Latest News

Tuesday, January 23, 2018

ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္ပုိ႔ေရး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မွ အခ်ိန္ အကန္႔အသတ္ မရွိ ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ျပီ

ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္ပုိ႔ေရး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မွ အခ်ိန္
အကန္႔အသတ္ မရွိ ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ျပီ


 ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ရဲ့ အခုလုိ ျပဳဳ လုပ္လုိက္ျခင္း
အေပၚ ျမန္မာဘက္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္
တင္လုိက္ပါတယ္။

ျမန္္မာဘက္မွ အဆုိပါ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားကုိ
ျပန္လည္လက္ခံရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဇန္န
၀ါရီ ၂၃ အမွီ အားၾကဳိးမာန္တက္ စီစဥ္ ခဲ့ျပီး
လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ
မဟာမင္းၾကီးက ၎တုိ႔ဘက္တြင္ လုပ္စရာ
အမ်ားအျပားရွိေသးတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏူိင္ငံဘက္မွ
 မီးေတာက္ၾကီးမ်ား
ထြက္ေပၚလာသည့္အျပင္ ေသနတ္သံမ်ားပါ
ၾကားရတယ္လုိ႔ ဆုိျပန္ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာဘက္ကုိ တရား၀င္ ၾကဳိတင္
အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိတဲ့ အတြက္ မေန႔က
ေန႔ခင္းအထိ ျမန္မာဘက္မွ အဆင္သင့္ေစာင့္
ေနေသာ္လည္း တဦးတေယာက္မ် ေပၚလာ
ခဲ့ျခင္း မရွိဘူးလုိ႔ ႏူိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္
ႉရြက္ေရး၀န္ၾကီး ဦးေက်္တင့္က သတင္းေထာက္
မ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ျပန္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိသေဘာဆႏၵ
အေလ်ာက္ ျပန္လာေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္္မာႏူိင္ငံရွိ
တရားဥပေဒ ကုိ ေလးစားလုိက္နာမည့္
အေၾကာင္း ၀န္ခံ လက္မွတ္ေရးထုိးရဖုိ႔ ရွိေန
ပါတယ္။

ကုလသမဂၢ ကေတာ့ အာနန္အစီရင္ခံစာကုိ
အေကာင္အထည္မေဖၚမခ်င္း လုံျခဳံေရး စိတ္မခ်ရ၍ ျပန္မသြားသင့္ဟု ဆုိေနပါတယ္။ ဤေနရာ
တြင္ ကုလသမဂၢ အေနျဖင့္ သိသင့္သည္က
ျမန္မာ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္
ေအာင္ မေနႏူိင္သေရြ႔ကေတာ့ ႏူိင္ငံသား ျဖစ္
ခြင့္ ရေစအုန္း မည္သုိမ် ေရရွည္ ျဖစ္မည္မ
ဟုတ္ဆုိျခင္းပင္။

ယခုအခါ တဖက္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္း
ျမန္မာႏူိင္ငံသုိ႔ ျပန္မသြားခ်င္၍ တင္းမာမႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚေနျပီး ဒုကၡသည္ စခန္းရွိ ေနာက္ထပ္
ေခါင္းေဆာင္တဦး အသတ္ခံလုိက္ရျပီ ျဖစ္ပါ
တယ္။

အင္ဒုိနီရွား ေရာက္ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး
၀န္ၾကီး ဂ်ိမ္း မက္တီစ္ က ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား
အတြင္း အေျခအေနသည္ CNN ႏွင့္ BBC သတင္း မီဒီယာ မ်ား ေျပာသည္ထက္ ဆုိးေနတယ္
လုိ႔ ေျပာေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

ထုိသုိ႔ အေျခအေနမ်ား ပုိမုိ ရႈပ္ေထြးလာေနစဥ္
မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္ုးစုၾကည့္ ဖဲြ႔စည္းေပးထား
တဲ့ ၀ါရင့္ ထုိင္း ႏူိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးေဟာင္း ဆူ
ရာကီယတ္ ဦးေဆာင္တဲ့ အၾကံေပး ေကာ္မီတီ
ဘုတ္ အဖဲြ႔၀င္မ်ားနဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔
ရက္ပုိင္း အတြင္း ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။

ရုိက္တာသတင္းေထာက္ေဟာင္း ဦးေအာင္လွ
ထြန္းအား ဒုတိယ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး ခန္႔
အပ္လုိက္ျခင္းျဖင့္လည္း ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီ
ယာမ်ား နဲ့ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေစဖုိ႔
လမ္းပြင့္လာႏူိင္ပါတယ္။

အဓိက ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရမွာကေတာ့
သတင္းမီဒီယာေတြကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း
လြတ္လပ္စြာ သတင္းယူခြင့္ေပးႏူိင္ေရးကုိ
အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖၚရေတာ့မွာ ျဖစ္
ပါတယ္။

ရခုိင္ရွိ ဘဂၤါလီ အေရးက ေအးခ်မ္းျငိမ္သက္
သြားတဲ့ အဆင့္ မေရာက္ေသးပဲ ျပည္ပ စြက္
ဖက္မႈေတြ ပုိမုိ မ်ားျပားလာတာကုိ အားလုံး
သတိထား ေစာင့္ၾကည့္သင့္လွပါတယ္။
လွစိုး​ေ၀

No comments:

Post a Comment