Latest News

Wednesday, February 21, 2018

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအလွကို ေ၀ျဖာေစမည့္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး ဘက္စံုစီမံကိန္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအလွကို ေ၀ျဖာေစမည့္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး ဘက္စံုစီမံကိန္း

  ရန္ကုန္    ၿမိဳ႕ကို   ေနရာေပါင္းစံု  ဘက္ေပါင္းစံုက   တိုးခ်ဲ႕မႈ၊ ျပဳျပင္မႈ၊ အသစ္တည္ေဆာက္မႈေတြနဲ႔ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနတာေၾကာင့္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဟာ ေခတ္မီအလွကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ျခယ္မႈန္းထားတဲ့ မိန္းမပ်ဳိငယ္တစ္ဦးရဲ႕ သြင္ျပင္လကၡဏာကို ျမင္ေတြ႕ေနရသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။   အခု လည္း   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွာရွိတဲ့   ရန္ကုန္ ဘူတာႀကီးဘက္စံုစီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔   တင္ဒါေအာင္ျမင္တဲ့ ကုမၸဏီကို  သတင္းထုတ္ျပန္ လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီစီမံကိန္းကို စင္ကာပူ Oxley    Holdings၊၊ ျမန္မာမင္း      ဓမၼ ကုမၸဏီ၊   တ႐ုတ္ Sino  Great Wall  Co., Ltd. တို႔ ပူးေပါင္း ထားတဲ့အဖြဲ႕က   တင္ဒါ ေအာင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး  ၂ဝ၁၈  ခုႏွစ္   ဇန္နဝါရီ   ၃ဝ  ရက္နဲ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အစုိးရအဖဲြ႕  အစည္းအေဝးမွာ အစိုးရ အဖဲြ႕   သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔  ခြင့္ျပဳခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔  Oxley Holdings  က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္မွာ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့      ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးဆိုတာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွာ  အထင္ကရေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ထင္ရွားၿပီး အေရးပါတဲ့ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးဆိုတာ  ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရထားစီး  ခရီးသြားျပည္သူေတြရဲ႕ အဓိကအမွတ္သညာျပဳ စိတ္ထဲမွာ စြဲစြဲ ျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကေန တစ္ႏိုင္ငံ လံုးရဲ႕  ရထားခရီးစဥ္ေတြကို  ခြဲျဖာျခင္း၊  ဆံုစည္းျခင္းျဖစ္တဲ့ ဆံုမွတ္ဘူတာႀကီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
အခုဆိုရင္ ဘူတာႀကီးယာ့ဒ္ဝင္းဟာ ရန္ကုန္ရဲ႕ အစည္ကား ဆံုး  ေနရာ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပံုရိပ္ ေတြ ဝိုင္းရံေနတဲ့       ဗဟိုခ်က္ေနရာတစ္ခုလို    ျဖစ္တည္ေနတဲ့ ဧရိယာျဖစ္လို႔  အခုလို  ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးဘက္စံုစီမံကိန္းကို         အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔  ေဆာင္ရြက္တာဟာ  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရဲ႕     တိုးတက္မႈပံုရိပ္ကို ထပ္ဆင့္တြန္းအားေပး ျခယ္မႈန္းလိုက္သလို ျဖစ္ေစတာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။
ဒီစီမံကိန္းဟာ ေျမဧရိယာ ၂၅ ဒသမ ၇ ဟက္တာ(၆၃ ဒသမ ၅ ဧက) အက်ယ္အဝန္းေပၚမွာ  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံေက်ာ္ခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။   ဒီလို  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ အိမ္ရာ  အေဆာက္အအံုေတြ၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရး စင္တာေတြ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြန႔ဲ ရထားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဗဟိုေနရာေတြ စံုစံုလင္လင္ပါဝင္မွာျဖစ္ တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အေဆာက္အအံုေတြ ထြက္ေပၚ လာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အေကာင္အထည္ေဖာ္    ေဆာင္ရြက္မယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး ဘက္စံုစီမံကိန္းရဲ႕ ေနရာအေနအထား ကို  ၾကည့္ရင္ေတာ့   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕    မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း   တည္ရွိေနပါတယ္။    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းအနီး၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊   ဗိုလ္မင္း ေရာင္လမ္း၊ ေအာင္ဆန္းကြင္းစတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အခ်က္အခ်ာက် တဲ့ လမ္းေတြအနီးမွာျဖစ္တာမို႔ အခ်ိန္တိုအတြင္း အရွိန္အဟုန္နဲ႔ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမယ့္ စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။
ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး Oxley Holdings  က ထုတ္ျပန္ ခဲ့တဲ့ ဘက္စံုစီမံကိန္း ဒီဇိုင္းပံုစံငယ္ဟာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အထပ္ျမင့္   အေဆာက္အအံုေတြ၊   ထူးျခားၿပီးဆန္းသစ္တဲ့ အေဆာက္အအံုဒီဇိုင္းပံုစံေတြကို  ေတြ႕ျမင္ရတာမို႔  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လယ္မွာေတာ့ အသြင္သစ္၊ အျမင္သစ္နဲ႔ အေဆာက္အအံုပံုစံ အသစ္ေတြရဲ႕ အေနအထားကို ထိေတြ႕အသံုးျပဳခြင့္ရရွိေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
''ဒီစီမံကိန္းကို  ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕  ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔အညီ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး   လုပ္ကိုင္ခြင့္ရတဲ့ကုမၸဏီနဲ႔   စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ညိႇႏိႈင္းမႈေတြ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္'' ဟု   ျမန္မာ့မီးရထားမွ  အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားထားပါတယ္။     အခုအေနအထားမွာ    ဒီစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔                                            
ကနဦးေရြးခ်ယ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး  အေသးစိတ္  ညိႇႏိႈင္ေဆြးေႏြးမႈေတြ  ျပဳလုပ္ရဦးမွာ  ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစီမံကိန္းတည္ေဆာက္တဲ့အခါ   ရထားလမ္းကို    နဂိုအတိုင္းထားရွိၿပီး     က်န္တဲ့ေနရာေတြေပၚမွာ   အေဆာက္အအံုေတြ   တည္ေဆာက္မွာျဖစ္တာမို႔     တည္ေဆာက္ေရးကာလဟာ   အနည္းဆံုးရွစ္ႏွစ္နဲ႔ ၁ဝ ႏွစ္ခန္႔လည္း ၾကာႏိုင္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ စီမံကိန္းဧရိယာမွာ စုစုေပါင္း ၆၃ ဒသမ ၅ ဧကခန္႔  ရွိၿပီး ၾကမ္းခင္းဧရိယာ စုစုေပါင္း ၁ ဒသမ ၉ သန္း စတုရန္းမီတာ ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ တည္ေဆာက္  အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာ  ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလို  ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး   ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမွာေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ  အေမြအႏွစ္ အေဆာက္ အအံုအျဖစ္သတ္မွတ္ထားတဲ့ လက္ရွိရန္ကုန္ဘူတာႀကီး  အေဆာက္အအံုက   ပါဝင္မွာမဟုတ္ဘဲ  နဂို ရွိရင္းစြဲအတုိင္း ဆက္လက္ထားရွိသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔  သိရတာမို႔ စိတ္ေအးဝမ္းသာမႈ ျဖစ္ရပါတယ္။
တကယ္ေတာ့   ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးကို  ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ၁၈၇၇ ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့   ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာ   ပညာရွင္ဦးတင္က     ျမန္မာဒီဇိုင္းပညာရွင္  ဦးလွသြင္ရဲ႕ ဗိသုကာပံုစံအတိုင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ တည္ေဆာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇိုင္းပညာရွင္ ဦးလွသြင္ရဲ႕ ဘူတာႀကီး ဒီဇိုင္းကို ရထားအာဏာပိုင္အဖြဲ႕က ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ေမလအ  ၇   ရက္မွာ ခြင့္ျပဳခဲ့တာ ျဖစ္လို႔ အဲဒီပံုစံအတုိင္း ဦးတင္က တည္ေဆာက္ခဲ့ရာမွာ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္မွာ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး  စုစုေပါင္းကုန္က် ေငြက်ပ္ ၄ ဒသမ ၇၅ သန္းရွိခဲ့တယ္လို႔  ဆိုပါတယ္။  ဒီလို   တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့  ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးကို ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၅ ရက္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ အခုဆိုရင္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့   အေဆာက္အအံုတစ္ခု   ခံံံ့ထည္စြာ   တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
အခုဘက္စံုစီမံကိန္းမွာေတာ့   အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုေပါင္း   ၂ဝ  ခန္႔အပါအဝင္    ဒီဇိုင္းပံုစံ အသစ္နဲ႔ ရထားဘူတာ႐ံုအသစ္တစ္ခုလည္း   ပါဝင္မွာျဖစ္တာေၾကာင့္   ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးရဲ႕ အေဟာင္းနဲ႔ အသစ္ ဒီဇိုင္းလက္ရာေတြ  ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာႏိုင္မွာ   ျဖစ္သလို   ဒီစီမံကိန္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ျပည္သူ မ်ား ခရီးသြားလာမႈနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြပါ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ႏိုင္မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရဲ႕အလွကေတာ့ လွခ်င္တုိင္းလွပေနေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။        ။
ေ၀ယံဦး(ျမန္​မာ့အလင္​း)

No comments:

Post a Comment