Latest News

Wednesday, January 10, 2018

ကရင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ရဲ႔အမည္ေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ကမ္းယံ လူမ်ိဳး တို႔မ်ားမ်ိဳးႏြယ္ကမ္းယံလူမ်ိဳးဆိုတဲ႔အမည္ကိုိုျမန္မာ့ သမိုင္းသင္ဖူးသူ တိုင္းသိႀက ပါတယ္။ေရွးက်တဲ႔လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ တစ္ျခားေတာ့မဟုတ္ပါကရင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားရဲ႔အမည္ေဟာင္းျဖစ္ပါသည္။

BC.739 ေလာက္တည္းကထီးဆဲ႔မဲ႔ယြားေဒသ( မြန္ဂိုး လီးယား)ျမန္မာျပည္ထဲကိုဝင္ေရာက္လာ သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ထီးဆဲ႔မဲ႔ယြားမွ တိဘက္,ေကၚယူနား(ယူနန္)တို႔ကိုျဖတ္ျပီးမွျမန္မာျပည္ထဲကို ဝင္ေရာက္ လာခဲ့သည္၊ တိုင္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား,မြန္ခမာမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကဲ႔သို႔ ဟန္တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား၏တခိုးႀကီးထြားလာမႈကိုမလြန္ဆန္နိုင္ေသာေႀကာင့္ျဖစ္သည္။

အင္အားနည္းသျဖင့္အစုလိုက္အစုလိုက္စုန္ဆင္းကာျမန္မာနွင့္ထိုင္းနိုင္ငံ တို႔ အတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ခဲ့ကာျမိဳ႔ရြာထူေထာင္၍ေနထိုင္ႀကပါသည္။

ထိိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ သည္ကရင္တို႔၏ျမိဳ႔ေဟာင္းျဖစ္ခဲ႔ဖူးသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၌လည္းသံလြင္, ဧရာဝတီ,စစ္ေတာင္း ျမစ္ဝွမ္းေဒသေတြမွာ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ခဲ႔ႀကပါတယ္။

ေရွးေတာင္ငူခရိုင္, သံလြင္ခရိုင္, သထံုေဒသ တို႔တြင္မ်ိဳးႏြယ္စုအလိုက္ထီးနန္းသီးျခားစီရွိခဲ႔ႀကပါတယ္။

မြန္တို႔ကကေယာင္လူမ်ိဳးဟုေခၚသည္ဟုဖတ္ခဲ႔ရပါသည္။ထိုင္းနိုင္ငံကေတာ့ယေန႔တိုင္ကားယံလူမ်ိဳးဟုကရင္လူမ်ိဳးမ်ားကိုေခၚဆိုသုံးနႈံးပါသည္။ကရင္ဟူေသာအမည္မွာလည္းအင္းဝေခါတ္ေလာက္မွစေခါ ္ေသာအမည္ဟုမွန္းဆရပါသည္။

ယေန႔ ထိုကမ္းယံ လူမ်ိဳး၏အမည္ကိုအသံထြက္အနဲငယ္စီေျပာင္းသြားေပမယ့္ဆက္ခံသည့္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ ကေညာ(စေဝွာ္ ေခါ ္ စေကာကရင္)ကယား, ကယန္း( ပေဒါင္ )ကေယါ စတဲ႔လူမ်ိဳးစုမ်ားျဖစ္တယ္။

တကယ္ေတာ့ ကမ္းယံ ကေန ကရင္ ေရာ ကရင္နီမ်ိဳးႏြယ္စုေတြြေရာ ဆင္းသက္လာတာပါ။
ကေညာ(စေဝွာ္ကရင္), ဖလံု(ပိုး)ကယား, ကယန္း ,ကေယာ,ဇယိမ္း,မနူးမေနာ, ေဂခို, ေဂဘား, ဘြဲ ယင္းေဘာ္,ယင္းတလဲ အားလံုးေသာကရင္ နွင့္ ကရင္နီတို႔ရဲ့ အဘိုးအေဘးေတြဟာ ကမ္းယံလူမ်ိဳးေတြျဖစ္ပါတယ္။

ေတာင္ေပါ ္ေဒသမွကမ္းရိုးတန္းေဒသအထိပ်ံ႔ႏွံ႔ေသာလူမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ပ်ဴ လူမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ ကူးလူးဆက္ဆံခဲ႔သျဖင့္ပ်ဴလူမ်ိဳးနွင့္ culture sharing သေဘာအရပ်ဴလူမ်ိဳးမ်ားနွင့္တူညီေသာအခ်က္မ်ားစြာရွိေနပါသည္။

ဥပမာ အရိုးေကာက္သည့္ဓေလ့ ,အရိုးအိုးဓေလ့မ်ားျဖစ္သည္။ယခုအခါအရိုးေကာက္သည့္ ကရင္ရြာမ်ားမွာ ကရင္ျပည္နယ္ေဒသတစ္ခ်ိဳ႔နဲ႔ ဧရာဝတီတိုင္း,ပန္းတေနာ္ရွိရြာတစ္ခ်ိဳ႕သာရွိေတာ့သည္။

စာေပသံုးစြဲမႈတြင္လဲ ပ်ဴစာေပကိုစာလံုးလွယ္ကာဆီေလ်ာ္စြာသံုးစြဲခဲ႔ဟန္ရွိပါသည္။စစ္ပြဲမ်ားနွင့္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္မႈသေဘာအရထိုစာေပမ်ားတိမ္ေကာသြားျပီးေနာင္အခါ သံလြင္ခရိုင္ရွိကရင္လူမ်ိဳးမ်ားက မြန္တို႔ထံမွ စာေရးဟန္ကိုဖလွယ္ကာ ကရင္စာကိုျပန္လည္အသက္သြင္းခဲ႔ႀကသည္။

ယခုကရင္မ်ိဳးႏြယ္စုအလိုက္စာေပမူကြဲမ်ားစြာရွိသည္။ကရင္ေဒသမ်ား၌တူးေဖါ ္ရရွိေသာပ်ဴနွင့္အမွတ္အသားတူ ဒဂၤါးမ်ား,လက္ေရး စင္းပါ အုတ္ခ်ပ္မ်ားသည္လည္း ကမ္းယံ လူမ်ိဳးမ်ားက မူလိပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ေပသည္။

ကမ္းယံ ,ကရင္,ကေယါင္ ဘယ္လို
ပဲေခါ ္ေခါ ္ Root word ကအတူတူပင္ျဖစ္သည္။ကရင္ကိုပင္ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ကရင္စစ္လ်ွင္ကမ္းယံ ပင္ျဖစ္သည္။

ကရင္,ကရင္နီ ေဒသမ်ား,ရြာမ်ားမွတူးေဖါ ္ရရွိေသာဘိုးဘြားအေမြကမ္းယံ ေရွးေဟာင္းလက္ရာေတြကိုကရင္လူမ်ိဳးတိုင္းထိန္းသိမ္းႀကပါ။

Karen Man
No comments:

Post a Comment