Latest News

Monday, December 25, 2017

ကုလ တြင္ တင္သြင္းေသာ OIC အဆုိကုိ တရုတ္ ႏွင့္ ရုရွား ကန္႕ကြက္


တနဂၤေႏြေန႕က ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ တြင္ အုိအုိင္စီ မွ တင္သြင္းေသာ အဆုိကုိ ႏူိင္ငံေပါင္း ၁၂၂ ႏူိင္ငံက ေထာက္ခံျပီး ကန္႕ကြက္မဲ ၁၀ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၂၂ မဲ ျဖင့္ အတည ္ျပဳလုိက္ပါတယ္။
အဆုိကုိ ကန္႕ကြက္ေသာ ႏူိင္ငံမ်ားမွာ ျမန္မာ၊ တရုတ္၊ ရုရွား၊ ကေမၻာဒီယား၊ လာအုိ၊ ဖီလစ္ပုိင္၊ ဗီယက္နမ္၊ ဘဲလာရပ္စ္၊ ဆီရီယား ႏွင့္ ဇင္ဘာေဘြ တုိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။
အဆုိျပဳခ်က္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရး ၀န္ထမ္းမ်ားအား ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္၊ ဒုကၡသည္မ်ား အားလုံး ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေရး အာမခံခ်က္ေပးရန္ ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိသူမ်ားအားလုံးကုိ ႏူိင္ငံသား အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ျပန္လည္ ေပးအပ္ရန္ တုိ႕ ပါ၀င္ပါတယ္။

ထုိ႕အျပင္ ကုလ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္အား ျမန္မာႏူိင္ငံဆုိင္ရာ အထူး သံတမန္ ခန္႕အပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားျပီး ထုိ႕အတြက္ ကုလ ဘတ္ဂ်က္ေကာ္မီတီ မွ ရံပုံေငြ ခ်ေပးရန္ သေဘာတူေၾကာင္းလည္း ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။
အဆုိပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္လည္း ျမန္မာႏူိင္ငံ၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရရွိပါက ေငြကုန္ လူပမ္း ဘ၀ နဲ႕ နိဂုံးခ်ဳပ္သြားရေတာ့မယ့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားစြာထဲမွာ ထည့္သြင္းလုိက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာကေတာ့ တာ၀န္ေက်စြာ ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ထည့္၀င္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္ ေငြ ေဒၚလာ၂၅၂,၂၂၉ ကုိ ၂၀၁၇ မတ္လ ၂၉ မွာ အျပီး ေပးေခ်ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။
၎တုိ႕အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အေရးကုိ အမွန္တကယ္ ကူညီလုိပါက ျမန္မာႏူိင္ငံ မွ ပူးေပါင္း ပါ၀င္လာေအာင္ ျဖားေယာင္း ေသြးေဆာင္နားခ် ရမွာကုိ ယခုအၾကိမ္ အထိ သေဘာေပါက္ လက္ခံျခင္း မရွိပဲ နယူးေယာက္မွ ေန၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား တခုျပီး တခုသာ လူၾကားေကာင္းေအာင္ ထုတိျပန္ေနျပီး ၎တုိ႕ ျဖစ္ေစခ်င္သည္မ်ားကုိ ႏူိင္ငံငယ္မ်ား အေပၚ အတင္း အဓမၼ ျပဳလုပ္ခုိင္းတဲ့ အဆင့္ကေန တက္မလာေသးတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ကုလသမဂၢ မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိသူမ်ားအား ဒုကၡသည္မ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ေနေသာ္လည္း လက္ခံထားသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏူိင္ငံကမူ "အတင္းအက်ပ္ ေနရပ္မွ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရေသာ ျမန္မာႏူိင္ငံသား" (Forcibly displaced Myanmar nationals) မ်ားဟု သာ သတ္မွတ္ျပီး ဒုကၡသည္မ်ား ဟု အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ဒုကၡသည္မ်ား သတ္မွတ္ပါက ၎တုိ႕၏ ဆႏၵမပါပဲ ျပန္ပုိ႕ခြင့္ မရွိတာကုိ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ထား၍လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုကၡသည္ အဆင့္အတန္း မေပးတဲ့ အတြက္လည္း ျပင္ပ သြားလာခြင့္၊ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ နဲ႕ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ေတြ လည္း မရႏူိင္ေတာ့ပါဖူး၊

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏူိင္ငံကပင္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားမ်ားကုိ စခန္း အတြင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ တင္းက်ပ္စြာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားဆဲ ျဖစ္တာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိသူမ်ား အၾကဳိက္ေတြ႕ေနကာ ၎တုိ႕ လာရာအရပ္ကုိ မျပန္ေတာ့မွာ စုိးရိမ္ေနတဲ့ အတြက္ အတုိင္းအတာ နဲ႕သာ လုပ္ခြင့္ျပဳေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
မည္သည့္အခ်ိန္ ျပန္ရမယ္ မွန္း မသိတဲ့ အဆုိပါ လူမ်ားအား လူသားခ်င္း အမွန္တကယ္ စာနာ ေထာက္ထားသည္ဆုိက ေလာေလာဆယ္ အေျခအေနမ်ား တုိးတက္မႈရွိေရး ဘဂၤလား အစုိးရကုိ တုိက္တြန္းသင့္လွပါတယ္။

၁၉၇၈ ႏွင့္ ၁၉၉၁ တြင္လည္း အလားတူ ျပန္ပုိ႕ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား တြင္ ျပန္မသြားလုိသူမ်ား ရွိေနတဲ့ အတြက္ အကူအညီမ်ား ေလ်ာ့ပါးလာခ်ိန္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစုိးရက ၎တုိ႕ ျပန္သြားခ်င္ စိတ္မ်ား ေပၚေအာင္ စခန္းမ်ား ရဲ႕ အေနအထားအား လုံး၀ အေျခအေန ဆုိးသည္ထက္ဆုိးေအာင္ တမင္ ဖန္တီးေပးခဲ့တဲ့ အတြက္ လူေပါင္း ၁၁,၉၀၀ ေသဆုံးခဲ့ရတဲ့ အထိ ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။
ယင္းအခ်က္ကုိ ေကာင္းစြာ သိထားျပီး ျဖစ္တဲ့ ဒုကၡသည္မ်ားက အခြင့္အေရး ရရင္ ရသလုိ စာရြက္စာတမ္း အတုမ်ားနဲ႕ မေလးရွား၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗီယား နဲ႕ ပင္လယ္ေကြ႕ႏူိင္ငံမ်ားကုိ ထြက္ခြာရန္ စုိင္းျပင္းေနၾကျပီး အခ်ဳိ႕ ကံေကာင္းေထာက္မက ျဗိတိန္၊ အေမရိကန္ ႏွင့္ ဥေရာပႏူိင္ငံၾကီးမ်ား မွာ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားခြင့္ရေရး ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။
လွစိုးေ၀

No comments:

Post a Comment