Latest News

Monday, February 5, 2018

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပံုစံေတြထဲမွာ အသက္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ လူမ်ိဳး၊ လိင္၊ အရပ္အျမင့္အနိမ့္၊ ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီစြဲ၊ ဘာသာေရး၊ လိင္စိတ္၀င္စားမႈပံုစံ၊ အသားအေရာင္ နဲ႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တို႔ပါ၀င္ေနပါတယ္။

အသက္အားျဖင့္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကိုေတာ့ သက္ႀကီးမ်ား၊ အရြယ္ေရာက္စလူငယ္မ်ား နဲ႔ ကေလးမ်ားအေပၚက်င့္သံုးတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ေနရာတိုင္းနီးပါးေလာက္မွာ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနတဲ့ အေတြ႕ရအမ်ားဆံုး မမွ်မတႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံတဲ့ ပံုစံတစ္မ်ိဳးပါပဲ။

ဇာတ္နိမ့္ဇာတ္ျမင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကိုေတာ့ အဓိကအားျဖင့္ အာရွေဒသေတြျဖစ္တဲ့ အိႏၵိယ၊ သီရိလကၤာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ တရုတ္၊ ပါကစၥတန္၊ နီေပါ၊ ဂ်ပန္ နဲ႔ အာဖရိက နဲ႔ တစ္ျခားေဒသေတြမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဇာတ္ခြဲျခားမႈဟာ UNICEF ရဲ႕ စစ္တမ္းအရ ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွာ လူသန္းေပါင္း ၂၅၀ ေလာက္အေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈရွိေနပါတယ္။

မသန္စြမ္းမႈအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံမႈကိုေတာ့ အစိုးရ နဲ႔ ပုဂၢလိက အလုပ္ဌာနမ်ားနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး နဲ႔ လူမႈလုပ္ငန္းကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေတြမွာ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္ကို အလုပ္ခန္႔ဖို႔ ျငင္းဆိုမႈ၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳမႈေတြကို သင့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေန႔စဥ္ ျမင္ရ၊ ၾကားရတတ္ပါတယ္။ ဒီလို ပယ္ရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြက ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္မလဲ။ အလုပ္ေနရာအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ေနသလား။ မပတ္သက္ပါဘူး။ ဒီလိုပယ္ခ်ျခင္းေတြဟာ အျမင္ကပ္ပုဒ္မနဲ႔ခြဲျခားတတ္တဲ့ အယူအဆအေပၚမွာပဲ မူတည္ေနတတ္တာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

'တန္းတူညီမွ်မႈ' ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို အႀကိမ္မ်ားစြာ ေဆြးေႏြးၾက၊ ေျပာဆိုၾကေပမဲ့၊ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ က်င့္သံုးတာ ေတြ႕ရခဲပါတယ္။
ဗုဒၶဘာသာတစ္ေယာက္ရဲ႕ အျမင္နဲ႔ဆိုရင္ မတူကြဲျပားတယ္လို႔ သင္ယူဆတဲ့ လူေတြအေပၚမွာ ဒီလိုခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို က်င့္သံုးတာ တရားပါရဲ႕လား။ သင့္ကိုယ္သင္ အရာရာတိုင္းကို ကိုယ္ျဖစ္ေစခ်င္သလိုမ်ိဳးျဖစ္ေစၿပီး အသက္ရွည္ေနမယ္လို႔ ထင္ပါသလား။

သင္ဟာ ျပင္ဆင္မႈမရွိပဲ ေသမင္းဆီကို နီးသထက္ ပိုၿပီးနီးနီး သြားေနတယ္ဆိုတာကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားပါ။ ခြဲျခားဆက္ဆံတာ ဘာအက်ိဳးရွိသလဲ။ လူကိုလူလို ဆက္ဆံပါ။ ကိုယ္မလိုခ်င္တာေတြ  လူေတြကို မေပးပါနဲ႔။
မၿမဲျခင္းအမွန္တရားကို သေဘာေပါက္သည္အထိ တရားကိုေလ့လာပါ။ ဒါဆို သင့္ကိုသင္ေရာ တစ္ျခားသူေတြကိုေရာ သင္ထိခိုက္ေအာင္လုပ္မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

သက္ရွိသတၱ၀ါေတြကို သက္ရွိသတၱ၀ါေတြပါလားလို႔ လက္ခံရင္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ေနပါ။ တစ္ေန႔မွာ သင္ဟာ မလြဲမေသြ ေသဦးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူမ်ားနဲ႔ ဘာမွမတူတာ ထူးျခားတာမရွိပါဘူး။ ဒါကိုမေမ့လိုက္ပါနဲ႔။

အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း)

Discrimination
===========
The characteristics of discrimination may include age, disability, ethnicity, gender, height, nationality, political affiliation, religion, sexual orientation, skin color, and weight.

Age discrimination is mostly practiced over old people, adolescents and children. It is the most pervasive form of prejudice practiced almost everywhere.

Caste discrimination is mainly prevalent in parts of Asia, (India, Sri Lanka, Bangladesh, China, Pakistan, Nepal, Japan), Africa and others. Caste discrimination affects an estimated 250 million worldwide according to UNICEF.

Disability discrimination may be found in work opportunities such as public and private places and services, education and social work.

Denying someone employment or disallowing one from applying for a job is often heard or seen around you every day. What may be the grounds for such an exclusion? Is it related to the requirements of the position? Not really. You may find out that it is merely based on stereotype.

Though the word "equality" is often discussed or talked, it's hardly seen to be practiced in reality.

From a Buddhist point of view, is it fair to practice it towards the people who you think to be different? Do you think you live long with everything in the way you desire to be?

Think about it seriously that you are going to the death closer and closer without your preparation. What's the point of discrimination? Just treat the people as people. Don't give the people what you don't like.

Just learn the Dhamma till you realize the true nature of impermanence that you won't do anything to hurt yourself and others.

Be a good Buddhist by accepting the living beings as living beings. You are nothing different and special as you are surely subject to death one day. Don't forget about it.

Ven Thuseikta

No comments:

Post a Comment