Latest News

Thursday, December 14, 2017

မြန္ဂိုလီးယားေဒသမွ ေဆာင္းခိုရန္ေရာက္ရွိလာသည့္ ျမက္ခင္းလင္းယုန္ညို (Steppe Eagle)

မြန္ဂိုလီးယားေဒသမွ ေဆာင္းခိုရန္ေရာက္ရွိလာသည့္ ျမက္ခင္းလင္းယုန္ညို (Steppe Eagle)

 စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီး၊ မံုရြာခရိုင္၊ မင္းကင္းျမို့နယ္၊ ေတာင္တြင္းေဒသ၊ သာစည္ေက်းရြာ၌ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန့ ေန့လည္ ၁၂ နာရီခြဲခန့္တြင္ အမ်ိုးအမည္မသိသည့္ လင္းယုန္ငွက္ျကီးတစ္ေကာင္ ကို ေက်းရြာသားမ်ားမွ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျပီး ေက်ာျပင္တြင္ ကိရိယာတစ္ခုပါရွိျခင္း၊ ငွက္ေျခေထာက္တြင္ သံကြင္းနွင့္စာအမွတ္အသားမ်ား ပါရွိျခင္းတို့ေျကာင့္ ထူးျခားေတြ့ရွိရသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာသို့ သတင္းေပးပို့ရာမွ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ့မွ မင္းကင္းျမို့နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနသို့ လွြဲအပ္ေပးခဲ့သည္။

 အဆိုပါ လင္းယုန္ငွက္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္သည့္ ဌာေနငွက္မ်ိုးမဟုတ္ေျကာင္း၊ အာရွတိုက္အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားမွ မြန္ဂိုလီးယားအထိ ျမက္ခင္းလြင္ျပင္မ်ားတြင္ ျပန့္နွံ့က်က္စား ေနထိုင္သည့္ ျမက္ခင္းလင္းယုန္ညို Steppe Eagle အသားစားငွက္အမ်ိုးအစား မ်ိုးစိတ္တစ္ခုျဖစ္ ေျကာင္း သိရွိရသည္။ ဤလင္းယုန္ငွက္မ်ိုးစိတ္မ်ားသည္ ေဆာင္းရာသီအခ်ိန္၌ ရာသီဥတု ပူေနြးမွ်တ သည့္ အာရွတိုက္ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားသို့ ေျပာင္းေရွြ့က်က္စားေလ့ရွိျပီး ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ေရာက္ရွိက်က္ စားေလ့ရွိေျကာင္း ယခင္မွတ္တမ္းတင္ထားမႈမရွိေျကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

 ယခုေတြ့ရွိရသည့္ လင္းယုန္မွာ ဒဏ္ရာရရွိထားျပီး မပ်ံနိုင္ေျကာင္း သိရွိရသျဖင့္ သစ္ေတာဦးစီး ဌာနလက္ေအာက္ရွိ မနၱေလးျမို့၊ တိရစၦာန္ဥယ်ာဉ္(ရတနာပံု)မွ တိရစၦာန္ေဆးကုဆရာဝန္နွင့္ သစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ား မင္းကင္းျမို့သို့ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ လင္းယုန္ငွက္၏ ဦးေခါင္းတြင္ ေလာက္ေလးခြထိမွန္ဒဏ္ရာ၊ ေတာင္ပံအဆစ္က်ိုးသည့္ဒဏ္ရာနွင့္ ဘယ္ဖက္မ်က္လံုး ထိခိုက္ဒဏ္ရာတို့ ရရွိထားျပီး မပ်ံနိုင္ပဲ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေျကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါ ဒဏ္ရာမ်ားအား စနစ္တက် ေဆးဝါးကုသေပးျပီး ဆက္လက္ျကပ္မတ္ကုသနိုင္ရန္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနအစီအစဉ္ျဖင့္ ရတနာပံု တိရစၦာန္ဥယ်ာဉ္သို႔ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန့တြင္ သယ္ေဆာင္၍ သီးသန့္ထားရွိကုသေပးလ်က္ရွိသည္။
 
 အဆိုပါ လင္းယုန္ငွက္အား စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ ေက်ာေပၚတြင္ တြဲခ်ိတ္တပ္ဆင္ထားသည့္ စက္ကိရိယာငယ္မွာ ငွက္ပ်ံသန္းလမ္းေျကာင္းအား ျဂိုလ္တုမွ ေျခရာခံေစာင့္ျကည့္မွတ္တမ္းတင္သည့္ အခ်က္ျပထုတ္လွြင့္စက္ကိရယာျဖစ္ေျကာင္း၊ ငွက္ေျခစြပ္သံကြင္းပါ အမွတ္အသားအရ မြန္ဂိုလီးယားနိုင္ ငံရွိ သိပၸံသုေတသနဌာနတစ္ခုခုမွ သုေတသနအလို့ငွာ ေလ့လာစမ္းသပ္ရန္ အမွတ္အသားျပု ေစလွြတ္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေျကာင္း သိရွိရသည္။
 
 သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ့ (WCS)နွင့္ ပူးေပါင္း၍ ငွက္ေျခစြပ္သံကြင္းပါ အမွတ္အသားအရ မြန္ဂိုလီးယားနိုင္ငံနွင့္ ဆက္သြယ္စံုစမ္းခဲ့ရာ အဆက္အသြယ္ရရွိခဲ့ျပီး Wildlife Science Conservation Center of Mongolia မွ ကိရိယာတပ္ဆင္၍ ေဒသေျပာင္းေရွြ့က်က္စားေလ့ ရွိသည့္ ငွက္မ်ိုးစိတ္သုေတသနအတြက္ ငွက္ပ်ံသန္းလမ္းေျကာင္းကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္မွတ္တမ္းရယူ နိုင္ေရးအလို့ငွက္ ေစလွြတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေျကာင္းနွင့္ ゞင္းတို့ဖက္မွ ငွက္ပ်ံသန္းလမ္းေျကာင္းကို ေလ့လာ ေစာင့္ျကည့္မွတ္တမ္းရယူထားသည့္ ေျမပံုကိုပါ ေပးပို့လာေျကာင္းသိရွိရသည္။

 အဆိုပါ လင္းယုန္ငွက္မ်ားသည္ IUCN အဖြဲ့၏ မ်ိုးစိတ္မ်ားထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈအဆင့္တြင္ မ်ိုးသုဉ္းမည့္အနၱရာယ္က်ေရာက္မႈအေျခအေနနည္းပါးေသးသည့္ မ်ိုးစိတ္စာရင္း Least Concern အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေျကာင္း သိရွိရသည္။
 ယခုအခါ သစ္ေတာဦးစီးဌာနနွင့္ တိရစၦာန္ဥယ်ာဉ္(ရတနာပံု)မွ ထူးကုမၸဏီတို့ပူးေပါင္း၍ ေဆးဝါး ကုသေပးခဲ့ရာ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာျပီျဖစ္ေျကာင္း၊ အစာအျဖစ္ အမဲသားေကြ်းရာ ၄၀ က်ပ္သားခန့္ အထိကို ျပန္လည္စားေသာက္လာနိုင္ျပီးျဖစ္ေျကာင္း သို့ေသာ္လည္း ေတာင္ပံအဆစ္က်ိုးထားမႈမွ သက္ သာလာရန္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေစာင့္ဆိုင္း ကုသေစာင့္ျကည့္ရန္လိုအပ္ေနေသးေျကာင္းနွင့္ ပ်ံသန္းနိုင္ရန္ စမ္းသပ္မႈမ်ားျပုလုပ္၍ စိတ္ခ်ရသည့္အေျခအေနသို့ေရာက္ရွိပါက လင္းယုန္ငွက္အား ျပန္လည္ ေစလွြတ္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း သိရွိရသည္။
 
 ယခုကာလသည္ ေဆာင္းရာသီျဖစ္၍ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ေဒသအသီးသီး၌ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ား က်ေရာက္ က်က္စားတတ္သည့္ အခ်ိန္ကာလလည္းျဖစ္၍ ယခုလင္းယုန္ငွက္ကဲ့သို့ပင္ အျခားေသာ ထူးျခားငွက္မ်ိုးစိတ္မ်ား ကမၻာ့ေျမာက္ျခမ္းနွင့္ ေတာင္ျခမ္းေဒသတို့မွ လာေရာက္ေလ့ရွိတတ္ေျကာင္း သိရွိရသည္။ ထိုကဲ့သို့ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ားလာေရာက္က်က္စားမႈအတြက္ ငွက္မ်ားအား ေဘးမဲ့ေပးရန္၊ ငွက္မ်ား၏ ခနၶာကိုယ္ေပၚ၌ ထူးျခား ကိရိယာမ်ား၊ ေျခစြပ္သံကြင္းမ်ားပါရွိလာပါကလည္း ပစ္ခတ္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ေနွာင့္ယွက္ျခင္းမျပုျကရန္၊ ငွက္မ်ားတြင္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အေျကာင္းေျကာင့္ ဒဏ္ရာ အနာတရျဖစ္ျပီး မပ်ံသန္းနိုင္၍ ျပုတ္က်လာျခင္း၊ ေတြ့ရွိဖမ္းဆီးရမိျခင္းတို့ရွိပါက နီးစပ္ရာ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမ်ားသို့လည္းေကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ သဘာဝဝန္းက်င္နွင့္ သားငွက္တိရစၦာန္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာနခြဲ တယ္လီဖုန္းအမွတ္၊ (ဝ၆၇) ၃၄၀၅၀ဝ၂၊ (ဝ၆၇) ၃၄၀၅၃၉၇ တို့သို့ ဆက္သြယ္ သတင္းေပးပိုျကပါရန္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ အသိေပးေျကညာထားေျကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Ref;  သစ္ေတာဦးစီး႒ာန

No comments:

Post a Comment