိတ္ဖုိ႔လည္းလိုတယ္၊  ရဲရဲတင္းတင္းစိတ္ကူးယဥ္တာ။ ဒါေတြအားလံုးဟာ တကယ္ အတုယူစရာေတြဆိုတာ နားလည္ရေတာ့မယ့္အခ်ိန္ ျဖစ္ပါ တယ္။

ဒါေၾကာင့္   နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔    တင္ျပလုိတာကေတာ့ အဓိပၸာယ္မဲ့ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကိုရပ္ၿပီး အမွန္တကယ္အစကေန  ျပန္ျပင္သင့္တဲ့  အရာေတြအေပၚ  အာ႐ံုစူးစိုက္ရမယ့္အခ်ိန္ ဆုိတာကို  နားလည္ၾကမယ္၊  လိုက္နာႏုိင္ၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေပါင္းစံု သန္း ၅ဝ ေက်ာ္ေနထုိင္ၾကတဲ့  ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္  ''မနက္ျဖန္တိုင္းဟာ  အေရးႀကီးပါ ေၾကာင္း'' တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။         ။
မင္းသိမ္း (ေနျပည္ေတာ္)ျမန္​မာ့အလင္​း

No comments:

Post a Comment