Latest News

Wednesday, January 10, 2018

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအရွိဆံုး ဖြဲ႔စည္းမႈ ပံုသ႑ာန္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔
ျဖစ္ႏိုင္ေျခအရွိဆံုး ဖြဲ႔စည္းမႈ ပံုသ႑ာန္

ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္တာဝန္အတြက္
လက္ရွိ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ
ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္
(ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္၏ ေျမး)

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
ဥကၠဌ တာဝန္အတြက္
လက္ရွိ လူမႈေရးဝန္ႀကီး
ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြး

လူမႈေရးဝန္ႀကီး တာဝန္အတြက္
ေဒၚခိုင္ဇင္ဦး (သို႔မဟုတ္) ဦးေအာင္သူေထြး

Ly Mo News

No comments:

Post a Comment